Paspausk dešinę darbdaviui

„Man asmeniškai labai malonu visuomenei pristatyti žmones, kurie, būdami bedarbiais pasiryžta kurti savo verslą, maža to – savo įmonėse įdarbina ir kitus bedarbius. Tokių verslo atvejų kasmet vis daugėja“

Taip šiandien ėmė ir pasakė darbo ministras D. Jankauskas. Šie žodžiai nuskambėjo darbo biržos pranešime spaudai, kurį laisvoji spauda draugiškai praignoravo. Gal spaudai iš principo negali būti malonu tai, kas malonu ministrui, tačiau mums, interesų suvaržytiems blogeriams, šį kartą vienodai malonu.

Todėl tenkinamės toliau:

Pavyzdžiui, už iniciatyvą pradėti ir plėtoti verslą šiemet nugalėtoja pripažinta ir apdovanota Kaune gyvenanti Brigita Bingelytė. 2009 m. moteris buvo užregistruota teritorinėje darbo biržoje, o jau po metų, 2010 m., pradėjo savo verslą kaip individualios įmonės, kurios pagrindinė veikla – prekyba plastikiniais langais, žaliuzėmis, vandens filtrais – savininkė. Šiuo metu sėkmingai veikianti įmonė jau sukūrė savo internetinę svetainę bei aktyviai vykdo elektroninę prekybą. Per praėjusius metus, vos tapusi verslo savininke, B. Bingelytė jau įdarbino 6 bedarbius (įdarbinta be valstybės finansinės paramos).

Žinoma, gaila, kad Darbo birža pagailėjo nurodyti ponios Brigitos firmos pavadinimą, tai negalim įdėti nuorodos ir pareklamuoti. Na, nemoka valdžia daryti didvyriųmoterų ir jiems/joms padėti (net nufotografuoti įžiūrimai nepavyko, žr. foto viršuj). Gal tie keli internetai, kurie perskelbė darbo biržos pranešimą, būtų perskelbę ir nuorodą, o didmoteris dėl padidėjusio lankytojų srauto beigi naujų užsakymų, būtų priėmusi dar vieną žmogų. Nepagalvojo, matyt.

Bet apskritai džiaugiasi širdis, kad valdiškos įstaigos (socmin.lt ir ldb.lt) tarė “ačiū” darbdaviams.

Ta proga pertransliuojam dar vieną valdiškomis lūpomis išsakytą tezę iš to paties oficiozinio pranešimo, po kuria galėtume drąsiai pasirašyti:

Ministro teigimu, (…) norint kažką nuveikti, būtina norėti, nestokoti entuziazmo ir tikėti tuo, ką darai. Ne tik šiandien pagerbtos įmonės, bet ir daugelis kitų yra pavyzdžiai mums visiems, kaip net ir sunkmečio sąlygomis nesustojant galima eiti pirmyn.

Taigi džiaugiamės kartu su visomis įmonėmis, kurios surašytos atskirame faile.

Pastaruoju metu man taipogi teko priimti kelis žmones iš darbo biržos. Dabar ten – žiauriai geras pasirinkimas. Stovi darbo alkani žmonės, kuriuos gali prisivilioti gan nedideliais atlyginimais (yra ir tinginių, žinoma). Tai ypač svarbu startup’ams (pradedančiosioms įmonėms – paaiškinu, bo jau sulaukiau pastabų iš savo tetos, kad ne visada eina suprast, ką rašau), kai savininkai neturi didelių investicijų arba investicijas daro tik iš kas mėnesį didėjančių apyvartinių. Po to, žinoma, gerini efektyvumą, atitinkamai laikui bėgant didini ir atlyginimus. Kai rinkoje yra tokia didelė bedarbystė, natūralu, kad darbo jėga yra atpigusi. O tai, pabrėžiu, labai geras metas startuoti. Kitaip tariant, startas šiuo metu yra pigesnis, nei būtų prie 5% bedarbystės.

Be to, yra europinė parama, kur maždaug pusmetį subsidijuoja 50% priimto bedarbio atlyginimą. Vėlgi, pagalba startui. Realiai gaunasi, kad valstybė pusę metų duoda 50% nuolaidą darbo užmokesčiui. Visi startup’ai, pasikvietę žmonių iš darbo biržos, turi pusmetį pasitvarkyti taip, kad vėliau žmogui galėtų mokėti visą algą. To laiko paprastai pakanka norimam našumui pasiekti.

Tačiau toji minėtoji parama yra savotiškai užknisantis dalykas, nes turi kas mėnesį kaip akmens amžiuj Darbo biržai vežti popierius (darbo laiko žiniaraščius, pavedimų popierines kopijas, darbo sutarčių ir direktoriaus įsakymų kopijas, dar kažką). Dar nė vieną mėnesį nebuvo taip, kad sugebėtume dokumentus darbo biržai sėkmingai pristatyti iš pirmo karto. Buvo ir tokių atvejų, kad kolegę pravarė, bo ne tokia eilės tvarka buvo sudėti atvežtieji popieriai. Kitą mėnesį, kai kolegė vėl atvežė popierius, darbo biržos babytė pasigedo įgaliojimo (kas tu tokia ir kokiu pagrindu čia kažką atvežei?). Žodžiu, arba įgaliojimas, arba dokumentus turi pristatyti direktorius. Kai kitą kartą pats nuvežiau dokumentus kaip direktorius ir gražiai paaiškinau, kad popierių priėmimo darbas galbūt ir svarbus, bet mes, darbdaviai, labiau linkę leisti laiką galvodami, kaip įdarbinti žmogų, o ne printerį. Tam kartui, atrodo, supratom vienas kitą. Tačiau po mėnesio, kai vėl nuvyko kolegė, paaiškėjo, kad žiniaraščio lentelė dešinėj neturi linijos (printeris neužgriebė) ir dėl to, reikės popierių pristatyti dar kartą.

Tuomet buvo kilusi mintis, kad gal dėjom skersą mes ant tos paramos, juk iš principo galim apsieiti ir be jos. Bet surūkėm po cigaretę, apsiraminom, ir mokesčių optimizavimo sumetimais oriai pristatėm babytei iš esmės pagerintą žiniaraštį (su linija dešinėj). Tiesa, kolegei teko pusvalandį palaukti, kol laisva tuo metu buvusi babytė teikėsi atlapoti duris ir ištiesti ranką paimti dokumentų. Mums laukti problemų nesudaro, nes visas kritines sistemas turime pasikūrę debesyse, taigi galime dirbti kad ir darbo biržos koridoriuj. Bėda tik, kad jis nešildomas, ir darbdavio-įgaliota-atstovė-popierių-nešėja per pusvalandį sustipo. Jei būtų įkalusi, kaip kad jos suolelio draugai, retokai besiprausiantys, gal nebūtų taip sustipus.

Žodžiu, nesmerkite žmonių, kurie ateina į darbo biržą su kvapeliu – bo nežinodami, kiek gali tekti laukti šaltam koridoriuj, griebiasi vidinio šildymo.

Šiaip jokių priekaištų mes neturim, žiūrim į visą šitą reikalą kaip į kasmėnesinį nuotykį.

Būkim biedni, bet teisingi: toji babytė ne šiaip sau kabinėjosi. Ir nuotaika jos ne šiaip sau subjurusi nuolat. Ir ji išvis ne babytė, o gal gera mama, išauginusi dorus vaikus – ką mes žinom. Tačiau jos vadovai sukūrė akmens amžiaus sistemą. Ir dabar toji tarnautoja, užuot oriai dirbusi, nekenčia visų, ką pamato. Man net į galvą neateitų, kad tą patį popierių (direktoriaus įsakymo kopiją) reikia pristatyti kiekvieną mėnesį. Todėl antrą kartą ir nepristatėm. Bet, pasirodo, reikėjo, nes gi kiekvieno mėnesio popieriai segami į atskirą segtuvą!

Čia pasakojimą norėtųsi praplėsti pastebėjimais apie IT sistemų naudą ir nenaudą, bet gal kitą kartą.

Taigi tarnautojos elgesys yra pasekmė, ir kai tai supranti, pyktis praeina. Su savo babyte (kaip mes ją švelniai vadiname) matomės kiekvieną mėnesį. Ir taip santykiausime tol, kol priiminėsime bedarbius su 50% nuolaida.

Grįžkim prie darbo vietų kūrimo, kaip mums visiems naudingo reiškinio. Apie tai šią savaitę diskutavau su vienu valdžioj dirbančiu pareigūnu. Pasakiau jam tai, ką dažnai pasakau tarnautojams, ką ne kartą esu rašęs ir commonsense.lt komentaruose: jeigu jūs tokie protingi, sumanūs ir išmintingi, kokio velnio sėdite toje ministerijoje, užuot išėję į rinką ir atsisėdę ant savo užpakalio. Eikite, kurkite vertę ir darbo vietas – Lietuvai reikia tokių protingų ir sumanių darbdavių! Kodėl tautos žiedas susispietęs valdiškame ratelyje?

Ir tasai pareigūnas man atsakė pasukęs klausimą 180 laipsnių: jeigu tu toks kietas, efektyvumo ir t.t. reikalų išmanytojas, tai, davai, ateik į valstybės tarnybą ir daryk tuos pokyčius. Kaip sakant, отвечай за базар. Atlyginimai ten, kaip žinia, maksimum į rankas 3-4k, jei nevogsi. Arba gali būti 5k, jei būsi viceministras ir nevogsi.

Kiek gauna teritorinės darbo biržos direktorius? Turbūt panašiai, kiek kokios firmos projektų vadovas. Tik pastarasis dar gali užsidirbti bonusus (premijas), o kaip prisidurti gali valdiškas direktorius, nesukeldamas skandalo arba kriminalinių įtarimų?

Taigi tuo mano kietumas ir baigėsi. Turim dilemą: viešajam sektoriui aiškiai trūksta kompetencijos, kad padarytų veiklą efektyvesnę. Toji kompetencija pluša versle, nes ten už ją atitinkamai sumokama. Iš verslo išėjęs į valstybės tarnybą, pradėtum gyventi nuo atlyginimo iki atlyginimo dozės iki dozės, ir apie finansinę laisvę galėtum pamiršti. Nebent ją jau esi susikūręs. Tiesa, pastoviai randasi mėginančių tai suderinti, tačiau matom, kas gaunasi.

Ir jeigu valstybės tarnybos aukštuose postuose gali dirbti tik idiotai arba patriotai, vadinasi, mes visi suinteresuoti, kad didėtų pastarųjų dalis.

Ko reikia, kad šie žmonės, pernai (kol dauguma verkė krizės ašaromis) sukūrę dešimtis darbo vietų, ateitų dirbti valdišką darbą vardan tos?

UAB „Mažeikių lyra“, Mažeikiai. Bendrovė specializuojasi skandinaviško stiliaus minkštų baldų gamyboje. 2010 metais be valstybės finansinės paramos sukūrė 136 naujas darbo vietas. Įmonės generalinis direktorius – Svajūnas Sipavičius.

AB „Umega“, Ukmergė. Tai perspektyvi metalo apdirbimo įmonė. Per 2010 m., be valstybės finansinės paramos, įmonė sukūrė 45 naujas darbo vietas. Įmonės generalinis direktorius Jurgis Nausėda.

UAB „V. Padagas ir Ko“, Plungė. Įmonė užsiima prikabinamo inventoriaus prie traktorių ir ratinių krautuvų gamyba. Šiuo metu įmonė yra rinkos lyderis tarp sniego valytuvų ir šlavimo mašinų gamintojų Pabaltijyje. Per 2010 m., be valstybės finansinės paramos, įmonė sukūrė 33 naujas darbo vietas. Įmonės direktorius Vytautas Padagas.

Ir t.t.

Galit nevargti spėliodami. Jei žmogus sąžiningas, jam valdžioj nėra ką veikti. Ypač po istorijos su ūkio ministro 170 milijonų. Verslininkas, t.y. pridėtinės vertės kūrėjas, nuėjęs į valdžią, jau užprogramuotas būsimam skandalui. “Ar susitinkate su savo buvusiais verslo partneriais, taip ar ne?”. “Ar susitikę šnekatės apie verslą, taip ar ne?”. “Ar baigęs karjerą ministro poste, grįšite į savo verslą, taip ar ne?”.

Klausimas Svajūnui Sipavičiui, Jurgiui Nausėdai ir Vytautui Padagui: ar sutiktumėte ateiti dirbti valstybei su sąlyga, kad nutrauksite asmeninius ryšius su savo partneriais ir darbuotojais (nesusitikinėsite ir nekalbėsite) bei baigę valdišką karjerą nebegrįšite į savo kurtą verslą?

Štai ir turime patriotizmo kainą. Čia net tuo atveju, jei žmogus pasiryžta dirbti už ~4k Lt, neimdamas otkatų.

Taigi problema yra ne tame, kad valdiškų direktorių atlyginimai maži. O tame, kad visos valdžios 20 metų dėjo sistemingas pastangas, kad sipavičiai ir padagai nekištų čion nosies net ir patriotizmo vedini.

Nes pagal dabar galiojančią viešų ir privačių interesų tvarką betvarkę, į valdžią iš verslo gali eiti tik tokie idiotai, kaip Kreivys. Nesakau, kad jis šventas, žvakės nelaikiau, bet užtat žinau, ką šiomis savaitėmis tarpusavy šnekasi verslininkai. Ypač tie, kurie uždirbinėja ne iš viešųjų papirkimų, bet eksporto.

O dabar grįžkime į pačią straipsnio pradžią. Įvyko tam tikras lūžis, nes valdžia suprato, kad reikia pagerbti tuos, kurie kuria vertę ir darbo vietas. Tų žmonių mes nesam matę žurnaluose (ten telpa tik toks verslininkas apsišaukėlis Grigaitis), gal ir nepamatysim. Bet valdžia apie juos parašė press relyzą (pranešimą spaudai – čia paaiškinu savo tetai), prieš tai kiekvienam paspaudė ranką.

Ta proga šiandien pradėjau laukti naujo lūžio. Dienos, kai tauta supras, kad reikia pagerbti ir tuos, kurie eina į valdžią daryti sisteminių pokyčių po to, kai jau sukūrė savo sistemas (verslus). Ne apie Kreivį čia, o apie dieną X.

Esame rašę, kad darbdaviai Lietuvoje sudaro 1 procentėlį populiacijos. Darb_g_aviai ir išlaikytiniai – atitinkamai 99 proc. Net jeigu sąžiningi darbdaviai (tokie, kur atėję į valdžią neimtų otkatų ir neproteguotų svainio firmos) sudaro vos 1 proc. visų Lietuvos darbdavių (kas visai tikėtina), turime beveik 300 žmonių potencialą. Pats laikas partijoms pradėti bendradarbiauti su headhunter’iais (galvų medžiotojais) :)

O kol laukiame dienos X, galime šį bei tą nuveikti ir patys. Pavyzdžiui, kurti vertę ir darbo vietas. Jeigu jie sugebėjo, gal ir jums pavyktų?

Brigitos Bingelytės individuali veikla, Kaunas. Brigita Bingelytė Kauno teritorinėje darbo biržoje buvo registruota 2009 metais. 2010 metais ji pradėjo savo verslą pagal individualios veiklos pažymėjimą. Pagrindinė veikla – prekyba plastikiniais langais, žaliuzėmis, vandens filtrais. Sukurta internetinė svetainė, sėkmingai vykdoma elektroninė prekyba. 2010 metais B. Bingelytė įdarbino 6 bedarbius, nenaudojant subsidijų. Įmonės savininkė – Brigita Bingelytė.

UAB „Amvista“, Vilnius. Įmonės veiklos sritis – įvairios valymo paslaugos. 2010 m. įmonę įkūrė buvęs bedarbis. Į jas, be valstybės finansinės paramos, buvo įdarbinti 4 bedarbiai, registruoti Vilniaus teritorinėje darbo biržoje. Įmonės direktorius – Marius Lukaševičius.

UAB „Oksvidos mėsa“, Panevėžio raj. Įmonę įregistravo buvęs bedarbis. Įmonės veikla – prekyba mėsos gaminiais. Įmonėje dirba 3 darbuotojai, priimti nenaudojant valstybės finansinės paramos. Įmonės direktorius – Vytautas Rapkevičius.

PAPILDYMAS:

Karolis komentare atskleidė p. Brigitos firmos tinklapį, tai su džiaugsmu reklamuojame: http://www.brigiteka.lt

komentarų yra lygiai 46

 1. Edita

  Paskaičius kyla noras mesti savo darbą ir eiti kurti verslą :)

  Juk toks ir buvo jūsų tikslas?

  • Taip, turime sutartį su darbo birža: kaip tinklaraštis gauname bonusą už kiekvieną naują darbo vietą. Dėl to verslą taip ir propaguojame

   😀

 2. Dainius, bet ne Kreivys

  Taip, skubam pradėti savo verslą… VŽ šiandien rašo:

  „Nuo pirmo atsidarymo mėnesio, kai dar tik įsirenginėjau ir nieko nepardavinėjau, nedirbau, jau turėjau
  sumokėti 300 Lt mokesčių. Pavėlavau sumokėti, ir areštavo ne tik įmonės, bet ir asmeninę sąskaitą. Tikrai
  buvo pikta. Juk, atrodo, valstybė turėtų geranoriškiau žiūrėti į jauną verslą – juk tai reiškia, kad dar
  vienas žmogus nestoja į eilę prie pašalpų, bet mėgina pats užsidirbti, išsilaikyti“, – piktinasi interjero
  architektė.

  • Teisybės dėlei galėjote pastebėti, kad minėtas straipsnis baigiasi tokia pastraipa”

   “Ji teigia, kad nei dideli mokesčiai, nei kilę sunkumai nenumalšino noro turėti savo verslą.
   „Aš nepasiduosiu – anksčiau ar vėliau galėsiu iš mėgstamos veiklos normaliai pragyventi. Gal mano drąsa
   įkvėps jaunimą prekybos centro kasą iškeisti į savo verslą, savo idėjas“, – viliasi p. Jakubauskaitė.”

  • Mindaugas

   >>>Pavėlavau sumokėti<<<, ir areštavo ne tik įmonės, bet ir asmeninę sąskaitą.

   Mane stebina tokie pasisakymai – jei pats esi žioplas, kodėl kaltini kitus? Sumokėk laiku ir nebus jokių problemų. "Aplinka kalta" ir aukos sindromo išsigydymas yra vienas pirmųjų žingsnių į verslo kūrimą.

   • Jeigu zinotum apie visus mokescius, tai ir nepraziopsotum. Bet kad ju yra simtai, ir net buhalteriai kartais praziopso. Kiba sunku padaryti, tokia sistema, kuri is principo neleistu suklysti. O tai viska pripainioja, o po to baudzia, taip padidindami mokesciu surinkima :)

    • karolis

     pati VMi turetu buti suinteresuota pagelbeti naujoms imonems.. juk nauja imone – naujas klientas :) bet deja pas mumis kitaip – bausti ir tik bausti :/ kaip tokie dalykai “sucks” :(

    • pow

     Jei darai kažką, tai pirmiausia išsiaiškink ką darai ir ką reikės daryti ir kada gausi per galvą, jei ko nepadarysi. Labai daug žmonių teko sutikti, kurie neturi jokio supratimo, ne tik kurdami verslą, jie tiesiog tingi aiškintis ir gilintis, juk visada galės apkaltinti sistemą. Bloga nuo tokių ir tikrai nepateisinu, kad jie yra žiopli.

    • Mindaugas

     Niekas nedraudžia susižinoti apie visus mokesčius, kurių tikrai nėra labai daug ir visai nesudėtinga susiplanuoti savo laiką taip, kad LAIKU juos apmokėti. Kiek galima kaltinti aplinką o ne patį save? Kodėl tūkstančiai įmonių įsisteigia ir dirba neverkšlendami, kad jais niekas nesirūpina?

    • Mindaugai, iš dalies taip. Bet jei valstybės tikslas – kuo daugiau darbo vietų, tai gal nereikėtų atgrasinti tų, kurie truputį žioplinėja (vertinant biurokratiniais pagrindais).

     Ar tikrai būtina areštuoti banko sąskaitas, jei pirmą mėnesį įsisteigusi įmonė laiku nepadaro pavedimo? Gal VMI ir Sodra galėtų sistemose įsivesti kriterijų, kad prieš areštuojant pasiskambintų į įmonę pasišnekėti?

     Tai nėra verkšlenimas dėl nesirūpinimo, o valdžios apsisprendimas, ar ji nuleidžia kartelę potencialiems darbdaviams. Ar jais gali tapti tik biurokratiniai vilkai ir laiko planavimo supermenai.

    • Mindaugas

     Man rodos, paprasčiausia būtų, jei Sodra/VMI tiesioginio debeto būdu tiesiog paimtų iš sąskaitų kas priklauso. Nereikėtų nieko galvoti ir planuoti. (Mėgstu automatizuoti).

    • Tai dabar taip ir vyksta. Ima automatiškai (pagal kažkokius vidurkius, nes tiksliai gi nežino, kiek tą mėnesį, pvz., išmokėsi atlyginimų), o jei trūksta – blokuoja sąskaitas. Ir po tokio automatizmo vėliau labai ilgai su jais tenka aiškintis, kad mechaniniu būdu grąžintų, jei per daug paima.

    • Mindaugas

     Bet argi tai blogai? Kaip tikra mama pasirūpina, paima, kad pačiam nereikėtų vargintis, rūpintis ir galvoti.

    • Mamos paprastai duoda, o ne atima :)

    • Mindaugas

     Touché.

    • Nereikia ir to.. kartais pati Sodra/VMI nežino kaip mokėti ir ką :)

     Žinau atvejį, kai Sodra tris mėnesius negalėjo suformuluoti reikia žmogui PSD mokėti ar ne, o po to “pasiėmė” pati :) atbuline tvarka.

  • azartas

   Viskas taip. Iš vienos pusės (verslininko) – reikia žinoti savo veiklos ypatumus, kad nereikėtų “pavėluoti sumokėti”. Iš kitos pusės – valstybei dar dirbti ir dirbti, kad viskas taptu skaidru ir aišku, ypač mokėjimų srityje. Nors susidaro įspūdis, kad dirbama net ne į tą pusę.
   Va kaip tik dabar užsiimu UABo steigimu ir šioje srityje esu visiškas profanas. Atrodytų būtent valdiškoms įstaigoms priklausytų pasirūpinti, kad visa registravimo eiga būtų pateikta “ant lėkštutės”, bet pagooglinus paaiškėja, kad nieko panašaus. Tad tenka rinkti po trupinį iš visur. Tai čia tik pradžia, toliau bus dar linksmiau, ale kur dėsies…
   O užklausti ko nors irgi ganėtinai beviltiškas reikalas, gausi sausos įstatymiškos kalbos ir nuorodas į teisės aktus, galėsi pats kapstytis po tuos įstatymus, ką ir neužklausęs gali daryti.

 3. Blin… Situacija gera kurti savo verslą, nes darbuotojai nebrangūs ir geri gali būti.

  Bet va, tiems, kam savas verslas netraukia, kas gerai dirba ir gauna ribinį atlyginimą, žinantys, jog vertesni daugiau, bet darbo rinkoje dabar per daug pasiūlos, lieka ieškotis kitokios motyvacijos 😉

 4. Niekas nesako, kad verslą būtina kurti vienam – gali susirasti partnerių, kurie varys į priekį, o pats galėsi didinti pajamų ribas atitinkamai kuriamai vertei. Bo dirbsi panašų darbą į samdomą, tik su žymiai didesne motyvacija, bo tai bus tavo verslo dalis.

  • Skelbimas: ieškau partnerių, kurie viską trauks, o aš viska darysiu, kad tik jie trauktų 😉

   Kai pasitaikys gera proga – jamsiu 😉

  • pow

   aha… motyvacija išgaruoja, kai pamatai, kad tai yra dar blogiau dažyti galvą į sieną ar dirbant valstybės tarnyboje. Galbūt čia tik su išimtimi teko susidurti.

 5. Ramutė

  Mindaugui, sūnėnui
  ačiū už vertimus į žmonišką kalbą. Dabar galėsiu skaityti be žodyno.

 6. MZ

  Sakyčiau, vienas iš smagiausių, optimistiškiausių ir “į dešimtuką” tekstas šiais metais :) Dėkuij už skaitymo malonumą ir įkvėpimą veikti

 7. Linas

  Su darbo birza kaip pirstu i aki. Siauliuose lygiai tokia pati situacija, tik gal eiliu nera (o gal ir neuztaikau, nes dazniausiai dokumentus pristatau, pries pat termino pabaiga).

  • Konkrečiu atveju, mano kolegė laukė ne dėl eilės, bet dėl to, kad jos tiesiog nepriėmė (babytė buvo laisva). Jei būtų ant durų pakabinta pašto dėžutė, popierius galėtum įmesti ir dingti, bet gi privaloma įteikti į rankas.

   O eiles Vilniaus DB teko matyti, tik jos susidarė dėl gretimo kabineto, aptarnaujančio bedarbius, (ne)pralaidumo.

   • pow

    o tai registruotu paštu ar faksu negalima siųsti? Vis dar nepripažįsta šios „susisiekimo priemonės“? :(

    • O tai man paštininkui reikės įgaliojimą rašyt?

    • pow

     nu ne, į laišką sumeti visus dok’us su parašais, pasiimi registracijos lapuką, o jie gauna originalus :) Gal tuomet nereiks??? :)) Bet tai kvailystė iš tiesų. Maniau, tik kai pasirašai sutartį, užpildai ir pabaigoje, o ne kas mėnesį….

    • Kaip minėjau, vieną kartą per mėnesį tenka lankytis tik tuo atveju, jei visus dokumentus pristatai tvarkingai. Gal dėl to jie ir nepriima paštu, nes retas sugebėtų taip supakuoti lauknešėlį, kad nereikėtų taisyti.

 8. karolis

  beje p.Brigitos imone http://www.brigiteka.lt ir matomai as artimiausiu metu pirksiu langus tik pas juos, turbut vien uz respect’a. Gal, tai bus paskatinimas kitiems – pamirsti darbo birza, sodra ir tt.. :)

 9. Labai liuks įrašas :)

 10. Idėja

  Blogeriai, padarykite dar vieną akciją, ir išreklamuokite Brigitos saitą http://www.brigiteka.lt

  😀

  Dabar pas ją pagal skaitliuko parodymus yra apsilankę tik 240 žmonių.

  Ar čia su tokiom idėjom reikia kreiptis į Rokiškį?

  • rokiskis.popo.lt yra didis atlapaširdis propagandistas. Numesiu jam nuorodą į tamstos pasiūlymą :)

 11. Material

  Uz tokius straipsnius reiketu dalinti kokius nobelius ar auksines kurpaites. Skaiciau issiziojes ir zavejausi idejomis ir visomis istorijomis kurios cia buvo aprasytos.
  Aciu autoriui.

  • Žinoma, malonu, kad privertėm išsižioti. Bet tikslas, vis tik, padrąsinti imtis veiksmų :)

 12. vile

  na su darbo biržos pagalba verslui kaip supratau viskas baigta,vakar “prisidavinėjau” lauknešėlį bobutei ir paklausiau, ar dar galima paimt bedarbių su 50 proc.nuolaida, sako “Taip, žinoma”, net nusišypsojo, bet finansuojame tik 1 men. :(. Tai važiavau ir dūmojau, ar verta.

  • Reikia stebėt, ar nepratęsinės šitos programos. Babytė gali nežinot, kas ten Vyriausybės ar ministerijos koridoriuose ruošiama.

   Jei programos nepratęs, vadinasi, krizė jau tikrai baigėsi :)

 13. Laba diena,

  galbūt kiek galėsim paaiškinti dėl subsidijavimo įdarbinant, jei teisingai supratome, apie kokį projektą eina kalba.

  2008 m. birželio mėnesį pradėtas įgyvendinti didžiausias Lietuvos darbo biržos projektas „Bedarbių užimtumo didinimas“ baigiasi 2011 m. gegužės 31 d. T.y., pabaigos data nesusijusi su ministerijos koridoriais, o buvo nustatyta dar prieš pradedant projektą:). Kadangi paliekama laiko formalumams sutvarkyti, mokėjimams, greičiausiai todėl pasakyta, kad naujai įdarbinti subsidijuojamus bedarbius lieka vienas mėnuo (daugiau apie projektą – http://www.ldb.lt/Informacija/ESParama/Puslapiai/Bedarbiu_uzimtumo_didinimas.aspx)
  Žinoma, 100 proc. sunku pasakyti, bet greičiausiai priežastis būtent ši.

  Tačiau tęsiamas kitas projektas su konkrečia tiksline subsidijuojamų asmenų grupe – „Būk aktyvus darbo rinkoje“.
  Pasinaudojant Europos socialinio fondo finansine parama, projekto metu dalyvaus 5230 jaunimo iki 29 metų iš jų. Projekto pabaiga – 2012 m. sausio 31 d. (Plačiau http://www.ldb.lt/Informacija/ESParama/Puslapiai/esf_buk_aktyvus_darbo_rinkoje.aspx)

  Galbūt ši informacija kiek padės.

  Atleiskit, jei ko dar klausite, gal negreit atsakysim:). O konkrečiai dėl projektų geriausia būtų tiesiai į LDB, teirautis specialistų: prie kiekvieno projekto pabaigoj nurodyti atsakingi asmenys.

  • Dėkui už dėmesį mūsų tinklaraščiui ir informaciją skaitytojams :)

  • Kaip supratau, bus ir toliau galimybė imti žmones iš darbo biržos “su 50% nuolaida”, tik tie žmonės turės būti iki 29 m. amžiaus?

   • jep, “nuolaidiniais” toliau bus iki 29 m. amžiaus ir berods virš 55 m. Būdamas 29,5 m bent jau provincijoj tampi antros rūšies bedarbiu

 14. Taškas

  Geras. Suteikia vilties, kad mums dar gal ne visiškai 3,14…

 15. Dodd

  Bet mieli verslininkai, ar patys sau nepriestauraujame? Ar tikrai galima (nesvarbu ar is darbo birzos) susirasti gera darbuotoja uz pigiai? Gera darbuotoja ar krizies ar pakilimo laikotarpiu susirasti yra lygiai taip pat sunkiai ir jo kaina yra nepakitus. Nors gal man cia tik IT srityje taip atrodo.

  • Kaip ir minėjau: dabar galima susirasti žmogų, kuris sutiks kurį laiką dirbti pigiai ir po truputį brangti didėjant sukuriamai vertei. T.y. žmonės, pabuvę visai be darbo, sutinka laukti ir dėti pastangas, kad atlyginimas didėtų iki tokio, koks juos tenkintų.

   Per krizę dėl atleidimų bangos į darbo biržą pateko labai daug gerų žmonių. O pasikvietęs į komandą alkaną, gali netgi išlošti dvigubai, nes jis norės įrodyti visiems ir pats sau, kad veltui jį tuomet atleido.

   O dėl to, kad gerą žmogų susirasti sunku, pritariu 100%. Bet galima pasieškoti ir darbo biržoj. Mums kol kas pavyko suburti labai šaunų kolektyvą

   Be to, vieni verslus stato ant žmonių, kiti – ant sistemos (plg. konsultacijų verslą ir McDonald’s). Ir ten, kur pavyksta sukurti gerą sistemą, žmonės nebėra kritiniai. Jie labai svarbūs, bet ne kritiniai. Įskaitant ir direktorių :)

   • stasas

    jei verslas ne bandelių kepimas, tada tai tik teorija.Šiandieninė verslo specifika aplamai diktuoja kad darbuotoja geriau pačiam naujai išsiugdyti, nei imti iš biržos ir tikėtis kad tas pusmetis ką nors duos :) Darbuotojo komunikabilumas vizgi svarbi detale, to nenusipirksi už puse kainos ..nebent tik savo laisvalaikio sąskaita :) ne viskas auksas kas auksu žiba :)

Jūsų komentaras