Tag Archives: sodra

Šalin rankas nuo mano pensijos!

Šiuo metu vėl suaktyvėjo diskusijos apie pensijų sistemą/reformą. Šia tema esame ir mūsų tinklaraštyje ne kartą pasisakę, ir kad jau vyksta diskusijos, tai ir aš prisijungsiu prie chebros. Juolab, kad ir vėl mėginama įteigti, kad "Sodra" geriau nei pensijų fondai. Galbūt kai kurios mintys pasirodys jums kaip ankstesnių straipsnių kartojimas, bet juk ne visi skaito mūsų penkmetį bylojančius tinklaraščio archyvus. Pasižiūrėjau ir aš galimą savo pensiją. Štai ką rodo skaičiuoklė. Žinoma, buvau optimistas ir pasirinkau 2.5% fondo pajamingumą. Kad tai yra nerealus (užmažintas) dydis mažis, siūlau pasiskaityti pas žmogų, kuris apie finansus rašo geriau nei aš. Tačiau ar ši skaičiuoklė...
skaityti visą įrašą

Kai lieka karstas

Reklamos siužetas: eina gatve vyriškis ir jį mirtinai nutrenkia automobilis. Tai didelė tragedija šeimai, nes žuvo vienintelis šeimos maitintojas, todėl visi nedirbtinai verkia prie karsto. Tuo metu ateina kreditoriai ir iškrausto visą šeimą iš namų. Palieka plikas sienas ir karstą, nes jis yra jau apmokėtas, o sienų išsinešti nepavyko dėl mažo reklamos biudžeto. Kaip jums tokia reklama? Apie tokios galimybės atsiradimą šnekėjome su bankais. Tiesiog bankuose susimąstė, kodėl niekas Lietuvoje, kaip ir Latvijoje, nekalba apie finansinę apsaugą? Pirmiausia, reikia suprasti, kas tai yra? Mano apibrėžimas - tai likvidus turtas. Pinigai yra priskiriami labiausiai likvidžiam turtui, kaip ir mažiausiai apsaugotam nuo infliacijos ir kitokių kataklizmų. Toliau eitų...
skaityti visą įrašą

Robino Hudo mokesčiai #2

Kolega jau seniai spaudė parašyti apie progresinius mokesčius. Tačiau niekaip „neturėjau laiko“ tą padaryti. Kaip suprantate, reali problema – ne laike, o tame, kad nelabai žinojau, ką bepridurti visoje diskusijoje. Juk apie tai rašo ir spauda, ir blogeriai. Štai ministras R.Šimašius savo bloge tinklaraštyje aptarė konservatorių pozicijos keistumą:
Progresinių mokesčių siūlytojus konservatorius tiesiog apsėdo pavydas. Net nesikuklinama argumentuoti, kad progresiniai mokesčiai skirti atimti ir padalinti, lyg nuo to visuomenėje padidėtų gerovės. Negi užmirštama, kad norint kurti gerovę reikia nebausti tų, kuriems pavyksta uždirbti daugiau, o atvirkščiai – daryti taip, kad daugiau uždirbti galėtų visi, kas to siekia?
Rokiškis pasisakė už progresinius mokesčius ir sudėliojo taškus,...
skaityti visą įrašą

Robino Hudo mokesčiai #1

Vėl seimūnų galvose užvirė mintys, kaip čia surinkti dar daugiau pinigų iš rinkėjų. Kadangi įjungiama galinga propagandinė mašina, greitai susiburia dvi stovyklos, taip reikalingos debatams. Atvirai pasakius, aš nepriklausau nei vienai, nei kitai. Tačiau vis vien iki manęs atrieda diskusijų atplaišos. Ir tada niežti liežuvis pakomentuoti. Taigi siūlomas socialinį teisingumą didinantis mokestis, kitaip tariant - Robino Hudo principo mokestis, kai iš turtingų atimama, o biedniems atiduodama. Kadangi atiminės valstybė, ir toliau „labai skaidriai“ paskirstys pinigus tarp savų biednų, tai Robino Hudo autoritetu mes neturim teisės abejoti :). Žinoma, turime suprasti, kad Robinas Hudas turi ir sau pasilikti mažą procentą. Turbūt girdėjote, kad labiausiai nuskurdusius žiniasklaida įvardija pensininkus....
skaityti visą įrašą

Latviai turi politiką su atsakomybe ir kiaušiais. O mes?

Praėjusi savaitė buvo pilna įvairių įvykių, susijusių su valstybiniais (ir valstybės) finansais.

Pirmiausiai sužinojome, kad visgi krizė nepasibaigė ir pensijų kelti negalima. Kažkaip keistai nuskambėjo, nes visai neseniai konservatorių vadas viešai iš tribūnos gyrėsi, kaip suvaldė krizę. Tik nepagalvokite, kad aš už pensijų didinimą šiuo metu. Tiesiog keista, kad krizė vėl "atsinaujino". Nors galbūt, anot Šimonytės, bėda yra ne finansinėje krizėje. Matant, kiek nedaug trūko iki katastrofos (t.y. pensijų patvirtinimo), tenka konstatuoti, kad smegenų krizė Seime labai rimtai tęsiasi.

Po pensijų didinimo nepatvirtinimo, Seimas patvirtino valstybės biudžetą. Ir su juo patvirtino "Sodros" biudžetą su 2.633.000.000 litų skyle. Specialiai tą skaičių parašiau...

skaityti visą įrašą

Koks tikslas?

Seminarų metu dažnai tenka paklausti: koks įmonės tikslas? Tenka išgirsti įvairių atsakymų, pavyzdžiui, "patenkinti klientą". Tenka replikuoti, kad nustokite imti iš jo pinigus, ir jis taps patenkintas. Arba, "verslas turi būti socialiai atsakingas". Vėlgi, ar gali nuostolingas verslas būti socialiai atsakingas, jeigu pirmu žingsniu jis mažina išlaidas, t.y. mažina darbuotojus. Po tam tikrų diskusijų visada sutariam, kad verslo tikslas - uždirbti pinigus. Nors dauguma mano, kad pelną. Aš esu susidūręs su keliomis pelningomis įmonėmis, kurios bankrutavo dėl lėšų stokos. Aišku, diskusijos nenurimsta, ir galų gale sutariam, kad jau uždirbti pinigai gali būti skiriami skirtingiems tikslams. Jie gali būti skiriami patenkinti klientą, ar...
skaityti visą įrašą

Ar “Sodra” užtikrina ateitį, ar tai duoklė praeičiai?

Apie mamą “Sodrą“ laiks nuo laiko mes vis ką nors parašome.  Ir ne tik mes. Vis netyla kalbos apie mamos “Sodros” ateitį  - kai kas net prognozuoja jos galą. Ta proga iš mokyklos prisiminiau lietuvių klasiko kūrinio interpretaciją:
Prie kluono, būdoje ant spalių gulėjo liūdnas Brisiaus galas…
Tačiau galbūt pirmiausiai pakalbėkime apie efektyvumą, nes spaudoje pasirodė minčių, kad Lietuvos pensijų fondai blogiau nei mama “Sodra”. Tenka pagirti “Sodros” darbuotojus, kad pagaliau dalį informacijos iškėlė į viešumą – t.y. padarė kiekvienam piliečiui prienamą informaciją apie sumokėtas lėšas, gautas išmokas bei prognozuojamą pensiją. Tegyvuoja EGAS (Elektroninė Gyventojų Aptarnavimo Sistema). Neseniai aš prisėdau ir šiek tiek...
skaityti visą įrašą

Sveikatos ligoniai

Besistumdant eilėje pas gydytoją gali išgirsti įdomių samprotavimų. Kalbasi dvi pensininkės:
  • Ką tie daktarai apie sveikatą supranta. Jie juk tik ligas moka gydyti. Jeigu ką nors suprastų, patys nesirgtų.
  • Jo, čia kaip Petras mechanikas, tik mašinas moka taisyti, o naujos pagaminti nemoka.
  • Bet, žinai, tada Sveikatos ministeriją reiktų pervadinti į Ligų ministeriją.
  • Ir tikrai, ji tokia ligota, kad net kapitalinio remonto reiktų.
  • Ir "Sodrą", kaip didžiausią ligonį reiktų prijungti.
  • Tai, kad jau "Sodra" reanimacijoje, negi šį sujungimą pavadintum "Kapitaline Ligų Sodra".
Čia jau nesusilaikiau, nusišypsojau ir išgirdus kitus žodžius, teko labai nustebti.
  • Tu, sūneli, eik be eilės, o po to bėk mums pensijos uždirbti.
Va, kartais ir taip pasitaiko, o...
skaityti visą įrašą

Studentai, dar nesidžiaukite

Keli daugiau už vieną. Dėl šio matematinio fakto bedarbystė mūsų šalyje mažinama kuriant ne darbo vietas, bet darbo grupes. Kol čia po darbo vietą priknaipysi, žiū, ir rinkimai ateis - geriau kurkime iškart grupes. Viena tokių jau sukurtų grupių, kuriomis netiki Audrius, šiandien ėmė ir paskelbė savo sumąstytą siūlymą:
Siūloma nustatyti mokestines lengvatas darbdaviams vieneriems metams priimantiems į darbą jauną asmenį, kuriam ši darbovietė - pirmoji. Tai būtų taikoma ir įmonėms, įdarbinančioms studentus. (...) Šia lengvata darbdavys galėtų pasinaudoti, jei įdarbintas jaunuolis darbovietėje išdirba metus. Per šį laikotarpį jis turėtų galimybę įgyti praktinių darbinių žinių, kurios net jį atleidus, sudarytų jaunam žmogui galimybių...
skaityti visą įrašą

Kai atsakomybė yra, bet jos nėra

Nubaustųjų nebus“ – toki verdiktą paviešino ministrė Sodros istorijoje. Galima piktintis, galima kurti naujus anektodus ar net sąmokslo teorijas, bet mane sudomino kita šitos istorijos pusė. Kaip taip gali būti, kad biurokratinėje sistemoje, kur visas bendravimas vyksta raštu, nesurasta, kas vis dėlto viršijo savo įsipareigojimus, o gal tiesiog įvyko klaida ar nesusipratimas. Kodėl negalima paviešinti visos šios istorijos popierinę dalį. Kas ką siuntė, kaip ir kas buvo padaryta? Ir čia mes susiduriam su biurokratinės sistemos ypatybėmis. Beje, aš kalbu ne vien apie valstybinį sektorių, bet ir dideles korporacijas, kurios turi biurokratines sistemas. Deja, tik pavyzdžių iš verslo, kuriuos galėtum cituoti,...
skaityti visą įrašą