Kuo geriau, tuo blogiau

Pastarosiomis dienomis teisėjas Audrius Cininas net du kartus vožtelėjo per galvą Exceliu.

Pirmą kartą vožtelėjo paneigdamas mitą, esą:

kuo anksčiau bylą pradėsi, tuo anksčiau išnagrinėsi*.

Antrą kartą užvažiavo įrodydamas paikumą manyti, jog:

kuo trumpesnės posėdžių pertraukos, tuo sparčiau nagrinėjamos bylos.

Excelis nuo kitų šaltųjų ginklų skiriasi tuo, kad jį nešiojasi beveik kiekvienas, bet ne visi moka naudotis. Todėl pamačius excel-smurtautoją geriausia bėgti kiek kojos neša ir pasislėpti po rudeniniais lapais. Jei atidžiau pačiužensite, lapuose rasite garbingų deputatų, ilgas kadencijas pripuolamai lipdžiusių teisinę sistemą. Šimtai žmonių metų metus lipdė, lipdė – negali būti, kad kažkoks iš kanapių iššokęs teisėjas yra gudresnis už visus transkadencinius deputatinius genijus. Nesąmonė!

Ta proga pakvietėme p. Audrių Cininą paskaityti pranešimą mūsų su amerikonais organizuojamame renginyje apie tai, kaip pagerinti įvairiose srityse dirbančių institucijų veiklos efektyvumą. Jei nuspausite ant paveiksliuko, būsite tučtuojau sujungti su konferencijos tinklapiu.

Bet neskubėkime smerkti savo išrinktųjų. Pažiūrėkime į situaciją deputato akimis.

Tu visą gyvenimą tikėjai, kad norint nuveikti daugiau, reikia dirbti daugiau. Visad balsuodavai “už”, kai prašydavo padidinti finansavimą, nes reikia etatų, mat padaugėjo funkcijų. Dar mokykloje išmokai spręsti uždavinius, tokius kaip šis: “Darbininkas per dieną priskina vidutiniškai 500 kg obuolių. Kiek reikės darbininkų, kad per dieną nuskintų 2 t obuolių?”. Mokykloje uždavinio sąlyga nekvestionuojama (ar galima pasirinkti obelis, kokie įrankiai, kiek kopečių, ar gali darbininkai dirbti ne autonomiškai, bet konvejeriu, ir t.t.?), nes tokia duota. Atsimenate: “duota, rasti”? Taigi ir blogybės, apie kurias rašo teisėjas, yra tiesiog duotybė.

Teisingumas dabar lėtas visur, ne tik deputato tėvynėje. Kam dabar lengva?

Trials in Canada have become a dangerous waiting game. “The courts are a cornerstone of our democracy and I see it starting to crumble because of delay,” said Rick Woodburn, a Nova Scotia Crown attorney who is president of the Canadian Association of Crown Counsels.

National Post, Canada, 2012.

The Philippine judiciary faces serious difficulties in addressing case backlogs as lower courts are congested with over a million cases every year, the National Statistical Coordination Board (NSCB) revealed.

National Statistical Coordination Board of Philippines, 2013.

If no new court cases are filed, Malta will take eight years to finalise all present cases (…). If all cases were evenly divided among judges, magistrates and adjudicators, it would take three years to eliminate the backlog, but this was not possible because of varying expertise.

Report of the Malta parliamentary secretary for Justice, 2013.

Leiskite ta proga pareikšti, jog nemanau, kad augančias neišspręstų bylų uodegas (backlogs – angl.) beigi ilgą bylų nagrinėjimo trukmę nulėmė koks nors pasauliniu mastu veikiantis budulis. Teisinės sistemos išbujojo, mat kadencijos yra per trumpos renovacijai atlikti. Pašpakliavom, padažėm, išgriovėm sieną kitą, pakeitėm šiferį pietų pusėj, signalizaciją įvedėm, naują televizorių nupirkom. Gyvent galima, nors ir užknisa tūlike prabėgantis bakelis, nors ir trūksta kartu su šiferiu nuo stogo dingusios TV antenos. Lokalūs pagerinimai buvo daromi neįvertinant jų poveikio visai sistemai.

Antra pasaulyje sulėtėjusio teisingumo priežastis – didėjantis žmonių raštingumas. Mokį žodį, žinai kelią teisman. Nepatiko kaimyno tvoros trajektorija? – tik brūkšt ieškinuką, negi kumščiuotis lipsi.

Ir čion mes prieiname dar vieną šventą karvę, katrą siūlau papjauti su pasimėgavimu. Visuotinai manoma, esą:

Kuo produktyviau dirbs valdiška kontora (teismas, ligoninė, Pažymų Generavimo Tarnyba, kt.), tuo laimingesni bus gyventojai.

Really?

Pasičalendžinkime. Su Exceliu per galvą neduosiu, apsieikime be skaičių (na, visiškai jų išvengti nepavyks).

Tarkime, lėto maisto restoranas “Nuostabybė” susikuria konkurencinį pranašumą ir nuo šiol pietų piko metu klientus aptarnaus per 10 minučių. Duos labai skaniai, kad net laukinės žąsys springs. Kaip tarė, taip padarė.

Garsas apie “Nuostabybę” per aplinkinius biurus nuvilnija pakankamai greit. Anksčiau stalų apyvartumas buvo 50 min., dabar jis siekia 25 min. Restoranas aptarnauja dvigubai daugiau klientų nei anksčiau, su kuo mes jį ir sveikiname ir džiaugiamės. Kol vieną sėkmingą restorano dieną atėję nerandame kur prisėsti. Nukabinę nosis sliūkiname prastesnėn vietikėn cepakų.

Kas čia nutiko? Ogi didesnis produktyvumas (ir jo pasekmė – geresnis aptarnavimas) nulėmė didesnę paklausą, o padidėjusi paklausa užkimšo apribojimą**. Kai apribojimas nespėja aptarnauti ateinančio srauto, prieš jį kaupiasi atsargos. Šiuo atveju – tai nelaimingi klientai, visa laimė, mokantys išsivaikščioti genami alkio.

Iš restorano sugrįžkime teismuosna, tebūnie tai būna Kalabibiškio apylinkės teismas. Čia, tarkime, bylų dėl santuokos nutraukimo dėl vieno sutuoktinio ar abiejų sutuoktinių kaltės vidutinė trukmė siekia 12 mėn., tačiau ketvirtadalį sudaro bylos, besitęsiančios daugiau nei 24 mėn. Kairėn nuvėjusieji ten ir slapstosi, vengia alimentų, nenori atiduot pusės karalystės, žodžiu, teisingumas lėėėtas, kaip “Erdvių” internetas. Ir vat Kalabibiškio teismo pirmininkas, atsigavęs nuo Audriaus Cinino smūgio su exceliu per makaulę, pasiraitoja rankoves: sumažina ir pradeda kontroliuoti bylų WIP***, naują bylą teisėjui paduoda tik atsiradus vietos to teisėjo (ir posėdžio salės) užkrovimo plane, įveda Full Kit’ą**** įrodymų etape, ženkliai sumažina multitasking’ą. Padaro kažką panašaus į sDBR su CCPM elementais*****.

Įvyksta stebuklas (tebūnie, prie jo prisidėjo ne tik Excelis programa, bet ir dvasios): vidutinė skyrybų bylų trukmė Kalabibiškyje sumažėja iki 3 mėn., o ilgiausiai bylos tęsiasi vos pusmetį. Kai apie stebuklą praneša miestelio dienraštis “Pletkistata”, santuokoje vargstantieji nūnai sumoja: jei šią savaitę pričiupsiu saviškį (-ę), vadinasi, jau Kalėdas galėsiu švęst be žiedo ir su alimentais. Žinoma, plūsteli ieškiniai, stoja į eilę, praeina keli mėnesiai ir… kalėdines dovanėles jau laikas pirkt, o alimentai dar nepriteisti. Žmonės nusivylę: juos apgavo ne tik ex, žadėjęs laimę iki grabo lentos, bet ir teismas, žadėjęs laisvę po trijų mėnesių.

Kas čia nutiko? Ogi tas pats, kas per pietus “Nuostabybėj”, geru aptarnavimu sukėlusioj paklausos bumą. Pilietis, pamatęs, kad trečioji valdžia gerai dirba, ima ja pasitikėti ir skuba pasinaudoti puikiomis greitomis teisingumo paslaugomis. Apsidairykite aplink ir paklauskite savęs, kiek problemų nesiryžtate spręsti teisinėmis priemonėmis (ir, dažniausiai, apskritai nesprendžiate jokiomis priemonėmis) vien dėl to, jog žinote, kad bylinėjimasis yra ilgas ir brangus procesas? O jei jis tampa pigus ir greitas? Ko gero, kaimyno tvora tikrai stovi ne vietoje. Kodėl efektyviam teismui to neišsiaiškinus?

Kuo teismas geriau dirbs, tuo dažniau mes, klientai, kreipsimės į teismą paslaugų. Vadinasi, kuo teismas dirbs geriau, tuo daugiau turės darbo, atitinkamai tuo labiau apkraus savo permanentinius srauto apribojimus – teisėjus. Vadinasi, ims trūkti pajėgumų, taigi paslaugų kokybė ir sparta kris. O tai sukels klientų nepasitenkinimą.

O jei mes, rinkėjai, nepatenkinti, tai ir deputatai neva susirūpinę. Rūpesčio paprastai būna tokio gilaus, kad niekaip nesugebama pažvelgti į sistemą iš pat viršaus, holistiškai, užuot špakliavus pakampes.

Kaip tai padaryti, minėtoje konferencijoje pasakos ne tik iš kanapių išlindęs lietuvių teisėjas, bet ir UK Jos Didenybės Teismų ir tribunolų tarnybos vadovas Peter Handcock******. Ši tarnyba administruoja ~600 teismų, kur dirba ~21.000 teisėjų ir darbuotojų, teismai per metus išnagrinėja 2 mln. kriminalinių bylų, 1,8 mln. civilinių ieškinių ir 180.000 šeimyninių ginčų. Prieš porą metų jie baigė visuose teismuose (!) diegtis LEAN (tai tokia srauto užtikrinimo / gamybos metodika, kuriai įdiegti be Excelio vargiai įmanoma apsieiti) ir nemaža dalimi išsprendė panašias problemas, kokių mums (gyventojams ir teisėjams) pridarė deputatai.

Būt gerai, kad kurį laiką jie nieko netaisytų. Nebent įstatymą parengtų su Exceliu, ne su Wordu.

_______

Paaiškinimai šį tinklaraštį rečiau skaitantiems:

*Apie tai, kad  tezė “kuo anksčiau pradėsiu nagrinėti bylą, tuo greičiau baigsiu” yra klaidinga, rašiau pernai vasarą.

**piko metu restorane apribojimas yra stalai, ne piko metu – virtuvė. Apribojimu vadinama siauriausia srauto vieta, apsprendžianti visos sistemos, šiuo atveju – restorano – pralaidumą (kiek sukuriama vertės per laiką).

***WIP – Work In Progress (arba Work In Process) – atvirų užduočių (šiuo atveju – bylų) kiekis, esantis sraute, konvejeryje.

****Full Kit – pilna komplektacija. Jei nors vienos sudedamosios trūksta, negalima žengti į kitą etapą.

*****Terminai iš TOC žodyno. sDBR (supaprastintas Būgnas-Buferis-Virvė), jei įdiegtas, reiškia, kad gamyba pagal užsakymus yra tiesiog puiki. Galite pasikviesti prezidentę. CCPM (Critical Chain Project Management) yra Kritinės grandinės metodika, taikoma projektams valdyti taip, kad būtų perpus sutrumpintas jų įvykdymo terminas.

******Pono Handcock pranešimo aprašymo konferencijos saite dar nėra, mat ties tuo dar dirbama. Sekite naujienas spaudoje.

komentarų yra lygiai 3

  1. Galiu iš praktikos patvirtinti, kad pagerinus sistemą, vartotojų pasitenkinimas neauga. :) Bet kaip sistemos savininkui labai smagu matyti vietas per kurias patobulėji, ir po to galvoji, kaip mes galėjom anksčiau taip kvailai ir netobulai dirbti, ir atsiranda azartas toliau tobulinti sistemą.

  2. Kai valstybinės įmonės naudos KPI, ir busiu iš privataus verslo užsidirbęs kelis milijonus, kad būtų iš ko gyventi ir išlikti nepriklausomu nuo algos, galima bus pasvajoti apie darbą valstybinėje istaigoje. :)

Jūsų komentaras