In Memoriam: Dr. Eliyahu M. Goldratt (1947-2011)

From: Eli Goldratt’s friends [mailto:info@toc-goldratt.com] Sent: Sunday, June 12, 2011 1:22 AM
To: Nerius Jasinavicius
Subject: Eliyahu M. Goldratt

Sixty-four years ago a giant was born.

Dr. Eliyahu M. Goldratt spent his entire adult life fighting to show that it is possible to make this world a better place. We must have the honesty to see reality as it is, we must have the courage to challenge assumptions, and above all, we must use the gift of thinking. Having applied these principles to various management fields, he created the Theory of Constraints. His concepts and teachings have expanded beyond management and are being used in healthcare, education, counseling, government, agriculture and personal growth – to name a few fields using TOC. His legacy is invaluable.

On June 11th, 2011 at noon, Eli Goldratt passed away at his home in Israel in company of his family and close friends.

The strength and passion of Eli allowed him to spend his last days sharing and delivering his latest insights and breakthroughs to a group of people who have committed to transfer this knowledge to the TOC Community during the upcoming Theory of Constraints International Certification Organization Conference in New York.

It was Eli’s last wish to take TOC to the next level – truly standing on the shoulders of the Giant he is.

I smile and start to count on my fingers: One, people are good. Two, every conflict can be removed. Three, every situation, no matter how complex it initially looks, is exceedingly simple. Four, every situation can be substantially improved; even the sky is not the limit. Five, every person can reach a full life. Six, there is always a win-win solution. Shall I continue to count?

Dr. Eliyahu M. Goldratt
1947- 2011

***
Dr. Eliyahu M. Goldrattas visą gyvenimą praleido siekdamas parodyti, kad įmanoma pasaulį padaryti geresnį. Privalome būti atviri, kad pamatytume realybę tokią, kokia ji yra, privalome turėti drąsos, kad nuginčytume prielaidas, ir galiausiai privalome naudotis mąstymo dovana. Įdiegęs šiuos principus įvairiose vadybos srityse, jis sukūrė Apribojimų teoriją. Jo koncepcijos ir mokymai peržengė vadybos ribas ir naudojami sveikatos apsaugoje, lavinime, konsultacijose, viešajame valdyme, žemės ūkyje ir asmeniniame tobulėjime – tai tik kelios sritys, kuriose naudojama TOC. Jo palikimas yra neįkainojamas.

2011-ųjų birželio 11-osios vidurdienį Elis Goldrattas užgeso savo namuose Izraelyje šeimos ir artimiausių draugų akivaizdoje.

Elio stiprybė ir aistra leido jam paskutines savo gyvenimo dienas praleisti dalinantis naujausiomis įžvalgomis ir atradimais grupei žmonių, kurie įsipareigojo perduoti šias žinias TOC bendruomenei per artimiausią TOCICO konferenciją Niujorke.

Paskutinis Elio noras – pakelti TOC į naują lygį, kad ji “stovėtų ant Milžino pečių”.

Šypsausi ir skaičiuoju lenkdamas pirštus: pirma, žmonės yra geri. Antra, bet kuris konfliktas gali būti išspręstas. Trečia, kiekviena situacija, nesvarbu, kokia sudėtinga ji atrodytų, yra be galo paprasta. Ketvirta, bet kuri situacija gali būti pagerinta iš esmės; netgi dangus nėra riba. Penkta, kiekvienas žmogus gali pasiekti pilnavertį gyvenimą. Šešta, visuomet egzistuoja win-win sprendimas. Ar man tęsti?

Dr. Eliyahu M. Goldratt

1947- 2011

komentarų yra lygiai 6

 1. netycia

  netycia ne ta ivertinimo mygtuka paspaudziau

 2. Ot koks sutapimas. Kaip tik VK perskaičiau Mindaugo straipsnį, kaip tik čia jis pasirodė ir še tau kad nori…

 3. Aleksas

  Net sunkoka įsivaizduoti, ko netekome… A+A

 4. Pamishelis

  Gaila – didis zmogus buvo. Ilsekis ramybeje.

 5. Antilope

  Google News nulis įrašų apie šią naujieną.

Jūsų komentaras