Eglė Klibavičienė. Augink atsakingai! Vaikai – Lietuvos viltis

Mano visas laiškas ir bus kaip santrumpa.

Teko girdėti, kad ruošiamasi statyti kalėjimus dar jaunesniems vaikams. Ne taip reikia spręsti vaikų nusikalstamumo problemą. Vaikai nuo mažumės – nuo pirmos klasės turi būti kuo labiau užimti, turi būti daugiau remiamų būrelių, visiems vaikams, kuriuose jie turėtų tikslą, nes visas slankiojimas be tikslo ir vedą į galvojimą, ką čia tokio iškrėtus. Mokyklose mums dabar labai trūksta vaikus vienijančios bendrijos, organizacijos. Reiktų gaivinti ir rimčiau skatinti skautiją, kad vyresni prižiūrėtų jaunesnius, aiškintų, kas gerai, kas ne, skatintų teisingas pažiūras ir tiesas, teisingą gyvenimo būdą. Priklausydami tokiai organizacijai vaikai ir siektų gerai mokytis, ir žinotų, kad reikia rūpintis senais žmonėmis, tausoti Lietuvos gamtą. Tai tikrai “atsipirktų” ta prasme, kad sumažėtų jaunimo nusikalstamumas.
Tai tiek.
Su pagarba,
Eglė Klibavičienė

Komentarų dar nėra, tad jūsiškis bus pirmasis.

Jūsų komentaras