Kodėl padidėjo sąskaitos už šildymą? Atsakymas čia

Į mūsų tinklaraštį karts nuo karto kaip į kokius tadus blindas kreipiasi skriaudžiamieji. Sutinka viešoj vietoj (kokiam verslo renginy ar išplėstiniame susibūrime) ir prašo iškelti viešumon kokią neteisybę ar absurdą. Paprastai tadablindiniams reikalams neturime laiko, bet šįkart teko atimti iš šeimos pusdienį su sąlyga, kad tuo pačiu klausimu kreipėsi net 183 skaitytojai.

Keli pokalbiai su daugiabučių gyventojais, administratoriais (ne rubikoniniais), truputis google, ir turime sukramtytą istoriją.

Taip, šildymo sąskaitos Vilniuje už 2011 m. lapkritį.

Kas atsitiko?

Pats nesu “Vilniaus energijos” klientas (šildymo reikalais bendradarbiauju su “Lietuvos dujomis” ir kartais su “Moki veži”, kurie tiekia man saulėgražų briketus židiniui), tad apie dideles sąskaitas už šildymą lapkričio mėn. perskaičiau internetuose:

Tokių kaip ponia Česlava sostinėje – tūkstančiai. Gavę sąskaitas už lapkritį didžiuma vilniečių pakraupo. Kai kam mokesčiai už šildymą, palyginti su praėjusių metų lapkričiu, išaugo daugiau nei 200 litų. Pavyzdžiui, pernai 67 kv. m bute gyvenanti vilnietė Elena šildymui atseikėjo 234 litus. Šiemet už paslaugą teks atriekti kur kas daugiau – 447 litus.

Taigi sąskaitos padidėjo žiauriai, nepaisant to, kad vidutinė lauko temperatūra Vilniuje (2011 lapkritis vs. 2010 lapkritis) buvo vos vienu laipsniu mažesnė.

Kodėl padidėjo sąskaitos už šildymą?

Čia jau darosi įdomu. Štai ką aiškina Rimantas Germanas, sąskaitas gyventojams išstačiusios “Vilniaus energijos” direktorius:

„Pirma, mėnuo buvo beveik laipsniu šaltesnis. Antra, pernai skaitikliai buvo nurašyti ne paskutinę mėnesio dieną, todėl į sąskaitą pakliuvo tik 27 dienos. Trečia, pagal Prezidentės pataisą nuo šių metų lapkričio 1 d. mes neprižiūrime šilumos panaudojimo efektyvumo, neiname į namo vidų ir netikriname šilumos punktų. Mūsų pastate nėra: šiluma atėjo iki namo, tuo mūsų darbas ir baigėsi“, – aiškino R.Germanas.

Pirmos dvi atmazkės tėra atmazkės. O štai trečioji – kad šilumos panaudojimo efektyvumas neberūpi “Vilniaus energijai” – verta atidesnio pananagrinėjimo.

Bet pradžioje pažiūrėkime į lapkričio sąskaitas.

Štai kaip ji atrodė pernai (2010):

Ir štai kaip ji atrodo šiemet (2011):

Pažiūrėkime į faktinį suvartojimą. Buvo 1,089384 MWh, o dabar 1,392608 MWh. Turime 27,83 proc. padidėjimą. Kyla natūralus klausimas – WTF?

Kaip čia gavosi, kad tas pats butas (ir tas pats daugiabutis namas) suvartojo beveik trečdaliu daugiau šilumos?

Atsakymą mums perša jau minėtasis Rimantas Germanas iš “Vilniaus energijos”:

Prancūzijos koncerno „Dalkia“ valdomos bendrovės „Vilniaus energija“ komercijos direktorius Rimantas Germanas atsakė, kad nuo lapkričio 1 dienos įmonė neprižiūri daugiabučių šilumos sistemų, nuo kurių priklauso namų šilumos suvartojimo rodikliai. Anot jo, Seimas įstatymu atskyrė šilumos tiekėjus nuo bendrijų ir namų administratorių. „Į visus klausimas apie šilumos suvartojimą daugiabučiuose turi atsakyti bendrijos arba administratoriai, reguliuojantys šilumos punktus“, – pridūrė R.Germanas.

Taigi, pasak R. Germano, namas pats kaltas, kad daug suvartojo. Nes šilumos kranelį namo mazge sukinėja nebe rubikonai.

Kaip nutiko, kad rubikonus formaliai patraukus nuo mazgų namuose, tų namų atstovai (gyventojai arba samdyti administratoriai) visi susitarė, lapkričio 1 d. visi drauge nusileido į savo namų rūsius, ir  sulig komanda “viens, du, trys” trečdaliu atsuko šilumos kranelius? Ir taip visas Vilnius!

Panašu, kad atsakymo reikia ieškoti šilumos tiekimo grandine keliaujant aukštyn. Ir palyginti, kas pasikeitė ten, aukščiau šilumos mazgo.

Du temperatūriniai grafikai

Kad daugiabučiuose būtų šilta, iki šiol būdavo sudarinėjami du temperatūriniai grafikai.

Vienas nustato “Vilniaus energijos” (šilumos tiekėjo) pagamintos šilumos reikiamą temperatūrą šilumos šaltinyje (elektrinėje). Šis parametras užtikrina, kad pastato įvade būtų pakankamas slėgis ir temperatūra paruošti karštą vandenį ir reikalingą šilumą šilumos punkte namo butų šildymui prie atitinkamos lauko temperatūros. Bet esmė ta, kad temperatūra matuojama taip vadinamame išėjimo taške prie elektrinės, t.y. ant pirmo kranelio už elektrinės ribos.

Štai pernai metų grafikas, kviečiu užmesti akį.

Kadangi karštas vanduo tekėdamas vėsta (nes gi reikia apšildyti ir žolytę), suprantama, atkeliavęs iki namo mazgo, jis būna vėsesnis. Todėl egzistuoja dar vienas temperatūrinis grafikas, skirtas užtikrinti reikalingą karšto vandens temperatūrą namo mazge esant atitinkamai lauko temperatūrai.

Štai kaip tasai grafikas atrodė pernai:

Šitas antrasis temperatūrinis grafikas yra skirtas šilumos vartotojui (pastato prižiūrėtojui). Kadangi iki 2011 m. šilumos įrenginius prižiūrėjo ir reguliavo rubikonai, šis grafikas buvo skirtas jiems pakontroliuoti, t.y. užtikrinti, kad lauke esant +4 C, jie į šilumos punktu nepaduotų +70 C termofikato, kai namui pašildyti prie tokios lauko temperatūros pilnai pakanka +65 C.

Tačiau 2011 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo naujas Šilumos ūkio įstatymas, kuris uždraudė rubikonams  reguliuoti šilumos įrenginius. Kadangi jie nebereguliuoja, tai ir atsakomybės nebeneša už temperatūrą namo mazge.

Taigi prasideda 2011 m. šildymo sezonas, ir ką mes turime?

Patvirtinamas* naujas temperatūrinis grafikas, reguliuojantis šaltinio temperatūrą:

O štai grafiko, skirto užtikrinti reikiamą temperatūrą šilumos mazge, namo rusy, nėra. IR NEBUS. Nes įstatymas, kaip minėjau, atkirto rubikonus nuo kranelių rūsiuose, taigi kaip ir nebėra ką reguliuoti.

Kas vyksta realybėje?

Pamatuokime temperatūrą mazge namo rūsy. Mano šaltiniai matavo, ir išmatavo vidutinę +70 C temperatūrą, kai lapkritį prie +4 C lauke, mazge jos būtų pakakę (kaip būdavo iki šiol) +65 C. Taigi vanduo iki mazgo šių metų lapkritį atkeliavo penkiais laipsniais karštesnis, nei pernai.

Dėl to namai gavo daugiau šilumos, kuri buvo išdalinta butams, ir iš čia didesnės sąskaitos.

Ką padarė rubikonai, kad pernai išėjimo taške termofikato temperatūra siekė +72 C, o mazge +65, o šiemet atitinkamai +72 C ir +70? Fizikas (kad ir Andrius Kubilius) jums paaiškins: norint, kad karštas vanduo lėčiau vėstų, reikia padidinti jo cirkuliaciją. Kuo vanduo greičiau juda, tuo lėčiau vėsta.

Taigi 2010 metais lapkričio mėnesį “Vilniaus energija” į miestą pumpuodavo +72 C išėjimo taške (t.y. vamzdžio pradžioje elektrinėje), o su sąlyga, kad visos magistralės yra uždaras žiedas, tai iškeliavęs termofikatas po kiek laiko sugrįždavo atvėsęs. Jeigu termofikatas keliauja lėtai, labai lėtai, tuomet jis kelionės metu spėja atvėsti, todėl namo įvadą pasiekdavo +65 C temperatūros.

Šiemet, 2011 metais, “Vilniaus energija” į miestą pumpavo taip pat tuos pačius  72 laipsnius, tačiau termofikato greitis (cirkuliacija) yra stipriai padidintas, vadinasi, magistralėje termofikatas bėga labai labai greitai. Atkeliavęs iki namo įvado jis nespėja tiek ataušti ir todėl ant įvado esantys termometrai mums rodo +70 C.

Atsiminkite šitą aksiomą, kai gausite kito mėnesio sąskaitą už šildymą:

Kuo karštesnį termofikatą jums tiekia šilumos tiekėjas, tuo labiau išauga jūsų šilumos sąnaudos.

Temperatūriniai grafikai įvadams (tas antrasis grafikas), buvo skirti apsaugoti gyventojus nuo šilumos tiekėjo savivalės patiekti karštesnį termofikatą, nei pakaktų.

Kokios naujosios žaidimo taisyklės?

 • Pirma, rubikonams valdžia nustato reikalavimus tik temperatūrai išėjimo taške. Slėgis, apsprendžiantis cirkuliacijos greitį, nematuojamas ir nekontroliuojamas. Todėl,
 • antra, rubikonai visiškai teisėtai ir nekontroliuojamai gyventojams gali tiekti kokios nori temperatūros termofikatą. Nebėra apribojimų tiekiamai temperatūrai. Todėl,
 • susitaikykite su tuo, kad sąskaitos už šildymą nuo šiol visada bus didesnės.

Kaip prisitaikyti prie naujos realybės?

Turite rasti ir motyvuoti žmogų, kuris apsigyventų namo šiluminiam mazge. Bomžai tam netinka, nes reikia išmanyti kranelius, slėgius ir jų reguliavimą. Jeigu nuolat (24/7) reguliuosi, yra teorinių būdų šiek tiek sumažinti šilumos sąnaudas, atsiradusias dėl pernelyg karšto termofikato. Bet pernykščių sąskaitų vis tiek nesitikėkite.

Tuo tarpu sveikinu rubikonus su nauja superine makle. Taip pat sveikinu Artūrą Zuoką, kuris čia neprieko.

Taip pat užjaučiu Prezidentę, už kurią sostinės mafukai, pasirodo, buvo gudresni.

Pirmadienis, spalio 10 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė Šilumos ūkio įstatymo pataisas, kurios dar šiemet leis sumažinti šilumos kainą, išspręs šilumos punktų valdymo problemas, o vartotojams garantuos teisę pasirinkti, kiek šilumos jie nori pirkti iš šilumos tiekėjo.

Šalies vadovės teigimu, su šilumos ar jos gamybai naudojamo kuro tiekėjais susiję asmenys rūpinosi ne namo gyventojų interesais, ekonomiškesniu šildymu, o atvirkščiai – buvo suinteresuoti kuo didesniu, neretai netgi realių gyventojų poreikių neatitinkančiu vartojimu. Tokia praktika, pasak Prezidentės, turi baigtis.

Deja, viskas tik prasideda.

*Grafikas patvirtinas 2011-11-03, nors pats šildymo sezonas prasidėjo spalio mėn. Kaži pagal kokį grafiką mus šildė spalį?

komentarų yra lygiai 78

 1. dede vania

  nors istatymas ir isigaliojo, taciau mano name ir toliau viska reguliuoja tas pats zmogus is “sitiservizo”.

  Kitaip tariant kurie realiai patys nereguliavo, tie ir toliau realiai nereguliuoja.
  viska, uz juos padaro sity serviso zmones, tik schama pasikeite.

  SCHEMA:
  Buvo anksciau – sityservisa, kaip subrangova reguliavimui samdydavo pati vilniaus energija. Vilniaus energija rinkdavo is gyventoju pinigus uz sia paslauga ir mokedavo subrangovui.
  Dabar yra – sityserviza , kaip subrangova samdo valstybes skirti administratoriai. valstybes skirti administratoriai is gyventoju renka pinigus uz sia paslauga ir moka subrangovui

  Kas pasikeite Lietuvoje, po istatymo priemimo ??????
  Teisingai NIEKO nepasikeite.

  p.s. Tik atsirado pretekstas dar labiau smaugti tauta . O galutinis tikslas koks ???? Visiskai teisingai – kol tauta aiskinasi, kas kaltas, kas teisus, ar vagia be leidimo (o gal ir su leidimu) …… zodziu kol teismai isiaiskink – biudzetas ramiai “lopys milijardine skyle”, ir sulauksime kito sildymo sezono su nebaigta tiesos paieska.

  Ant “backos” uzlipe sakeme, kad bus geriau, o gavosi ……. Teisingai – gavosi “kaip visada”

  Ar tai “Vilniaus brigados” planas ??? gal taip, gal ne
  Bet jauciu, kad “vilniaus brigada” turi protingu patareju prie upes. Kaip gi be ju.

 2. dede vania 2

  reikia tavesinti ivada iki tos vietos kur stovi ieinancio termofikato temperaturos skaitiklio daviklis kokias 5-6 laipsniais. – tai yra atvesinti ieinanti termofikata iki tos vietos kur pasiekia namo mazga

  Reikia pasalinti visa siltinimo izoliacija ant ivado ir papildomai apsiltinti i miesta gryztama srauta – tai yra reikia dirbtinai padidinti ivadinio vamzdzio neizoliuotu sieneliu plota, kad butu kuo didesnis temperaturos praradimas iki mazgo – tai galima padaryti ne tik pasalinus izoliacija, taciau prailginus vamzdi (padarant dideli gyvatuka rusyje + panardinant ji i paprasto salto vandens vonia
  papildomai apsiltinti ir izoliuoti gryztamo i miesta termofikato vamzdi
  papildomai bendrijos gali pasirasyti sutarti su vilniaus energija prie kurios bus pridetas “musu” temperaturinis grafikas – tai yra kiek “mes” norime pirkti silumos ant ivado

  Tokiu bdu skirtumas tarp ivadinies ir gryztamos temperaturos bus sumazintas

  • laisvamanis

   Siaip tai briedas. Kokia nauda is silumos namo rusyje, jei apmokestinama tik atiduodama siluma, kiek jos grizta kontroles nera. Beje, cia ne VE isradimas, taip buvo daroma visuomet, kai tik Silumos tinklam reikedavo pasigerinti rodiklius.

  • Jonas

   pritariu, kad brėdas ir kvepia kriminalu.

  • Vidas

   kiek jos grįžta kontrole yra, nes tik tokiu būdu galima apskaičiuoti šilumos kiekį (cirkuliuojančio vandens kiekio ir temperatūrų skirtumo sandauga)

 3. Algis

  Yra automatiniai trieigiai maišymo vožtuvai, kurių visa sistema kainuoja ~1500 litų. Tokį įstatyti namo įvade ir jis pats reguliuos temperatūrą 24 h per parą, atsižvelgdamas į lauko temperatūrą.

  Pavyzdžiui:

  http://sildymas.vartotojams.danfoss.com/Content/FCD006E3-7F3B-4907-8D72-1B03A99A42AD.html

  Balansinį vožtuvą, ribojantį slėgį, irgi įrengti nesunku.

  Žodžiu, užtenka ~3000 litų investicijų visam namui ir šilumos kiekį galima gerokai sumažinti.

 4. soso

  karstesnis termofikatas ivade = karstesnis griztamas termofikatas is silumos punkto

 5. Adrijus

  palyginau šių metų ir pernai metų sąskaitas – šį lapkritį suvartota ~35% mažiau MWh bet kadangi įkainiai didesni tai gavosi panaši piniginė išraiška kaip ir pernai. Namą administruoja CS.

 6. Nesupratau aprašytų fokusų su termofikato greičiu. Mano nuomone kiekvienas save gerbiantis namas turi reguliuojamą šilumokaitį. Sunaudota energija matuojama šilumos tarp atėjusios ir išėjusios skirtumu.

  Aprašyta situacija būtų teisinga jeigu šilumos mazge nereguliuoja padavimo. Tuomet taip.. padidinus šilumnešio temperatūrą įėjime į namą bus sunaudota daugiau šilumos. Bet jei šilumos punktas normaliai reguliuojamas (pvz automatikos) taip NIEKO papildomai neprisuksi. Arba jei namas turi protinga “dėdę vanią”.

  jei šiluma name bus reguliuojama tik paduodamo termofikacinio vandens įšjimo temperatūra.. tai vieni namai šals kiti kais.

  Vienzo patys kalti kolūkių gyventojai kad nesireguliuoja punktų. kalta ir prizedentė su seimu kad tokį marazmą priėmė.

 7. tadas

  Aš dirbu City Service. Galiu pasakyti, kad mūsų administruojamuose namuose per metus šilumos vartojimo efektyvumas padidėjo 16 proc. Tačiau dėl kainų augimo dauguma gyventojų dėl to pajus ne sąskaitos mažėjimą, o nežymų didėjimą vietoje žymaus didėjimo. Ką daryti, kad taip nebūtų? Kovoti dėl mažesnių šilumos kainų. Arba kovoti už šilumos gamybos efektyvinimą. Su procesais namų viduje šiuo metu sąskaitų dydžiai nebeturi nieko bendra.

  • Tadai, ar galėtumėte pasakyti tų namų adresus? Patikrinsime…

   http://online.dalkia.lt/saskaitos/pastatai.aspx

   • tadas

    Architektų 28, Viršuliškių 8, Sausio 13 – 13. ir dar tūkstantis adresų. Ko jūs nematysite Dalkia puslapyje – tai skaitiklių nurašymo laiko, kuris lapkritį ir itakojo tą suvartojimo didėjimą, apie kurį visi kalba.

   • Debesys

    Kažko į šį tinklapį Vilniaus energija informacijos apie lapkričio mėnesį neskuba patalpinti

 8. Mindaugas

  O kaip kituose miestuose, ne Vilniuje? Ten tai mažėjo sąskaitos lygtai? Ar čia įstatymas tik Vilniuj veikia?

  • Radviliškis. Mieste veikia biokuro katilinė. Namas senas, nerenovuotas blokinis šimtabutis. Butas vieno kambario, 34 kv/m. Šių metų lapkričio sąskaita: “gyvatukas- 33,10, skaitiklio mokestis – 3,45, šildymas – 43,23. Pernai metų lapkričio sąskaita: “gyvatukas -33,59, skaitiklio mokestis – 3,45, šildymas – 66,51.” Taigi, šiemet moku trečdaliu mažiau

   • Tik pasigyriau beveik rojiškomis kainomis ir vakar STT susėmė miestelio merą… Et…

 9. dede vania 3

  Broliai Lietuviai, baikite Juokinti pasauli.

  Negi nesupratote is mano komentaro, kad as pats esu siluminkas ir reguliuoju silumos punktus savarankiskai.

  sitas staraipsnis yra gryna teisybe. jau trecia sezona musu bendrija savarankiskai programuoja “rubiseifa” ir 6-a ventili, silumokaicio pavaras ir kitus dalykus. Todel neblogiau negu rubikoninkai susitvarkydavome visalaika.

  O , kad ivadinis termofikatas sukelia namui temperaturos skirtuma yra teisybe, nes skirtumas tarp 65 ir 43 laisniu yra vienas, o tarp 70 ir 43 yra kitas. O namo viduje taip pat cirkuliacija vyksta. O kas yra Megavatvalandes. Jei nezinote formules tai pasiziukite ir suprasite, kad pagrindinies sudedamosios yra temperaturu skirtumas tarp iejimo ir isejimo , bei “prasukto” termofikato kubatura.

  Kadangi Lietuva dar nepasislinko i siaure kokis 500km, ir mano namo sienos per vasara nesuplonejo, langai taip pat liko tokie patys, o mazgas yra pilnai renovuotas, kompas supragramuotas taip pat kaip ir kitais sezonais… zodziu niekas nepasikeiti TIK iejimo temperatura pasikeite ..ir …. rezultatas prasau – matosi.

  Svarbiausia turiu ka lyginti – tai 27 namai skirtingose vilniaus vietose (seskine, fabijoniskes, antakalnis, naujininkai, centras, lazdynai) – ir visur panasus bajeris, kaip straipsnyje ir parasyta. Negti tos bendrijos kurios investavo i sistemos balansavima ir daliklines sistemas, lyginant su kaimynais kurie to nepadare suvartojo zymiai maziau, taciau lyginant su praejusiu sezonu vartojimas isauges nuo 17 iki 23 %

  Nu ir “Ciurkos” miesto paslaugu (ar kaip ten jie angliskai vadinasi) vyrukai is “vilniaus brigados” …. MES VISI – KAIMYNAI :) .
  p.s. siuo metu mazga perdarysime dar protingiau

  • Vidas

   literatūrinių gebėjimų turite , bet fiziką mokykloje mokėtės silpnai.
   Pasiaiškinkite tuose namuose tiksliai už kiek dienų apskaičiuota

   Mano bute suvartojimas pernai spalis 0,6 Mw lapkritis 0,7 Mw bendrai 1,3 Mw per 49 dienas tai yra 0,027 per dieną o šiemet spalis 0,24 Mw lapkritis 0,81 Mw bendrai 1,05 Mw per 44 dienas tai yra 0,024 per dieną tai ir esmė kad apskaitinis mėnuo gavosi 3 dienomis ilgesnis (nugnybta nuo spalio)

 10. Jonas

  Neskaitant krūvos iš neaišku kokiais keliais gautos informacijos matosi, jog žmogus turi mažai supratimo apie ką rašo.

  Arba tiesiog rašo tendencingai.

  Žodžiu, reiktų pradėti nuo to, kad:
  1. išsiaiškinti kas yra dienolaipsnis ir kaip matuojamas periodo šaltumas;
  2. prisiminti tai, jog 2010 m. panašiu metu buvo didžiajai daliai miesto buvo įvesti taupymo grafikai, kurie per 2010 ir 2011 buvo atstatyti į 2009 m. lygį. Kas neatsistatė, tas ir gavo panašias sąskaitas.
  Todėl lyginti reikia ne 10 ir 11, o 09 ir 11.
  3. Nelabai supranta, kaip apskaičiuojama sąskaita, todėl turėtų pirma pažiūrėti kiek žmonės vandens deklaravo už 2010 ir 2011 metus. Jei suvartojo panašiai, o šiemet nuvogė, tai šiluma vandeniui pašildyti perėjo į šildymą
  4. Kadangi nesupranta fizikos dėsnių, tai apie normalius technologinius nuostolius rašo kaip apie kažkokį stebūklą. Perfrazuojant straipsnio autorių, šiluma neturi nutekėti, todėl yra įmanomi amžini varikliai 😀 Taip pat nesuvokia kas yra tolimiausias tinklo taškas į kurį turi ateiti normuojami parametrai.
  Nu ir taip toliau…

  Žurnalistas, tas straipsnio autorius, vienžo, daugiau nieko…

  • Žurnalistas, LoL 😀

   galvodamas, kaip čia Jums, Jonai, atsakyti, dar truputėlį pagooglinau. Ir še tau boba devintinės, VE saite aptikau Šilumos vartotojo vadovą.

   Galite paskaityti ir Jūs: http://www.vilniaus-energija.lt/docs/silumos_vartotojo_vadovas.pdf

   Keletas gabaliukų Jums asmeniškai:

   “Analizuojant aukščiau pateiktą lygtį, matyti, kad šilumos tiekėjas,
   reguliuodamas šilumos tiekimą vartotojams, gali reguliuoti tik du parametrus – tiekiamo termofikacinio vandens temperatūrą T1
   ir srautą M.”

   “pastovus srautas – kokybinis reguliavimas
   Toks reguliavimo būdas buvo dažniausiai taikomas anksčiau,
   kai pagrindinę reguliavimo funkciją atlikdavo tiekėjas, o vartotojai
   turėjo ribotas galimybes patys reguliuotis šilumos vartojimą. Nes
   praktiškai visiems vartotojams buvo įrengti neautomatizuoti ir šilumos vartojimo neleidžiantys reguliuoti vadinamieji elevatoriniai šilumos punktai. Šio reguliavimo esmė yra ta, kad šilumos tiekimo
   ir šildymo sistemose cirkuliuoja pastovūs šilumnešio debitai, o pernešamas šilumos srautas reguliuojamas šilumos šaltinyje keičiant tiekiamo šilumnešio temperatūrą. Tokio tiekiamos šilumos kiekio reguliavimo principas pateiktas 3.4 paveiksle.
   Pasinaudojus apskaičiuotų šilumnešių temperatūrų reikšmėmis,
   sudaromi kokybiniai šilumos tiekimo reguliavimo temperatūriniai
   grafikai, kurių privalu laikytis šilumos šaltiniuose. Suprantama, kuo žemesnė aplinkos oro temperatūra, tuo aukštesnė turi būti tiekiamo termofikacinio vandens temperatūra.”

   “kintamas srautas – kiekybinis reguliavimas
   Kiekybinio reguliavimo metu tiekiamo šilumnešio temperatūra
   yra pastovi, todėl pernešamą šilumos srautą galima keisti tik keičiant šilumnešio debitą. Tokio tiekiamos šilumos kiekio reguliavimo principas pateiktas 3.5 paveiksle.
   Kiekybinio šilumos tiekimo reguliavimo metu, palyginti
   su kokybiniu, sumažėja tinkluose cirkuliuojančio šilumnešio
   debitas, kartu ir elektros energijos sąnaudos šilumnešio transportavimui. Tai pagrindinis kiekybinio reguliavimo privalumas. Plačiau šį reguliavimo metodą taikyti trukdo aplinkybė, kad sumažėjus cirkuliuojančio šilumnešio debitui pasikeičia tiek šilumos tiekimo tinklo, tiek šildymo sistemų (jeigu jose įrengti seno tipo elevatoriniai šilumos punktai) hidraulinis režimas. Tad vartotojų šildymo sistemos su elevatoriniais šilumos punktais išsireguliuoja.

   Jeigu vartotojams įrengti automatizuoti šilumos punktai, gyventojai patys gali reguliuotis šilumos vartojimą – pastato šildymo sistemos darbas reguliuojamas keičiant į šilumos punktą tiekiamo termofikacinio vandens srautą, t.y. termofikacinio vandens tinklas dirba kintamo srauto režimu. Jeigu šilumos šaltinyje esantys šilumos tinklų siurbliai dirba su pavaromis, turinčiomis dažnio keitiklius, tai toks šilumos tiekimas nesudaro problemų – nepriklausomai nuo debito, visuomet palaikomas nustatytas slėgis.
   Kiekybinio reguliavimo trūkumas, palyginti su kokybinio reguliavimo – šilumos tiekimo tinkle cirkuliuoja aukštesnės temperatūros termofikacinis vanduo. Dėl to tam tikrą laiko dalį patiriami didesni šilumos nuostoliai. Be to, tokio šilumos tiekimo būdo negalima taikyti, jeigu nors vienas vartotojas turi seno tipo elevatorinį šilumos punktą, nes toks šilumos punktas gali būti normaliai eksploatuojamas tik esant kokybiniam reguliavimui.

   • Jonas

    Nu tai padarėte tą patį, ką straipsnio autorius – atsivertėte knygas ir nukopijavote teoriją.

    Tie laikai Vilniuje, tai buvo vien priklausomos sistemos, jau praeitis.

    Tai straipsnio autorius, didysis analitikas, pamiršo išanalizuoti ar sistema priklausoma, ar ne – esminį skirtumą.

    Taip pat, jei giliau pakapstyti, tai tarkim punktas renovuotas ir 2010 m. jame pažemino (kaip ir visame mieste) temperatūras. Tai kur analizė kas kada prašė grafikus atstatyti, padidinti ar sumažinti bei kiek tas turėjo įtakos.

    O ar autorius, pvz. palygino su 2009 m., ar perskaičiavo sąskaitą prie vienodų sąlygų, ar įvertino koks šilumos paskirstymo metodas taikomas ir labai daug kitų veiksnių.

    Ar čia tik perkopijuojame teoriją iš knygų ir paleidžiame “antį”, kad portalui lankomumą pagerinti?

  • Antanas

   Rsau atsakyma p.Jonui.

   As nesigaudau fizikoje, nezinau kas yra dienolaipsniai.

   Taciau straispsnyje yra 100% tiesa, todel kad:

   1) Mano name niekas nepasikeite nuo 2010 metu lapkricio, apsoliuciai niekas – nepasikeite nei silumos punkto prieziura atliekantis specialistas, nepasikeite nei mazgo iranga, nei kiti dalykai.
   2) Karstam vandeniui sildyti senai naudojame centralizuota (visam namui) EL.BOILERI (t.y. Vilniaus energija neprisededa niekuo kad musu nano vanduo butu karstas) – todel silumos vartojimas yra skirtas tik butams (nes laiptines atjungeme senai) sildyti.
   3) Kadangi 2010 metais (kaip teigia p.Jonas – buvo ekonominis rezimas) – silumos net “ekonominiam” rezime butuose buvo per akis t.y. 22-23 laipsniai, – tai Kodel to “ekonominio” rezimo nesilaikyti dabar – kodel reikia atsatyti padavima taip sakant i pries krizini lygi, juk cia ne pensijos.

   ——————————–
   Taigi klausimas :
   a) kodel visiems parametrams islikus tiems patiems (primenu, kad karsta vandeni sildome patys – el.boileriu) – sunaudojimas pakilo 18.26% ( deja musu nama reguliuoja Sityservisas , o administruoja antakalnio ukis – kitaip tariant abu priklauso rubikono grupei)
   b) Kodel reikia keisti ivado temperaturos “ekonomini” rezima, i konfortiska, kai bute temperatura yra tokia pati apie 20-22, taciau vartijimas yra isauges. Kitaip tariant sudeginom benzino daugiau, taciau nuvaziavome toki pati atstuma.
   c) nereiketu visko suversti tiems 0.4 laipsnio skirtumui, As tikrai nesiginciciau nei del del 3, nei del 10% – taciau 20% – tai jau per daug NAGLAI VAGIAMA

   Kodel ? Kiek pasiklausiau savo draugu kur kitur gyvena mieste, visur situacija panasi – Negi Visas vilnius Asilai, o VE vieni protingi, negi nepriklausomi reguliuotuojai pirmus metus reguliuoja. taigi niekas nepasikeite , tik – ivado temperatura

   Ir dar kazkas cia bando ieskoti – pasiteisinimu ….. – atstatykite prejusiu metu ivado temperaturini grafika ir viskas atsistos i savo vietas —- 200%. – tai yra saskaitos bus didesnes tik tiek kiek pakilo kaina tai yra apie 30%, o ne dar padauginus is 2 (del padidinto priverstinio vartojimo)

   • Jei sunaudojimas o ne mokesčiai už šilumą pakilo 18% tuomet tikrai kažkas iš jūsų vagia. Aprašytoje situacija šilumos suvartojimas (kWh) negalėjo kisti daugiau 5%.

    Jei pakilo mokesčiai.. reikia lyginti kiek pabrango dalkijos kWh šilumos.

   • Jonas

    p. Antanai,

    LEKA pateikia neblogą paaiškinimą kas tai yra ir kam jie reikalingi.
    http://www.leka.lt/index.php?content=pages&lng=lt&page_id=31&news_id=77

    Vat reiktų pasigilinti ir gal aiškiau taptų kuo skiriasi aritmetinis temperatūrų vidurkis nuo šaltumo mato – dienolaipsnių.

    Reiktų pradėti nuo oficialių parų temperatūrų vidurkių ir datų tarp šilumos skaitiklio nurašymo. Gal tame, ką teigia Vilniaus energija gali būti bent šiek tiek tiesos?

    Ir, kad palyginti reikia perskaičiuoti prie vienodų sąlygų.

    O dėl grafiko, tai ar esate tikras, jog niekas iš gyventojų nerašė ar neprašė padidinti grafiko, nes dėl nesubalansuotos sistemos jam buvo per šalta?

    Daugiabučiai toks jau dalykas – kas garsiau rėkia, tas didesnę įtaką daro. Gal visi tylūs norėtų gyventi šalčiau, bet yra 1, kuris visus permuša ir išsimuša, kad jam būtų taip, kaip jis nori?

    O šiaip tai pasiklauskite to, kas mazgą prižiūri – tai jo pareiga kontroliuoti situaciją. Įdomu ką jis pasakys.

    Ar jis toks pats kaip mūsų namo administratorius – pinigus ima, o niekame nesigaudo…

    • Antanas

     Pastaba del sistemos subalansavimo :

     Musu name jau 2-i metai irenta kruva balansiniu ventiliu – bijau sumeluoti, bet ant kiekvieno stovo yra garantuotai, pats maciau – kiekviena sezona juos dartruputi derina – kiek zinau dalis ju yra net automatiniai – kurie kazkaip patys ten pasireguliuoja priklausomai nuo temperaturos is slegio kaip suprantu. Zodziu sistema yra subalansuota , o namo temperatura tiek 9-ame, tiek 1-a aukste skiriasi vienu laipsniu. Prie kokius 3 ar 4 is metus virsutiniai aukstai “kepdavo” , o apatiniai su “striukemis vaiksciodavo, dabar jau taip nera temperatura visa vienoda .

 11. 2010-11 ir 2011-11 sąskaitų (suvartojimo) palyginimas mano buto Kaune. Jei nerodo, pakomentuoju – suvartojimas pernai lapkritį – 836,52 kWh, šiemet – 836,33. Kalbu tik apie šildymą, nes gyvatukas žiemą “constant”.https://plus.google.com/photos/110630520121731238343/albums/5687720562932306785?authkey=CMGtz7zvzrHoDw

  • asta

   hmmm… irgi Kaunas; suvartojimas +10%. jei manytume, kad irgi prisideda +3 dienos, tai suvartojimas tas pats.

 12. Mindaugai, ačiū. Perskaitęs pasijaučiau praturtėjęs. Dabar galėsiu parodyti galią per kalėdinį giminių balių, kai pavarysiu jiems kainų kilimo priežasčių ir terminų tiradą :)

 13. Aras

  Gyvenu Viršuliškėse 47 kv. m. bute. 2010 metais lapkričio mėn. palyginus su 2011 m. lapkričio mėnesiu šilumos kiekis buvo sunaudotas beveik vienodas. Šilumos kaina 2011 m. didesnė 38 lt. Taigi. pas mane šilumos pabrangimą įtakoja šie veiksniai:

  1. Kuro kainos
  2. Skola už kurą
  3. UAB “Vilniaus energija” dalis kainoje.

  Mano nuomone kuro kainos mes nereguliuojame.
  Bet kodėl mes turime apmokėti skolą už kurą. Taigi tai yra nuostolių padengimas.
  Dar yra įdomi dalis kainoje. Aš nežinau kokia dalis kainoje buvo 2010 metais. Bet palyginus su 2011 metais ji turėjo būti didesnė, nes 2011 metais darbų jiems sumažėjo. Taigi kai jie pateiks palyginamus duomenis tada galėsime lyginti. O kol to nėra, tai mes tik spėjame.

  • Vidas

   regula lt viskas yra surašyta

 14. Ričardas

  Mano mamai Naujamiestyje, netoli šiluminės elektrinės, energijos suvartojimas padidėjo 51 proc! Namas turi aktyvią bendriją, energijos kiekis reguliuojamas kompiuterizuotais davikliais, kurie stebi lauko temperatūrą, todėl negaliu suprasti iš kur toks milžiniškas suvartotos šilumos padidėjimas.

  Karoliniškėse suvartota +20 proc, o Šeškinėje pas kolegą +13 proc. Visi minėti atvejai – sovietinės statybos būstai.

  • Jonas

   1. Išsiaiškinkite kada šiais ir praėjusiais metais buvo nurašyti skaitikliai;
   2. Išsiaiškinkite kaip per laikotarpį buvo reguliuojamas mazgas, nes jis veikia taip, kaip jam užduota veikti. Ar buvo pakeitimų lyginant su 2010 m.?
   3. Pažiūrėkite kiek visas namas karšto vandens deklaravo 2010 ir 2011, nes tiekėjas negali parduoti daugiau negu parodė skaitiklis, tačiau bendrą šilumą paskirsto tokiu principu:
   Qsum = Qkv + Qcir + Qš.

   Šiuo atveju Qcir (cirkuliacija) yra pastovus normatyvas, todėl pirma paskaičiuojama kiek sunaudota šilumos k.v. pašildymui (Qkv) pagal tai ką žmonės deklaravo, o visa kita užmetama ant šildymo.

   Tai jei namas suvartojo 100 m3, o žmonės deklaravo 80 m3, tai ant šildymo “persimetė” (100-80) * 0,051 = 1,02 MWh.
   Tada padalinkite šį kiekį iš namo ploto ir padauginkite iš savo buto ploto ir gausite kiek šį mėnesį šilumos perėjo į “šildymo” eilutę. Dar padauginkite iš kainos ir gausite Lt.
   Atitinkamai galima paskaičiuoti skirtumą tarp metų.

   • Antanas

    Jonai ,
    sitas tavo paaiskinimas , tiems kam VE ne tik sildo radiatorius, bet ir karsta vandeni yra tikrai idomus pastebejimas.

    Pasirodo nesvarbu kiek gyventojai isnaudojo vandens , vistiek kaip sakai visiems “uzmes” virsaus. Taip sakant po lygiai.
    O kam tada tie karsto vandens skaitiklai ?
    Kokia ju prasme ?
    Jei visiems “uzmeta” – taip sakant – kiek truksta.

    • Jonas

     Antanai, tiesiog pažiūrėkite į formules.
     Jei tai nepadės, tai tada ką jau bepridursi…

     Arba paaiškinsiu kaip darželyje:

     Yra obuolys (tai šilumos skaitiklio parodymai už mėnesį). Jį reikia padalinti keliems vaikučiams, t.y. namo gyventojams.

     Kadangi obuolys yra vienas, o vaikučių daug, tai reikia kažkokios metodikos kaip dalinti.
     Ta metodika vadinasi “šilumos paskirstymo metodas Nr. x” (x priklauso nuo namo sistemos), kurią patvirtina dėdė ar teta kainų ir energetikos komisija.
     Kai metodika patvirtinta, tai kiekvienas vaikutis žino, kokią dalį jis gaus, nes yra metodika.

     Taigi, šilumos tiekėjui yra svarbiausia:
     – kad jis atgautų savo pinigus už kuriuos jis pirko obuolį (nes įmonė nėra labdaros);
     – kad viską padarytų pagal metodiką, nes kitaip už tai jį nubaustų;

     Tik tiek. Daugiau nėra ką ir bepridurti.

     Vienintelė turbūt ES šalis Lietuva, kur sąskaitas pateikia butams šilumos tiekėjai. Visur kitur – tiekėjas parduoda įvadinę šilumą administratoriui, o tas jau viskuo kitu rūpinasi.

 15. DK

  Manau , kad aprasyta situacija yra priesinga. Termofikacinio vandens(silumnesio) temperatura yra sumazinta ,o reguliatorius (Rubisafe) reguliuojantis temperatura name turi islaikyti uzprogramuota temperatura, o tai padaryti galima tik padidinus srauta. Padidinus srauta, padideja per sistema perpompuoto silumnesio kiekis , ko pasekoje ir gaunamas didesnis silumos iseikvojimas, nes silumos kiekis yra silumnesio kiekis m3 padaugintas is temperaturu skirtumo. (paduodancio ir griztamo vandens)
  Sumazinus temperatura, gaunama ir kuro ekonomija.

  P.S siemet, palyginus su praeitu metu lapkriciu, silumos sunaudojimas pas mus sumazejo 13%, taciau siluma pabrango ir saskaita aisku padidejo.

  • Vidas

   reguliatorius (Rubisafe) reguliuojantis temperatura name turi islaikyti uzprogramuota temperatura
   tai jis ją ir reguliuoja keisdamas srautą jeigu termofikatas karštesnis jo praleidžia mažiau jei šaltesnis daugiau.
   pvz. darai du kokteilus viena iš viskio 60″ kita iš 40” ir nori kad jie būtų vieinodo stiprumo ir tokio pačio tūrio tai to kuri 60″ pilsi mažiau.

   • Jonas

    Būtent, o jei paprasčiau šnekant, tai jis reguliuoja srautą iš tinklų pusės.

    Srautas šildymo sistemoje nekinta, nes jis priklauso nuo nustatyto siurblio greičio (Rubisafe, kaip ir kiti valdikliai) nereguliuoja siurblio greičio. Jie prisuka sklendę tinklų pusėje.

    Taip sukiodamas jis bando padaryti taip, kad į šildymo sistemą eitų nustatytos temperatūros vanduo.

    Užuot kūrę konspiracines teorija galėtų namo gyventojai susirinkti ir apsispręsti kokios temperatūros jie nori ir nusistatyti kaip kažkas pasakojo iš kažkokios bendrijos.

    Bet užuot užsiėmę kuo nors naudingu tai sėdi ir kaltų ieško. Visada reikia pradėti nuo savęs…

 16. Tomas.R

  Ačiū, commonsense, kad apšvietet kokia yra situacija. Gerai padirbėta.

  • Jonas

   Tik nelabai korektiškai ir neišanalizuojant esminių momentų…

 17. Gediminas

  Na as kaip mazas fizikos zinovas vis tiek nesuprantu sito straipsnio.
  Pagal mano turimas zinias energija is niekur neatsiranda ir niekur nedingsta.
  Taigi vadinasi net jei temperatura i ivada atejo didesne ji turejo ir iseiti didesne. Nebent, daugiau silumos buvo atiduota namo viduje.
  Jei daugiau silumos buvo atiduota namo viduje tai visi gyvenome daug silciau nei pernai.
  Jei tos silumos buvo perdaug tai namo gyventojai turejo suskubti reguliuoti savo namo silumos mazgus. O cia jau mano zinios baigiasi nes nezinau kokios galimybes yra silumos mazguose reguliuoti silumos kiekio padavima namui.
  Zinau kad pas mus name pensininkai pastoviai praso pamazinti silumos kieki, o jaunos seimos su mazais vaikais vis praso padidinti, tai siluma bute taip ir kaitaliojasi priklausomai nuo to kas paskutinis pasidarbavo :)

  • Teisingas

   “Na as kaip mazas fizikos zinovas vis tiek nesuprantu sito straipsnio.
   Pagal mano turimas zinias energija is niekur neatsiranda ir niekur nedingsta.”
   tų pačių žinių turėtų pakakti, kad suprast jog temperatūrą pakelti 1 laipsniu, nuo pvz 10 iki 11 reikia žymiai mažiau energijos, nei nuo 20 iki 21.
   Šilumos atidavimas taip pat gerokai spartesnis, kai temperatūrų skirtumas didesnis.
   Va čia ir esminis fokusas.

   • Egidijus

    Dėja, bet klystate – energijos vienodam vandens kiekiui sušildyti vienu laipsniu (ar nuo 10 iki 11 ar nuo 91 iki 92) reikia tiek pat.

    Dėl šilumos atidavimo – taip, esant didesniam temperatūros skirtumui tarp aplinkos ir radiatoriaus, radiatorius vėsta greičiau (jei gerai pamenu, eksponentinė priklausomybė).
    Tačiau suminis energijos kiekis (E) vis vien yra paskaičiuojamas pagal formulę: E=T*V, kur T – temperatūrų skirtumas tarp įeinančio ir išeinančio vandens, o V pratekėjęs tūris.
    Jei įėjimo kanale temperatūrą padidinsi, tai sumažinęs srautą turėtum suvartoti lygiai tiek pat energijos. O VE tegul šildo sau tą vandenį – jei jo bus suvartojama mažiau, tada jie negalės ir pinigų prašyti už neparduotą produkciją. Bet va kodėl srautą kažkas didina, tai čia kol kas mįslė… skaitau iš naujo, nors esu tikras, kad nebuvo parašyta…

    • Teisingas

     Ta prasme nuostoliai šiluminėje trasoje bus didesni norint, kad prie namo atsirastų 1 laipsniu šiltesnis vanduo ir čia jau bus skirtumas ar 65 ar 70 prie namo atvaryt. (tulpės kieme virš trasos dar anksčiau pradės augt). O VE jau sąskaitas ir sąnaudas savo moka pateikt. :)

     O kaip dėl 2 dalies. Ar automatiškai pralaidumą punktas sumažina jei IN šiluma pakylą?

 18. Gediminas

  Beja labai sunku suvokti VE motyvacija, nes jei padidino slegi silumos tinkle tai jiems tai turetu kainuoti daugiau elektros energijos. Na nebent gaminant elektros energija silumos perteklius buvo tiek didesnis kad apsimokejo sunaudoti daugiau elektros energijos tam kad vartotojai sunaudotu daugiau silumos.

  Beja lapkriti buvau nugirdes ne viena pokalbi kad butuose taip silta kad su pravirais langais miega. Tai gal neturetume ir stebetis kad saskaitos padidejo.

 19. Nezo

  >Ką padarė rubikonai, kad pernai išėjimo taške termofikato >temperatūra siekė +72 C, o mazge +65, o šiemet atitinkamai >+72 C ir +70?

  Norint, kad esant tiems pat (realiai- netgi didesniems, nes vanduo šiltesnis trasoje) nuostoliams temperatūra galutiniame taške pasikeistų vietoj 7C tik 2C , reiktų srautą padidinti 3.5 karto. Kažkaip smarkiai abejoju, ar tai realu. Kiek reiktų didinti slėgį ir kiek tai kainuotų papildomos elektros energijos siurbliams – suskaičiuoti nemoku, bet abejoju ar būtų pigu ir techniškai nesudėtinga. Taip pat tai padidintų Vilniaus energijos kaštus ne tik dėl elektros energijos, bet ir dėl šilumos nuostolių šildant žolytę.
  Iš faktų matome, kad labai gali būti, kad kažkokie Vilniaus energijos veiksmai “padėjo” , kad šilumos mazgai kai kuriuose namuose daugiau suvartotu, tik … dėl fizikinių to priežasčių atskleidimo straipsnyje labai abejočiau. Jau balsuočiau, kad išėjimo temperatūros grafikas buvo aukštesnis nei pernai. Bet autorius su google pagalba yra visko ekspertas:)

 20. adomas

  paskaičiau daug minčių, labai daug kosminės fantastikos. Pradėkim nuo to, kiek turėjo padidėti suvartojimas, jei visas 30 lapkričio mėnesio dienų oro temperatūra Vilniuje buvo 1 laipsniu žemesnė. skaičiuokime be didelių mokslinių traktatų. lauke turime vidutiniškai 0 o bute norime, turime 19 laipsniu šilumos. reiškia pastoviai turime prišildyti 19 laipsnių. 1-2 laipsnius prišildome savimi, virdami valgyti ir t.t. o likusuius 17 per radijatorius. jei 17 laipsnių- 100 proc. tai 1 laipsnis yra 6 procentai. išvada- jei jūsų bute šių metų lapkrity vidaus temperatūra buvo tokia pat kaip ir perniai- suvartojimas turėjo išaugti 6 procentais. Jei gyvenate šilčiau, tai kiekvienas papildomas laipsnis dar 6 procentai, (jei karšto vandens nevagiate). yra dar vienas niuansiukas. Lapkritis turi 30 kalendorinių dienų, ir šitas skaičius, kaip nekeista, kasmet stabilus….. bet ar taip pat galvoja Vilniaus energija????
  visą mėnesio sąskaitą sudaro per visas 30 dienų suvartota šiluma. 1 diena vidutiniškai sudari 1/30 saskaitos, apie 3,3 procento… Jei sakysime perniai už lapritį nuėmė parodymus nuo 1 iki 29 dienos, o šiais metais nuo spalio 28 ik lapkričio 30 d. imtinai. tai perniai apskaitė 29 dienas o šiais metais- 34 dienas.. va čia ir visas įdomumas: 5 dienos po 3,3 procento yra 16,5 procento, dar pridėkime dėl 1 laipsniu šaltesnio oro 6 procentus ir sumoje gauname 22,5 procento- tai jau šis tas. Ir pats saldumas- perniai, kai Vilniaus energija pulė pati centralizuotai reguliuti, mano bute Karoliniškėse lapkričio 25 diena buvo užfiksuotas rekordas- 14 laipsnių šilumos. Daugiau tokių eksperimentų aš nenoriu, nors ir tai kainuotų labai mažai. šiais metais temperatūra 18- 19 laipsnių………

 21. Martis

  Neaišku ar tai atsitiktinumas, bet kalbant apie srauto padidinimą, pas mane bute lazdynuose, 5 aukšte(viršutiniame), pradėjo nelaikyti radiatoriaus nuorinimo ventilis – pradėjo lašėti vanduo. Panašu kad srautas, o per jį ir slėgis padidėjo tikrai.

  • Vidas

   panašu kad ventilis š.

 22. arunas

  Realiai VE gi neturi jokio tikslo daugiau jums šilumos prakišt. Pagal kainų metodikas tarifas susideda iš visų sąnaudų + pelno. Pelnas skaičiuojamas kaip tam tikras procentas nuo veikloje naudojamo turto. Tai jiems, pagal planuojamas sąnaudas, pagal numatytą pelną ir numatomą parduot šilumos kiekį ir patvirtina tarifą. Realiai jei parduodama daugiau šilumos, tada susidengia visas sąnaudas ir gauna kažkiek daugiau pelno, o kitais metais jiems tą viršpelnį atima iš tarifo. Tai didesni nei planuoti šilumos pardavimai realiai jiems tik galvos skausmas dėl visokių tokių sąmokslo teorijos ieškotojų. Visos šios mintys paremtos prielaida, kad jie “neužsidirba” už savo biokurą, bet tai čia atskira istorija..

  • Vidas

   dar mes apie kitus galvojame pagal savo sugedimo laipsnį

 23. xxxxx

  kaip paskaiciuojat viska uz vandeni silta uz buto sildyma ir bendru patalpu siluma ir gyvatuku mokesti. juk tuo paciu tik 1 skaitliukas

 24. Teisingas

  p.s. gal kas nors domėjotės kaip čia ta “skola už kurą skaičiuojama”? Pagal Vilniaus energijos nurodomus nutarimus aš tik randu 1,34 ct/kWh “kompensaciją”, o sąskaitose skaičiuojama 2,95 ct/kWh. Vėl kylą natūralus klausimas WTF?

  • Ne, nesiaiškinau šito. Bet tikiuosi, kad kas nors suprantantis ateis čia ir pakomentuos.

   • vadas

    čia kaip spėju anksčiau buvo vadinamasis “imbraso mokestis” (google)

    • Teisingas

     Išsigooglinau galų gale pats ir tuos mistinius 1,61:
     http://www.regula.lt/lt/siluma/kompensacijos/index.php?spec=y

     ten pasirodo jie už 2009/2010 metus.
     Bet tada VE sąskaitos klaidinančios, kad prie “*” rašo tik 2008-2009.

     Žodžiu fsio zakonno. Biškį Savivaldybė darašė, biškį VKEKK’as o mes jau susimokėsim…

     Aišku linksmiausia mokėt ir labiausiai norisi tiems, kurie VE klientais tapo tik nuo kokių 2011 :) Ateini ir staiga supranti, kad prasiskolinai.

 25. kristijonas

  aš iš senamiesčio, per lapkritį sunaudotas šilumos kiekis palyginus su 2010 išaugo 54% (kaina 17%), su 2009 palyginus kiekis išaugo 27% (kaina 40%), abiem atvejais moku dvigubai daugiau.. gavosi 1000 lt už mėnesį su pliusine temperatūra.. mano supratimu, tas kas išrašo sąskaitą turi būti atsakingas už jos turinį, o VE atsakymas, kad čia jie ne prie ko atrodo keistai – normaliuose vartotojo ir tiekėjo santykiuose tiekėjas turėtų būti atsakingas už namo administratoriaus veiksmus reguliuojant jo pajamas.. gal kokį mitingą kas organizuoja ar turi patirties nusipjaunant vamzdžius?

  • Vidas

   Kai mano “mašinukas” pradėjo daug dujų srėbti , norėjau į mitingą eiti, Kubilių kaltinti ir degalinės langus daužyti, bet nuvažiavau į servisą sureguliavo ir nelabai galiu į mitingą eitį Kubiliaus keikti,o reikėtu, …..

  • pzrt

   del to pacio senamiescio. siais metais lyginant su praeitais metais suvartotas silumos kiekis isaugo 35%, saskaita rezultate daugiau nei dvigubai. lyrinis nukrypimas del kaimynu, kurie daugiausia pensinio amziaus. gal kas trumpai galetu pakomentuoti kokia yra kompensavimo tvarka pensininkams uz siluma?

 26. laisvamanis

  Kol nera apskaitos namo ivado/isvado skirtumui (jau nesvajojant apie individualia apskaita butui), tol visi sitie VE bajeriai tesis. Is principo silumos kiekis: Q=c*m(T2-T1); c pastovus dydis. VE manipuliacijas daro zaisdami temperaturu skirtumu ir silumos nesejo kiekiu prastumiamu per vamzdynus. Issprendus optimizacijos uzdavini, lengva rasti Q maksimuma atitinkankancias m ir deltaT. deltaT priklauso nuo silumines apkrovos, kuri daugmaz stabili (namu ukiu siluminis suvartojimas smarkiai nesikeicia), skirtumo su aplinkos temperatura ir nuostoliu trasose. Kuo didesnis temperaturos skirtumas tarp silumos nesejo tuo daugiau patiriama nuostoliu iki galutinio vartotojo. Kazkur teko matyti, kad trasu nuostoliai tarife yra nei tai 17% nei tai 21%. VE visiskai “po barabanu” kiek kurenti ir kiek prarandama, nes galutinis vartotojas dengia viska, kuo daugiau prastumia per vamzdi, kuo didesni skirtuma gauna tuo didesnis pelnas. Ekonomijos sunteresuotumo nulis. Aisku automatizuoti punktai leidzia sutaupyti konkreciam namui, taciau uz tai atsigrojama (pakeliamas slegis, temperatura pagal situacija) ant kitu vartotoju ir suplanuotas VE pelnas lieka konstanta. Nesinori izvelgti samoningo vartotoju baudimo uz idiotus priemusius Silumos istatyma, bet tokia samokslo teorija, manau turi teise gyventi.

  • Antanas

   Vo Vo ir as taip manau. Svarbiausia niekaip nesuprantu, ka daro taip sakant “kontroliuojancios” istitucijos.

   As kaip saziningas pilietis moku mokescius (taip sakant – JIEMS ALGAS), o jie nieko negali padaryti. tai kodel mes samdome tokius “neigalius kontrolierius” kurie kazkokios VE uz geros vietos paimti negali

  • Vidas

   kas yra tarife surasi www. regula.lt

 27. simas

  kristijonai, tai kiek pas jus kvadratu? uz 58 kvm, lapkritis 2011: 117 Lt, spalis 2011: 18 Lt, gruodis 2010: 112 Lt. namas senamiestyje (senos statybos), sildymo sistema kolektorine (nauja), silumos punktas tik dalinai atnaujintas (nuotoliniu budu nevaldomas). per sio gruodzio 19 dienu sunaudota 240 kWh. pernai per visa gruodi 440 kWh.

  • kristijonas

   110kv.m.

 28. Dainius

  Pagaliau radau kazkokios detalios informacijos apie tai, kas cia ivyko, nes uz 47 kv.m. Grigiskese 433 Lt truputi per daug…
  Dekoju straipsnio autoriui.

 29. Oras

  O tai Zuokas cia su visu siuo reikalu susijes? Visi lyg ir kaltina ji, tik nesuprantu ar tai tiesa ?

  • Stasys

   Ne. Ne. Ne. Jokiu budu.
   AZ su situo tikrai neturi nieko bendro. Juk pasibaige ABONENTINIAI laikai.
   Cia greiciau maziukas “sabotaziukas” vyksta , taip sakant “viduriniojoje grandyje”, o “top manager’iai nieko nezino.
   Idomu , o kur p. Janukonis pasislepe, gal SHTABO BUNKERYJE viskam tyliai “diriguoja”

   Opsssssss …O gal ir ne ?
   bet as ne Teismas. Negaliu nuspresti.

 30. […] visi kas netingi. Perskaitęs pora straipsnių auksinės žiurkės pasekėjų tinklaraštyje  (čia ir čia) nusprendžiau iš aš įkišti savo […]

 31. dl

  common sense made no sense

  deja didzioji dalis vilniaus silumos ukio yra automatiskai reguliuojama naudojantis rubisafe sistema (sildymas reguliuojamas pagal nustatytas programas, priristas prie lauko temperaturos). visos sitos pezaliones kad srauta padidino, temperatura kokia nori paduoda neatitinka realybes.
  namo administratoriai turejo perimti silumos ukio valdyma (pasinaudojant tuo paciu rubisafe’u), taciau ar taip is tikruju padare? ar turi bent jau valdymo pultelius rubisafe’ui?
  atkreipsiu demesi, kad ten, kur namo administratorius korektiskai atliko savo pareigas ir priziurejo/sureguliavo silumos uki, sildymas pabrango tik tiek, kiek pabrango kuras. ten kur niekas nieko nedare, ve prastume tiek silumos kiek tilpo per atidarytas sklendes.

  • Mes ir sakom, kad VE tyčia stūmė per daug šilumos, nes gi ne jie tipo nuo 2011-11-01 reguliuoja šilumos punktus.

 32. RR

  Gyvenu Šeškinėje, Gelvonų g. Palyginus su 2010 m. lapkričiu, suvartojimas krito 13 proc., tačiau paskelbus VE tinklapyje http://online.dalkia.lt/saskaitos/pastatai.aspx informaciją, kur galima palyginti aplinkinių ir ne tik namų šilumos suvartojimą m2 apstulbau. Palyginus savo namo ,su šalimais esančiais indentiškais namais 2010 metų lapkričio mėn duomenis paaiškėjo, kad mūsų namas už m2 sumokėjo 2,06Lt/m2 daugiau. Namas ne iš blogiausių. 90 proc namo langai pakeisti į plastikinius, įėjimo durys sutvarkytos, laiptinės langai neišdaužyti. Kitų mėn duomenys skiriasi ne taip drąstiškai, tačiau siekia 1.20; 1 ir 0,85 lt/m2. Taigi, per šildymo sezoną 2kambarių 50m2 butas sumokejo 319 litų daugiau , o 3 kamb 61 m2-397 Lt. Išvados peršasi 2: Yra butų kurie savavališkai pasididino radijatorių skaičių, “gyvatuko”(cirkuliaciniu) vandeniu šildo grindis. Antra išvada : administruojanti įmonė “Šilėja” blogai prižiūri šiluminį punktą, nevykdo Energetikos ministro įsakymo: DĖL šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklių PATVIRTINIMO (2010 m. balandžio 7 d. Nr. 1-111) punktas 97. Prieš kiekvieno šildymo sezono pradžią šildymo sistemos Prižiūrėtojas privalo patikrinti šildymo sistemos atitiktį privalomiesiems reikalavimams. Trumpiau tariant, įmonė prižiūrinti namo šiluminį punktą , prieš kiekvieną šildymo sezoną privalo patikrinti ar gyventojai nėra pasijungę neprojektinių radijatorių, ar nešildo grindų cirk vandeniu. Tai jie privalo daryt jau 2 metus, deja dainelė sena:Rinkit parašus, kad jums to reikia, o vagys tokių raštų pasirašyti nenori ir į butus tikrintojų nenori įsileisti. Ką toliau daryt nežinau. ratas užsidarė.

 33. Juocys

  Jums reiketu iteikti diploma uz tokias analizes :) Tikimes, kad tai tures itakos ir teisybe nugales.

 34. Ponai ir ponios, suaugę ir maži vaikai.

  Ar Jūs perakaitėte ir supratote Šilumos ūkio įstatymą, ar susipažinę su šilumos punkto veikimu.

  Bredas čystas kas čia rašoma – šilumos punktas reguliuoja padavimo į jį šilumnešio srautą.

  Parašė vienas nebrendyla apie šilumnešio srautą – kiti pasigavo ir tampo kaip apstipusią žiurkę už uodegos.

  Šilumos tiekėjai pernai reguliavo savo šilumos punktus –
  mažiau moketa -vis tiek jie buvo vagys, nors ir jų pelnas nepriklauso nuo parduoto šilumos kiekio.
  Ar šitą bent suvokiate, kad šilumos tiekimas ne parduotuvė.
  Kad jis yra valstybės reguliuojamas.

  Nebereguliuoja šilumos tiekėjas savo šilumos punktų, nes jam Šilumos ūkio įstatymas to nebelidžia -vėl blogai.

  Vadovaujantis sveiko proto logika -kada ir taip ir taip blogai – reikia pasitarti su psichoterapeutu …..

  Tokia yra tiesa, tik ne visiems ji prieinama.

  • Ignas

   Tai o jūsų nuomone, kodėl gali skirtis taip kainos? (neskaitant padidėjusių kainų, nes jos tiek nepadidėjo, kiek sąskaitos..)

  • Ignas

   p.s. pataisau – “skirtis taip sąskaitos”

 35. […] Kodėl padidėjo sąskaitos už šildymą? Atsakymas čia […]

 36. […] Kodėl padidėjo sąskaitos už šildymą? Atsakymas čia […]

 37. Jonas1

  Nepamirškime ir įkyrios reklamos per visus TV kanalus visai Lietuvai, už ją taip pat moka vilniečiai. Ar mums visiems taip būtina žinoti kaip “gerai” dirba VE? Tai pinigų plovimas iš žmonių kišenių net neraustant. Gal kauniečiai ar šiauliečiai užsimanys “prisijungti” prie taip gerai dirbančios VE :D.

 38. svistik

  Rase tikrai ne koks fizikas, nes tam kad padidinti cirkuliacija reiketu galingesniu siurbliu. Tai reiskia daugiau el. energijos suvartojiancio siurblio. Be to “rubikonu” biznis nera silumos gamyba, bet el. energijos gamyba, o silumos gamyba yra kaip salutinis produktas, todel jei grazini karstesni vandeni nei reikia blogai vesinasi el. energijos gamybos sistema, vel gi didesnios islaidos. Todel sis straipsnis vertas tik kaip:
  – priekaistas rubikonui kad zmones nezino uz ka moka pinigus,
  – silumos kainos klausymo nagrinejimo valstybiniame lygmenyje,
  – silumos verslo rinkos reguliavimas ir kontroliavimas valstybiniame lygmenyje.
  Bet sio straipsnio platinimas neturi sustoti.

 39. Gal galėtumėte padaryti šildymo sezoną apibendrinantį įrašą (ar rasti kalti, ar nubausti, ar išsiaiškintos priežastys) ir kas planuojama ateityje (ar kažkas bus keičiama, gal jau kokie įstatymų projektai svarstomi ir pan.)? Būtų naudinga, nes kitas šildymo sezonas jau visai čia pat…

 40. Pradedantysis energetikas

  Durnizmas kazkoks… isvedziojimai… apie kazkokius padidintus srautus termofikato ir t.t.

  Kiekviena konkretu nama duomina tik 3 dalykai:
  T1- termofikato padavimas
  T2 – termofikato grizima is po silumokaicio
  Ir ultragarsinis debetometras

  Tai vat visiskai PX kokios Temeperaturos yra paduodamas termofikatas, jus mokat tik uz T1-T2 skirtumas su atitinkamai ismatuotu debetu.
  Mokat pagal nustatytas oficialias kainas uz kW
  Jai “X Energija” turi daugiau nuostoliu per zaliojancias pievas tai jie kreipiasi i savivaldybes ir kainu reguliavimo komisijas, ta kW ikaini kelt atitinkamai tiek kad tu nuostoliu nepajusti (ir dar uzdirbti).

 41. […] Kodėl padidėjo sąskaitos už šildymą? Atsakymas čia Kodėl padidėjo sąskaitos už šildymą? (termometrai išdavikai) #2 Kodėl padidėjo sąskaitos už šildymą? (žurnalai nedega) #3 Kodėl padidėjo sąskaitos už šildymą? Nr.4: Atsakomybės, įgaliojimai ir techniniai fokusai Kodėl padidėjo sąskaitos už šildymą? (failas netyčiukas) #5 Kodėl padidėjo sąskaitos už šildymą? Nr.6: kas taupo, tam didėja. Kodėl padidėjo sąskaitos už šildymą? Nr.7: pardavimų valdymas, faktai ir statistika Kodėl padidėjo sąskaitos už šildymą? (valdiški nemokšos) #8 Kodėl padidėjo sąskaitos už šildymą? (šilumos išpardavimas) #9 Kodėl padidėjo sąskaitos už šildymą? (доверяй, но проверяй) #10 Kodėl padidėjo sąskaitos už šildymą? (vilnietiškieji wikileaks) #11 Kodėl padidėjo sąskaitos už šildymą? Nr. 12: Auditas esą parodė… […]

 42. […] Kodėl padidėjo sąskaitos už šildymą? Atsakymas čia Kodėl padidėjo sąskaitos už šildymą? (termometrai išdavikai) #2 Kodėl padidėjo sąskaitos už šildymą? (žurnalai nedega) #3 Kodėl padidėjo sąskaitos už šildymą? Nr.4: Atsakomybės, įgaliojimai ir techniniai fokusai Kodėl padidėjo sąskaitos už šildymą? (failas netyčiukas) #5 Kodėl padidėjo sąskaitos už šildymą? Nr.6: kas taupo, tam didėja. Kodėl padidėjo sąskaitos už šildymą? Nr.7: pardavimų valdymas, faktai ir statistika Kodėl padidėjo sąskaitos už šildymą? (valdiški nemokšos) #8 Kodėl padidėjo sąskaitos už šildymą? (šilumos išpardavimas) #9 […]

 43. […] Kodėl padidėjo sąskaitos už šildymą? Atsakymas čia #1 […]

 44. […] kaip žinia, antradienį pasakė tai, ką mes rašėm dar […]

 45. […] mūsų įrašo, o gal čia tik šiaip sutapimas, Valstybinė energetikos inspekcija pradėjo tyrimą dėl didesnio […]

Jūsų komentaras