Gabrielė Mažeikaitė. Ko reikia, kad Lietuva būtų laiminga, turtinga šalis?

Kad būtų laiminga mūsų šalis – Lietuva, reikia gerų ir laimingų žmonių. Žmonės – tai Lietuva.

Tuom Lietuva ir būtų turtinga – gerais ir laimingais žmonėmis. Tai ką žmonės duoda, ne visi gali paimti. Šiuo metu Lietuvos žmonės tikrai ne visi yra laimingi ir geradariai. Bet jug lietuvoj – tik trys milijonai . Taigi tarp tų trijų milijonų žmonių yra įvairių. Žmonės daug klysta, bet ne visi gailisi savo klaidų, ne visi iš jų pasimoko, o tik jas kartoja. Taigi šioje šalyje yra daug veikiančio smurto, daug benamių žmonių, daug pykčio ir daug visokiausių blogų dalykų. Jų išvardinti neįmanoma. Šie visi blogi dalykai bandomi yra nors truputį apmažinti . Taip pat norėčiau pabrėžti tai, kad lietuviai nebijo pasakyti tai, ką galvoja.

Mes esame! Daugiausia yra nuvertinami tie žmonės, kurių socialinė būklė visiškai menka. Daug ką taipogi sudaro alkoholis ir kiti svaigalai. Daug mokyklose yra mokoma ir aiškinama apie tai. Bet mes turime, kas garsina mūsų Lietuvos vardą. Tai sportas, mūsų krepšininkai, bei kitos sporto šakos.

Taigi mano tokios išvados, kad Lietuvos laimės siekti dar reikės ilgai. Ir neatsižvelgiant į tai, kad Lietuvos būklė yra nekokia, bet Lietuva visad buvo turtinga ir yra turtinga, nes Lietuva turi mus – mylinčius savo tėvynę žmones.

Gabrielė Mažeikaitė

Jūsų komentaras