Kaip pavogti 720 milijonų iš valstybės? Vok, vok ir suvoksi (pirmoji serija)

rasborkes

Dažnas turėjęs savo biznį yra išgyvenęs ir partnerių skyrybas. Paprastai skiriamasi tuomet, kai išsiskiria partnerių fantazija, ką veikti su pinigais. Fantazijos skirtumai paprastai išryškėja atsiradus didesniems pinigams, kitaip tariant, kuo sėkmingesnis biznis, tuo didesnė skyrybų rizika.

“Vilniaus prekybos” akcininkų razborkės savo esme įdomios tik iškrypėliams, jaučiantiems pasitenkinimą kas rytą skaityti eilinę dozę apsispjaudymų, perduodamų žurnalistų lūpomis. Jūs pamėginkite paskaityti tuos straipsnius ir susigaudyti, kas ten ką kada ir kam pardavė, nupirko, reorganizavo ir pervadino. Kai užvakar traukiny iš Klaipėdos perskaičiau pirmąją pasitaikiusią dozę, nesupratau ničnieko. Na, taip: vienas akcininkas, mano bendravardis Marcinkevičius, apkaltino kitą akcininką, jaunikį Nerijų Numavičių, skriaudžiant smulkiuosius akcininkus beigi nusukinėjant mokesčius – šitą visi supratom. Tada kažkokios schemos, krūva firmų pavadinimų, krūva užsienio valstybių, krūva skaičių, ir dar krūva ekspertų, šnekančių viską, bet ne tai, kas padėtų Paprastam Žmogui suprasti WTF.

Žmogus, skaitantis razborkinius tyrimus, jaučiasi lyg stebėdamas šias muštynes. Aišku, kas su kuo, numanoma, dėl ko, bet neaišku, kokia šio reginio prasmė jį stebinčiajam.

Pirmąjį Šarūno Černiausko straipsnį, prisipažinsiu, perskaičiau 4 kartus. Tuomet perskaičiau visus kitus tekstus, ką radau Penkiolikoj Minučių beigi Delfyje. Kelionės iš Klaipėdos į sostinę, trukusios 4 valandas, vos užteko, kad vokčiau, vokčiau ir suvokčiau. Aš nepažįstu tokių žmonių, kas dar galėtų skirti 4 valandas browsinti po šitą temą pertraukiami tik ryšio duobių (oficialiai prašau apstatyti geležinkelio trasą bazinėmis stotimis), bet tokie piliečiai neabejotinai turi iškrypimo požymių.

Nepriklausomai, kiek šis bajevykas tęsis, ir kas nugalės (skaitykite rytoj portaluose, ir poryt, ir užporyt, etc.), Paprastam Žmogui turėtų rūpėti vienintelė – DETEKTYVINĖ – siužeto linija. Dėmesio, ponios ir ponai:

Kaip VP grupė nupypino 720 milijonų?

O kad, rodos_be_jokios_abejonės, nupypino, tai faktą verbalizuoja pati Jos Ekscelencija:

Taigi dabar mastai šių mechanizmų, rodos, dar yra labiau ištobulinti ir dar labiau naudojami. Ir tai, be jokios abejonės, nesąžiningo ir negarbingo verslo pavyzdžiai ir, manau, kad, deja, ta reputacija, kurią turėjo nuo pat savo iškilimo ir savo įsikūrimo pradžios “VP Market” grupė išliko negraži. Ir dabar mes matome dar daugiau šešėlių, kurie iškilo virš šios grupės.

Mokesčių inspekcijai beliko vykdyti komandą ir surasti visus pavogtus litus. Ir aš jiems padėsiu.

Tačiau prieš ieškodami iš biudžeto pavogtų litų, verbalizuokime, kokius faktus viešai žinome.

1. Maximiniai išspinduliavo iš biudžeto 76 mln. Lt, pasinaudodami invalidiška PVM įstatymo landa 2002-aisiais.
2. Tuomet finansų ministre dirbo p. Grybauskaitė, ir šitas maximinis spindulys jai stovi gerklėj ir reputacijoj pošiolėj.
3. Maximiniai sudalyvo Leo LT steigime prie Gedimino Kirkilo, vėliau stikliniuose kabinetuose statė atominę elektrinę, bet nepastatė, užtat prie Andriaus Kubiliaus Leo LT buvo sėkmingai likviduotas 2009 metais išmokant maximiniams 680 mln. Lt grynais pinigais tai, ką jie įdėjo nebūtinai pinigais.
4. Po šito maximiniams aukščiausia valdžia liepė 3.14zdinti iš Lietuvos kur akys mato ir čia nedidinti savo įtakos, ir kai kurie dešimtumo akcininkai mikliai pakluso ir apie juos negirdėt iki šiol.
5. Pavyzdinis dešimtukas pabiro, prasidėjo biznio migravimai į užsienius beigi vidinės razborkės irba nekalbadieniai.

Dar mes žinome, kad 2011 metais buvome betampanti oligarchų ir nusikalstamo pasaulio valdoma valstybe, bet dabar nerandų duomenų, ar tapome, ar netapome. Dar žinome, kad Maximoj kasininkės dėvėjo pampersus (nerandu duomenų, ar vis dar dėvi). Taip pat žinome, kad Maximai viskas px, arba bent jau savo laiku taip buvo (žiūrėti iki galo, jei kas dar nematė).

Taigi apie Maximos grupę, kaip ji besivadintų, mes žinome labai daug, mat ten dirba keliolika tūkstančių darbuotojų, prekes tiekia keli tūkstančiai tiekėjų.  Net ir tarp mano firmos klientų rasime bent keletą, kuriems Maximos yra pagrindinis pardavimų kanalas. Ir, beje, gamintojų efektyvumo variklis, užturbintas grėsmingomis baudomis už užsakytas, o nepristatytas prekes. Kiek man teko susidurti su lietuviškais tinklais, Maxima yra dėl pirkėjų labiausiai besistengiantis prekybos tinklas, dėl ko, žinoma, vargsta ir spjaudosi tiekėjai. Bet visas pozityvas ar negatyvas, mūsų good ar bad experience su Maxima ar susijusiomis įmonėmis yra niekaip nesusiję su vykstančiomis akcininkų razborkėmis.

Iš pastarųjų, kaip minėjau, mus domina tik iš biudžeto pavogti 720 milijonų. Suraskime juos kartu.

Pavogtą sumą gazetoms įvardijo mano bendravardis Marcinkevičius:

„Kadangi neturiu jokių galimybių gauti informacijos apie įmonių veiklą, mano informacija gali būti netiksli. Remiantis man prieinama informacija bei mano atžvilgiu atlikto visiškai naujo mokestinio patikrinimo duomenimis, suma, vien naudojantis trimis pagrindinėmis mokesčių vengimo schemomis, gali siekti maždaug 720 mln. litų. Ir tai tik už periodą po įstojimo į Europos Sąjungą“, – skaičiavo „VP grupės“ narys.

Kitoje “tyrimo” pastraipoje jis patikslins, kokius aritmetinius veiksmus atlikęs:

M.Marcinkevičiaus skaičiavimais, ši ir panašios schemos jam ir kitiems „VP grupės“ akcininkams galimai leido išvengti GPM už 232 mln. Lt. (…)
Pasitelkiant kitas schemas, kurias 15min.lt artimiausiu metu viešins, anot verslininko, valstybė galimai negavo dar 290 mln. Lt pridėtinės vertės mokesčio ir 207 mln. Lt pelno mokesčio.

Pradėkime skaičius vesti į excelį:

Taigi, skaičiuojant tiksliai, nupypinta net 9 milijonais daugiau – viso 729 mln. Lt.

Imkimės pirmojo epizodo ir pavogtų 232 mln. Lt per esą nesumokėtą Gyventojų pajamų mokestį.

Įstatyme parašyta sekančiai:

3 straipsnis. Pajamų mokesčio mokėtojai
Pajamų mokestį moka pajamų gavęs gyventojas.

Taigi prievolė mokėti šį mokestį kyla išpildžius abi sąlygas:
– fiziškai gavus pinigų
– jei pinigus gauna fizinis asmuo

Taigi jei gavote pinigų, tačiau nesate fizinis asmuo, o įmonė, tai GPM nemokate. Atitinkamai, jei esate fizinis asmuo, tačiau pinigų negavote, GPM irgi nemokate. Vadinasi, norint sumokėti GPM, prieš tai reikia padaryti veiksmą – pinigus, esančius įmonės sąskaitoje, išmokėti akcininkui kaip dividendus. Tačiau jei pinigai liko įmonės sąskaitoje, akcininkas jais negali disponuoti lyg savais nuosavais. Elementariai, negali nusipirkti kramtoškių. Ir jachtos negali.

Tai, kad firma įsteigia kitą firmą, ir įsteigia trečią firmą, arba nuperka ketvirtą, kitaip tariant, savo biznio interesų vedini prisikuria firminių kišenių, po kurias išdėlioja savo melejonus, tačiau visi akcininkai turi tą patį bendrą turtą, tik skirtingose kišenėse – tai yra grynai firmos reikalas. Kai anūkas eis per Naujininkus močiutei pirkti brangių vaistų į vaistinę, jis galimai išsidėlios šimtą eurų po skirtingas kišenes. Ypač, jei prieš tai kiemo chebra bus prigrasinę dingti iš rajono ir prigąsdinę, jog atimsią babkes pirmai progai pasitaikius. Versle tai vadinama rizikų diversifikavimu, kad nesėkmė ar nepalankios aplinkybės viename fronte nesužlugdytų viso kapitalo.

Taigi įmonių apmokestinimas veikia taip, kad kol dėlioji iš vienos kišenės į kitą ES ribose, tebūnie tos kišenės viena džinsinė Kipre, kita triusikuose Olandijoje, tol niekas neapmokestinama, nes gi vertė jokia nėra sukuriama. Tačiau tą pačią akimirką, kai iš olandiškų firminių triusikų norėsite persidėti nors vieną centą į asmeninį sloiką po pagalve, gausite iškart prievolę susimokėti 15% GPM. Su atlyginimų apmokestinimu dar griežčiau – čia VMI nelaukia metų finansinių metų galo, nėra jokių deklaravimo terminų – pervedei darbuotojui babkes, mokėk GPM. Priskaičiavai, bet nepervedei – GPM nemokėk (mokėk tik Sodrai). Nėra babkių asmeninėj sąskaitoj, nėra GPM.

Suprantu, kad Kipras, Airija, Olandija skamba ofšoriškai, tačiau jose veikia visos ES direktyvos ir vietos įstatymai. Jūs negalite paimti 100 eurų nepaskirstyto pelno iš lietuviškų treningų kišenės, perdėti juos į olandiškas plavkes, ir be jokių prievolių perdėti į asmeninį sloiką. Jei Lietuvos gyventojui dividendus išmoka užsienio įmonė, jis vis tiek turi mokėti lietuvišką GPM. Kol pelnas nepaskirstytas, kas reiškia, akcininkai juo negali disponuoti asmeninėms reikmėms, tol nėra ką apmokestinti. Eurosąjunginiai ofšorai nepadeda išvengti GPMo.

Ponas Marcinkevičius norėtų, kad pinigai iš visų firminių triusikų būtų iškešinti kiekvienam VP grupės akcininkui pagal jo akcijų paketą, kas iš principo paliktų įmones be triusikų apskritai, o tuomet jau jis susimokėtų mokesčius. O įmonės biznį kaip darys be pinigų?

Ir čia aš turiu pasiūlymą kiekvienam tiriančiajam žurnalistui. Nueikite pas savo redakcijos buhalterę, paprašykite praėjusių finansinių metų balanso, pažiūrėkite eilutę “Nepaskirstytas pelnas”, tą sumą padauginkite iš 0,15 (na ir padalinkite iš 3,4528, nes ten bus dar litais), ir informuokite VMI apie tai, kad jūsų laikraštis, ar televizija slepia mokesčius įrašydami gautą skaičių eurais. Beje, nesidiskriminuokite – minėtą testą galite atlikite ir nebūdamas žurnalistu.

Ir šio epizodo pabaigai jūsų dėmesiui p. Marcinkevičiaus kliedesiukas apie mokesčių slėpimo schemą:

Reorganizavimai buvo vykdomi ne siekiant iš tiesų atskirti realias veiklas ar turtus, tačiau siekiant tokiu būdu akcininkams priskirti teisę į pinigus, išvengiant už dividendus mokėtino GPM.

Ke?
Akcininkai ir iki reorganizavimo turėjo tokią pačią teisę į tiek pat pinigų. Teisių į pinigus nepadaugėjo, kaip ir pačių pinigų nepadaugėjo. Kišenių padaugėjo, bet ne pinigų. Akcininkai liko tie patys. Dividendų nemokėjo lietuviškos firmos iki reorganizavimo, nemokėjo ir užsieninės po reorganizavimo. Arba leidi išsiiminėti akcininkams šaibas ir moki GPM, arba palieki visas lėšas versle, ir nemoki GPM.

(…) Visas šis mechanizmas, M.Marcinkevičiaus žodžiais, buvo paslėptas dividendų išmokėjimas – ne pinigais, o įmonių akcijomis, kurios suteikia teisę į didelės vertės turtą. O turtas, kaip jau minėta, tai pirmiausia didelės vertės piniginės lėšos.

Taip ir nesupratau, ar smulkiajam akcininkui Marcinkevičiui teisių į pinigus po reorganizacijos sumažėjo, ar padaugėjo? O turto, tų didelės vertės šaibų, padaugėjo ar sumažėjo? Nes jei sumažėjo, tai jį apvogė. O jei padaugėjo, tai jis kažką apvogė. Gal gerb. Šarūnas Černiauskas galėtų pasiteirauti savo šaltinio ir parengti dar vieną tyrimo seriją?

Taigi, ponios ir ponai, apibendrindamas pirmąjį epizodą konstatuoju, kad 232 milijonai iš jūsų nebuvo pavogti. Liko surasti likusius 497 miljonus iš ano excelio.

Antrasis epizodas dar įdomesnis. Likite įsijungę savo skaičiuotuvus.

komentarų yra lygiai 25

 1. O tada pasikeiti savo rezidento statusą, persikeli gyventi į kitą ES valstybę, kur GPM tau palankesnis ir išsigrynini pinigus taip, kaip tau reikia.

  • Jei grynins pinigus, tai grynins visiems akcininkams pagal jų dalį. Jei p. Marcinkevičius liks reziduoti Lietuvoj, mokės GPM’ą čia.

   • p

    Čia dar yra povandeninė srovė dėl pinigų/turto dalybų. Nebūtinai atskyrimo bei jungimo procesai yra proporcingi (vieni akcininkai gali gauti vienokį turtą, o kiti kitokį, vieni įnašą gali daryti turtu, kiti akcijomis, etc) – tai čia gal irgi nuskriaustųjų jaučiasi. Kaip suprantu skaidymas nebuvo proporcingas ir nesigavo taip, kad visi turi dabar proporcingai visų Kipro/UK/kitų ES šalių bendrovių.

    Kad ir kaip ten būtų, aš nedrįsčiau taip akivaizdžiai daryti vienokių ar kitokių išvadų iš kelių straipsnių: nei mes matom visą situaciją, nei iki galo žinom visas schemas. Ir net matant viską pilnai gali būti daug pilkų zonų, kur tiek mokesčių patarėjų, tiek VMI traktavimas gali skirtis (ir, kaip suprantu, jau skyrėsi istoriškai).

    Trumpai tariant, manau, kad, Mindaugai, nesi iki galo kompetetingas daryti vienareikšmiškas išvadas. Nesu ir aš.

    • “Kaip suprantu skaidymas nebuvo proporcingas ir nesigavo taip, kad visi turi dabar proporcingai visų Kipro/UK/kitų ES šalių bendrovių.”

     Būtent priešingai – visi visko turi proporcingai.

     “Trumpai tariant, manau, kad, Mindaugai, nesi iki galo kompetetingas daryti vienareikšmiškas išvadas”

     Būtent dėl kompetencijos stokos ir verbalizuoju savo argumentus.

     • p

      Dėl proporcingumo buvau supratęs kitaip. Juolab, kad anksčiau dar buvo toks teiginys, kad Numavičius telkia kontrolę pas save.

 2. Be to yra dar turinio prieš formą principas – o su forma tai tikiu, kad viskas 100% legit.

  • Taip, pasisakymuose buvo ir ši “turinio prieš formą” korta. Jei po reorganizacijų, t.y. formų keitimo, akcininkai įgavo teisę disponuoti lėšomis, lyg jos būtų asmeninės, tuomet p. Marcinkevičius lai už savo “laisvai disponuojamą dalį” nusiperka taip norimus Akropolius.

 3. Akis jau niežti. Greičiau postinkit… 😀

 4. Bl gali man paaiškinti koks akcinės bendrovės tikslas? Ar gi nera daryti pelną ir mokėti akcininkams dividendus? Nepaisant to, kad tabar ten n.x visokios formos atsirado limited, unlimited ir t.t. Čia galimai (pabrėžiu galimai) bandoma apip*sti ne vien valstybę ant šaibų, bet ir smulkiuosius akcininkus. Beje, buvo gi istorija su Facebook ir pan. Whatever. Hebra imat visus šitus straipsnius, analizuojat ir mokotės agresyvaus mokesčių planavimo meno. Tai neįkainuojamos žinios, ir tokios razborkės puiki patirtis, tiems kas bent kiek yra prisilietę prie verslo ir svajoja išplaukti į stambesnius vandenis. Ir pati istorija bus įdomi vienu aspektu, kas ką padarys ar mokesčių inspenciją verslinykus. Ar mokesčių konsultantai, kuriuos pasisamdė verslinykai padarys VMI. Ta prasme ar mokesčių konsultantai su agresyviu mokesčių planavimu verti kiekvieno išleisto lito šiuo atveju. Nors jeigu viskas būtų pa čiasnaku, reiktų skelbti tarptautinį konkursą ir VMI samdytis Cooperį iš Snoro. Nes kalbame ne apie sup*stus du limonus o kiek ten 720 MILIJONŲ? Bet aišku jeigu valstybei p.x tai ir man p.x iš principo. Nu tipa pinigai tai valdiški, visvien išvogs – pasakytų tūlas pilietis paklaustas gatvėja, ką valstybė galėtų nuveikti su 720 MILIJONŲ?

  • Čia vertėtų priminti klasiką Uspaskį, sakiusį, kad dviejų kostiumų vienu metu neapsivilksi. Kažkokiu turtėjimo proceso metu tavo galimybes riboja nebe pinigai, bet fantazija (kaip ir minėjau straipsnio pradžioj). O su pinigais įmonės sąskaitoje fantaziją galima išlaisvinti kur kas sėkmingiau. Ypač, jei esi verslininkas, t.y. verslo darytojas, o ne pralobti svajojantis išlaikytinis.

 5. Nevisai sutinku.
  Praleista pvz tai, kad nėra Lietuvoje lengvatos reinvestuojamam pelnui, todėl, jei dalis akcininkų gauna (nemokėdami mokesčių) pajamas turtu (ypač apgaunant smulkiuosius), yra kažkas blogai. Nesvarbu, kad dar 10 ar 100 metų niekas tų pinigų negrynins.

  • Giedriau, ne visai supratau. Ar galėtumėte patikslinti?

   • Pvz Estijoje įmonės skatinamos sukauptas lėšas investuoti, nes visas įmonių pelnas, skirtas investicijoms, pelno mokesčiu neapmokestinamas. Lietuvoje jei įmonė gavo pelno ji moka 5-15%

 6. Abejoju, ar tikrai gerai ieškojote. Kertinis tekstas čia – ne “dividendų išmokėjimas”, o “dividendų išmokėjimas ĮMONIŲ AKCIJOMIS”. Tai čia tas primityvusis GPM įstatymo taikymas vargu ar galioja.

  Tarkime, čia gali būti įpinta kokia schemutė su įstatinio kapitalo didinimu ir akcijų apmokėjimu turtu. Gal kokie akcijų pardavimo sandoriai ir įstatinio mažinimai po to. Variantų turbūt N, juolab kad VP grupė neršia per visą Europą ir turi daugiau galimybių “optimizuoti” mokesčius.

  • DI

   Didysis mokesčių eksperte, argumentuojantis, kad reorganizacijos metu kažkaip atsiranda didvidendų išmokėjimas akcijomis. Gal gali pasidalinti patirtimi, kaip tai daroma, nes kiek man žinoma, tai neatitinka Pelno mokesčio 41 str. 1 d 8 punkto reikalavimų (anot spaudos būtent šiuo būdu daryta reorganizacija.) Jei neatitinka įstatymų reikalavimų, tai jau ne be reorganizacija, o apmokestinamas sandoris, tikrai nemanau, kad VP pyblika net tiek neišmano, aš jų tiek nenuvertinu. Gal viskas tiesiog paprasčiau, chebra bėgo į užsienį su pinigais, nes vyko LEO skandalas, ir tuo metu tikrai ne mokesčių taupymas rūpėjo, o kaip neprarasti to ką turi. Tik ubagai galvoja, kaip sutaupyti, o turtingi pavojaus akivaizdoje galvoja kaip išsaugoti.

   • +35

    Nesidedu mokesčių, o jau ypač tarptautinių, ekspertu. Skirtingai nuo straipsnio autorius, kuris rašo apie pačias elementariausias operacijas LT įstatymų rėmuose, kurioms mokesčių optimizavimo ekspertai tikrai nesamdomi. Tokiam lygiui pakanka eilinio buhalterio.

    Jei perskaitėte visų žaidime dalyvaujančių šalių mokesčių įstatymus, ES direktyvas, patikrinote visus VP sandorius ir galvą guldot, kad tas Mindaugas (tas kur iš VP) nusišneka, o Mindaugas (tas kur blogeris) per 4 valandas pavarė geresnį analizą nei VMI pavarys per metus, good for you, kaip sakoma.

    PS: bet pats tekstas geras, smagiai susiskaitė.

 7. Kaip buvo ten nepasakysiu, bet per paprastai žiūrit. Skepticizmas šiuo atveju dėl abiejų pusių yra geriausia, nes nieko neaišku.
  1. Reorganizuojant formaliai turimo turto vertė nepasikeičia, tačiau realiai gali pasikeisti ir toks neretai būna tikslas, pvz. įmonė turi 1 mln. eur. lėšų sąskaitoje, o tokios pat vertės 1 mln. eur (vertė nustatyta reikiamo turto vertintojo) nelikvidų sklypą Šilalėje. Atskiriam į dvi įmones. Formaliai abi turi tiek pat turto (po 1 mln. eur), tačiau iš tos su sklypu pinigų nepaimsi, sklypo pardavimui gali prireikti pusės ar visų metų, o parduodant gali paaiškėti, kad iš tikro iš vis nėra pirkėjo tokiam sklypui. Va tau ir po lygiai. Bet čia primityvus pvz. neabejoju, kad ten viskas sudėtingiau buvo.
  2. Taip, iš įmonės kol neišėmei, GPM netaikomas. Čia kitas žingsnis. N. N jau pakeitė gyv. vietą, matysim ar tai susiję ar ne. Bet kitą kartą ir išimti nereikia, jei įmonė “veiklai” perka jachtą ar rūmus, kuriais paskui faktiškai vėliau naudojasi akcininkas, o nuomos mokesčiai įskaitomi iš tos pačios įmonės mokėtinų palūkanų akcininkui už suteiktas paskolas. Bet čia labai primityvu ir dažnai prigaunama, todėl neabejoju, kad schemos yra sudėtingesnės.

 8. Viena is sutiktu schemu:
  Buvo tokia mokestine GPM lengvata tiems, kurie turi <10% vieneto akcijų, vertybinių popierių, dalių, etc.. Kipriečiai siūlė tokią schemą: Kipre įsteigiamas fondas. LT rezidentas nusiperka to fondo specialios, tik tam klientui skirtos, klases akcijų (vertybinių popierių), kurios sudaro <10% viso fondo išleistų akcijų. Už gautas lėšas įsigyja Lietuvos vieneto akcijų, daugiau kaip 25%, ilgiau kaip 2 metus numato jas laikyti (arba per tarpinę Kipro ar kitos jurisdikcijos įmonę). Lietuvos vienetas skirsto dividendus – ES vienetai, tame tarpe Kipro fondas juos pasiima be mokesčių. Tuomet fondas išperka iš LT rezidento dali šio turimų fondo pinigų už tuos gautus dividendus. Pinigai, t.y. dividendai, prasukę pro Kiprą, pas LT rezidentą atkeliavo be mokesčių, GPM nesumokėtas..

  • Sutinku su gerb Prabegom.

   Pvz. Rokiškio sūris pritaikė paprastesnę mokesčių optimizavimo schemą Latvijoje.

   2012 m Latvijoje priimti įstatymo pakeitimai yra susiję su akcijų perleidimo apmokestinimu, kuris taikomas nuo 2013 m.

   Latvijoje akcijų perleidimo pelnas nebebus apmokestinamas pelno mokesčiu (atitinkamai nuostoliai bus laikomi neleidžiamais atskaitymais), tačiau šios nuostatos nebus taikomos lengvatinių mokesčių teritorijose įregistruotų įmonių akcijų perleidimui.

   Taip pat nebus taikomas reikalavimas dėl minimalaus akcijų valdymo procento ar laikotarpio, kuris taikomas daugelyje kitų valstybių, tame tarpe ir Lietuvoje. Įmonės Lietuvoje turi išlaikyti mažiau nei 25 proc. savo akcijų ilgiau nei du metus, kad jų pardavimas būtų neapmokestinamas.

   Nuo kitų metų dividendai, gaunami iš bet kuriose valstybėse įregistruotų įmonių, o nuo 2014 m. ir bet kuriose valstybėse įregistruotoms įmonėms išmokami dividendai Latvijos valstybėje nebus apmokestinami pelno mokesčiu. Šios nuostatos nebus taikomos, jeigu dividendai bus gaunami ar išmokami lengvatinių mokesčių teritorijose įregistruotoms įmonėms.

   Nuo 2014 m. Latvijoje pelno mokesčiu taip pat nebus apmokestinamos užsienio įmonėms išmokamos palūkanos bei honorarai. Šiuo metu tokios išmokos atitinkamai apmokestinamos 10% – 5% arba 15% – 5% pelno mokesčio tarifu.

   Tagi. Lietuva>Latvija kuriamas holdingas,keliauja akcijos. Kuriama įmonė Olandijoje ir įmonė Olandijos Antiluose ( Dutch Sandwich mokesčių optimizavimo schema).
   Tada Latvija>Olandija> Antilai (akcijos). Antilai išmoka dividendus. Apmokestinami pagal Olandijos mokesčių teisės aktus, opa- GPM ES sumokėtas (1,5-7% daug sąlygų), LT negauna NIEKO, nes taikomas mokesčių užskaitos principas (tapatus mokestis sumokėtas kitoje ES ar dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį su LT turinčioje valstybėje net mažesniu tarifu neiššaukia prievolės mokėti jo LT).

 9. a

  Prašai bazinių stočių kiekvienam geležinkelio trasos centimetre? Žinok jos yra – LG įsidiegė savo GSM’ą, vadinamą GSM-Rail, pakeičiantį senovines ryšių geležinkeliuose priemones. Taigi, geriau prašyk wifi traukinyje, kad dalį GSM-R pajėgumų skirtų vartotojų poreikiams.

  • OK, įkalbėjot, prašau Wi-Fi.

 10. po

  Cha…dideli pinigai tarptautiniams mokesciu konsultantams mokami ne tam, kad tvarkingai suskaiciuotu ir sumoketu mokescius. Mokami tam, kad imones ir milijonieriai ju nesumoketu (o neretai tas imanoma ir visiskai legaliai, tereikia moketi praverti siula pro skirtingose salyse esancias istatymines skyles :). Cia turetum buti gerokai trenktas, jei atiduotum mokesciams milijona, kai gali ta milijona tureti :)

 11. jei kisenes kur rimtuose ofsoruose tai galioja pozityviu pajamu savoka. zinote apie tokia?

  • Žinome, bet gerb. Siaip paaiškinkite, kaip galima sukontroliuoti/patikrinti lengvatinių zonų įmonių P/L ir gauti PATIKIMĄ info apie pelną po mokesčių?

 12. […] suradus pavogtus 232 milijonus, nevalia sustoti. Žurnalistai-tyrėjai beigi mokesčių inspektoriai visame pasaulyje ieško […]

 13. Neaišku tik viena – kodėl blogeriai išsukinėja Numavičiaus subinę?
  Kiek pamenu, Romanovas samdydavo už nemažus pinigus kiekvienos krizės metu…
  Vėl tas pat, taip primityviai?
  Manote, kad ir mums tinka rusiški metodai?

 14. […] VŽ žino, kad aš žinau, kad jie žino, kad aš žinau, kad čia apie mane ir štai šį geležinkelinį tekstą (beigi antrąją […]

 15. […] VP grupės konflikte, juolab, kad labai retai viskas būna tik juoda ar balta (todėl manau, kad Mindaugo požiūris yra pernelyg paprastas). Neturiu pakankamai žinių, kad nuspręsti, kas teisinga, ir kas – ne, […]

Jūsų komentaras