Nigeriečiai nemoka rašyti. Lietuvių politikai – skaityti?

Jūs, be jokios abejonės, girdėjote istoriją, kur Karolis Žukauskas, 100dienu.blogspot.com autorius, išsityčioja iš nigeriečių sukčių. Mulkiai bando sukčiauti, bet galiausiai sukčiai patys yra apmulkinami.

Kvatojamės susiėmę už pilvų: žiūrėk man, kokių būna kvailų sukčių, kurie padarys bet ką, kad tik gautų išsvajotą pinigą!

Pastarosiomis dienomis rutuliojasi kita istorija, kurioje nigeriečiai nedalyvauja.

Tačiau dalyvauja daug gerbiamų lietuvių.

Skaitom alfa.lt:

Skandalas dėl Tarptautinio Vilniaus oro uosto (TVOU) viešojo pirkimo konkurso rinkodaros paslaugoms pirkti, kurio vertė – 25 milijonai litų, įgauna pagreitį. Paaiškėjus, kad iš konkurso pašalinamos bendrovės, kurias nubaudė Konkurencijos taryba (KT), o po Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) sprendimo konkurse lieka tik viena bendrovė „Publicum Media“, institucijos, atsakingos, kad šalyje būtų konkurencija ir užtikrintas rinkos dalyvių lygiateisiškumas, pradėjo gintis.

(…)

VPT atsakomybės už tokį sprendimą kratosi – esą jų atstovai konsultavosi ir su teisininkais, ir su Ūkio ministerija, ir su KOMAA atstovais, tačiau išvada liko viena: nieko padaryti neįmanoma.

25 rinkodaros kompanijos pažeidė Konkurencijos įstatymą? Pažeidė. Konkurso sąlygose buvo nurodyta, kad jame gali dalyvauti tiekėjas, kuris nepadaręs jokių profesinių nusižengimų, tarp jų – ir nepažeidęs Konkurencijos įstatymo? Buvo. Tad ko jūs dar norite?

O ar galima, paaiškėjus, kad konkurse liko vienintelis tiekėjas, rekomenduoti pradėti naują konkursą? Atsakymo į šį klausimą nėra. Matyt, negalima.

Tokią išvadą daro žurnalistai. Ką domina ši istorija, čia dar viens straipsnis alfoj.

Taigi turim situaciją, kai įstatymai ir jų besilaikančios įstaigos trukdo konkurencijai.

Ar tikrai?

Skaitom viešųjų pirkimų įstatymą:

39 straipsnis. Pasiūlymų vertinimas ir palyginimas
2. Perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu:
3) visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;

Taigi mūsų įstatymai netokie jau blogi. Tereikia juos perskaityti ir laikytis.

Jeigu Vilniaus oro uosto (perkančios organizacijos) ir Susisiekimo ministerijos šulų netenkina dabartinė situacija, kai be jokios konkurencijos gerbiama “Publicum” firma jama leisti 25M mokesčių mokėtojų litų, tai tą situaciją nesunku pakeisti. Labai nesunku.

Tam reikia atlikti tokius žingsnius:

1. Šitie du plakatiniai vaikinai, plušantys susisiekimo ministerijos viršuje, paskambina ministerijai pavaldžiam Vilniaus oro uostui, jo vadovui, kad šis pasinaudotų VPĮ 39.2.3) ir atmestų “Publicum” nigerietišką pasiūlymą.

***

2. Tuomet oro uosto direktorius Tomas Vaišvila (nuotr. dešinėje) atvyksta pas sveiko proto ministrą, paspaudžia jam ranką ir sako: “Jo, Ministre, 25 melejonai nesimėto, verta pamėginti sutaupyti bent keletą. Kaip žinia, konkurencija visuomet sumažina kainą, todėl pasinaudosime VPĮ 39.2.3 punktu ir atmesime “Publicum” pasiūlymą dėl nepriimtinos kainos”.

3. Tuomet šaunusis sveiko proto oro uosto direktorius paskelbia naują viešąjį pirkimą, į kurio sąlygas nebeįtraukia nigerietiškos nuostatos, kad “gali dalyvauti tiekėjas, kuris nepadaręs jokių profesinių nusižengimų, tarp jų – ir nepažeidęs Konkurencijos įstatymo”.

4. Tuomet įvyksta naujas konkursas, varžosi daugybė tiekėjų, kaina sumažėja gerokai, ir sutaupoma mažiausiai keletas melejonų mokesčių mokėtojų pinigų.

5. Triumfuoja sveikas protas (“Publicum’ui” tas, aišku, nepatinka, ir jie prirašo internetuose daugybę neigiamų komentarų), liberalai realizuoja plakatuose deklaruotus šūkius, sulaukia didelio rinkėjų palaikymo.

Kas bus, jei taip nenutiks?

Žinosim, kad dėl pinigo mūsų politikai, kaip ir nigeriečiai, gali padaryti bet ką. Skirtumas tas, kad lochučiai eilinį kartą liksime mes. Ir džiūgausim prigavę durnesnius už save mulkius, kurie net nemoka rašyti.

Papildyta:

komentarų yra lygiai 13

 1. Ketinau pabūti advocatus diaboli; bet … Atsiprašau už ilgas citatas.

  Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės mėn. 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1020/2011:
  “Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas, neturėdamas galimybės skirti konkursui lėšų daugiau, nei numatyta savivaldybės biudžete, nutraukdamas konkursą VPĮ normų nepažeidė. Atsakovas turėjo pagrindą ginti viešąjį interesą ir taupiai naudoti savivaldybės biudžeto lėšas. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovo pasiūlymo kaina buvo 179 995,24 Lt (t. 1, b. l. 46-49), o šiam pirkimui buvo numatyta skirti apie 100 000 Lt vieneriems metams, atsakovas Šiaulių miesto savivaldybė turėjo pagrindą ieškovo pasiūlymą atmesti dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Viešųjų pirkimų tarnyba 2010 m. spalio 19 d. išvadoje taip pat nurodė, kad įvertinus tai, jog Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. A-137 patvirtintame 2010 metų miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos vykdymui patvirtintų asignavimų ir įsiskolinimų padengimo paskirstymo ketvirčiais plane numatyta 2010 m. gėlynų įrengimui ir priežiūrai skirti 100 000 lt ir konkurso komisijos 2010 m. balandžio 28 d. protokolą Nr. TVPP-126, Šiaulių miesto savivaldybės administracija tinkamai patikrino ar pasiūlyta ne per didelė, savivaldybei nepriimtina kaina, ir tai nustačiusi, atmetė apelianto pasiūlymą”.

  Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2011 m. balandžio mėn. 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-662-1073-11:
  -Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2010 m. sausio 15 d. tarnybinio patikrinimo dėl VSAT prie LR VRM Pagėgių rinktinėje organizuojamų viešųjų pirkimų pažeidimų, nustatytų audito metu, tyrimo išvadoje (toliau – ir Išvada) konstatuota, kad Pagėgių rinktinėje organizuojant degalų transporto priemonėms 2009-2011 metams įsigyti viešąjį pirkimą buvo pažeistos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos. Šio įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 3 punktas nustato, kad perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Tyrimo metu surinkta medžiaga patvirtina, kad vienintelio dalyvio prekybos įmonės „Gindana”, pasiūlyta kaina buvo per didelė. Nagrinėjant gautą pasiūlymą, komisija, vadovaujantis Atviro konkurso sąlygų „Degalai Pagėgių rinktinės transporto priemonėms 2009-2011 metams” 8.5.4. p. reikalavimais, atsižvelgiant į tai, kad kaina buvo pasiūlyta per didelė, pasiūlymą privalėjo atmesti, nes tiekėjo pasiūlyta kaina buvo per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.-

 2. siluridae

  Tamsta čia turbūt bandot pokštauti? Žmonės porą metų vargo, kol su Konkurencijos tarybos pagalba išsivalė rinką nuo konkurentų. Ir dabar Jūs siūlote atsisakyti 2-3 milijonų? Ir tai būtų ne paskutiniai lengvi pinigai. Jau būtų precedentas ir kituose konkursuose įrašyti tokį taurų ir garbingą reikalavimą: „…nepadaręs jokių profesinių nusižengimų“. Ir vėl visi konkurentai stovi tyliai sau kamputyje. O dabar viso to atsisakyti? Gali lažintis, kad to nebus.

 3. […] dabar Dansu Dansu parašė, o Common Sense paanalizavo visai kitus reikalus, kurie aišku niekaip nesisieja su jokiu ten Liberalų Sąjūdžiu ar kokiais […]

 4. Snarglys

  Ar žinot kurios profesijos atstovų yra daugiausia? Tiems kas nežino – gydytojų. Kuri profesija – antroje vietoje – nežinau, tačiau Lietuvoje vienos populiariausių dar ir, be jokios abejonės, auditorių (valstybės kontrolės), viešųjų pirkimų specialistų (gal viešųjų pirkimų tarnybos).
  Kadangi tinklalapis pasivadinęs pretenzingai, tai bent jau aš norėčiau paskaitinėti ir pretenzingesnes situacijos analizes. Šiame straipsnyje išreikštas pasiūlymas – populiarus masėms, tiesą sakant, labai primena rusų filmo “sobačje serdce” personažo mintį “vziat’ da vsio i podelit'”.
  Ponai su gyvenimo stažu tikriausiai žino, kad gyvenime nėra nei grynai juoda, ne grynai balta, tai kodėl nepabandžius sau atsakyti į keletą klausimų (o gal juos užduoti skaitytojams), kodėl valstybės klerkai siūlo tokius sprendimus kokius jie siūlo, o ne paprasčiausiai “vziat’ da i vsio podelit’?
  Nesu susiduręs su aprašoma istorija, todėl niuansų nežinau, tačiau prieš siūlydami sprendimą pabandykim atsakyti sau: 1. ar neatitinkančio perkančiosios organizacijos (PO) nustatytų kvalifikacinių kriterijų tiekėjo pasiūlymas privalo būti atmestas? (autorius atmetimui lyg ir neprieštarauja? o gal tik esant tam tikroms išlygoms?) 2. jeigu atmetamas geriausią kainą pasiūlęs tiekėjas – PO privalo atmesti ir likusių tiekėjų pasiūlymus, t.y. skelbti naują konkursą su paderintais reikalavimais? (autorius tą lyg ir siūlo be išlygų, nors… gal ir su išlyga: jeigu atmetamas tam tikras žemesnę kainą pasiūliūsių tiekėjų skaičius – reikia atmesti ir aukštesnę kainą siūliusius, nes taip sutaupomi pinigai).
  Logiškai peršasi išvada: 1. PO privalo suformuoti tokius konkurso reikalavimus, kuriuos atitiktų didelė dalis tiekėjų (ar bent vienas pasiūlęs mažiausią kainą). 2. Jei gaunami pasiūlymai iš tiekėjų, neatitinkančių minimalių reikalavimų, tačiau su mažesne kaina, nei tiekėjų atitinkančių reikalavimus – skelbiamas naujas konkursas su žemesniais reikalavimais ir t.t…. kol nelieka jokių reikalavimų – didžiulė konkurencija, mažiausia kaina.
  Hm…, bet tai neatitinka sveiko proto kriterijų – pasakysit jūs, nes bet kuri kontora, negali pasiūlyti bet kurių paslaugų. Negerai – grįžtame prie to, kad kvalifikaciniai kriterijai – reikalingi, tik jie turi būti kitokie. Tokie, užtikrinantys konkurenciją. Viešųjų pirkimų įstatyme nurodyti minimalūs kriterijai. Ar jie pakankami?. Paskaitę VPĮ paskys – ne, nes jie nenustato profesinių kriterijų. Tuomet kas juos gali nustatyti teisingai? Tiekėjų grupės? Kurios? Tos stipresnės? O gal visgi PO, nes ji atstovauja Valstybę, ji perka, todėl geriausiai žino ko reikia? Bet gi autorius kvestionuoja PO teisę nustatyti kriterijus….
  Tai gal tas sprendimas nėra jau toks ir paprastas. Net: 1. nevertinant to, kad tokiems pirkimams atlikti reikalingas laikas: nuo paskelbimo apie pirkimą iki sutarties sudarymo – ne mažiau 2 mėn. (viskam vykstant sklandžiai, be tiekėjų (ne)pagrįstų skundų); 2. PO žino, kad (ne)skelbiant apie naują pirkimą, suinteresuotas tiekėjas tokį sprendimą greičiausiai skųs, nes neturi ko prarasti. Kiek trunka tokių skundų nagrinėjimas skaitytojai gali įsivaizduoti paskaitę aukštesniame komentare teismo nutartį (2010-10-19 VPT išvada (skundas reiškia gautas ne mažiau nei prieš 1 mėn.) – 2011-05-24 teismo nutartis); 3. valstybės klerko, vykdančio pirkimą, patiriamas spaudimas iš straipsnyje aprašytų aukštesnių klerkų, kad dėl neįvykusio (iš naujo skelbiamo) pirkimo Vyriausybė neįgyvendins savo programos, o institucijos per metus nepanaudotos lėšos metų gale dings ir kitais metais institucija jų jau gauti (tikėtina) negalės (taigi negalės atlikti ir pirkimo). 4. t.t.

  Visa tai rašiau tik tam, kad viešpatautų sveikas protas, o ne trafaretinis mątymas (ar kaip kitaip jūs tai vadinate).

  • Kad būtų prasmingesnė diskusija, visų pirma susitarkime dėl tikslo. Jei norime “vsio zakonno” pobūdžio lėšų (25M) įsisavinimo, tuomet viskas su TVOU ir Publicumais yra gerai.

   Tačiau jei norime užtikrinti konkurenciją, tuomet dabar susiklosčiusi situacija, kai “teisėtai” laimi Publicumai, yra, švelniai tariant, iškastruota.

   Žiūrėkit, kokius pateikiate kontr-argumentus: kad 2 mėnesius užsitęs pirkimas, kad Publicumai apskųs, kad klerkas patirs spaudimą…

   Tai gal taškykim mokesčių mokėtojų pinigus į kairę-dešinę, švaistykim, kad tik kažkoks klerkas nepatirtų streso, kad neduokdie Publicumai neapskųstų ir neužsivėlintų lėšų įsisavinimas, nes gi nuplauks pinigai negrįžtamai, ajajaj.

  • Snarglys: “O gal visgi PO, nes ji atstovauja Valstybę, ji perka, todėl geriausiai žino ko reikia? Bet gi autorius kvestionuoja PO teisę nustatyti kriterijus….”

   Deja, bet perkančiosios organizacijos neatstovauja valstybei. Tai, kad klerkai leidžia mūsų suneštus pinigus, dar nereiškia, kad jie mums atstovauja. Todėl būtina kontroliuoti, kaip PO leidžia žmonių pinigus. Tame tarpe kontroliuoti ir nustatomus kriterijus. Ypač kai eina kalba apie, ko gero, didžiausią Lietuvos istorijoje PR konkursą.

   • Snarglys

    Trafaretinis mąstymas giliai įsišaknyjęs…
    Dar kartą rašau, kad mano komentaro tikslas, ne ginti kažkurį tiekėją (ar tuo labiau klerką), o kad prieš pasijausdami “gydytoju” rašančiu straipsnį, pažvelgtumėte, o jei negalite, tai bent jau pasiūlytumėte skaitytojui tai padaryti šiek tiek globaliau, o ne dėstyti savo, toli gražu ne platų, supratimą apie problemą pateikiant jį kaip vienintelį teisingą.
    Atkreipus į tai dėmesį, jūs vėl gi net nebandote to daryti. Tai trafaretinis mąstymas?
    Kad skaitytojams būtų aiškiau, paargumentuosiu, kodėl negalima iš viešojo pirkimo įstatymo (VPĮ) paimti vieno straipsnio ir pateikti jį kaip saliamonišką sprendimą (maždaug vziat’ da i vsio podelit’):
    1. Valstybė nenori, kad čia būtų sudaromi karteliniai susitarimai, todėl juos aiškina ir įrodžiusi taiko sankcijas (tam, kad būtų užtikrintas jūsų nurodomas aukščiausias tikslas);
    2. Šiuo konkrečiu atveju teismo skirta sankcija yra ir draudimas gauti valstybinius užsakymus;
    3. Skelbiamas tarptautinis konkursas (taip taip, su 25MLTL konkursas YRA tarptautinis);
    4. Pasitelkus sveiką protą: kiekvienas aukščiau esantis punktas kaip atskirai, taip ir visumoje užtikrina konkurenciją.

    Dar dėl autoriaus komentarų, kuriuose nėra argumentų:
    1. Jeigu perkančioji organizacija (PO) buvo suplanavusi tokioms paslaugoms pirkti ne mažesnę sumą (gal net nurodžiusi ją pirkimo dokumentuose) nei pasiūlė tiekėjas – jo pasiūlymo atmetimas remiantis jūsų cituojamu VPĮ straipsniu labai net kvestionuotinas, nes sumos suplanavimas suponuoja tai, kad ji PO priimtina, kitaip tokios ir nebūtų planavusi (common sense, ane?).
    2. Naujas konkursas negali būti pradėtas, kol nepasibaigė senas. Naujo paskelbimas (atkreipiu dėmesį dar net ne sutarties dėl paslaugų pasirašymas) gali būti anksčiausiai po ~1 metų. Hm… kam tad jis bus reikalingas?
    3. Jūsų siūlymas netaikyti teismo paskirtos sankcijos karteliui, nes jis, neva, čia labai didelis – absurdiškas. Sankcijų už kartelinius susitarimus atsisakymas niekaip neužtikrina konkurencijos.

    Ir paskutinis, specialiai autoriui: Taip, valstybės institucijos (taip pat ir PO) atstovauja Valstybei savo kompetencijos ribose, ir, šiuo atveju, pagrindinis tikslas ne jūsų deklaruojamas konkurencijos užtikrinimas bet kokiomis priemonėmis, o maksimaliai efektyvus mokesčių mokėtojų pinigų naudojimas.

    P.S. Beje būtų įdomu sužinoti kaip siūlote kontroliuoti PO nustatomus kriterijus, gal pasiūlysit ką nors nauja? Ar neužtenka teisės tiekėjui susipažinus su paskelbta konkurso medžiaga DAR PRIEŠ pasiūlymų pateikimą juos skųsti viešųjų pirkimų tarnybai, teismams? Gal žinote, kodėl kartelis ta teise nepasinaudojo?

    • Aš tamstai atskiru įrašu atsakysiu.

    • Snarglys

     Kadangi paskutinio atsakymo teisę pasilikote sau iš savo komentaro išimdami atsakymo nuorodą, tai spaudžiu ‘Atsakyti’ ant savo komentaro:

     Nebūtina. Geriausias atsakymas būtų ne PR kontorų suformuotos nuomonės ištransliavimas, bet straipsniai, pradžioje bent panašūs į analitinius, paremti priežasties – pasekmės dėsniu (kaip, kad jūs save pozicionuojate su E. Goldratt). Ir man ir, manau, kitiems būtų malonu tokius skaityti.

     Sėkmės!

 5. sim

  o bet taciau, jei butu razpililine tuos 25 limus 4-5 bendroves viskas butu gerai? lesos butu beprasmiskai neisvaistytos, visuomenes interesas apgintas?

  • Tai gal apskritai uždrauskime kitas marketingo, reklamos, PR firmas Lietuvoj, palikim tik Publicumus, ir jie sąžiningai be otkatų (gink Dieve!) rūpinsis, kad valdžios įstaigos viešinimo lėšas leistų taupiai, beigi nuosekliai gins visuomenės interesus.

   • sim

    uzdrausti reiktu bet kokia valdzios istaigu “darbu” savipropaganda. tai akivaizdus mokesciu moketoju pinigu svaistymas stambiu mastu arba kitaip ju paciu durninimas uz ju paciu pinigus. o tai kad lietuvoje ir taip palikti tik publicumai negi kazkokia paslaptis. as nematau jokio principinio skirtumo ar 1 ar 5 ar 10 kontoru dalyvauja svaistant pinigus. vis vien tai svaistymas. litus sekmingai isisavina “Ž.Plytniko įvardyti etatiniai viešinimo konkursų laimėtojai – „Publicum“, „VRP/Hill & Knowlton“, „VIP Viešosios informacijos partneriai“.

 6. Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you made running a blog glance easy. The whole glance of your site is great, as smartly as the content material!

 7. […] komentatorius užginčijo, esą mūsų išsakytas siūlymas dėl 25M Lt vertės Oro uosto tenderio, yra, trafaretinis. Ačiū už apsivardžiavimą: gavom progą grįžti prie temos. Ji mums įdomi […]

Jūsų komentaras