Vėsaitės klausimu

Kadangi aktualia tema pasisakė jau visi, galime reziumuoti. Bet sutarkime, kad kai komentuosite, nurodykite, iš kurio sluoksnio yra jūsų prielaida, komentaras irba klausimas.

Nulinis sluoksnis – ar apskritai problema egzistuoja?

Jeigu skaitote šitą, vadinasi, iš esmės gyvenate neblogai. Turite stogą virš galvos. Susimokate už šildymą ir nesukate galvos, kiek. Be problemų susimokate už pilną baką degalų, ir tradiciškai neatsisakote degalinėje pasiūlytos kavos bei sumuštinio. Galite bet kada nuvykti į “Akropolį”  ir įsigyti džinsus už 200 Lt. Per metus susitaupote dviejų savaičių šeimos atostogoms Majamyje.

Nesate varguolis, nes savo laiku investavote į mokslus. Gavote gerai apmokamą darbą. Dabar turite atsidėję pusės metų atlyginimo (pajamų) dydžio indėlį, ir kas mėnesį jį papildote, nes negyvenate nuo algos iki algos. Vaikai eina į visus įmanomus būrelius. Jei kas paprašytų, be problemų ištrauktumėte ir paskolintumėte 500 litų.

Panašiai gyvena ir jūsų kontaktai iš išmaniojo telefono. Suprantama, tarp jų yra nemėgstančių atostogauti Amerikoj, ir tokie mieliau leidžia laiką savo bute Nidoj.

Ar jūs papuolate į šį segmentą?

Aš ne. Nes net artimiausių draugų būry užvedus kalbą apie “davai varom į Vegasą arba imam kruizą po Karibus”, galinčių atsiranda ne kasmet.

Taigi egzistuoja tam tikra problema, kylanti iš to, kad šioje šalyje sau galiu leisti daugiau nei 95% populiacijos. Nebijau, kad mane išbuožins kaip mano senelį, ir su visa šeima įkiš į vagoną Sibiran – na, laikai pasikeitė. Tiesiog blogai jaučiuosi, kad mano gyvenimas gerėja žymiai sparčiau, nei kontaktams iš mano telefono.

Pirmasis sluoksnis – kokia problema?

Varguolis atsakytų, kad problema yra varganas gyvenimas. Andrius Užkalnis paprotytų, kad čia jo paties problema. Abu atsakymai man netinkami, nes mąstau sistemiškai. Kodėl varguolio gyvenimas varganas? Nes jis pats susikūrė tokį gyvenimą. Kodėl jis tokį susikūrė? Nepasisekė žmogui. Kodėl nepasisekė? Darbą šūdiną gavo. Kodėl šūdiną? Rajone geresnio nerasi. Kodėl nerasi? Nėra pasirinkimo. Kodėl nėra? Nėra darbo. Kodėl nėra darbo? Niekas neinvestuoja. Kodėl neinvestuoja? Bijo rizikuot. Kodėl bijo? Gali nepavykt. Kodėl? Klientai gali nepirkt. Kodėl gali nepirkt? Pinigų neturės. Kodėl neturės? O iš kur pas varguolį pinigai???

Jei cause&effect sąsajos suveda į loop’ą, visi ima diskutuoti ratu, visi nepatenkinti ir kartu savaip teisūs. Taip diskutuojame jau trečią dešimtmetį. Nuo tos dienos, kai vėl leido diskutuot. Tiesa, masėms sukantis šiuo uždaru ratu, pasitaiko pavienių išlindimų. Vienas išvažiavo dirbt į užsienius, kitam rajone, žiūrėk, prancūzas pastatė lentpjūvę. Bet vargo ratas suka absoliučiai didžiąją dalį tautiečių.

Sistemoje atradus loop’ą, jį būtina ištiesinti. Turbūt esate girdėję šnekant: “Išsitiesinkime procesą”. Tai reiškia, kad belekur perkerti loop’ą ir vieną jo galą nuvedi į norimą padarinį. “Kad pirktų, pardavinėkime užsieniams.”

Lietuvoje, o ir kitose šalyse, bėda ta, kad nėra susitarta, koks yra valstybės tikslas. Kadencijomis sulaužyti politikai bando tiesinti vargo ratą, bet gyvenimas negerėja pakankamai dėl to, kad net ir ištiesinti procesai veda į įvairias skirtingas puses. Daug bereikalingo judesio, šnekų, kaltinimų, priešų paieškų. Vadybiniais terminais šnekant – švaistymo. Aplink runkeliai, dibilai, vargoliai, dundukai, nomenklatūrščikai, pavidolei, valstybininkai, verslinykai, pensinykai.

Neradę sprendimo net ir protingi žmonės tiesiog išsivaikšto skirtingomis kryptimis, nes eit kartu, kai nežinai krypties, yra pernelyg sunku.

Prašviesėjimas vyko, kai visos partijos kadaise sutarė, kad Lietuvai reikia patekti į ES ir NATO. Tikslas aiškus ir išmatuojamas. Arba patenki, arba ne. Patekom. Paaiškėjo, kad tai buvo pirmas ir paskutinis Lietuvos tikslas. Gal nesusimąstėte, bet jokio nebeturime nuo 2004 m. gegužės 1 d.

2009 m. pabaigoje su Nerium išgėrėm viskio butelį ir parašėm Lietuvos viziją. Jei tingite skaityti ilgąją versiją, čia reziumė:

1. Susitarti ir paskelbti valstybės tikslą: Lietuva yra šalis, kur žmonės gyvena laimingai

2. Nustatyti “laimės vienetų” matavimus valstybės tikslui matuoti:

Švietimas:
– Pridėtinės vertės kūrimo augimas
– Atlyginimų augimas (investicijų į švietimą grąža)

Sveikata:
– Gyvenimo trukmė
– Darbingo amžiaus trukmė

Ekonomika:
– Darbo vietų skaičius
– Dirbančiųjų sukuriama pridėtinė vertė

3. Valstybės institucijas subordinuoti (nukreipti) šiems tikslams, t.y. nustatant kiekvienai atitinkamus rodiklius, kurie būtų išmatuojami, viešai skelbiami ir, svarbiausia, artintų prie iškeltų tikslų – “laimės vienetų”.

Rašinėlis nepateko tarp laureatų, taigi liko nepastebėtas.

Todėl po metų šią idėją pakartojau į kamerą, ir nusiunčiau į Davosą. Pralaimėjau kanadiečiui, pasiūliusiam išdalinti Afrikos varguoliams mobiliakus, kad galėtų tweetinti ir SMSinti. Užduotis buvo per minutę susakyti idėją, kuri išgelbėtų pasaulį iš skurdo:

Reakcijos būta: parašė kelios gazetos, o vienas portalas paėmė cielą interviu:

Praėjus pusmečiui, 2011-ųjų vasarą, rodiklių idėją pasigriebė Kristina Brazauskienė. Ta proga paskelbėm atsišaukimą į visas partijas, kad imtų mūsų open-sourcinę programą ir dėtų į savo rinkiminius pažadus. Pasekėjų neatsirado.

2012 m. rudenį patys surengėm didžiausią Lietuvos istorijoje Viešojo sektoriaus efektyvumo konferenciją, kurios turinys buvo persmelktas fokusavimusi į tikslus (ligoninės, teismai, darbo biržos, valstybės įmonės, įstaigos) ir rodiklius.

Čia prezentuoja vienas toks profesorius, Bačiulio vadinamas nomenklatūrščiku:

O čia jo sūnus, irgi nomenklatūrščikas:

Neįvertinę viešųjų pirkimų procedūrų specifikos, pardavėm tik 700 bilietukų po 200 Lt (įstaigos pirko max po 2 vnt., nes perkant daugiau taikomos kažkokios ištemptos tvarkos), ir likom su nosim. Nepaisant ažiotažo, rodikliai nepajudėjo.

Vėliau Remigijus Šimašius ne kartą kvietė Nerių valdininkams pasakoti apie rodiklius. Pilnos salės. Nepajudėjo. Baigėsi Remigijaus kadencija.

Ir štai 2013-ųjų vasario 5 d. įvyksta neįtikėtinas dalykas – 15min.lt išverčia WSJ publikaciją, kurioje Bilas Gatesas rašo supratęs, kaip išspręsti visas pasaulio problemas:

Jei sugalvoji tikslą ir išsiaškini, kokiais rodikliais matuojamas progresas, gali pasiekti neįtikėtinų rezultatų, – tikina B.Gatesas.

Nepaisant visų pastangų, mūsų, komonsensavičių, susifokusavimas į rodiklių stūmimą, Lietuvoje nedavė jokio efekto. Zero. Priežastis paprasta: rodikliai gali parodyti ne tik progresą, bet ir regresą. Neveiklumą. Neįgalumą. Politikus paversti dvejetukininkais. Jei rodiklių nėra, galima švytuotis vargo rate iš kairės į dešinę, klijuoti etiketes, skaldyti ir bandyt išsilaikyt.

Priėjome prie vietos, kai galime susitarti dėl problemos: bet kokia valdžia priešinasi rodiklių įdiegimui.

Antrasis sluoksnis – kokio reikia sprendimo (kriterijai)?

Taigi tam, kad paspartintume žmonių gyvenimo gerėjimą, ir įdiegtume rodiklius, mums reikia išpildyti visas šias sąlygas:

– valdžioje esantys politikai turi pripažinti problemą, t.y. kad bet kokia valdžia priešinasi rodiklių įdiegimui;

– “owner of the issue” turi tapti aukštas pareigas einantis politikas;

– tas politikas turi viešai pasižadėti įdiegti esminius rodiklius;

– šalia politiko turi būti įtakingas executor’ius su įgaliojimais užtikrinti politiko duoto pažado įdiegti rodiklius vykdymą;

– executor’ius turi turėti įgaliojimus skelbti rodiklius nepriklausomai nuo jų reikšmės (geri ar blogi);

– executor’ius turi užtikrinti, kad nebus inertiškumo (“truputį paskelbėm, ir jau gal gana, nebeskelbkim”);

– reikia užtikrinti visuomeninį masinį rodiklių monitoringą. Ir atitinkamai spaudimą valdžioms užtikrinti reikšmių nuolatinį gerinimą.

Neužtikrinus bent vienos iš šių sąlygų, mūsų sprendimas feilins. Dėl ko, beje, feilino visi ligšioliniai bandymai.

Trečiasis sluoksnis – koks pats sprendimas?

Internetuose pasimovusi Birutė Vėsaitė ieškojo žmogaus, kas jai padėtų suvaldyti kilusią PR krizę. Per savo žmones ji kreipėsi į daugybę žmonių, kad šie ką nors parekomenduotų. Per visą sausį neatsirado norinčiųjų teptis rankas ir kuopti privirtą košę. Juolab už menką 3K algą. Aš nelabai gaudausi atlyginimuose, bet turbūt net Bačiulis vos galą su galu suduriančiame “Veide” uždirba daugiau.

Kai Jūratė sulaukė užuominos, ar svarstytų galimybę, šeimos ratelyje smagiai pasijuokėm. Pastaruosius rinkimus ji balsuodavo už Užkalnį, vėliau už Skirmantą Tumelį, o šitai turbūt nesuderinama su socialdemokratinės vyriausybės lūkesčiais politinio pasitikėjimo komandos nariams. Be to, svarstėm, turim įsipareigojimų savo firmelės klientams, kurių didžioji dalis guli ant Jūratės (vienas jų yra žiauriai simpatiškas, praktiškai, svajonių klientas). Be to, samdomas darbas, bosas virš galvos, neišvengiamos rūmų intrigos. Plius visokie interesų derinimo šūdai, kaip antai draudimas važinėti firmai priklausančiu lexusu, iš kurio išlipti, žinokit, nesinori.

Todėl sorry, ne.

Laikas bėgo, o žmogus neatsirado. Kai Jūratei paskambino antrą kartą, nebesijuokėm. Žinai, sako, tokio mėšlo dar nekuopiau. Pradėjom rimtai svarstyt. Pasidėliojom pinigus, kaip gyvensim prie mažesnių pajamų. Ačiū Dievui, vyras dar turi sveikatos, tai gal kaip nors sugebės išlaikyt abu. Sužinojau, kad kareivio vieta yra mūšio lauke, ir klausimas buvo uždarytas.

Nebesipriešinau, nes staiga supratau, kad turiu galimybę įgyvendinti savo asmeninius interesus. Taip, rodikliai!

Derybos dėl darbo buvo lengvos. Niekas nesiderėjo. Viskas vyko labai greitai. Ministrė pasakė, kad reikia kuo greičiau padaryti susitikimą su internautais. Apsitarė kriterijus ir Jūratė padarė sąrašą. Kvietimo tekstą. Sutarė, kad per susitikimą ministrė pristatys blogeriams Jūratę, kad štai ji nuo rytojaus pradeda dirbt oficialiai. Išėjo kvietimas. Prasidėjo Buzzas. Informavau Nerių, tupintį Moldavijoje, kad čia Jūratės darbas. Ir kad turim galimybę įkalt rodiklius. Vėliau J informavo ministrę, kad Nerius padarė prezentaciją apie rodiklius ir norės parodyt. Gerai, sako, tegu rodo. Pažiūrėsim.

Kaip viskas rutuliojosi toliau – viską žinote. Reportažus rašė net nedalyvavę.

http://nemunas.livejournal.com/58946.html

http://www.tapinas.lt/2013/02/svetimos-aikstes-sindromas-ir-kas-nutinka-dideliam-triusiui/

http://leolenox.wordpress.com/2013/02/06/ispudziai-po-susitikimo-kadru-krize-ir-pirmininkavimas-es/

http://rokiskis.popo.lt/2013/02/06/faq-apie-susitikima-su-birute-vesaite/

http://baltasisvaiduoklis.popo.lt/2013/02/06/blogeriu-susitikimas-su-ponia-birute-vaizdas-is-salies/

https://plus.google.com/114215413446794240737/posts/7PgXfxny7hD

http://www.grumlinas.lt/?p=35161

http://zymantelis.wordpress.com/2013/02/06/susitikau-su-ministre-dave-sausainiu/

http://mantas.malcius.lt/tinklarastininku-susitikimas-su-birute-vesaite/

http://protokolai.com/2013/02/07/kaip-ministre-b-vesaite-ivaizdi-susitvarke/

http://www.kootvela.blogspot.com/2013/02/vasario-5-1800.html

http://komjaunimas.lt/skaldyk-ir-valdyk/

Šią prezentaciją ministrė, stebima visų blogerių, žiūrėjo nuo pradžios iki galo. Visiems girdint ji pasakė, kad “nemato problemų skelbti ir galės skelbti”. Pasakė, kad dėl darbo vietų skaičiaus gali būti problemų, nes tipo kažkas bakrutuoja, kažkas atsidaro, pastovi dinamika. Šiaip čia visiškai neproblema. Tiesiog reikia imti ir fiksuoti, kad tai dienai buvo tiek ir tiek darbo vietų. Nes priešingu atveju aš nebemokėsiu PVM’o motyvuodamas, kad, žinote, vis ateina ir ateina naujų sąskaitų, tai negaliu uždaryt mėnesio.

Taigi ministrė pažadėjo skelbti rodiklius.

Toliau, už viešinimo reikalus ministerijoje atsako Jūratė. Ji vykdys ministrės viešai, stebint blogeriams, duotą pažadą. Būdama patarėja, turi visus įgaliojimus išsireikalauti tų duomenų ir užtikrinti jų reguliarų skelbimą.

Ar blogeriai, media monitorins, čia jau kiekvieno reikalas. Bet turiu įtarimą, kad opozicija monitorins tikrai. Labai gerai. Taip užtikrinsime tęstinumą, nes vėliau, jei sušvytuos per kitus rinkimus, monitoringo pozicijas perims nauja opozicija. Žinoma, jei rodikliai bus geri, Bačiulis grauš savo batą. Arba Nasevičiaus. Užsigerdamas sultimis.

Tiesa, buvo pora momentų, neatspindėtų reportažuose.

Pirma, ministrė per susitikimą mažiausiai du kartus pasakė, kad surengti susitikimą su blogeriais padėjo Jūratė, ir kad Jūratė “nuo rytojaus” pradeda dirbti patarėja. Tas netikėtumo netikėtumas, parėjęs iš blogerių, man buvo labai netikėtas.

Antra, toks Martynas Čerkauskas, liberolas, susisiekimo ministro Masiulio ex patarėjas, žurnalistas dabar berods, padarė prielaidą, kad valstybinės institucijos yra tyčiojimosi poligonas. Su kažkokiu kitu veikėju, irgi žurnalistu berods, atėjo su gvazdikais tulpanais, ir bandė patekt atseit Užkalnio ir Beatos atstovai. Su Užkalnio žinia, beje. Aš žmonių nesmerkiu ir neteisiu, nes tiesiog suprantu jų prielaidas. Taigi, ponas Čerkauskai, valstybinės institucijos nėra Užkalnio saldainių fabrikai.

Anyway, problemos sprendimas aiškus: paversti Birutę Vėsaitę “owner of the issue”, o Jūratę – executor’ium.

Ketvirtasis sluoksnis – yes, but

Parankiojau iš internetų.

Ar Skirmantas Tumelis ir Rokiskis Rabinovicius tikrai laize Birutei padus, kaip atrodo is Delfi straipsnio? Ereliai tapo zvirbliais, kai nebegalejo sleptis uz savo laptopu?

Delfi.lt žurnalistė Eglė atradienį ryte man paskambino ir paklausė, ar pakomentuosiu po susitikimo. OK, sakau, pakomentuosiu. Pasibaigus susitikimui, kuriame buvo pasakyta, kad mano žmona vadovavo paradui ir ryt prisisiuva antpečius, paskambinau Eglei ir perdaviau ragelį pašnekėt šalia buvusiems Skirmantui ir vėliau Rokiškiui. Ką jų klausė, tą šie atsakė.

Google+ patys blogeriai isdave, kad nuo siol Birute profili Facebooke priziures vieno tinklarastininko-verslininko zmona – Mindaugo is Commonsense zmona Jurate. Ar cia tiesa?

Taip, tiesa. Tai buvo pasakyta viešai renginio metu. Jei manote, kad galima “išduoti” viešai paskelbtą informaciją, tuomet taip, kažkas iš dalyvių išgirdo ministės pasakymą, ir jį “išdavė” G+.

tiketina, taip ir yra – Commonsense pabande isnaudoti blogerius jiems nezinant ir pakviete juos i susitikima su savo klienta, kuri jiems uz tai sumokejo.

Kai Rokiškis pakvietė blogerius į savo gimtadienį, o paaiškėjo, kad į tą patį gimtadienį sugužėjo A. Kubilius su šešiais patarėjais, tai čia viskas normaliai. Nu, nes Kubilius ne Vėsaitė. Blogerius kvietė ministrė. Mums nesumokėjo. Beje, ūkio ministerija, čia dar Žyliaus, mums nesumokėjo ir už konsultingą Garantiniame fonde. Išleido padėkos press relyzą, o mes net rekvizitų nepaklausėm, kaip sąskaitą išstatyt.

commonsense.lt jau nekartą parodė, kad jiems padorumas yra ypač lanksti sąvoka. Pavyzdžiui LVPA epopėjos metu su ją vainikavusiomis diskusijomis po straipsniais, kurių metu ne kartą buvo parodyta, kad jiems iš tiesų terūpi tik jų asmeninis tikslas (uždirbti pinigus), kurio siekiant visi metodai tinkami, net jeigu tie metodai nusižiūrėti nuo Tomkaus.

Ne, ponas, ne visai tiksliai. Uždirbti pinigus yra mūsų įmonės tikslas. O asmeniniai tikslai yra kitokie. Vienas jų – kad Lietuva nebūtų varguolių kraštas. Tam reikia kryptingo darbo. Tam reikia tikslo rodiklių. Vat ir pasieksim.

15min.lt gausu irodymu, kad Mindaugas Voldemaras ir Commonsense.lt dirba ministrei:
„Pripažinkime, kad ji yra pirmoji ministrė, išdrįsusi į kabinetą pasikviesti kritiškiausią visuomenės dalį, tinklaraštininkus, kurie, priešingai nei žiniasklaida, nėra niekam atskaitinga. Tai turėtų būti įvertinta. Sunku pasakyti, ar ji pasirodė gerai, nes nėra su kuo lyginti. Manau, tai yra pavyzdys politikams, kaip elgtis su savo kritikais“, – sakė M. Voldemaras.

Gediminas iš 15min.lt irgi prašė jam paskambint po susitikimo. Tik perskambinau jam grįžęs namo, apie 21 val. Neturėjau nė vieno blogerio telefono, kad nukreipčiau. Vedžiodamas šunį atsakiau į klausimus. Ką klausė, tą atsakiau. Bet esmę kalbėjau tai, ką ir per susitikimą. Jei Gediminas būtų turėjęs dar bent vieną šaltinį, mano nuodėmė būtų ne tokia baisi.

Commonsense kaip suprantu sedi apsikakoje iki ausu ir sprendzia, ka daryti dabar, uzdaryti bloga ar apsimesti, kad nieko neivyko? Bailiai

Mes pirmadienį, kai Nerius buvo Vilniuj, galutinai susidėliojome, ką daryti. Taip ir padarėme.

pritariu Viktorijai, comonsensai pasisiko siuo atveju – parsidave. Nu, nebutu verslininkai. Tik labai liudna, kad ju klientas yra zmogus, visiskai netinkantis jokio ministro pareigoms ir darantis geda saliai totaliu bukumu.

Ministrė nėra mūsų klientė. Fizinių asmenų mes nekonsultuojam. Dėl protinių gebėjimų turiu kitą nuomonę. Bet kadangi tai subjektyvu, sulaukime objektyvių rodiklių.

kas nuo siol gales rimtai skaityti Commonsensus?:)

Manau, dešinysis trolibanas refreshins nesudėdami bluosto.

Aš tikiu, kad +Mindaugas Voldemaras šeima tokį sprendimą priėmė, nes jiems taip labai reikėjo. Juk dažniausiai būti principingais reikia galėti sau tai leisti. Tačiau po tokių žingsnių požiūris į deklaruojamus dalykus tampa labai rezervuotas. Matyt, tai verta to?

(…)

+Ilona Luziene nu jo, tikiu, kad reikėjo – su pedagaškės sociologės diplomu ir be pažinčių apart “šeimos verslo” nedaug kas ir telieka.

Skiriasi mūsų prielaidos dėl principingumo. Mes priėmėme sprendimą imtis veiksmo, nes kalbos nedaro norimo poveikio.

Pedagaškės diplomas yra pakankamas, kad galėtum samdyti magistrus ir mokyti juos dirbti.

Socialdemokratai vykdo savo pažadus – Lietuvoje per vakar padaugėjo gerai apmokamų darbo vietų, bent 1 (vienu ) vienetu.

Deja, ne. Jei jau veiktų mūsų siūlomi rodikliai, pamatytumėte, kad darbo vietų nepadaugėjo. Nes Jūratę atleidau iš savo firmos, o ją priėmė Ūkio ministerija. Toliau, paaiškėtų, kad pridėtinės vertės dirbdama savo firmoje, ji sukurdavo kokius keturis kartus daugiau. Taip kad Lietuva pralošė.

Bet man įdomus yra kitas momentas. Aš pamenu ne vieną Commonsense straipsnį su kritika nukreipta į LVPA (pavaldžią Ūkio ministerijai), kuri skirsto Europinius pinigėlius. Jei tai padės Common blogerių klientams pajudinti ES projektus, tuomet galime manyti, kad niekas niekur iš šeimos verslo neišėjo.

“Common blogerių firma” užsiima efektyvumo didinimu įmonėse. Diegiame pokyčius. LVPA turi programą, kur europiniais pinigais įmonės gali kofinansuotis panašius projektus. Čia ne mūsų biznis, o mūsų klientų ir valstybės reikalas, kokiais pinigais jie mums moka.

Kas nepažįsta – tai Mindaugas Voldemaras, teikiantis viešųjų ryšių, lobizmo, marketingo, verslo konsultacijų paslaugas, buvęs Seimo LDDP/LSDP frakcijos darbuotojas, esamas vienas iš dviejų blogo Commonsence.lt autorių, vienas iš blogerių susitikimo su ūkio ministre Birute Vėsaite dalyvių, po kuriuo jo žmona tapo ministrės atstove spaudai.

Pastebiu, jog Bačiulio dėka žmonės jau pradeda mane pažint. Dėl lobizmo paaiškinsiu. Mano lobistinis interesas – skaidrumo didinimas viešuosiuose pirkimuose. Yra kompanijų, kurios negali konkuruoti korupcinėje terpėje, nes tuomet nesuveikia jų konkurencinis pranašumas (efektyvume). Todėl tenka lankytis įstaigose, kad tos skaidrintų. O jei eini į įstaigas, turi išsiimti spravkę. Kainuoja 500 Lt visam gyvenimui.

Dėl darbo Seimo LSDP gretose. Tai vyko studijų metais, mokiausi žurnalistikos dieniniame, ir tuo pačiu metu dirbau full time propagandistu. Apie tai byloja ir mano Linkedin profailas. Vadovavo tuomet Kirkilas. Savo kabinete esu valgęs šerno konservus su pačiu J.E. Brazausku. Ką gėrėm, nepamenu. Apie 2003 m. perskaičiau Goldratto “Tikslą” ir mečiau politiką. Pasirodo, taip niekas nesielgdavo (visi bandydavo pakliūt, o čia vaikinas metė). Pradėjau dirbti versle, vėliau savo, ir taip ligšiolėj.

Birutę Vėsaitę pažįstu nuo 2000 m., kai ji pateko į Seimą. Normaliai bendravome visada (manau, ji padoresnė nei trolibano mėgstami politikai, mokantys pašnekėti, vaikštantys krakmolintomis apykaklėmis beigi darantys savo delas trolibaboms panosėje). Kai dirbau su “Mažeikių nafta”, buvo atvažiavusi kaip Seimo narė spręst profsąjungų problemų, nes atseit lenkai skriaudė lietuvius. Atlėkė televizijos (iš Šiaulių). B. Vėsaitė televizoriams pasakė, kad viskas labai blogai, reikia spręst. Aš tiems patiems televizoriams pasakiau, kad viskas gerai, kad sprendžiam. Tuomet nuėjom ir suvalgėm valgykloj po kotletą.

Dar prisiminiau istoriją iš studentavimo laikų. Mano kabinete be kitų paveikslų kabėjo prof. Augustino Voldemaro portretas. Na, ir Kirkilas vieną dieną sako, kad štai ateis kažkokie du berniukai, jaunieji socialdemokratukai, papasakok jiems, kaip mes čia dirbam, kaip pareiškimus rašom ir t.t. Na, ir ateina į Seimą du berniukai, iš kurių vienas, kaip vėliau paaiškėjo, buvo Juras Požela. Vos įėjęs į kabinetą nustėra, žiūri į prof. Voldemaro paveikslą, rodo pirštu ir sako: “Ką jis čia daro?! Jis mano prosenelį nušovė!”. Tuomet nesupratau, bet dabar manau, kad Juras tąkart užsitrolino. Mūsų proseneliai turbūt kapuose vartosi abu.

Kaip sovietinės partinės/ūkinės nomenklatūros iškrušos ir jos LDDP’istinės mutacijos pupučiai Nerius Jasinavicius ir Mindaugas Voldemaras naivius blogerius parūrijo.

Mielas Bačiuli, mano mama skaito mano blogą, ir jai dabar kątik sukilo spaudimas. Mano tėvas yra tremtinys, visą laiką balsuoja už konservatorius. Per sausio įvykius jis vadovavo barikadų statybai, nes jo firmos objektas – statomas Seimo viešbutis – buvo arčiausiai Seimo. Žmonės per dvi dienas rankomis pernešė tiek armatūros, kad prieš tai sunkvežimiais savaites vežiojo. Taip kad dėl mutacijos tavo prielaida klaidinga. Kad mamai nereikėtų tabletės, tariu tau, Bačiuli, žodžius, kurių šiame bloge dar niekad nesakiau – eik tu nachui.

Kitas dalykas, kurį jau senokai pastebėjau – mūsų išgirtieji blogeriai yra komanda, kuri visiškai nesugeba žaisti išvykoje. Namų stadione – taip, čia savos sienos, sava palaikymo komanda ir pasislėpęs po savo kauke jautiesi patogiai, rašai aštriai, tiesiog draskai oponentų gynybą ir sulauki stadiono ovacijų. O štai išvažiuoji žaisti išvykos  rungtynių, pasitrauki iš savo komforto zonos ir pamatai, kad ir gynyba kiaura, ir puolimas neveikia.

Andriau Tapinai, darai prielaidą, kad yra kažkokios varžybos. Na, gerai, sportuoji ir dusini politikus daug metų. Liuks. Kur rezultatai? Na, nuėmei gal vieną kitą. Kur rezultatai? Ar padarei ką nors, kad gyvenimas iš esmės pagerėtų? Sakai, ne žurnalistų darbas. Sutinku. Bet tai nereiškia, kad visi nežurnalistai turi elgtis pagal žurnalistų taisykles. Tau reikia clickų, viewų – varyk. Kiti žmonės turi kitų interesų, kurių nesuprasi, kol nepaklausi, kokiomis prielaidomis jie vadovaujasi.

Rezultatas 5:0 yra nesąmonė. Nes nebuvo jokių varžybų. Beje, koks buvo rezultatas, kai blogeriai gėrėm kavą ir valgėm spurgas su Kubilium?

Per susitikimą  su ministre komforto nebuvo niekam. Visi kalbėjo pakeltais balsais, tildė vieni kitus. Stojosi ir sėdosi. Įtampa buvo tokia, kokios jokioje studijoje nesukursite. Nes tai buvo tikrų žmonių bendravimas. Nenugrimuotas politikas ir ne statistai, ant laktų susodinti.

Beje, galėtų kas nors parašyti apie žiniasklaidos komandinį žaidimą. Kai Dainiui Radzevičiui reikėjo pagalbos, stadionai buvo tušti.

Trečias dalykas, reikia pagaliau atskirti, kur yra blogeris – komunikuotojas ir kur yra blogeris – PRščikas. Nes dabar skaitant citatas ir komentarus nebesuprantu, kuris yra kuris, kas dirba ministrės PR komandoje ir kas dar visai mielai norėtų sudalyvauti kokiame nors ūkio ministerijos vykdomame viešinimo konkurse.

Nespręsk pagal save. Vėlgi klaidinga prielaida.

Man tai labai primena kokių nors Alytaus rajono smulkiųjų verslininkų asociacijos vizitą į kokią ministeriją.

Alytaus rajone yra didžiausia bedarbystė. Bet tuoj paaiškės, kad ten yra tiek ir tiek darbo vietų. O jose sukuriama tiek ir tiek litų vertės. O tuomet šis vizitas nebeatrodys toks juokingas.

Ir kas juokingiausia – susitikime dalyvave blogeriai to net nesuprato, jais pasinaudojo ir tiek, o jie dziaugiasi: „Vesaite turi humoro jausma“.
FAIL.

Aš mačiau tikrą Vėsaitę ir tikrus blogerius. Visi suaugę, išskyrus Rokiškio dukrą, kuriai labiausiai patiko sausainiai. Nemanau, kad suaugusiems žmonėms reikia aiškinti, ką jie turi suprasti, ir kaip galvoti.

būtų gražu, jeigu CS apie tai viešai praneštų ir nuosekliai laikytųsi interesų konflikto vengimo praktikos

Liutaurai, laikyk šį įrašą oficialiu pranešimu. Mes turime interesą sukalti rodiklius ir jo laikysimės, kaip ir ligšiol.

Tikrai labai geras įrašas. Mačiau kaip tie blogeriai kalbėjo, kaip jie eis ir patrolins Vėsaitę. Jau tada man buvo keista, kaip tokie interneto guru nesupranta, kad jais pasinaudos. Sakyčiau visiškas blogeriu fiasko. Trolinimas būtų ivykęs, jei niekas nebūtų nuėjęs, ar vos keli. Tada spauda rašytų kitaip.

Darote prielaidą, kad susitikimas vyko dėl spaudos. Be to, darote prielaidą, kad turėjo būti trolinimas. Todėl aš suprantu jūsų poziciją.

kommonsensai susišiko savo reputaciją

O kam apskritai reikalinga reputacija? Mes 5 metus rašėm, gaunasi, visą kadenciją. So what? Jūs geriau gyvent pradėjot? O gal nuo Račo račliavų pagerėjo kas nors Lietuvoj? O gal po Tapino laidų proveržis įvyko? Manau, atėjo laikas, kai sunkiu darbu užtarnauta reputacija turi pradėti nešti naudą. Tik veiksmai gali pakeisti realybę, ne rašliavos, todėl mes padarėme kelis ėjimus, kad priartėtume prie savo tikslo.

Žinote, mes galime puoselėti puikią blogerišką reputaciją varganoj šaly, bet mes pasirinkome viršutinę šaką. Kai atlieki veiksmus, visada atsiras nepatenkintų. Reputacija nėra mūsų tikslas. Jei pasiekėme tiek, kad pusvalandį ūkio ministrė klauso, vadinasi, metas veikti.

When in a hole, stop digging.

Andriau Užkalni, aš nematau skylės. Visa tai, kas “paaiškėjo”, buvo suplanuota paskelbti ir paskelbta taip, kaip suplanuota. Kadangi nėra skylės, tai nematau ir kapstančiųjų. Buzzas kilo didelis, bet iš to išloš visi. Man rodos, čia buvo win-win:

– blogeriai gavom progą pamatyti ir susidaryti nuomonę apie nenugrimuotą Birutę Vėsaitę;

– įvykis buvo neeilinis savo ažiotažu. Ko gero, jį galima laikyti istoriniu, nes wikipedijoje yra įrašas. Duokit linką wikipedijoje į saldainių fabriko ekskursiją;

– ministrė pirmoji iš visų politikų fiziškai suprato, kas yra šiuolaikiniai rinkėjai. Kiti politikai to dar nežino;

– trolibanai suprato, kad memai yra memai, o realybė yra realybė. Paišant memus gyvenimas darosi linksmesnis, bet ne geresnis. Pagalvokit apie kaimuose likusius gimines, kai kitąkart generuosite memą;

– šiek tiek prasiplėtė tinklaraščių auditorija: 20k lankytojų sužinojo, kas yra tinklaraščiai

– sudarėm prielaidas įkalti rodiklius ūkio ministerijoje.

Parsiduoti galima tik vieną kartą. Po tro reikės parsidavinėti visą gyvenimą. Ko jiems labai ir linkiu. Ir kad už dyką.

Už dyką padirbėjom su Garantiniu fondu. Tad Artūro Račo palinkėjimas kaip ir išsipildęs. Apie šį keisą agentūros ir laisva spauda neparašė, nes ji laisva. Pamanykite, 25.000 žmonių eilę, laukiančių bankroto išmokų, panaikinom. Spaudos prielaidas aš suprantu – negalima PRinti gerų valdžios darbų nemokamai.

Ar kas gali garantuoti, kad ministerija nebuvo suplanavusi skelbti rodiklius, o Komonsensavičiai suorganizavo pakazūchą, kurioje parodoma, kaip tikima tinklaraštininkais ir vykdomos jų žgaidos? Aš, iš tikro, pats nežinau*.

Aš galiu garantuoti.

Ant Commonsense net nežinau, ar pykti. Viena vertus, negražu. Kita vertus, niekas labai ir nesigilinom, kas tą sąrašą sudarė ir kas nagus prikišo. Supratom gi visi, kad čia PR, bet buvo įdomu pažiūrėti, kaip toks blogerių susitikimas vyks. Gi gan naujas daiktas.

Manau, pakviesime visus “Vėsaitės sąrašo” dalyvius pavakaroti mūsų sąskaita iškart, kai tik Ūkio ministerija pradės skelbti rodiklius. Bus proga. Yra daug ką aptarti. Kleckas jau bus pasveikęs. Užkalnis su Raču vis tiek neateis (jie į grupinius nevaikšto). Bačiulis išvis blogo nerašo, memus giniroja. Tik Remigijų dar pakviesim draugystės ir cost-sharingo sumetimais. Juk gauna kažkokią pašalpą savo rinkėjams girdyti.

komentarų yra lygiai 112

 1. pow

  Dabar dar reikia ir prie vasario 5 dienos įvykių wikipedijoj įrašyti. :))))
  Sėkmės darbuose.

 2. Tekstas ilgas su ilga priešistorija ir skamba kaip dar vienas pasiteisinimas. Tačiau šį kartą galbūt taip ir reikia, nes aistros pradėjo kryžiuotis ant jūsų. Ką gi, bent jau čia perskaičiau atsakymus į kai kuriuos mane dominusius klausimus. Tikriausiai esu senas cinikas, bet iš teksto lendanti gaida “vardan tos Lietuvos” manęs visai neužkabino. Bet smalsumas vis gi ima viršų, todėl noriu užduoti klausimą.

  Ne gi jūs tikrai tikite, kad su šia vyriausybe, kuri turi senas demagogijos tradicijas, galite padaryti tai, ką deklaravote šiame įraše, o gal tik jiems esate tie, kuriais irgi bus pasinaudota PR’ui?

  • Taip. Nedarytume, jei netikėtume.

   • Tada OK. Pažiūrėsim kaip jums seksis. Tačiau tikiuosi suprantate, kad dabar kaip užstatas yra jūsų reputacija, nes tikrai nepavyks pasislėpti už amžino “mes darėme ką galėjome, bet politikai viską sumovė”? Ir jei nepavyks, jūsų vertė ir tebus 3K LTL/mėn. (gal čia kiek piktokai, bet kažkokių rodiklių visgi reikia?). Bet kokiu atveju linkiu sėkmės :)

    • Aš žinau tik tiek, kad nesusimaut yra vienintelis būdas – nieko nedaryt.

    • O niekas ir nesako, kad nereikia daryti. Bet visas šis reikalas prasidėjo su savotiška pompa, prie kurios maigymo patys aktyviai prisidėjote ir patys su palyda įsilaipinote į šią galerą. Jei visą reikalą būtumėte pradėję be šio PR’o, o tai, kaip supratau iš šio įrašo, nebūtų buvę jau taip sunku dėl asmeninių ryšių, dabar nereikėtų visiems teisintis.

  • O jūs siūlote 4 metus laukti ir nieko nedaryti ?
   Visas rizikas mes suprantame.

 3. M?

  Ilga ilga ilga izanga, kuri ne prie ko, ir nesekmingas bandymas nusiplauti deme del blogeriu isdavimo. Kad dirbat Vesaitei – tiek to (bet nemeluokite, kad dirba tik zmona), bet kad pasinaudojote blogeriais – tylite ir apie tai nerasote. Kai Nerius rasinejo komentarus G+, speliodamas, kas inicijuoja susitikima su Vesaite, jis juk JAU ZINOJO, kad tai daro Jurate ir Voldemaras – tai kam reikejo viso cirko? Todel Lolz.lt labai teisingai sudeliojo viska i viena istorija:
  http://lolz.lt/kaip-surasti-zmonai-darba-ir-pamyleti-blogerius-sutrumpinta-versija/

  Plaukites kiek norit, bet be graziu lozungu esme vis tiek ta pati – isd*lkinot blogerius del 3 K litu per menesi. Sekmes jums.

  • Jūs tas blogeris, ar čia dėl svetimų taip pergyvenate?

   • M?

    Taip, as vienas is tu.

  • Aš nežinojau, nes buvau Moldovoje, dirbau su klientais. Ir su Mindaugu negyvename, todėl info dažniausiai apsikeičiame gyvai kartą per savaitę susitikę gyvai.

   • M?

    LOL, patikesim 😀

 4. tomukas

  Pasirodo, kad B. Vėsaitės problema yra neatnaujintas facebooko profilis ir matavimai.

  Aš žinau kaip matuojamas bėgimo greitis, bet manęs tai greitesniu bėgiku nepadaro. Tam reikia talento ir treniruočių.

  B. Vėsaitės problema, kad ji kalba kvailai, atrodo kvailai ir dėl to nekelia jokio pasitikėjimo. Ir čia ne jokios PR krizės socialiniuose tinkluose kaltė :)

  • O mes žinoma, kaip greit ji (ar kiti valdininkai) bėga ? Juk atsiradus matavimams bus labai paprasta juos kritikuoti

   • Simas

    Tomukas teisingai pastebejo kur Vesaites problema 😉

 5. Andrius Kvaraciejus

  Problemą aš matau štai tokią:

  Ponia Birutė Vėsaitė neturi savybių, reikalingų būti Ūkio ministro kėdėje.
  Ir jei iki šiol ta problema buvo akivaizdi ir visiems badė akis, tai nuo šiol problema bus profesionaliai maskuojama.

  Todėl manau, kad tokio žmogaus, kaip Birutė Vėsaitė, atstovavimas Lietuvai darys kur kas daugiau žalos, nei rodiklių, kad ir tinkamiausiai parinktų, viešas pateikinėjimas.

  • Mes ir siūlome matuoti ne savybėmis “patinka-nepatinka”, o aiškiais rodikliais. Ar daugėja Lietuvoje darbo vietų. Ir ar didėja produktyvumas.

   • Andrius Kvaraciejus

    Labai konkretus pavyzdys:
    darbo vietų, ypač statybų sektoriuje, labai smarkiai daugėjo 2005-2008 metais.
    Produktyvumas (už kiek parduoda statybininko darbo valanda) – taip pat.

    Rezultatais ilgai kosėjome.

    • Produktyvumas – kiek sukuria pridėtinės vertės. O tuo rodikliu net bumo laikais nuo ES atsilikinėjome 5-7 kartais. Gal todėl ir kosėjame ?

    • Andrius Kvaraciejus

     Vat produktyvumo skaičiavimas man taip kelia klaustukų – niekaip nesuprantu, kodėl tą patį detaliai dokumentuotą darbą McDonalde Vilniuje dirbanti mergaitė sukuria 3-4 kartus mažiau pridėtinės vertės, nei tą patį darbą atliekanti mergaitė Manhattan’e ?

    • Duokite nuododą

    • Manhetene tokia pati mergaitė sukurs tikrai daugiau vertės, nei Vilniuje, nes ji hamburgeriais suportins krūvą kartų daugiau vertės sukuriančius bankininkus :-) Tai gi labai natūralu :-)

    • Andrius Kvaraciejus

     Bingo, Rokiški, ką ir reikėjo įrodyti –

     todėl ekonomistų aiškinimai, kad “mes mažai uždirbame dėl to, kad mūsų mažas produktyvumas” tėra tinkamai parinktų rodiklių pateikimo demagogija, niekaip neišsprendžianti pradinio klausimo.

   • sogne

    Nu gerai, rodikliai parodys, kad “sukuriama daugiau darbo vietu kurios sukuria daugiau ir geresnes pridetines vertes kuria paskaiciuoja ekspertai pritaikydami matematinius modelius” (cit. Butkevicius Briuselyje 2013m. sausi) – o kaip zinoti, kad tie rodikliai gereja, nes staiga Vesaites gernijus prabudo, o ne del pvz, globalios ekonomikos pakilimu/nuosmukiu ciklu?
    Pasaulio ekonomika yra cikliska, nepaisant to kurioj saly kokios partijos atstovai sedi Ukio Ministerijoje.

  • Simas

   Tikrai taip. Kiek gi atstove spaudai gali tureti realios itakos ministerijos politikos (ne komunikacijos) efektyvumui? Naiviai tikime, kad viena atstove spaudai sugebes perorientuoti visos strukturos darba i rezultatu kriterijais vertinama?

 6. Mamba

  Vienas paprastas klausimukas:Kokios aplinkybės sutrukdė pranešt prieš susitinkant su ministre ,jog ponia Jūratė dirba ar ketina dirbti pas Vėsaitę?Tai žinant vienas kitas tinklaraštininkas galbūt nebūtų ėjęs į susitikimą.Ar manot ,kad tai buvo nesvarbi smulkmena?

  • Todėl, kad tema nuo susitikimo būtų nuėjusi į jo organizavimo detales. Buvo pažadėta atskleisti “kas sudarė sąrašą” per patį renginį. Taip ir buvo ištesėta.

   • Mamba

    A supratau,neinformavot nes Jums buvo aktualu ,kad blogeriai ateitų į susitikimą ir kad šis triukšmas jau kiltų po meeto su ministre.Ačiū už atsakymą…

 7. Marius

  Jūsų siūlomus rodiklius jau virš 20 metų kas ketvirtį skelbia kitoje gatvės pusėje esantis statistikos departamentas.
  Kodėl manote, kad, jei lentelę gražiai įformins ministerijos tarnautojos, visas gyvenimas pasikeis?

  • Jei nori pamest tikslą, apsikrauk duomenų įvairove. Čia esmė yra ne tik rodikliuose, bet susifokusavime į juos.

   • M?

    Graziai issisukinejat :)

  • Pasakyte, kur rasti darbo vietų (ne bedarbystės) skaičius ir dinamiką ?

   • Man kažkada buvo pavykę, bet dabar vėl neberandu

   • Marius

    Ar pakankamai objektyvus dydis darbo vietų skaičius? Pvz., mažoje ligoninėje yra vienas etatas, o dirba 2 gydytojai. Arba, bus koks paramos įstatymas, ir kas savaite atsiras naujos vietos, o vėliau išnyks, kai pasibaigs parama. Bet dirbančiųjų visą ar pusė darbo dienos skaičių galima nustatyti ir atitinkamai kiek bedarbių.
    Iš kitos pusės: ūkio ministerijos sferoje yra daug įmonių, kurioms galima duoti nurodymą didinti personalą.
    O antra vertus, kokie ministerijos svertai keisti privataus verslo darbuotojų skaičių? Pasiūlyti paramos įstatymą?

    • Jei įmonės dirba efektyviau (įgauna konkurencinį pranašumą), jei auga paklausa, jei didėja eksporto apimtys, ateina investuotojai, tai daugėja ir darbuotojų.

  • Tai, kad kažkas turi rodiklius, nereiškia, kad pagal juos kažkas vertinamas yra. O vertinamas bus kažkas, kas pats skelbs.

   BTW, ketvirtiniai rodikliai rodo pirmiausiai sezono svyravimus – dinamikos nuniveliuojamos. Praktiniam valdomumui reikia mėnesinių.

   • VM

    Mėnesinai svyravimai bus dar didesni – per bulviakasį užimtų darbo vietų bus daugiau, nei lapkričio mėn.

    • Auksinis kardas

     Todėl vienas gerų lyginimų ir yra lyginimas su būkle praėjusiais metais, taip atsiribojama nuo būklės sezono požiūriu. Bet tuomet remiamasi į tai, kad praėję metai gal buvo kažkuo nevykę, ar labiau vykę, kaip metai, metų virtinėje.

     Šiaip jau, kiek žalokas yra įtikėjimas, kad vienu-dviem rodikliais galima atvaizduoti būklę sistemos, kurią galbūt geriausiai atvaizduoja gausesnis parametrų kompleksas. Bet čia ir yra vaikinų metodo esmė – jie bando išnaudoti tą potencialą, kuris slypi paprastinime, susitelkime į siauresnius aspektus, atitinkamai išgaunamame aiškume. Ekonomiką priskirčiau komplikuotesnio pobūdžio sistemai, tad metodo galiojimą šioje teritorijoje vertinčiau gerokai skeptiškai. Galbūt, paprastinant kažkuriais poaibiais, šis tas gali būti išgaunama ir šiuo metodu, bet kai reikės kalbėti apie šakos vertinimą juo, neišvengiamai kylama į bendresnį, komplekso lygmenį, iš kurio ir vaduotasi, vardan metodo pritaikymo – matome įkrautą prieštaravimą.

  • Marius

   Pernelyg ambicingi tikslai (kad būtų, kaip parašyta 0 sluoksnyje) ir tokie rodikliai, kurių ministerija beveik nevaldo, o juo labiau už juos atsakyti gal galėtų tik Seimas ir Vyriausybė kartu – panašu į avantiūrą. Siūlomas vertinimo metodas atrodo įtikinamai, ir, kad nebijote veltis, tai – pliusas ir bandyti verta.
   ##
   Yra ir politinė pusė – jei rodikliai blogės ar negerės, A. Kubilius jums pasakys “vieną labai paprastą dalyką” ir būsite priversti sutikti. O tai reškia, ministrė bus sukompromituota arba kaip dabar sakoma – patrolinta.

 8. Marga

  Tiesiog patinka visas šis reikalas. Nuoširdžiai. Taip kūrybiška. Širdis džiaugiasi, kad tokie žmonės(Mindaugas, Jūratė na ir dar kt.) yra “ant” Lietuvos. Puikiai suorganizuota, padaryta, pasakyta, iškelta į viršų esmė.

 9. Marija

  Nerealiai džiugu, kad yra žmonių, gebančių suderinti du laimingo ir prasmingo gyvenimo tikslus: ekonominė individo laisvė + indėlis į visuomenės progresą. Didelis respect ir palaikymas. Tikrai, net gera pasidarė perskaičius.

  Dėl visų skeptikų pasisakymų: geriau geras veikiantis sprendimas, nei tobulas neveikiantis (jei toks pas kurį ir atsirastų).

  • Ačiū. Tik maniau, kad gyvename 2013, o ne 2010 metais. Sorry, my mistake

   • VM

    2012K3 – 1 169 403 .
    Aišku, sukurti papildoma etatą, dubliuoti duomenis – yra tai, ko moko TOC.

    • O kur sukurtas naujas etatas ?
     Tūpi amerikonai šį rodiklį skaičiuoja kas mėnesį per nepilną savaitę po mėnesio pabaigos. Kaip ir tipinės įmonės rezultatus susiveda ne po pusės metų.
     Kai tik visi šie rodikliai atsiras vienoje vietoje (aš tikiuosi kad atsiras), visi galėsime draugiškai kalti Vėsaitę, ar bet ką kitą už progreso nebuvimą.

  • Statistikos departemento duomenų skirtumas nuo Eurostat netelpa į jokias paklaidų ribas/normas.

   2013K3 Statistikos departamentas:

   Laisvos darbo vietos 14 554
   Laisvų darbo vietų lygis, procentai 1,2
   Užimtos darbo vietos 1 169 403

   2012Q3 Eurostat 1,267.9 tūkst.

   (Eurostat’o duomenis gavau pasinaudojęs Petro nuoroda, nustatęs kad rodytų ne tik moteris). Gal čia jie prideda ir lietuvių, oficialiai dirbančių kitose valstybėse, statistiką?

 10. gied

  Manau, kad problemos nebūtų, jei Vėsaitės tinklapyje būtų buvusi viena eilutė:
  “Susitikimą organizuoja Jūratė , dėl detalių į ją”.

  Tikėtina, kad atėjusių sąrašas būtų kitas… Tame kontekste nepatiko ir Neriaus žinutė apie tai, kad gal čia Liutauras organizuoja. Gal dar tada nežinojo? atrodo keistai.

  Man nesiriša priemonė “komunikacijos gerinimo” ir tikslas pagerinti rodiklius. Nu bet tačiau dzin. Pažadas gerai, išpildymas parodys kas ir kaip. Klausimas ar Vėsaitė ką nors raukia ūkio ministerijoje lieka atviras. Jei žmogus nėra pasiruošęs ten dirbti (tarkim, pakeis po metų), tai investavimas į jį gali būti laiko gaišimas.

  • Tada dar nežinojo. Neparašiau įraše.

  • Mes investuojame ne į Vėsaitę. Mes investuojama į rodiklių įdiegimą.

 11. Rytis

  Muda. Daug daug jos. Įsivaizduojat, Lexuso atsisakėm ir atlyginimą susimažinom, kad tik Lietuvai būtų geriau. Nereikia.

  • Simas

   Jo, tas virkavimas perdetas. Ir dar pasakymas, kad 3000 – maza alga. Pasakykite ta kazkur uz Vilniaus ribu, ministres lupomis. Greit posto ji neteks

   • Vytautas

    Sekmingam verslininkui 3k tikrai maza alga. Ir man 3k maza alga, nors as ir ne verslininkas… O suo cia pakastas tame – prie ko zmogus priprates. Jei uzdirbate 5k per menesi, tai nusileisti prie 3k tikrai nesinori, nebent sugebi savo motyvacija kazkaip kompensuoti. Ir kompensacija cia velgi nebutinai turtine turiu omeny.

 12. Šarūnas

  Užskaitom :)
  Sėkmės darbuose !

 13. Rimantas

  Nemegstu as tos Vestaites, ir jusu simpatijos LSDPams neimponuoja. Jusu aiskinimas ir taktika skamba kreivai.

  Bet fuck it, stuntas pavyko, o dabar – sekmes su rodikliais.
  Gal tokiu budu atsiras ir pagrindas testinumui tarp tu svytuokliniu valdzios pasikeitimu.

  Jei pramusit rodiklius bus super. Jei nepavyks, bus ne kas bet is esmes nelabai kas ir pasikeis (nemazai internautu ir toliau keiks Vesaite ir visa susijuse šutvę, jus ir toliau mylesit LSDP). Taigi nera ko prarast – Go, Go, Go!

 14. Rytis

  Pirmas įspūdis buvo wtf? Dabar lyg ir viskas paaiškėjo. Na tikėsimės geriausio :)
  P.S. jei jau apie rodiklius, tai per kiek apytiksliai laiko tie rodikliai bus įdiegti?

  • Rimantas

   Good point. Tik kokio velnio “apytiksliai”?!:)

   Klausimas: kada konkreciai planuojate tureti rodiklius idiegtus, matuojamus ir publikuojamus?
   Jei tai yra tikslas – kaip konkreciai planuojate matuoti ji ir progresa?

   • Čia klausimas ūkminui. Aš neįgalus atsakyt.

    • Patikslinsim klausimą:
     Kiek laiko duodat ūkminui įdiegti rodiklius? Koks terminas jau būtų nepakenčiamas?

    • aš galvoju apie 3 mėn. Gegužę tikiuosi matyti veikiančią rodiklių viešo publikavimo sistemą.

 15. Simas

  Na, gerai kad Mindaugas atvirai pripazino kaip kas buvo ir patekiami sprendimo motyvai kaip ir aiskus.
  Zinoma ta pirma teksto dalis apie pinigus ir atostogas ir motyvas finansinis (sumazes pajamos seimos) truputeli perdetas – suprask aukojasi zmones del musu visu?.. As skaiciau teksta, bet kriteriju finansiniu neatitinku. Ir man px kaip keisis jo seimos pajamos. Juolab – 3000 lt nera mazas atlyginimas. Tegu pabando ministre ta pasakyti kazkur uz Vilniaus ribu – jauciu sulauks dar ne tiek audros..
  Noras kad ministerijoje butu daugiau efektyvumo – na ok. Tik ar jis naiviai tiki, jog atstovas spaudai turi galimybiu to pasiekti? Ar nepervertina ministres beigi premjero ir partijos vidines kulturos?… Asmeniskai manau, kad pervertina. Duok die, kad butu kitaip.
  O del paciu rodikliu – ar darbo vieta pati savaime vertybe?? Juk gali buti n neefektyviu darbo vietu. Darbo vietos valstybiniame sektoriuje laba daznai daugiau zalos nei naudos kuria. Be to, pamirstama kad kruva zmoniu gali dirbti freelance – gauti pajamas is autoriniu, verslo liudijimu ir panasiai.
  kas per rodiklis – uzdirbamas pinigu kiekis? o kur infliacija?..

  • Freelance – tai irgi darbo vieta.
   Efektyvumas – sukuriama pridėtinė vertė vienoje darbo vietoje.
   Kai bus skelbiami šie rodikliai, galėsime rekomenduoti patobulinti (atsižvelgiant į infliaciją ir t.t.).
   One step at a time.

 16. taigi

  taigi taigi, oficialai už 3 štukytes darbuosis Valdemariene, o realiai – priėjimą prie visų ūkmino lobyno turės ponai sensėjai. Manau, ne iš didelių patriotinių paskatų šie žmonės ten eina, o kurti geresnę verslo aplinką savo pačių įmonei ir geriausiems klientams. Ponią Birutę, kuri nėra itin toliaregė, bus lengva užlaužti, užspausti ir kitaip manipuliuoti.
  Taigis – smart move :)

  • Simas

   geras pastebejimas.

   • M

    Bingo.

 17. yolkipalki

  Minusinis-nulinis sluoksnis, ex klietas.

  “Uždirbti pinigus yra mūsų įmonės tikslas. O asmeniniai tikslai yra kitokie. Vienas jų — kad Lietuva nebūtų varguolių kraštas.”

  Tikslas pateisina priemones?
  Aš turiu tikslą ir svajonę padaryti žmones laimingais… ir tik po to galvoju apie įmonės tikslus-pelnus. To pasiekti lengviausia…pardavinėjant narkotikus. Kad jūs matytumėt ir žinotumėt…kokios laimingos narkomanų akys ir būsena. Ech…kad jūs žinotumėt kokia palaima daryti kitiems gera…kartais iš to gerumo užmirštu apie įmonės tikslus ir dalinu už dyką…

  “Reputacija nėra mūsų tikslas”. Reputacija kažkiek svarbi parsiduodant, t.y. įtakoja pardavimo kainą. Tai kad už pinigus padarytumėte bet ką, bet kam… irgi pasiekimas. so jokio skirtumo skirtumo ar būti stoties ar elitine prostitute? come onnnn

 18. taigi

  juokingiausia yra, kad blogeriai-tinklararaštininkai yra pryliginami kažkokiam vienetui, ale kastai. Kas čia per nesąmonė? Kas ką nori, tas tą rašo. Koks jam turi būti skirtumas, ar jis blogeris, ar komentatorius ar žurnalistas. Svarbu, kad yra erdvė nuomonei išsakyti. Koks tolkas yra vienytis į kažkokią blogerių bendruomenę? Koks jos tikslas? Niekaip nesuprantu.

 19. Iks

  Is principo galima ir visuomeniniais pagrindais patarinet, t.y. negaunant atlyginimo. Taigis…

 20. Snė

  Šiaip nereikėtų apsiriboti vien rodikliais.
  Geriau būtų planas toks:
  Valdemarienė rūpinasi Birutės PR.
  Commonsensėjai įdiegia rodiklius ir rūpinasi tų rodiklių gerinimu, kitaip tariant realiai valdo ūkio ministeriją ir gerina Lietuvos ūkį. :)
  Birutė nieko nedaro, gauna ministrės atlyginimą ir netrukdo dirbti commonsensėjams.
  – Birutė wins – PR sutvarkytas, ūkis sutvarkytas, viskas gerai atrodo ir byra politinis profit. :)
  – Commonsensėjai wins – pasiekia savo tikslą: įdiegia common sense į Lietuvos ūkį, gerina rodiklius. :)
  – Lietuvos ūkis wins – atsiranda daugiau common sense, ūkis auga, lietuvos žmonių gyvenimas gerėja. :)

  • taigi

   Iš to, kas šioje istorijoje buvo prirašyta, manau komonsensėjų tikslas tikrai yra ne Lietuvos ūkį tvarkyti, o stiprinti savo verslo pozicijas, kalti bapkes ir limonus.
   Apie sesnėjų tikrus kėslus galima spręsti iš to, kaip jie sužaidė šioje istorijoje. Kam slėpti blogerių vizito organizatorius? Juk galima iš anksto buvo paskelbti, kad va, svasrtome galime dirbti Ūkmino PR, norime pagerinti Vėsaitės įvaizdį, ir ta proga kviečiame blogerius susitikimui…

   • mustangas

    Jo, taip tau grybingas vietas iš karto ir išpasakos… Radai, rauk ir neškis.

 21. Paprastas žmogus

  Kad susiluzinote, tai ir arkliui aišku! Pas Atvėsaitę tiek kompetencijos, kiek pas šliužą intelekto … bet partinės mokyklos pamokas matosi gerai išėjusi…numetė vienam kaulą, o naujai reinkarnavesis Judas “papigiai” ir “pridavė” visus…su taukais, plaukais ir visais analizais….Pastariesiems patyrus tokį “oblomą”, kurio pasekoje išryškėjo aiškių kontūrų bato bėda, padaryta atmorozaitės chunveibinų luzzblogerių kelnėse, ties maždaug užpakalio vieta….vietoje to, kad viešai prisipažinti banderlogų visuomenei, apie aptirtą “sulenkimą” ir ištarti klasika tapusius žodžius – “savus muša!”, pradėjo rašinėti n-tojo laipsnio šudmalizmą “mesnekaltiaplinkakalta” arba “meszinomekaip”. Pasakykit geriau Oppssss…ir visi supras! Ir patys pamatysite, kaip patiems nejučia atsivers ‘čiakra’! Po tokio išganingo praregėjimo aplankys haliucinacija, kaip po kokios dvigubos Extazy Kakao dozės, kad savo kailį gerbiančiam banderlogui, reiktų vengti tokių vietų, kaip ministerijos, seimas ir pan. Šių vietų bloga aura egzistencialiai pavojinga superlaidumui jautriai banderlogo čiakrai, kurios kelius pas Šiva-lingą šiuo metu ir stebime…(atmintinė čiainikams – Hinduizme Šiva-lingas yra garbinamas per neįprastą mums genitalijų formos simbolį (lingam).

 22. taigi

  Taip pat galima sakyti, kad į visą ūkmino veiklą, kiek su ja bus susiję sensėjai, bus žiūrima per žiauriai padidintą stiklą, kadangi jau pati pradžia kvepia labai nešvariai.. tai kaip galima tikėtis skaidrumo ateityje?

  • Jūs manote, kad čia buvo juodžiausia istorija ūkmino istorijoje ever?

 23. kriu

  “- ministrė pirmoji iš visų politikų fiziškai suprato, kas yra šiuolaikiniai rinkėjai. Kiti politikai to dar nežino;” whaaaaaaat?????:DD
  na tikrai idomu kiek ateis i antra susitikima… cia bus tikrai geras jusu dabartines veiklos rodiklis..

 24. kriu

  p.s. is sono atrodo, kad atjojot i politika ant blogeriu peciu Lietuveles gelbet…

 25. Gyvensit ilgiau, kad dirbtumėt daugiau ir ilgiau, nes darbas yra varguolio laimė! 😀 Pati Birutė geriau nebūtų sugalvojus.

 26. Vytautas

  Sėkmės darbuose!

  Įdėkit į barkodą “Duskit pavidolei!!!”

 27. Paprastas žmogus

  Ir dar dėl rodiklių… ohhh my goth!!!

  Surašytas programinis rinkinėlis, beveik kaip kokiam “Kėdainių melioratoriaus” memlaikraščiui. Pagal visas šūdmalizmo tradicijas, naudojant tam tikrų partijų ir jų rinkėjų sluoksniuose, ypač populiarias klišes: “žmonių gyvenimo gerėjimas”, „išpildyti“, „įdiegti“, „turėti“, „užtikrinti“ ir pan. Ir net…tss!!! Įterpiant anglizmus, kurie BE JOKIŲ ABEJONIŲ turėtų sustiprinti rinkėjų, ten prie kioskų, prie buv. kuro aparatūros, tikėjimo šviesia ateitimi dvasią!

  Bet gal ties šia vieta ir baikime šį lyrinį nuokrypį ir eikime prie faktų. Taigi panagrinėkime šias, reikia pasakyti įdomias, bet iš dalies, ar absoliučiai klaidingas nuostatas:

  Autorių citata: “Taigi tam, kad paspartintume žmonių gyvenimo gerėjimą, ir įdiegtume rodiklius (ohhh my goth!!! ), mums reikia išpildyti visas šias sąlygas: – valdžioje esantys politikai turi pripažinti problemą, t.y. kad bet kokia valdžia priešinasi rodiklių įdiegimui”

  Pala pala???? „valdžioje esantys politikai“? Kiekvienam, bet jau kitus norinčiam pamokyti piliečiui, turėtų būti žinomi bent pirmi 4 LR konstitucijos straipsniai, kurių pažodžiui nenagrinėkime (čia ne konstitucinis teismas), bet kurių esmė yra tokia: „Visa valdžia priklauso žmonėms ir niekas jos atimti iš jos negali, o valdžia žmonės realizuoja, per savo išrinktus atstovus“.

  Taigi dabar dar karta paskaitykite kas autoriaus viršuje parašyta ir sakykite kaip suprantate??? Taigi…gaunasi kažkokia kuinia…

  Blyn, rašytojai! Jei jau rašote, tai vadinkite viską savo vardais ir rašykite pvz. kažkaip taip: „Žmonių, jei taip norisi juos vadinti…išrinkti atstovai (kaip ten pavadinsite jau nesvarbu), turi pripažinti problemą, kad jie priešinasi ir nenori deklaruoti savo intereso atstovauti žmonėms ir neatsiskaito jiems už nuveiktus darbus ir jiems išleistus mokesčių mokėtojų pinigus.“ – būtų ir teisingiau ir visiems aiškiau apie ką rašoma….Nors gal būt skambėtų ir taip „Žmonės patys nesupranta, kad jie ir yra problema, todėl priešinasi jų atstovų bandymams , pasiekti kažkokių tai rodiklių“…

  Autoriaus citata: – “owner of the issue” turi tapti aukštas pareigas einantis politikas;

  Bla, bla, bla….“Aukštas pareigas einantis politikas?“ Kur jis tas pareigas eina? Kas jis? Jis kokiai valdymo struktūrai priklauso, atstovaujamajai ar vykdomajai? Jei atstovaujamajai, tai ką reiškia aukštas pareigas? Seimo pirmininką įgaliojam karvių išmilžius padidinti, ar bulvių derliaus nuėmimo darbus organizuoti? …“ owner of the issue“ tske…? O gal įgaliojam jį į vykdomosios valdymo struktūrų: ministrų, valstybės įmonių ar pan. postus, paskirti kompetencija turinčius specialistus ir duodam rodiklius? Spėkit iš trijų kartų, kuris daugiau pritrauktų investicijų ir sukurtų darbo vietų: specialistas Kreivys, ar politikė Birutė? aij …Kaip sakė vienas dėdė, – jei taip, tai nafig!!!

  Daugiau nenagrinėsiu, nes atsiduoda tokių parūgusiu populizmo kvapeliu…Prisipažinsiu, kad apie banderlogus buvau geresnės nuomonės…

 28. Mindaugas

  Sėkmės!

 29. Paprastas žmogus

  Kitas “šedevras”:

  Autoriaus citata: -“Varguolis atsakytų, kad problema yra varganas gyvenimas. Andrius Užkalnis paprotytų, kad čia jo paties problema. Abu atsakymai man netinkami, nes mąstau sistemiškai. Kodėl varguolio gyvenimas varganas? Nes jis pats susikūrė tokį gyvenimą. Kodėl jis tokį susikūrė? Nepasisekė žmogui. Kodėl nepasisekė? Darbą šūdiną gavo. Kodėl šūdiną? Rajone geresnio nerasi. Kodėl nerasi? Nėra pasirinkimo. Kodėl nėra? Nėra darbo. Kodėl nėra darbo? Niekas neinvestuoja. Kodėl neinvestuoja? Bijo rizikuot. Kodėl bijo? Gali nepavykt. Kodėl? Klientai gali nepirkt. Kodėl gali nepirkt? Pinigų neturės. Kodėl neturės? O iš kur pas varguolį pinigai???”

  Užkalnis gal ir paporins, bet jau gera pusšimtį metų, visi vakarų “pamokslautojai” ir net knygeliu “Kaip uždirbti milijona per 3 mėnesius” autoriūkščiai, tokiems varguoliams viens per kitą sako vieną – Nustokite galvoti, kaip varguoliai! Užkalnis tą supranta, aš suprantu, o vat šių blevyzgų autorius NE! Kame problema? kur balnas spaudžia? Už runkelizma, blogiau yra tik piktybinis runkelizmas…(liaudies išmintis)

  Taigi, kaip parašytu Užkalnis arba iki autorių ‘lygio” nepakilęs paprastas žmogus:

  “Varguolis atsakytų, kad problema yra varganas gyvenimas. Commonsense’ai, paprotins kad čia ne jo, o valdžios problema, kuri juo nesirūpina, nesukuria jo kaime gerai apmokamų darbo vietų ir t.t. ir pan…… Šis atsakymas ne man, nei tur būt Užkalniui netinkami, nes mąstau sistemiškai. Kodėl varguolio gyvenimas varganas? Nes jis pats susikūrė tokį gyvenimą. Kodėl jis tokį susikūrė? Nepasisekė žmogui. Kodėl nepasisekė? Darbą šūdiną gavo. Kodėl šūdiną? Todėl, kad nėra išsilavinimo, arba kokios nors specialybė. O kodėl nėra? Todėl, kad kažkuriuo savo gyvenimo metu, varguolis nusprendė, kad kontrabanda vežti ar namine kaime varyti yra patraukliau, negu mokyklos suole, ar profkėje sėdėti. Be to galima ir varguolio pašalpa tuo pat metu imti, kuria dosniai pasirūpina, kokia nors Vėsaitė, ar Blinkevičiūtė. Kadangi, toks pavyzdys yra labai viliojantis, todėl parazituoti pradeda didesnė kaimo “darbingo” amžiaus subjektų skaičius. To pasekoje, galinčių ir svarbiausia NORINČIŲ dirbti, kaime nė su žiburiu nerasi. O norinčių nerasi ir todėl, kad kvalifikacija ir gebėjimai, neleidžia mokėti daugiau, nei minimumo. Todėl rajone klesti mažą pridėtinę vertę kuriantys ūkio subjektai. Darbai šūdini ir rajone geresnio nerasi. Kodėl nerasi? Nėra pasirinkimo. Kodėl nėra? Nėra darbo. Kodėl nėra darbo? Niekas neinvestuoja. Kodėl neinvestuoja? Bijo rizikuot. Kodėl bijo? Gali nepavykt. Kodėl? Nėra kam dirbti. Kodėl nėra kam dirbti? Nieks neturi nei noro galų gale bent minimalios kvalifikacijos. Kodėl neturi? O nafig ji mums??? Kas kaltas? Dėl visko kalta valdžia ir kubilius…aij dar Landsbergis kolūkius sugriovė..”

  Tai tuo mūsų sisteminiai požiūriai ir mastymas skiriasi…

 30. prasalaitis

  Neskaičiau visko. Noriu tik pasakyti, kad galutinai susigadinote reputaciją, kuri ir taip kažkokiu stebuklingu būdu tam tikruose naivesnesniuose sluoksniuose dar tarsi buvo. O ilguoju periodu tai patys žinote, kaip tai kenkia. Sėkmės darbuose.

 31. Kawianskas

  TOC yra gerai. Verslas yra gerai. Blogai kai verslas imasi tiesiogiai įtakoti valdžią. Įtakoti valdžią turi visuomenė, jei konkretus verslas jai naudingas. Jums nepavyko su konferencijomis gauti platesnio palaikymo tai nutarėte tiesiai prieiti.
  Jūsų metodai nesiskiria nuo Maximos dešimtuko.
  Ir reputaciją savo Jūs pasigadinote. Faktas.

 32. […] Internetuose pasimovusi Birutė Vėsaitė ieškojo žmogaus, kas jai padėtų suvaldyti kilusią PR … Per savo žmones ji kreipėsi į daugybę žmonių, kad šie ką nors parekomenduotų. Per visą […]

 33. Donatas

  puikiai pasinaudojote galimybe, saunuoliai.
  del komentaru – nieko nedarantiems tik kritikuoti ir telieka, zeminant kitus tikisi savimyle paglostyti, kad taip blogai is sono neatrodytu :-)

 34. mieli Komonsensai, o galėjote juk paprasčiausiai atsiprašyti tų bloggerių, kuriais jiems nežinant, pasinaudojote savo asmeniniams tikslams siekti. Apš… jiems visiems net ne ant batų, o ant galvų.

  Visa kita, ką čia rašote, yra paprasčiausias bulshit. Kaip ir panaikinta 25 000 eilė, apie kurią spauda nerašė. Žinote kodėl nerašė? Todėl, kad nežinojo. Lygiai taip pat kaip blogeriai nerašė pirmadienio rytą kad komonsensai parsdidavinėja, nes dar nežinojo. Šiandien rašo, nes jau žino.

  Ir nesvaikit apie būsimus susitikimus. Aš šiandien kai pagalvoju, kad buvau suteikęs jums progą atsidurti šalia R.Baryso, R.Valatkos, E.Jakilaičio, R.Aginto, tai šiurpas nukrato… Ar įsivaizduojate save panašioje kompanijoje po B.Vėsaitės baliuko? Jei taip visai atvirai?

  O gal įsivaizduojate save bendradarbiaujančius su kuo nors iš apš… blogerių?

  Manęs ten nebuvo, bet jei ateitumėte pas mane šiandien (nesvarbu, ar būčiau žurnalsitu, sraigių augintojų ar taksistu), mano atsakymas jums būtų vidurinis pirštas. Abiejų rankų.

  Nes jūs pardavėte ne tik save, bet ir kitus. Už tai neatleidžiama brangieji. Ir nė velnio jūs ne kommonsensai. Jūs – be senso visiškai.

  • Sunku jums ką nors atsakyti, kai tamstai akis ir protą apsėmęs š. Turėtų būti sunku analizuoti ir priimti teisingus sprendimus.

   • ohoho

    Bene pirma karta taip tvirtai pritariu Raco nuomonei. O jusu atsakymas i kritiska komentara tik parodo, kad š yra ne Raco, bet jusu burnoje – tik tiek ir tesugebejote isvemti, analitikai didieji mat.
    Uzkalkit lentomis si bloga, dirbkit socdemams nerasinedami cia nesamoniu, visiems bus viskas aisku ir taip.

   • Na, matosi, kad gerai viską išanalizavote ir nusprendėte teisingai. Šiaip tai gerai, nes jei ne šis kartas, daug kas iki šiol būtų tikėję, kad esate tai, kupo sėkmingai apsimetinėjote. Kuo – jau pasakiau, tad nesikartosiu.

 35. Gomurys

  Andriaus Kvaraciejaus komentaras tiesiai į dešimtuką. Visi dabar mato kokia neišprususi yra ponia Vėsaitė, o kai su ja pradėsite dirbti Jūs tai ta jos nekompetencija bus profesionaliai maskuojama.
  Neliečiant siuntimų _nx_ man dar nepatiko, kad toks eruditas ir Lietuvai savo protu nusipelnęs žmogus (Kubiliu) buvo lyg ir tapatinimas su Vėsaite t.y. tie praeities susitikimai ir protingi pasikalbėjimai su juo pagal Jus nesiskyrė nuo šio susirinkimo.

  • Vytautas

   Kam naudinga nekompetetinga ministrė? Gal bent jau reikalingi kompetetingi patarėjai?

 36. O man patiko pagrindinės Autoriaus mintys, o ir teikiama pozicija (tik kad ji būtų reali).
  https://plus.google.com/u/0/105851822518691477917/posts/bUV9SoFc9gi

  Gal kiek per daug teisinatės?
  Komentarus tik peržvelgiau, sakyčiau jie labai jau orientuoti į negatyvą.
  O, vat, su ponu Rimvydu Jasinavičiumi ar galim būtų kur nors padiskutuoti realios strategijos (kertinės problemos) klausimais?
  (greta kitų darbų perklausiau jo įrašą)

 37. Auksinis kardas

  “Internetuose pasimovusi Birutė Vėsaitė ieškojo žmogaus, kas jai padėtų suvaldyti kilusią PR krizę.”

  Neapleidžia manymas, kad krizė pirmiausiai buvo su pasimėgavimu knisama. Gal ir be išankstinių fokusavimosi iteracijų, bet profesionalus politikės ėjimas ir jūsų perspektyvų regėjimai, kaip žinia, kol kas dailiai vienas kitą sutiko.

  Jūsų idėjos geros, labai geros (imant abstrakčiai), ir gal ketinimai. Bet kažin ar kada smerkėte tuos, kas nelaukęs jokio apeiginio 100 dienų, tampo šviežutėlę Vyriausybę už rankovių ir akinių. Kad tai ne jūsų įmonės biznis – suprantama. Bet turimas paklausus viešuomenės kanalas taip pat daugiau kam įpareigoja. Šiuo atveju, “pasimovimas” labiau yra visai nepagirtinas produktas. Ir jūs juo, kaip besuktume, naudojatės – neva gelbėtojo vaidmenyje, tiesa.

 38. Cinikas

  Paciam keista, bet pritariu Racui – galima daug rasyti, bet esmes nekeicia – zmones, kvieciami i susitikima, buvo isdurti.

  Teisybe pasakius is anksto, gautumete kritikos (gal net pasiulymu), bet butumete islike saziningi kitu akyse.

 39. minde

  Iš esmės commonsense sąžinė graužia, nes gaišti laiką tokiam pasiteisinimui (jis toks turėjo būti rašomas tikrai vos ne visą dieną, o paskui gal tą rašliavą ir naujoji Birutės PR galva dar taisė…)
  priežasti vienintelė – patys supranta, kad padarė kląstą ir reputacija smigo žemai žemai.
  Ar gali keliais žodžiais Mindėl ar Nėrius atsakyti: kodėl blogeriai nebuvo įspėti iš anksto?
  Tai, kad TOC galiūnai bedndrauja tarpusavyje tik kartą per savaitę, kad nederina savo veiksmų – total bullshit.
  Apie tai, kad nepagalvojo apie pasekmes – irgi nesąmonė. Į savo paštą stabiliai ir reguliariai gaunu SPAMą apie jų seminarus.
  Taigi – jei būtų norėję – visi būtų buvę informuoti ir ne po kartą…

 40. mustangas

  Man reziumuojasi taip: kad padėti užsilūpinusiems varguoliams reikėjo žmoną ištraukti iš padoriai apmokamo darbo ir įmesti ten kur niekas sveiko proto eiti nenorėjo.
  Jei viskas tik dėl to kad prastumti rodiklių filosofiją (Kažkas nesupranta kad mobiliakų Afrikai projektas laimėjo, nes Nokiai reikėjo kažkur iškišti daug overstock’o?), kuri normaliam pasaulyje veikia nuo maro metų, tai man trūksta common sense’o.

  Man po šiai dienai atrodo kad Vėsaitės nei plytom nei PR’ais nei rodikliais neužmaskuosi. Neturi ji charizmos nors tu ką.
  Na bet kol scenoje yra Andriukaitis ji gali būti rami (čia sklando gandai kad pasiskaitęs knygelę “Visuomenės Ryšiai Žaliems” ir pastarasis ruošia akciją. Gal dar kam nors neaiški naujo patarėjo personalija?).

 41. Nikaragva

  Ai manau temą galima uždaryti. Vėsaitė savo įvaizdžio net per dvi kadencijas nepasitaisytų, kad ir kokia protinga staiga pataptų. Joks PR čia nepadės, net rodikliai, nes bet kokį gera rodiklį galima užmušti kitu – blogu. O kad jau prakalbta apie pinigus buvo (nors nereikėjo) tai tie 3 t.lt. čia brutto ar netto?

 42. Mauras

  “turim galimybę įkalt rodiklius” ? žmonės ir ne dėl tokių idealistinių paskatų anksčiau į kompartiją stodavo, ir įstoję kovojo už Lietuvą kaip visi sužinojom ne taip jau seniai. Tas saldus žodis “valdžia”, ta viešai deklaruota viltis “padarysim owneriu”… palinkėkim sėkmės, nors mažai šansų kad gausit ką nors pavizginti išskyrus PRą, na ir šiek tiek vertingos insaido informacijos.

  Neapleidžia nuojauta, kad ir kristutei nebūtumėt atsakę dar vienos paslaugos, o koks skirtumas? Svarbu kad klausosi. Na, nebrangiai žinoma, kad Lietuvai nekainuotų, visai nesavanaudiškai pasiryžę išlipt iš nuomojamo lexuso už 3000 lt/mėn. Dar viena proga prisimint masiulio kalambūrą apie tai, kas gali dirbt valstybės tarnyboje. Kaip sveiko proto verslininkams vienintelis klausimas – kiek pridėtosios vertės turi sukurt ši investicija kadencijos pabaigai? Na, reklamą jau pasidarėt puikią, bet kokios TOC pajamos iš ES struktūrinių bus po padidinamu stiklu.

  • Mauras

   tai po kelių mėnesių ukmin.lt pradės puikuotis žadėtieji rodikliai? O gal nepradės, nes “nesikala”, t.y. rodo ne tą, ko norėtųsi politikams?

   • Dar nepaskelbė ne dėl to, kad rodikliai blogai rodo, o dėl to, kad trys institucijos, net ir po spaudimu, nesutaria, kas yra ‘užimtos darbo vietos’.

    Kiek esu neoficialiai informuotas, Sodra skaičiuoja apdraustuosius, STD užimtuosius, o VMI etatus. Ir visi turi skiritingus skaičius. O kad suvienodintų, kažkas turi pakeisti savo skaičiavimus arba užsiimti integracijomis.

    Kadangi minėtos įstaigos nepavaldžios Ūkmin’ui, duotuoju metu vyksta tarpinstituciniai rankų lenkimai ir popieriaus gadinimas. Bet net ir šis procesas turi pabaigą, kuri artėja.

   • Mauras

    Tai reik suprast, kad informacijos neturite, arba darbo vietos yra mažas akmenėlis, sustabdęs gerus ministrės ir komonsensėjų ketinimus? Nes leiskite priminti, rodiklių žadėjot 6. Kita vertus dėl darbo vietų : jei de facto yra keli skirtingi rodikliai su savo logika, kas trukdo pradžiai rodyt visus? Gimdyt kabinetuose kažkokį sintetinį arba rinkti “geriausią” nebūtina, nes jo patikimumas mažėja (nebent bus skaidru, iš kokių pradinių duomenų ir kokia logika skaičiuojate) ir tai kaip ir bet kokios tarpinstitucinės derybos užtrunka neprognozuojamai. Jei jau esate atviri ir bais efektyvūs, matydami kad reikalas nejuda – crowdsourcinkite klausimėlį savo skaitytojams, ar ką? Jau praėjo 3 mėnesiai.

 43. mustangas

  Su ta Vėsaite ir commonsense PR (CPR) visai sprogstamas mišinys gaunasi. Tik kelių sakinių pritrūko ir būtų išsžiojusi kad ir ministrai iš namų dirbti galėtų.
  Ačiū Dievui ji nors kol kas su Andriukaičiu nesitaria, nes su mano asmeniniu commonsensu suvokti medicininį turizmą be privačios medicinos neišeina.

 44. giedrius

  kodėl neinu į politiką? kartais klausia draugai

  toldėl kad atlyginimas per mažas, dažniausiai atsakau

  labiausiai prajuokino pavydas del 3K

 45. Algis

  Sveiki,
  Nuo garsiojo susitikimo ir pažado apie rodiklius praėjo 3 mėnesiai. Gal jau yra kažkoks progresas?

  • Kristis

   Taip, ir man įdomu. Kiek pamenu, taip pat minėjote anksčiau, kad viešieji pirkimai vieta, kur reikia tvarkytis. Jau matau, kaip tvarkosi :)

 46. Mindaugas

  Nu va, nuplaukė rodikliai, o žmona grįš atgal į darbą, kur nereiks aukotis už “tik” 3k LT 😉

  • mustangas

   Na ne taip iš karto į darbą. Už išeitinę važiuos visa šeima atostogų. Pats matai, kad puslapio aktyvumas paskutinėm dienom nulinis.
   Kita vertus jei įsivaizduojat kad perėjus į Seimą staiga nušvis protas ir perlai baigsis, tai galiu jus pradžiuginti: nuo lengvesnės darbotvarkės išgirsime ko dar negirdėję. Vat čia reikėtų pagalvoti apie gerą patarėją PR…
   Reziumuojant norėčiau pridurti, kad jei Vėsaite gimei, jokie rodikliai nepadės…

 47. baldas

  issamu, aciu

 48. […] – kaip ženkliai pagerinti Lietuvos žmonių gerovę – vardan kurio šiemet spėjome ir malkų priskaldyti, ir paruošti malkų keliems […]

Jūsų komentaras