Ona Andriušienė-Kuzminskaitė. Pasiūlymas

PASIŪLYMAS

Marijampolė, 2009 m. spalio 19 d.

Įvadas : Jau greitai bus 20 metų, kai negrąžinamos jau laisvoje Lietuvoje buvę gyventojų santaupos valstybiniame banke (Taupomosiose kasose)

I. Pasiūlymas

R. Šarkinas “Respublikoje”aiskino, kad rubliai turėjo dengimą nejudamomis aukso atsargomis, kurias “rusai neišvežė”. Tiksliau – net Prunskienė pirko už rublius aukso papuošalus, kuriuos grąžino į Šarkino banką. Reikėtų pasielgti pagal Norvegijos pavyzdį: -nejudamų atsargų dalį, tiek kiek valstybė skolinga žmonėms, paversti Šemėtos obligacijomis ir išduoti žmonėms. Kad gyventojai jų nepravalgytų, obligacijas keisti į prioritetinių verslo šakų vystymą: būsto renovaciją, naujo verslo kūrimą, apmokėti už mokslą, pagaliau-nusipirkti invalido vežimėlį.

II. Skaičiavimas

Buvę indėliai turi būti perskaičiuojami bent jau su 2% palūkanomis

III. Asmeninis prašymas

Atgavus Lietuvai nepriklausomybę, mūsų šeima labai džiaugėsi, stovėjo gyvoje grandinėje. Tuomet Vagnorius pasakė, kad gyventojai, kuriems nėra būtinybės pasiimti santaupų, pasitikėti valstybiniu banku ir leisti jaunai valstybei sustiprėti, neimti visų santaupų. Tuomet metinis valstybės biudžetas buvo tik 1,5 mld lt. Aš (Sibiro tremtinė) atkalbėjau vyrą, kad jis neimtų visų santaupų. Dėja…Dėja..Kai vyras mirė 2004 m, man bankas davė paminklui paskolą su 10% palūkanų. Be to man neišdavė net vyro vardu būvusių santaupų įrašo, nes 6000 lt jam grąžino, o likusi suma (apie 19000 rub) išgaravo. Net Stalinas už paskolas išdavinėjo obligacijas, o čia – net įrašo gaila. Norėčiau atgauti įrašą, paveldėjimo dokumentai sutvarkyti..

IV. Tiesiog nesuvokiama

Kaip gali Kubilius žadėti žydams grąžinti prieškario turtą, o savus visiškai nenori prisiminti.

Ona Andriušienė-Kuzminskaitė, pensininkė, našlė, 3 vaikų mama ir 4 anūkų močiūtė, inžinierė su 45 metų darbo stažu, gaunanti 1224 lt pensijos

Komentarų dar nėra, tad jūsiškis bus pirmasis.

Jūsų komentaras