Skubame į pagalbą ministrui Šimašiui

Kadaise linkėjom sveikatos p. Milakniui, o dabar atėjo laikas sveikatos ir energijos palinkėti teisingumo ministrui p. Šimašiui.

Kad dabartinė įstaigų vadovų vertinimo ir įstaigos biudžetavimo sistemos neskatina taupymo – visi tą žinojome. Įvykdyti planą, reiškia, išleisti visus suplanuotus pinigus. Jie neišleisi, kitąmet tiek nebeduos. Todėl metų pabaigoje, jei esi daugiau mažiau užsirekomendavęs tiekėjas, tik spėk dalyvauti pirkimų konkursuose ar apklausose.

Štai p. Šimašius išdėstė 6 punktus, kaip reikėtų keisti valdišką biudžetavimą, o aš norėčiau pridėti dar keletą (apačioje). Nepatingėkite parašyti ir savo siūlymus, kaip įstaigos galėtų sutaupyti. Turiu viltį, kad p. Šimašiui gali pavykti.

Teisingumo ministro siūlymai:

1. Išlaidas mažinti galima netgi daugiau nei numatyta. (Beje, tam neretai reikia kai kurių sisteminių pakeitimų. Pavyzdžiui, Civilinio proceso kodekso, Teismų įstatymo, Baudžiamojo proceso kodekso.. Dalies šių pakeitimų projektus jau turiu).

2. Asignavimų valdytojus informuoti ne tik apie trumpalaikius biudžeto (mažinimo) kontrolinius dydžius, bet informuoti ir apie tolimesnę perspektyvą. Tai leistų geriau pasiruošti sunkiam ekonominiam laikotarpiui.

3. Nustatyti motyvaciją kiekvienam asignavimų valdytojui mažinti savo biudžetą ir valstybės tarnautojų.

Pavyzdžiui skaičiuojant 2010 metų biudžeto išlaidas darbo užmokesčiui neimti kaip pagrindo 2009 metais dirbančių darbuotojų skaičius, nes tokiu atveju bus parodoma, kad nei vienam asignavimų valdytojui neapsimoka mažinti darbuotojų skaičių. Jei finansų ministerija neturi galimybės nagrinėti kiekvieną atvejį atskirai, siūlau nustatyti visiems vienodą darbo užmokesčio fondo mažinimą palyginus su 2008 metais ir konsultacijose su asignavimų valdytojais išsisaiškinti problemas, kurios jiems iškiltų siekiant šių tikslų. Po konsultacijų priimti sprendimą palikti nustatytą darbo užmokesčio fondo mažinimą, mažinti jį labiau ar mažiau, taip pat, reikalui esant, apsispręsti dėl darbo užmokesčio fondo mažinimo 2011 metų biudžete.

Kitas pavyzdys kaip didinti motyvaciją – nustatyti, kad 50 procentų darbo užmokesčio fondo, sutaupyto dėl darbuotojų skaičiaus mažinimo (palyginus su nustatyta baze, tarkime, 2009 metais) būtų galima panaudoti liekančių darbuotojų premijavimui, o 30 procentų šios sumos – darbuotojų premijavimui kitais (2011) biudžetiniais metais.

4. Nustatyti galimybę panaudoti darbo užmokesčio fondą kitoms reikmėms finansuoti. Tai leistų geriau pasiekti strateginius tikslus pasitelkiant išorės pajėgas bei leistų išvengti sutrikimų mokėjimuose.

5. Nustatyti sistemą, pagal kurią biudžetiniais metais nepanaudotos lėšos (jei tai vyko dėl objektyvių priežasčių) galėtų būti perkeliamos kitiems biudžetiniams metams tų pačių strateginių tikslų vykdymui. Tokiam perkėlimui būtina nustatyti principus, kriterijus ir sprendimų priėmimo mechanizmą.

6. Aiškiai deklaruoti ir realizuoti nuostatą, kad ministerijoms pateikti kontroliniai asignavimų dydžiai biudžete galės būti didesni tik dviem atvejais: pirma, kai papildomas finansavimas reikalingas įgyvendinti reformoms, kurios užtikrintų mažesnį finansavimą 2011 ir vėlesniais metais, antra, jei visiškai neįmanoma pasiekti 2010 metais numatyto taupymo.

Sąrašiuką pratęskime:

7. Planuojamus viešuosius pirkimus išskaidyti į dvi grupes – tipines prekes/paslaugas (kompiuteriai, ryšys, kanceliarinės, baldai, tualetinis popierius, gaivikliai, ketc.) ir netipines (IT sistemos, nestandartinė techninė įranga, kūrybinės paslaugos (visokie tyrimai, viešinimas), mokymai, pan.). Tipines leisti įsigyti tik centralizuotai, o netipines traktuoti kaip investicijas – t.y. privalomai viešai nurodyti planuojamą naudą tikslo vienetais.

8. Įstaigos vadovui ir jo pavaduotojams priedus (kvalifikacinė klasė, stažas, krūvis, etc.) išmokėti tik tuomet, kai toji įstaiga arba neturi įsiskolinimų, arba turi sudariusi skolos grąžinimo grafikus su visais kreditoriais visoms skoloms. Atsiradus skoloms, sustabdyti priedų mokėjimą įstaigų vadovams tol, kol nėra sudarytas grąžinimo grafikas.

9. Įstaiga, negalinti pertvarkyti savo veiklos, kad tilptų į mažinamą kitų metų biudžetą, apie tai turi įspėti Vyriausybę iki, tarkime, 2009-11-01. Visoms tokios įstaigoms iki 2010-04-01 Valstybės kontrolė padarys giluminį auditą (finansai + procesai). Svarstant biudžetą ir žinant realų poreikį Valstybės kontrolei padidinti finansavimą, kad auditorių skaičius netaptų butelio kakliuku. Paraleliai reikėtų sugriežtinti įstaigų vadovų atsakomybę už biudžeto lėšų neefektyvų naudojimą (dabar blogiausiu atveju gali tik atleisti), pvz., uždrausti dirbti valdišką darbą 10 m.

10. Kitas variantas. Jei įstaigos vadovas pareiškia, kad nežino, kaip tilpti į -55%, ir nežinos – atleisti tokį vadovą. Skelbiant naują konkursą į įstaigos vadovo vietą, konkurso metu turi spręsti ne testus, bet pateikti pokyčių planą. Konkurso dalyviams pateikti visą įmanomą info (tame tarpe ir visas kainas, už kurias įstaiga perka paslaugas), kad jie galėtų tokius planus parengti.

Nagi, galvočiai, padėkime ministrui 😉

komentarų yra lygiai 6

 1. Megejas

  Džiaugiuosi, kad atkreipėt dėmesį į šio ministro darbus – kiek tik atsiverčiu http://www.tm.lt ar Šimašiaus blogą – tiek būnų nustebęs – pasiūlymų ir vykdomų darbų racionalumu bei sveiku protu.

  O aš, iš mėgėjiškos savo varpinės siūlau – premijas ir priedus biudžetinių įstaigų vadovams mokėti tik tada, jei buvo įvykdyti visi planai bei sutaupyta biudžeto lėšų. Premijos turėtų būti proporcingos sutaupytoms lėšoms.

 2. asta

  nepatinka man punktas 4. kaip taisyklė, jei žmonės turi galimybę „permetinėti“ išlaidas tarp eilučių, atsiranda pagunda manipuliuoti skaičiais (a la „štai kokie mes šaunuoliai – sutaupėme tokioje ir tokioje srityje“, kukliai nutylint apie viršytas išlaidas kitur – kas iš dalies demonstruojama trečiame punkte, t.y. sutaupiau nes parodžiau didesnį darbuotojų skaičių 2010 metais, o po to visi draugiškai gavome premijas).

  esant dabartinei situacijai pasiūlymas būtų vienas (na gal ne vienas, bet pagrindinis :): kitų metų biudžetas turi būti mažinamas ne mažesniu procentu, nei laukiamas BVP kritimas.

 3. ministrai ateina ir išeina o biurokratai lieka. Nemanau, kad tie kurie lieka leis ministrui nupjauti šaką ant kurios jie sėdi. Čia reiktų didesnių pastangų, kaip Kanadoj, pavyzdžiui.

  • Megejas

   O kas jie tokie, tie biurokratai, kad neleistų? Dabar krizė, jie irgi valgyt nori, todėl darys kas liepta :)
   O beje, kaip Kanadoj?

 4. pow

  panaikinti visas pasitikėjimo būdu priimtas vietas… priiminėti tik per viešą konkursą, nes dabar toks jausmas, kad tik savus bando įkišti į iš kažkur atsiradusias (ne)laisvas vietas. Manau, kad reiktų ne tik direktoriams, jų pavaduotojams, bet ir kiekvienam skyriaus vadovui taip (ne)mokėti priedus. tik žinoma iš pat pradžių būtina, kad kažkas nešališkai įvertintų kiekvieno sudarytą planą ir jo vertę. Be to, visi turi prisiimti atsakomybę – ne tik negaudi priedo, bet ir gauti sumažintą atlyginimą arba būti atleistam.

 5. Atrodo sovietu lyginimas su 1913 metais ir ne toks jau blogas buvo :)

Jūsų komentaras