Ar žinote, ko reikia jūsų klientams? (video)

Likus vos keletui dienų iki metinio tiekimo grandinės renginio, ryškėja, kad šiemetinė konferencija bus gerokai įpūdingesnė, nei pernai. Įspūdį paliks iš esmės du dalykai:

Visiems dalyviams – vieniems kitų klientams – bus naudinga pasišnekėti, kaip užtikrinti, kad žmonės rastų prekių lentynose. Pašnekesiai vyks TOC ir LEAN fone, nes šios metodikos turi atidirbtus įrankius, leidžiančius padidinti ne tik savo (konkrečios įmonės), bet ir visos tiekimo grandinės pralaidumą.

Jei nors viena grandis nedadirba, vartotojams tenka žiopsoti į tuščią lentyną. Kol ji tuščia, prarandami pardavimai, kas savo ruožtu nulemia neigiamas pasekmes visai tiekimo grandinei (paskutinį kartą apie tai rašėme čia).

Šiemet jokių prizų – nemokamų pakvietimų – commonsense.lt skaitytojams nenumatyta. Užtat suinteresuotiesiems tiekimo grandinės reikalais turime geresnę dovanėlę (beje, visiškai neįdomią nesuinteresuotiesiems).

Carol A. Ptak, efektyvumo klausimais konsultavusi “Boeing”, “Starbucks”, vadovavusi pasauliniam IBM SMB padaliniui ir buvusi “Peoplesoft” viceprezidentė, jums papasakos, kaip planuoti gamybą pagal realią paklausą (o ne prognozes).

O Bill Taylor, buvęs Brazilijos “Coca-Colos” prezidentas, detaliai papasakos, kaip savo gamybą ir distribuciją metai iš metų gerino “Coca-Cola”. Galbūt pažiūrėjus kai kam praeis noras išradinėti dviratį.

Šiedu pranešimai buvo skaityti pernai metų Tiekimo grandinės konferencijoje, ir nepanašu, kad būtų pasenę. Gero žiūrėjimo.

O tiems, kas ketinate apsilankyti šiemetinėje konferencijoje, atskleisiu, ką mes pagerinome atsižvelgę į keletą pernykščių susimovimų.

– visos prezentacijos bus angliškos. Išskyrus tas, kur lietuviškoje sesijoje. Pernai prisikvietėme estų ir latvių į “tarptautinį renginį”, kuriame jie pamatė daug lietuviškų skaidrių. Vertimas, žinoma, buvo, bet įsivaizduokite save, per ausines girdintį vertimą, bet spoksantį į estiškas skaidres. Dėl šios nedadėlkos porai estų pernai netgi grąžinome pinigus (ir atsiprašėme, žinoma).

– geresnis vertimas. Pasirodo, nepakanka keletą dienų iki renginio duoti vertėjams prezentacijas, kad susipažintų su specifiniu žodynu. Jų pažintis gali būti nuvilianti. Vertėjai turi žinoti, ne tik ką išversti, bet ir į ką išversti. Todėl pasimokėme, ir patys vertėjams duosime vertimus.

– orientacija į kiekvieną segmentą. Pastarųjų mes turime tris: prekybininkus (mažmenininkus ir didmenininkus), gamybininkus ir paslaugistus. Pernai padarėme prielaidą (nusprendėme už klientus), kad, tarkime, gamybininkai turi domautis didmenininkų poreikiais, todėl mielai klausysis pranešimų apie efektyvų atsargų paskirstymą po sandėlius. Rezultatas buvo toks, kad kiekvienas dalyvis maždaug trečdalį dienos praleido žiovaudamas, nes buvo viena salė ir vienintelis pasirinkimas: klausyti pranešimo arba gerti kavą už durų. Pasimokėme ir šiemet padarėme 4 paralelines sesijas, kas reiškia, kad gamybininkai, jei pageidaus, galės klausytis pranešimų tik apie gamybą, prekybininkai tik apie prekybą, o projektų-paslaugų įmonės – tik apie projektus.

Tiesa, turime dar vieną pasiūlymą iš serijos “nemokamai”.

Kitą dieną po konferencijos, gegužės 1-ąją, surengsime tris papildomus seminarus. Vienas jų – Audriaus apie CCPM – konferencijos dalyviams bus nemokamas.

Throughput Accounting – The Managerial Tool for Decision Making / Eli Schragenheim
Tiekimo grandinės (atsargų ir prekių paskirstymo) valdymas / Nerius Jasinavičius
Projektų valdymas pagal Kritinės grandinės metodiką (CCPM) / Audrius Vasiliauskas

Komentarų dar nėra, tad jūsiškis bus pirmasis.

Jūsų komentaras