“Omnitel” bankrutuoja #4

Ok, antraštė ne visai tiksli. Bet ko gero neklystu, kadangi turiu minty moralinį ir prestižo aspektą, o ne finansinį. Panašių aspektų vedini “Omnitel” rinkodarininkai siūlė mums “dovaną”, ir būtent tokios “dovanos” veda juos prie reputacinio bankroto.

Tai jau ketvirtas įrašas mūsų tinklaraštyje “Omnitel” tema ir atrodo, lyg būtume “užsisėdę”. Vienastoks net įtraukė mus į skundų skyrelį 😉 Taigi, ko gero, šiuo įrašu būtų laikas baigti šią “Omnitel” kvailysčių serialą. Artimiausią savaitę pažadu parašyti ir apie ką nors kita :)

Taigi  paprašiau savo teisininkų, tokios šaunios teisinių paslaugų įmonės “Airista“, kad parengtų nuodugnų išaiškinimą dėl “Omnitel” veiksmų. “Airistą” visuomet samdau, kai tenka dalyvauti teisminiuose ginčuose ar tiesiog susitvarkyti juridinę reikalų pusę, tad ir šį kartą kreipiausi į juos.

Teisinis vertinimas pateiktas žemiau, o sutarties nutraukimo šabloną rasite čia. Audrius rašė liksiąs “Omnitel” nepaisant visko, o aš tuokart sakau savo ex “Sudie!”. “Airistos” advokatai žadėjo atsakyti į mūsų klausimus čia, komentaruose, tad pirmyn.

Reziumuoju tai, ką man buvo svarbiausia išsiaiškinti:

1. Nutraukdamas sutartį neprivalau “Omnitel” grąžinti jokių pinigų už telefonus, nuolaidas, etc. Dar nežinau, kaip bus su iPhone, nes dabar neturiu prieš akis sutarties 😉 Gal kas turit?

2. Galiu nutraukti VISAS įmonės vardu sudarytas abonentines sutartis (taip pat ir “Omniconnect’ų”) nepaisant to, kad “dovanų” buvo pasiūlyta ne visiems.

3. Nereiks pačiam rašyti sutarties nutraukimo, pasinaudosiu šablonu 😉

“Airista”:

Visi elektroninių ryšių paslaugų teikėjai, įskaitant judriojo telefono ryšio paslaugų bei duomenų perdavimo paslaugų tiekėjus veikiančius Lietuvos Respublikos teritotorijoje, privalo laikytis galiojančių ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ, kurios yra parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 34 straipsnio 1 ir 6 dalimis bei įgyvendinant 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva), nuostatas. Toliau tekste vadinamos – Taisyklėmis.

Taisyklės – nustato elektroninių ryšių paslaugų, įskaitant prisijungimą prie viešojo telefono ryšio tinklo, teikiamų galutiniams paslaugų gavėjams (toliau – Paslaugos), teikimo sutarties turinio reikalavimus, Paslaugų teikimo tvarką ir sąlygas, mokėjimo už Paslaugas tvarką, papildomus reikalavimus viešųjų fiksuoto ir judriojo telefono ryšio paslaugų bei duomenų perdavimo ir interneto prieigos paslaugų teikimui galutiniams paslaugų gavėjams, paslaugų teikėjo pagalbos paslaugų galutiniams paslaugų gavėjams teikimo tvarką ir sąlygas.

Taisyklių 6 puktas nustato tokias būtinasias bei esmines elektroninių paslaugų teikimo sutarties nuostatas:

6. Sutartyje, sudaromoje su abonentu raštu, arba Teikėjo Paslaugų teikimo taisyklėse, jei Sutartis sudaroma konkliudentiniais veiksmais, Teikėjas privalo aiškiai nurodyti:
6.1. Teikėjo tikslų pavadinimą, adresą ir juridinių asmenų registro kodą;
6.2. maksimalų terminą dienomis ar valandomis, per kurį bus pradėtos teikti Paslaugos;
6.3. teikiamas Paslaugas, jų teikimo sąlygas, teikiamas Paslaugų priežiūros paslaugas, įskaitant Paslaugų teikimo sutrikimų pašalinimo terminą dienomis ar valandomis ir sąlygas;
6.4. siūlomų Paslaugų kokybės lygį;
6.5. Paslaugų kainas, galiojančias Sutarties sudarymo metu, įskaitant užmokesčius už pradinį prijungimą, Paslaugų aktyvavimo užmokesčius, periodinius užmokesčius ir kitus užmokesčius, atsiskaitymo tvarką bei kainų keitimo sąlygas ir tvarką;

Remiantis Taisyklių 6 punkto nuostatomis aiškiai matosi, kad Paslaugų kaina yra esminė su abonentu sudaromos sutarties sąlyga, o periodiniai arba abonentiniai mokesčiai yra sudedamoji paslaugų teikimo kainos dalis.

Taisyklių 12 punktas numato:

12. Sutartį abonentas turi teisę nutraukti anksčiau laiko, jei Teikėjas pakeičia Sutarties sąlygas, padidina Sutartyje nurodytų Paslaugų kainas arba iš esmės pažeidžia Sutartį. Apie Sutarties sąlygų pakeitimus ir Paslaugų kainų padidinimą abonentui pranešama iš anksto, ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį, ir kartu pranešama apie jo teisę be jokių netesybų dėl priešlaikinio Sutarties nutraukimo nutraukti Sutartį, jei naujosios Sutarties sąlygos ar Paslaugų kainos jam nepriimtinos. Jei abonentas šiame punkte nurodytu atveju nutraukia Sutartį, Teikėjas neturi teisės taikyti abonentui netesybų dėl priešlaikinio Sutarties nutraukimo.

UAB „Omnitel“ viešai skelbiemoje SUTARTYJE DĖL VIEŠOJO JUDRIOJO TELEFONO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO 3.1 punkte nurodyta Omnitel teisė: “Keisti abonentinį mokestį bei mokesčių už paslaugas tarifus, atsiskaitymų struktūrą, paslaugas, mokėjimo tvarką, apie tai prieš 30 dienų informuojant KLIENTĄ vienu ar keliais iš alternatyvių būdų (raštu, informavimo priemonėse, SMS žinute, elektroninio ryšio priemonėmis). Tuo atveju, jei paslaugų teikimo kaina yra didinama, abonentas turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai, nesilaikydamas nustatyto sutarties minimalaus termino ir nemokėdamas netesybų, nurodytų sutarties 5.4. punkte ar kituose, sutarties 4.8. punkte nurodytuose, dokumentuose.

Paslaugos kainos padidinimu nėra laikomas KLIENTUI išrašomos sąskaitos galutinės sumos padidėjimas, atsirandantis dėl įstatymais ar tarptautinės teisės aktais nustatytų mokesčių tarifų padidinimo, ar oficialaus lito ir euro santykio pasikeitimo.”
Tos pačios sutarties punktas 5.4. nurodo, kas yra įtraukta į netesybų sąvoką: „Atjungus abonentą nepraėjus minimaliam naudojimosi OMNITEL ryšio paslaugomis terminui, sumokėti netesybas už kiekvieną abonentą, kuriam nepasibaigęs minimalaus naudojimosi terminas. Netesybų dydis skaičiuojamas po 20 (dvidešimt) Lt už kiekvieną mėnesį nuo abonento atjungimo dienos iki minimalaus naudojimosi ryšio paslaugomis termino pabaigos. Kitoks netesybų dydis, jų skaičiavimo principai ar būdas gali būti nustatytas abonento, telefono aparato ar mobiliojo interneto įrangos įsigijimo dokumentuose ar kituose tarp OMNITEL ir KLIENTO sudarytuose susitarimuose.“

“Omnitel” sutartis aiškiai nurodo, kad visi su telefono aparato ar mobiliojo interneto įrangos įsigijimu susiję abonento įsipareigojimai sutarties priešlaikinio nutraukimo atvejus yra traktuojami kaip sutarties netesybos.
Todėl esant bet kokiam, vianašališkam, abonentui nepalankiam, paslaugos tiekėjo abonentinio mokesčio keitimui tai yra laikoma esminiu sutarties sąlygu keitimu ir esminiu sutarties pažeidimu. Remiantis Taisyklių 12 punktu abonentas turi teisę tokią sutartį nutraukti nemokėdamas jokių netesybų  bei baudų įskaitant abonento įsipareigojimus susijusius su aparato ar mobiliojo interneto įrangos įsigijimu. (Galima parašyti, kad geriausiu atveju “Omniteliui” galima grąžinti telefono aparatus).

Speciali pokalbių tarifų kainodara tarp visų aktyvių įmonės abonentų parodo visų įmonės sudarytų  SUTARČIŲ DĖL VIEŠOJO JUDRIOJO TELEFONO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO vienarūšinę sąsają ir taikant Taisyklių 12 punktą bent vienam abonentui leidžia nutraukti visas sutartis DĖL VIEŠOJO JUDRIOJO TELEFONO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO pasirašytas su tuo pačiu tiekėju (OMNITEL).

Abonento pranešimas apie sutarties nutraukimą gali atrodyti taip.

komentarų yra lygiai 541

 1. makolan

  saila,as turejau omeny kur gavai laiska su ketinimais atskaiciuoti uz telefona t.y is omnitel.O siap kiek seku visa men. interneta,tiek teisinius portalus-vienareiksmiskai teigti ,kad yra kokretus problemos sprendimas ,tuo labiau RRT kazka nerisliai vapalioja…viena pvz. idesiu

  http://www.teisescentras.lt/forumas/viewtopic.php?t=4041&start=0

  • zima

   asmeniskai jei mes gausim laiska su reikalavimais sumoketi uz telefona,ar dar kokias ten naudas ar netesybas, tai tuoj pat uzgincysiu ju reikalavima registruotu laisku ir perduosiu skunda su prasymu i RRT. As asmeniskai esu gavusi el. laiska is RRT ir jie man patvirtino, kad netesybu nereiks moket,ir kad pasirasant sutati telefona gavai butent tos sutarties salygomis, kitaip sakant jei nebutum tarkim, pasirases sutartie 24menesiam, tai nebutum ir telefono su tokiom nuolaidom gaves. vadinasi telefonas yra tos sutarties neatsiejama dalis ir cia jau galioja tas 12 punktas, kad nutraukiant sutarti nemoki netesybu, nes jau gaunas , kad ir baudos uz telefa jau traktuojamos kaip netesybos. Jei domins, tai galesiu ideti atsakyma sia tema is RRT. Bet galetu gi RRT viesai paskelbti kazkoki sprendima ir butu aisku visiems ju teises. Nes gi cia visiems vienoda probleme.Nu ziuresim kas cia bus.

   • LL

    gal galėtum paviešinti tą laišką, jei ne asmeninis?

    man irgi grasino, kad reikalaus mokėti, tada irgi teks kreiptis į RRT… būtent taip rekomendavo tele2 atstovė..

    • zima

     Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1V-1160 (Žin., 2005, Nr. 152-5627; 2006, Nr. 2) (toliau – Taisyklės), 23 punktas nustato, kad teikėjas turi teisę keisti paslaugų teikimo kainas, jei tokia teisė nustatyta paslaugų teikimo sutartyje.

     Taisyklių 12 punktas nustato, kad sutartį abonentas turi teisę nutraukti anksčiau laiko, jei teikėjas pakeičia sutarties sąlygas, padidina sutartyje nurodytų paslaugų kainas arba iš esmės pažeidžia sutartį. Apie sutarties sąlygų pakeitimus ir paslaugų kainų padidinimą abonentui pranešama iš anksto, ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį, ir kartu pranešama apie jo teisę be jokių netesybų dėl priešlaikinio sutarties nutraukimo nutraukti sutartį, jei naujosios sutarties sąlygos ar paslaugų kainos jam nepriimtinos. Jei abonentas šiame punkte nurodytu atveju nutraukia sutartį, teikėjas neturi teisės taikyti abonentui jokių netesybų dėl priešlaikinio sutarties nutraukimo.

     Taigi tuo atveju, jeigu teikėjas pakeičia sutarties sąlygas, įskaitant paslaugų kainos padidinimą, abonentas įgyja teisę Taisyklių 12 punkto nustatyta tvarka be jokių netesybų nutraukti sutartį anksčiau nustatyto laiko.

     Nuo gautame pranešime nurodytos dienos, kada turi įsigalioti naujos sutarties sąlygos, pasinaudoti šia teise negalėsite.
     (O CIA JAU APIE TELEFONA)
     Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 34 straipsnio 3 punktas nustato, kad Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas, suteikdamas paslaugų gavėjui telefono aparatą nemokamai ar siūlydamas jį įsigyti žemesne kaina nei telefono aparato savikaina, privalo elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartyje nurodyti telefono aparato pardavimo su paslaugų teikimo sutartimi ir be jos kainų skirtumą, periodą ir būdą šiam skirtumui kompensuoti. Jeigu esate minėtu būdu įsigiję telefono aparatą ar kitą įrangą, skirtą paslaugų gavimui, reikia pasidomėti sutarties nuostatomis dėl netesybų taikymo šiuo atveju: ar dokumentas, kurio pagrindu gautas telefono aparatas su nuolaida yra sutarties dėl paslaugų teikimo dalis (priedas); kurios sutarties sąlygos keičiamos, siūlant naują „asmeninį“ mokėjimo planą. Jei ta pati sutartis ir sutarties objektai yra telefonas, pokalbių tarifai, netesybos, tai galioja Taisyklių 12 punkto nuostata be jokių netesybų nes tai tos pačios sutarties dalykai. Tačiau pasitaiko susitarimų parduodant įrangą, sudarytų atskirai nuo sutarties. Tuomet situacija bus kitokia, nei šiame paaiškinime.

     Netesybos, jei tokios būtų skaičiuojamos, jos turėtų būti proporcingos patirtiems nuostoliams ir netesybas pilnai įrenginio kainai teismas tikriausiai pripažintų neproporcingomis.

     TAI VA TAIP VA. Manau cia viskas aiskiai pasakyta ir tuo pasinaudojant reikia kuo skubiau siusti laiska gincijant ta suma, kuri bus reikalaujama moketi uz telefono aparata. Tikiuosi supratote, kad telefonas turetu buti imtas tik sutartie salygomis, o ne atskirai (laisvai) nuo sutarties.Mano atveju telefonas yra sutarties dalis, nes as toki telefona galejau su nuolaida isigyti tik pasirasiusi 24 men sutarti. Taip, kad jokiu baudu, ar kompensaciju uz aparata, nes sutartis nutraukiama del padidejusio menesinio mokescio, pakeistos sutarties ir t.t., o ne del mano savavalisku paskatu. Buciau ir toliau naudojusis omnio paslaugomis, taciau ju toks zingsnis man nepriimtinas. Sekmes kariaujant.

    • zima

     IR DAR KAI Kas. Jei siusite laiska registruota, tai siuskite su pareikalavimu kad omnis gavo ir saugokite kvitus.

     O stai cia yra irgi RRt zodziai- ”gausite sąskaitą, kurią reikia nedelsiant raštu ginčyti Omniteliui ir atsisakyti mokėti, nes sutartis turi būti nutraukiama be jokių netesybų”. O i netesybas ieina ir telefonas.

     Galite ir patys uzduoti elektroniniu pastu jiems klaisymus ir jie labai greitai atsako. Tik cia jau darbo dienomis, nes savaitgalliais nedirba. Man atsake i visus klausymus.

  • Saila

   to macolan : laiska is omnio su “ketiname prasyti 500 lt” gavau pastu.

   • zima

    Tuomet kuo skubiau uzgincyk sia suma issiusdamas registruota laiska omniui. Na gal sugebesi sukurti su visokiais ten navarotais teksta. Ir jeigu omnis toliau reikalaus, tai tada kreipkis i RRT. Ju tinklapyje yra toks sablonas prasymo nagrineti toki ginsa. Ji tik reikia uzpildyti ir issiusti i RRT. Tik va registruotas laiskas kainuoja 5lt.

 2. zima

  Nepasiduokit ir kovokit. Nesuprantu tu zmoniu kurie vis dar gerbia ir alaiko omni.

 3. atide

  as rasto negavau, bet man telefonu pranese, kad reiks sumoket 200 Lt uz telefona. O telefonu pranese, nes as pati skambinausi issiaiskint paskutines saskaitos. Nes pas mane buvo permoketa 41 Lt, bet jie neisskaiciuoti. Tai man paaiskino kad jie nusirasi i naudas ir dar ateis saksiata papildoma uz aparata. Tikriausia jau su tuo sablonu man per velu eit? Nes is omnio persiasiau sutarti i bite kovo 14, bet oficialiai bites tinkle esu nuo kovo 25 dienos.

  • zima

   Labai neaisliai isdestei savo situacija. Taciau jau kaip anksciau rasiau, tai jokiu uz aparata saskaitu neprivalai apmoketi. Ir kai tik gausi laiska su tuo reikalavimu apmoketi uz aparata, tuoj pat uzgincyk. Bet reikia labai pagrystai tai padaryti, pritaikant visus tuos punktus ir isdestant savo teises. Ir jei tai nepades tai jau rasyk iRRT. Bet zinok tu neprivalai moketi uz telefa.

 4. Saulėns

  persikeliau 03.31d.tai va gavau saskaita paskaiciuota be 50proc.nuolaidos.Pasiskambinau tai isaiskino pagal sutarty (ziurejau tikrai yra ten 8.puktas jei sask.israsymo diena abonentas neaktyvus akcijos nuolaida nebus suteikiama) o del kitu mokesciu paklausiau tai sake nieko daugiau nera paskaiciuota.
  P.S.Turejau du nr.emiau du telef.su 400lt.nuolaidom dar like 1m.2men.buvo

  • LL

   aš bendravau su Omni konsultantais 3 sykius…
   tai visus tris sykius jie sakė skirtingą sumą, kurios ketina reikalauti, skirtingai traktavo visus 4 numerius… kažkokie lunatikai neapsisprendę…

   bet gavus reikalavimą mokėti už telefonus, bus rašomas raštas RRT su dokumentais ir prašymu spręsti ginčą…

   už kovą sąskaitos atėjo normalios…

   • makolan

    Man tai keista RRT ir VVT apsaugos tarnybos nerisli ,neriztinga pozicija ginant viesa interesa.t.y 2mln.(pasak OMNITEL) Lietuvos vartotoju teisiu pazeidima.Masine afera tesiasi 1.5men.,o is valstybes instituciju puses -beveik jokio pirstelejimo.

    R.MILAKNI ir tavo ”Saulelidzio” komisija ,prasau,atkreipkit demesi i sias ,matyt , nelabai reikalingas tarnybeles….

 5. atide

  kas nutrauket sutarti, persiziurekit gerai savo paskutine atsiusta saskaita. Skambinausi ir issiiskinau, vis gi kad jie nuraso sau uz netesybas mano permoketus 41,35. Pasiziurekit, saskaitose ar nera neaiskios atsiradusios sumos. Tai gi man pazadejo kad ateis nauja saskaita, jau be tų pinigeliu. O vis gi aiskina kad uz telefona reiks moket ir kad laukciau saskaitos atskiros uz ji.
  kas kurps rasta, kad nereiktu uz telefa moket, bukit geri permeskit ir man i pasta ambrued@gmail.com
  Aciu

 6. Saila

  Atide, ka ten kurpt ta rasta – gali paprastai parasyti, kad gavau saskaita tada ir tada su toki suma. pagal toki ir toki straipsni (isirasyk ji is Zimos atsiusto RRT atsakymo) neturite teises reikalauti ampoketi suteiketos nuolaidos uz telefona (nes butent taip Omnis ivardija nuostolius.) Pranesu, kad rastu kreipiausi i RRT del jusu reikalavimo apmoketi tiek ir tiek teisetumo nustatymo. Kol nebus gautas atsakymas is RRT saskaita nebus apmokama.
  kazko panasaus turi uztekti… tada RRT uzpildyk pretenzija pridek visus doksus ir lauk laisko is RRT. ju isvados Omnitel privalomos.

 7. zima

  http://www.rrt.lt/index.php?-1774747976 va cia yra RRT tinklapyje tokie prasymu sablonai, kuriuos uzpildzius siunti registruotu laisku, kad jie padetu ispresti ginca del tokiu dalyku.

 8. zima

  As tai tikrai pasiryzau eiti iki galo ir tikrai nemokesiu ne menkiausio skatiko. Jie cia pridirbo ir tegu dabar kencia tuos nuostolius. Da tegu padekoja blemba, kad tiek metu buvau ju kliente, kol jie nepridirbo cia nesamoniu. Bet ne , kai buvau salone 4 kartus prasiau palikti sena plana arba siulyti kazka geresnio. Ar cia as turiu prasyti geresniu salygu 10 metu isbuvus ju kliente. Ir dar ant galo vadybininkas susierzines man pareiskek, kad jeigu nepatinka gali eiti kitur. Tai virsune viskam.Tokio nesiskaitymo isvis negalima toleruoti.

 9. Saila

  as pirma karta po sutarties nutraukimo gavau saskaita uz kova telpanti i sveika logika – sumazejus 20 lt. :) pastoviai itarinejau, kad mano per dideles saskaitos, tik niekaip neuztekdavo valios visus numerisu isklotineje pertikrinti. budavo tokiu atveju kad isklotineje rodo skambinta kokius 4 k is eiles velniai zino kam, nieko neprakalbeta, o ikainota kazkiek… skambininmo iprociu nepakeiciau, o kazkaip stebuklingai eme ir sumazejo 20 lt. dar pastoviai skambindavau jiems, kad sms nenueina i uzsieni, arba gauna mano viso menesios rasytus sms arba 10 kartu ta pati… nieko nedare, atseit viskas pas juos tvarkoje. kai gavo atsisakymo pareiskima, is karto ir sms pradejo siustis :) Labai dziaugiuosi gavus proga iseit is Omnitel, nes ju tas isgirtasis servisas mano atveju visai nepasiteisino ir saskaitos neaisku uz ka…kaip tik si men nemazai ir i RRT skambinau ir pas juos ant ragelio kabedavau kol atsilaisvins operatores… ir se tau, mazesne…

 10. atide

  niu bet ot scolaciai!!!!! kai pareikalavau kad man pastu atsiustu paskutine detalia saskaita, tik tada pasake kad tikrai ten yra uzskaityta suma uz nauda. Ir kad jos jau nepriskaiciuos ir kad ateis pastu saskaita ir bus jau isskaiciuota is tos sumos permoketa suma.
  kad aiskiau butu parasau kokia elektorine saskaita gavau:

  1. UAB “Omnitel” sąskaita už telekomunikacijų paslaugas 84.58
  Sąskaitos suma be PVM: 84.58
  PVM suma: 16.07
  Bendra sąskaitos suma su PVM: 100.65
  Mokėtina suma periodo pradžioje: -17.35
  Sumokėta suma per laikotarpį: 24.00
  Mokėtina suma ataskaitinio periodo pabaigoje: 100.65
  Mokėti iš viso: 100.65

  tai va, dabar atsius pastu, jau is to 100,65 isminusuota 17,35+24. vadinas reiks moket 59,30

  O kiek uzkibs ant kabliuko ir nesiaiskins paskutiniu saskaitu.

  Dabar belieka laukti saskaitos uz telefona.

 11. atide

  dar reiktu ir isklotine pasiimti, pasiziureti is kur ir tokia suma prikapsejo. viena tel is vis buvo isjungtas si men, kitu tik puse men sneketa. Na bet kniskis dabar toj iskotinei.

 12. rollas

  As pranesima del sutarties nutraukimo Omniteliui pateikiau 04.03d. (man pagal savitarnos duomenis “Asmenini” ivede nuo 03.16d.).
  Taigi siandien(04.06d.) skambina is Omnitelio, teiraujasi,
  -kodel nusprendziau iseiti is ju?
  -Sakau kodel kodel, del to, kad negraziai elgiates su savo klientais, apgaule bandot ikist neaiskius paskaiciavimus, kurie galu gale manes netenkina.
  -siulo vienam mano abonentui padidinti suteiktas minutes, kitam sumazint menesini mokesti.
  -sakau velu, jau iseinu pas kitus operatorius.
  -klausia ka kiti pasiule, kokius tarifus?
  -sakau, pasirinkau tai kas atitiko mano siandienos poreikius, ir ne minutes kainoje esme.
  -toliau vos ne maldauja, sako dar ne velu pasilikit pas mus, padidinsim vienam +1val, kitam sumazinsim menesini 10Lt.
  -sakau tikrai jau velu siulyti kazka, reikejo anksciau apie tai galvoti. Dabar praradot mano pasitikejima, ir nepades nei 20 val. uz 20 lt nei pan.
  Na ir po sito atsisveikinom.
  VISO GERO!

  OMNITEL – zmones bega!

  • zima

   saunuolis

 13. aidas

  Radau beribiame internete:

  UAB „Omnitel“
  Vytenio g. 18
  Vilnius LT-03503

  DĖL NUOSTOLIŲ ATLYGINIMO

  Gavome UAB „Omnitel“ laišką, kuriame teigiate, jog nutraukus sutartį prašysite padengti bendrovės nuostolius.

  Atsakydami į šitą raštą norime pabrėžti, kad nutraukėme sutartį dėl to, kad UAB „Omnitel“ vienašališkai pakeitė judriojo telefono ryšio paslaugų sutartyje (toliau – Sutartyje) numatytus UAB „Omnitel“ teikiamų ryšio paslaugų tarifus ir mėnesinį mokesčio dydį.

  Nutraukdami su UAB „Omnitel“ sudarytą Sutartį vadovavomės LR Ryšių Reguliavimo Tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1V-1160 patvirtintų Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių (toliau – Taisyklių) 12 p. pagal kurį „Sutartį abonentas turi teisę nutraukti anksčiau laiko, jei Teikėjas pakeičia Sutarties sąlygas, padidina Sutartyje nurodytų Paslaugų kainas arba iš esmės pažeidžia Sutartį. Jei abonentas šiame punkte nurodytu atveju nutraukia Sutartį, Teikėjas neturi teisės taikyti abonentui netesybų dėl priešlaikinio Sutarties nutraukimo.“

  Mes neturime pareigos atlyginti nuostolius. Pagal LR Civilinio kodekso 6.245 str. sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas. Civilinei atsakomybei atsirasti būtinos sąlygos – neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys ir kaltė. Šiuo atveju, mūsų manymu, nėra nė vienos iš būtinų sąlygų civilinei atsakomybei atsirasti, todėl UAB „Omnitel“ reikalavimas neturi pagrindo.

  Šiuo atveju nutraukdami Sutartį anksčiau laiko, nepadarėme nieko neteisėto, nieko nepažeidėme, bet pasinaudojome teisės aktuose numatyta teise. Taip pat nėra ir priežastinio ryšio, būtino civilinei atsakomybei atsirasti. Pagal LR CK 6.247 str. atsiradę UAB „Omnitel“ nuostoliai turėtų būti mūsų elgesio rezultatas. Tuo tarpu, kai būtent UAB „Omnitel“ veiksmai – esminių sutartyje nustatytų sąlygų vienašališkas pakeitimas – sąlygojo atitinkamas mūsų teises ir lėmė mūsų apsisprendimą nutraukti Sutartį, kas UAB „Omnitel“ teigimu, sukėlė nuostolių operatoriui.

  Ir galiausiai civilinei atsakomybei taikyti yra būtina skolininko kaltė. Mes Sutartį tinkamai vykdėme, ją nutraukėme prieš terminą ne pažeisdami Sutartį, o realizuodami savo teises, numatytas teisės aktuose (jau minėtose Taisyklėse). Vienašališkai pakeisdama mokėjimo už paslaugas sąlygas, UAB „Omnitel“ prisiėmė visą su tuo susijusią nuostolių riziką, t.y. veikdama kaip juridinis asmuo, turėjo ir galėjo numatyti galimas pasekmes, t.y. nuostolius. Tai reiškia, jog UAB „Omnitel“ nurodyta žala atsirado dėl pačios UAB „Omnitel“ veiksmų ir kaltės.

  Vadovaudamiesi Taisyklėmis bei LR Civilinio kodekso nuostatomis, pasinaudojome savo, kaip abonento teisėmis, ir manome, jog UAB „Omnitel“ reikalavimas neturi jokio pagrindo.

  Prašome nurodyti, kokiu pagrindu reikalaujate nuostolių atlyginimo. UAB „Omnitel“ ir toliau nepagrįstai reikalaujant atlyginti nuostolius, kreipsimės į LR Ryšių reguliavimo tarnybą dėl mūsų, kaip mobilaus ryšio operatoriaus kliento, teisių apsaugos.

  Pagarbiai,

  Vardas, pavardė,
  Parašas

  • zima

   Labai dekoju, pasinaudosime, jei gausime is omnitel reikalavimus del zalos atlyginimo. Laukiam dar vis.

   • aidas

    Dabar supratai apie ką aš porinau Algirdui 😉 ?
    Pranešimus reikia skaityti ne nuo galo, o iš eilės :)

    • zima

     Gerai jau gerai. reikia moketi suformuluoti teisiskai pagrystus ir argumentuotus laiskus, del ko neturetum moket naudu, baudu, nuolaidu ir t.t. Ruosiausi pati kurti kazka panasaus i tavo atsiusta cia laiskeli, dekui palengvinai. Tik reikia priminti, kad siusti reikia tik registruotus laiskus, saugoti kvitus, ir geriausiai, tai su pareikalavimu, kad gavo. Man taip sake RRT atstovas. Jau greitai bus menesis, kai issiuntem laiskus i omni ir dar jokio atsakymo. Nors jau seniai sedim pas kita operatoriu. Tik va atsakymo ner, kazkodel, matyt laiskai nepatiko, nes sukurem labai jau super. Paziureisim.

    • aidas

     Aš jiems viską siunčiu faksu, o kaip patvirtinimą pasilieku ataskaitą.
     Gal galima trumpai ką tokio super sukūrėte?
     Tautai: nepamirškite nutraukti tiesioginio debeto sutarčių.

 14. Algirdas

  Čia gal viskas teisiškai ir neblogai surašyta, tačiau einu – paprastesniu keliu.Gavau tą jų “prašymą” sumokėti už “nuolaidą telefonui…”???? gal tai reiškia, kad ją sumokėjus paskui dar gausiu papildomas sąskaitas jau už telefoną….Tipo ateikit į bet kurį saloną ir rasime abipusiai priimtiną sprendimą, tipo mes labai klientus gerbiame…Irgi mat pasaulio bamba, apie kurią visi turi suktis. Be trečiųjų asmenų (pradžiai be RRT) – nieko aš su jais žodžiu nebekalbėsiu. Parašysiu trumpai ir aiškiai : pagrįskite, prašau, savo prašymą juridiškai….O jau tada – kreipsiuosi į RRT. Čia visi daro mano nuomone klaidą. Aš raštu iš Omnio gavau atsakymus, kuriuos net debilas gali traktuoti kaip pranešimą, jog nuo tam tikros datos Omnitel NUTRAUKIA sutarties vykdymą, todėl aš – BUVAU PRIVERSTAS pereiti pas kitą operatorių (tiesiog, kad išsisaugoti numerį ir sumažinti savo nuostolius dėl tokių Omnitel veiksmų)

  • aidas

   Algirdai, čia būtent reikia eiti teisiniu, o ne paprastesniu keliu. Aš manau Omnitelis ras pinigų advokatų darbui apmokėti, o jie po raidelę išnarstys kiekvieną tavo raštą ir patikėk, ras prie ko prisikabinti.

   Ir atsargiau su pareiškimais apie debilus. Omnitelis su tavimi sutarties nenutraukė, jis tik vienašališkai pakeitė sutarties sąlygas. Sutartį nutraukei tu, perkeldamas numerį. O tau jau nutraukus sutartį, Omnitelis paprašė atlyginti jo patirtus nuostolius tau nutraukus sutartį.

   Nesikarščiuok, nes gali priskaldyti malkų.

   • zima

    o uz ka gi atskaldyti malkas? Juk Omnis pats naikina ankstesnius planus, vadinasi su ankstesnio plano panaikinimu ir dinksta visos sutartys. Nes sutarti tu pasirasai butent tomis salygomis. O jeigu vyksta kazkokie keitimai is operatoriaus puses ir man jie nepriimtii, nes padidejo menesinis mokestis ir t.t., tai kur cia mano kalte? Todel turiu pilna teise nutraukineti sutarti. Ir koks skirtumas, kad as nutraukiau sutarti siuo atveju, kodel turiu jiems dabar kazka atlyginti? Kur konkreciai mano kalte? Kur? Atsakykit. Pavyzdziui as, tai visuomet tvarkingai mokejau saskaitas. Kadangi esu is tu sluoksniu, kurie nesimaaudo piniguose ir siuo metu dar ir bedarbe, tai toks omnio asmeninis koki man pasiule visai man netinka. Istatymiskai turiu teise nutraukti sutarti be netesybu ir baudu, ir taip padariau, bet nera mano kaltes, nes ne del mano savavalisku paskatu nutraukta sutartis. O kas man kompensuos dar ir uz registruotu laisku siuntinejimus? Ir viso to nebutu buve, jei omnis nebutu tokios nesamones padares. Buciau naudojusis ju paslaugom iki galo sutarties. Bet atvirai tai pasibaugus sutarciai vistiek planavau is ju iseiti, nes pastebejom dideliu neatitikimu saskaitose, karta buvo didele suma atejus moket uz interneta, kuriuo net nesinaudojam. Taigi kovosiu ir nemokesiu ne skatiko.

   • Algirdas

    Dėkoju, Aidai už perspėjimus.Nesu karštakošis ir stengsiuosi nepriskaldyti malkų.Pradžiai manau užteks to, kad neisiuaš su jais kalbėtis.Į jų kvietimą pokalbiui bus tik mandagus tokių “pokalbių” atsisakymas su pasiūlymu raštiškai pateikti argumentuotą (juridiškai ir paskaičiuotą “buhalteriškai”) pretenziją (arba pateikti sąskaitą apmokėjimui jeigu skaito, kad savaime aišku jog aš už kažką turiu kažkiek sumokėti).Dabar gi parašo raštelį su nurodyta velniai žino iš kur kažkokia mistine suma ir velniai (t.y. Omnitelis) tik žino už kokias mistines naudas ar nuolaidas kurias dar jie , geradariai pasiruošę ir paderinti. Tegu neburia o tiesiai pasako, kad aš tą ir tą pažeidžiau/gavau ir todėl remiantis tuo ir tuo privalau sumokėti tiek ir tiek.Arba tiesiog atsiunčia sąskaitą už tą ir tą.Va tada jau teiksiu RRT prašymą (su visais priedais) spręsti tą ginčą.Iš Omnio gavau nedviprasmiškai aiškiai parašytą atsakymą, kad pagal pasirašytą akciją mano numeriai nuo tam tikros datos NEBEBUS APTARNAUJAMI. Aš tai vertinu, kaip perspėjimą/informavimą, jog dėl man nežinomų priežąsčių Omnis nuo tos datos nutraukia savo sutartinių įsipareigojimų vykdymą…

 15. zima

  Sulaukem saskaiteliu is omnitel, taciau jokiu baudu nera uz telefonus. Matyt musu issiusti laiskai su v isokiais straipsniais ir pretenzijomis padejo. Bet dar laukiam, gal sugalvos atskirai atsiusti kazka. Kolkas nesiskundziu isejusi pas kita operatoriu ir rysys geras, dar nebuvo taip, kad nesusikalbeciau. Ir vaziuojant veikia gerai. Na nzn, bet tikiu, kad saskaitos sumazes ir nebebus tokios kaip anksiau is niekur.

  • LL

   mes irgi jau sėdime kitame tinkle galvojame: kur mūsų galvos buvo anksčiau???…ech…. bet geriau vėliau, negu labai vėlai…

   manau, kad
   imsiu dar du tele2 numerius po 4 lt/mėn. ir šnekės šeimyna kiek norės ir mokės kapeikas… o ne jokius primestus planus…

   kadangi persikėlėm nuo balandžio 8 d., sąskaita kol kas buvo tik už kovą – tradicinė suma daugmaž…kiek pripaišys – žiūrėsim… bet bus raštai RRT ir t.t. niekas jiems nemokės už nieką, juolab mistinės naudos buvo apkrautos paildomais minimaliais mokesčiais ir t.t. tegul viską suskaičiuos… ir tada vertinsim, kas kam turi mokėti..

   P.S. beje, liko atliekami du omni pririšti telefonai:) jei ką – jiems grąžinsiu, nes atrišinėti neapsimoka

 16. Gelbekit

  jie atsiunte rasta del aparatu – atsakiau su visa informacija ir nurodomais teises aktais ir uzklausiau kokiu teisiniu pagrindu prasomi pinigai? tai jie atsake vel beveik identisku laisku, kad prasysime pinigu, bet nera net sumos parasyta. tai dar karta siunciu ta pati laiska ir lauksiu atsakymo del teisinio pinigu prasymo pagrindo. Zodziu jie tempia guma.. sulaukiu belekokio atsakymo ir registruotu laisku visas kopijas susegu ir i RRT ir vartotojams pasiusiu. o telefonu pakalbejus tai darbuotojas tik atsiprase, kad nezino teisinio pagrindo ir siulo naujas salygas, as jam sakau, kad jis .. (keiksmazodziai). cia jau teisybes ir principu reikalas. tokio zemo Omnitel lygio nesitikejau, nepades jiems ir nauja viesuju rysiu kompanija, nei joks naujas marketingas. taip gasdinti zmones, ‘prasyti’ pinigu.. slykstu.

  • zima

   Ale ot gudruciai, PRASYSIME PINIGU….Kaip dar drysta. Na, o jeigu vel atsius, kad prasysime tokios ir tokios sumos uz aparata, tai jau vienintelis kelias i RRT, kitos iseities neber. O cia tau ta rasta del aparatu atsiunte kartu su paskutine saskaita uz paslaugas, ar atskirai? Nes pvzd. mes jau pries menesi issiunteme laiska su pretenzijom, atsisakymu paslaugu, su visais CK ir istatymais ir iki siol ner atsakymo. Pakartotinai siunteme dar viena laiska faksu ir gi nieko, jokio atsakymo. O jau nuo balandzio 1d. mes nutraukeme su jais sutartis. Idomu ar sulauksime ju grasinancio laisko del telefonu ar nebe? KOlkas tylu.

   • Gelbekit

    rasta del telefonu atsiunte atskirai. bet idomiausia, kad kai kalbu su omnio juodadarbiu tai sakau viena – jis atsako visai ka kita, lyg negirdetu. lyg sektantai elgiasi, parasai viena, atsako visai ne i tema.

 17. beje, klausimas/situacija – tarkim yra abonentas, kuriam planas ‘asmeninis’ dar tik bus pasiulytas birzelio menesi. sutartis su Omnitel pasirasyta sausi ir kas jei dabar nutraukti sutarti, o tam pagrindu nurodyti, kad si kontora prarado pasitikejima. zinoma Omnitel prasys pinigu. einama i RRT su nutraukimo priezastimi, tik kaip ja suformuluoti teisiskai, logiskai? suprantama, kad pralaimima matomai, sumokama ta bauda, bet galima atidaryti koki saita pvz. omnitelinti.lt ir ten amziams ideti susirasinejimo su omnitel ir rrt kopijas 😉 priezastis: pasitikejimo praradimas :)))

  • zima

   Tokioj situacijoj gal geriau sulaukti birzelio, pasinaudoti esamu planu iki galo. Arba kreipkis el. pastu i RRT su tokiu klausimu ir patars. Mes tai isejome is ju kovo 31d., pries pat balandzio 1d. Kazkaip nenorejome anksciau laiko ta padaryti.

  • LL

   dėl pasitikėjimo praradimo – nelaimėsi… čia gi ne juridinis faktas… turėtum palaukti, kol jie pažeis sutartį…

   • Gelbekit

    ko gera nelaimeciau nieko ishskyrus atgarsius 😉 bet siaip pats momentas idomus, dabar budamas klientas jau esu nepatenkintas omniteliu, vien del ju masiskai taikomu nauju planu. bendrove turi bloga reputacija ir as del tos priezasties nebenoriu buti ju klientas, nelaukdamas man asmeniskai tik birzelio menesi pritaikomo plano. ir cia grynai zmogiskas momentas, matau kaip visus isdurineja ir idomu ar teiseje apie tai kas nors yra. pvz. prekybos centre isikurusi parduotuve garsetu savo klientu isdurinejimu, manau prekybos centras ja ismestu, kad klientai nepradetu vengti visai to centro.

 18. Runkelis

  Na, va… Gavau sąskaitas už praeitą periodą. Labai įdomu…
  Pradžioje turėjau 3 numerius. Prasidėjus “asmeninimo” vajui, su 2 numeriais perbėgau pas kitą operatorių nuo kovo 25d. Vienas numeris liko pas omnį, nes jam nesiūlė “asmeninio” (liko “mano”) ir kaip ir nebuvo formalaus pagrindo pabėgti.
  Iš kitų dviejų numerių, vienas buvo “laisvas”, kitam sausio 31d. pagal kalėdinę akciją buvo paimtas aparatas ir pratęsta sutartis dviem metams “valandos 5”. Tai po kovo 25 d. omnio savitarnoje įvyko įdomus virsmas – numeris su “valandos 5” ir paimtu aparatu iš savitarnos visiškai dingo, laisvas numeris savitarnoje liko, bet tapo “neprieinamas”, o numeris su “mano” planu veikia normaliai. Dabar savitarnoje matau sąskaitas 2 (DVIEMS)!!! numeriams (to kur laisvas ir su “mano” planu), kurių suma (31,18 Lt) yra MAŽESNĖ, nei “kliento sąskaitų balansas” (45,09 Lt). Logiškai pagalvojus, “balansas” plius minus normalus – už “mano” plano numerį sąskaita pilnam periodui nuo 09.03.15 iki 09.04.15, už laisvą numerį nuo 09.03.15 iki 09.03.25 ir už kalėdinį “akcijinį” numerį su aparatu nuo 09.03.15 iki 09.03.25.
  Įdomiausia tai, kad nuo kovo 25d. iš savitarnos visiškai dingo numeris su akcijinu aparatu ir aš negaliu kontroliuoti kas ten su juo omnyje “daroma”, nors sąskaita lyg ir kažkur yra, nes sąskaitų balanse atsispindi. Beje, laisvam numeriui sąskaita pateikta pagal “asmeninį” planą. Įtariu, kad ir numeriui su akcijiniu aparatu irgi… Bet sąskaitos tai nematau… Dabar svarstau – šiauštis dėl “asmeninio” plano taikymo (principas!), ar negadinti sau nervų dėl kelių litų. Tuo labiau, kad panašu, kad omnis susitaikė su abiejų numerių ir aparato praradimu…
  Vienžiu, omnyje totalus BARDAKAS!!!

  • zima

   Zinai, as tai nesigailiu isejusi is omnio. Pagaliau pajauciau kalbejimo laisve. Ko niekada nebuvo omnyje. Taip, kad pas ji niekada nebegrysiu. Aisku siauskis, jie naudojasi tokiais nepatenkintu klientu tylejimais, o jeigu mato, kad del ju nesamoniu nesureaguoji, tai ir daro kas jiem patinka apgaudinedami. Jau as pasimokinau su panasiais ju sukciavimais, taip, kas jei kas nors itartino kils tele2 tupint, tai tikrai pakelsiu suma. Stebiu saskaitas savitarnoj tele2, tai kolkas jokiu nesamoniu. O ir baudu nebesulaukiam is omnio. Verta buvo iseiti.

 19. Gelbekit

  Stai ir atsakymas i uzklausima kokiu pagrindu reikalaujat pinigu uz ‚iranga‘ – zodziu telefona ~ apie 200lt. Jau renkami dokumentai siuntimui i RRT. Ka manot?
  p.s. matomai cia sablonas, nes abonentas seniai vienas is pirmu perejes i kita tinklą.
  __
  Dėkojame, kad kreipėtės.
  Atsakydami į Jūsų raštą informuojame, kad pagal Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 12 punktą, o taip pat viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo sutartį, sudarytą su Jumis, Jūs turite teisę nutraukti paslaugų teikimo sutartį, netaikant sutartyse nurodytų netesybų, tačiau atkreipiame dėmesį, kad pagal Civilinio kodekso 6.721 straipsnio 1 dalį klientas, vienašališkai nutraukdamas sutartį, privalo ne tik sumokėti paslaugų teikėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, bet ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš kliento momento. Vienšalis sutarties nutraukimas nepanaikina paslaugų teikėjo teisės reikalauti, kad klientas atlygintų nuostolius, atsiradusius dėl sutarties neįvykdymo (Civilinio kodekso 6.221 straipsnio 2 dalis).
  Atsižvelgiant į tai, kad Omnitel, vykdydama sutartį, yra suteikusi Jums nuolaidų įrangai įsigyti, ši suma yra laikytina Omnitel patirtomis protingomis išlaidomis, siekiant įvykdyti sutartį, o tuo pačiu ir nuostoliais, kuriuos Omnitel patirtų Jums apsisprendus atsisakyti Omnitel teikiamų paslaugų ankščiau sutarto termino.

  Klientų aptarnavimo centro vadovė Giedrė Ančerevičiūtė.
  Gerda Gaidamavičiūtė, tel.:….

  • zima

   Visiskas marazmas, nesamone. Jie vis dar mulkina zmones. Kreipkis i RRT. Izulumas aukstam lygy. Na o mes kolkas dar negavome jokiu panasiu reikalavimu ir grasinimu. laukiam toliau…

   • issiuntem i RRT pora registruotu laisku su prasymais isaiskinti kas teisus ir kam cia moketi reikia – laukiam toliau…

 20. Runkelis

  Na, va… Gavau OFICIALIĄ Omnitelio sąskaitą. Nuostabu, puiku, žavinga!!!! Trys lapai sąskaitų – tradiciniai. O vat ketvirtas… :) Tai OHO-HO-HO
  Siūlau pasigėrėti:

  NETESYBŲ ATASKAITA Laikotarpis Suma Lt su PVM

  Netesybų suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2009 03 16 0,00
  Sumokėta suma per laikotarpį * 2009 03 16–2009 04 15 0,00
  Išrašyta netesybų per laikotarpį 2009 03 17–2009 04 16 400,00
  Anuliuota netesybų per laikotarpį 2009 03 16–2009 04 15 400,00

  Iš viso mokėti ** 2009 04 16 0,00

  Tris kartus valio, valio, valio !!!

  Ačiū visiems konsultavusiems, ruošusiems šablonus ir šiaip išsakiusiems protingas mintis!

  • Mare

   O tai tie 400 Lt tai cia nuolaida telefonui kuri buvo suteikta?

 21. Runkelis

  Taip

  • rasas

   -manau ne. Tie 400,- butu buve uz sutarties nutraukima anksciau laiko.
   Nors is sirdies dziaugsiausi jei uz telefona. man irgi parejo analogiska saskaita su 00,00

   • Mindė

    O man visai visai neaišku. Parašiau raštą,kad sutartį nutraukiu nuo 04.01 (gavau raštą, kad planas bus įvestas nuo 04.01, įvedė nuo 03.15).Iš jų gavau raštą,kad netesybų nereiks mokėti, tik reiks mok. už telef.,tačiau savitarnoje rodo,kad “asmeninis” tebekapsi. Šiandien gavau sąsk. -mokėti už pilną mėn.,nors telefono Nr. nuo 04.01 nesinaudoju, bet Omnitelis man telefono neatjungė. jis yra aktyvus. Kam dabar rašyti pretenzijas ar skambinti net nebežinau. Gal kas patartumėte.

    • dainius

     Manau, kad geriausiai eiti tiesiai į Omnitel ir su jais pačiais išsiaiškinti kas, kaip ir dėl ko. Spėju, kad taip lengviausia gauti atsakymus.

    • zima

     O as siulau, kreiptis i RRT. Gali pradzioj kreiptis el. pastu. Jie greitai atsako(bent jau man). Isdestyk jiems ir jie tau patars. Tu turi irodymus, kad tau tas planas turejo isigalioti 04.01, o jie paankstino, taip, kad cia jau nebesazininga.

 22. Gelbekit

  jei ne – susirenki dokumentus ir i RRT kulniuoji. pakaks, kad jie pasuks Omniteliui ir uzklaus del taves.

 23. Mindė

  Ačiū. Ryt bandysiu aiškintis

  • zima

   Uzlausk juos kaip reikiant su RRT pagalba. Sekmes. Nes sitie sukciai perdaug isivaziavo.

 24. uztai kaip dabar dirba viesieji rysiai – kas antras komentaras delfine, kad kas cia tokio, viskas juk ok 😉 medziaga PR darbo metodu tyrimams 😉 dirbama suderintai, bet be fantazijos.

 25. joker

  man situacija tokia, jog omnitelis pakeite conecto sutarties salygas nepadidindamas menesinio mokesčio, bet ji sumažindamas tuo pačiu neproporcingai sumažindamas perduodamu duomenu kieki.ar nutraukus sutarti jai nepasibaigus reikes moketi už sutarties nutraukimą po 20lt/men?

  • zima

   pasiklausk RRT elektroniniu pastu ir gausi ats tikrai.

   • zilius

    zima kaip uzsuktas – bet kokiu klausimu siulo kreiptis i RRT :) manau, kad zymiai greiciau ir efektyviau kai kuriuos klausimus galima isspresti kreipiantis tiesiogiai i operatoriu.

    • zima

     Deje, klysti, nes su mumis niekas(is omnio puses) nesikalbejo. Mes jiems raseme laiska su pretenzijomis ir prasymu palikti esama plana. Tik deje jokio ats negavome visa menesi. O omnio salone vadybininkas isvis parode tokia nepagarba ir arogansija, kad nepeliko noro omny likti. Tai konsultavausi su RRT teisinius dalykus, nes isejome is omnio, todel buvo svarbu zinoti viska. O omnio konsultacija daugeliu atveju buvo perdaug nesazininga. Nes dar kovo pradzioj kai nuejau i ju salona man jie liepe moketi netesybas(melas akivaizdu), kas veliau paaiskejo, kad nereikia ir t.t. Taip, kad patikimiau kreiptis i RRt, o ne i omnis, kuris taip ir laukia momento kaip apmulkinti klienta.

 26. vilka

  Planas isigaliojo 04 01 – tai kaip suprantu, dabar nutraukti sutarti be netesybu nebeimanoma? Praziopsojau truputi, bet dabar Omnitel salone vadybynykas aiskina, kad bus netesybos iki sutarties galo. Kaip is tikro yra gal kas zino? Gal eiti i kita operatoriu, jis ka pasiulys,nes Bite toliau varo ta reklama, kad dar nevelu pereiti etc???/

  • zima

   Gaila, kad praziopsojai. Kiek atsimenu man RRt atsiunte atsakyma ir ten ten buvo ju paaiskinta, kad susitvarkyti reikia iki planui isigaliojant. Gali meginti protestuoti del naujojo plano , motyvuodamas tuo, kad negavai jokio pranesimo is ju, ir reikalauk arba palikti senaji, arba derekis del tau palankesniu salygu. Bet as asmeniskai tokioj situacijoj pradeciau kova. Megink irgi tartis dar su RRT, gal jie ka patars.

  • LL

   reikėjo tiesiog parašyti, kad nesutinki, o juk perėjimas kitur užtrunka… mes perėjom balandžio 8 d.

   už tą savaitę Omni už 4 numerius paskaičiavo 61 lt (įrangos mokestį trim telefonams skaičiavo už pilną mėnesį)…

   Tele2 paėmiau dar vieną numerį, tad iš viso turim penkis. Sąskaita už visus juos už 22 dienas – 35 lt.

   Netesybų nepriskaičiuota, už telefonus irgi.

   Beje, šeštadienio Vilniaus’Kauno dienoj Zabulis piarinasi per 3 puslapius ir sako, kad asmeninis buvo parengtas prieš krizę:)))))))) o dabar vartotojams siūlo dėl visko tartis… mano daug bendradarbių nuėję gavo maždaug perpus sumažintus planus ir liko Omnitelyje… bet kai kam gaunasi minutės kaina 40-50 centų, nes visų gautų minučių jie niekaip neišnaudoja… juolab sms… bet moka kaip bėriai

 27. makolan

  Del laiko stokos neatsisakiau plano ”asmeninis”,kuri įvedė nuo balandzio 1d.,tik buvau išsiuntes raštą Omnitel, kad nesutinku su jų įvedamu planu.Iki šiol tylu, bei skaičiuoja naujais įkainiais.Kol neapmokėjau sąskaitos ,gal galėčiau kažką išspręsti (apginti) savo teises ? Patarkit.

  • zima

   Jei turi kopijas issiusto laisko i omni ir pasto kvitus, tai manyciau gali atsisakyti sio naujojo plano. Pasitark su RRT elektroniniu pastu. O mes kai issiunteme i omni rasta, tai irgi negavome iki siol jokio ats. Tai siuntem antra karta ir dar nuejome i omni , kad isjungtu korteles. Kolkas kas dar negavome jokiu baudu ar dar ko ten del telefo.

   • makolan

    Man nelabai aisku su tais laiškais siunčiamais iš pašto.Siunčiau registruota pirmenybinį-gavau paprastą kvitelį ,kuriame buvo omnio adresas jame.Tai nesuprantu koks čia įrodymas,ir ką ten siunčiu,gal kokį Kalėdinį pasveikinimą.Gal yra kokiu rimtesniu formų pvz. su patvirtinimu ?

 28. makolan

  http://vz.lt/Default2.aspx?ArticleID=9d735137-ec1e-49da-b924-f49c31a5658c&open=sec

  nauji reultatai,Man nuo birzelio turi dar vienam telefonui įvesti,,asmenini,, ,bet keista negaunu pasiūlymo .Gal atšoko?

 29. lawro

  Man ta pati situacija – negaunu asmeninio pasiulymo. Greiciausiai ismaste nauja taktika, pakeisti nepranese. Galvoji kad paliks sena plana val 5 ir pyst nuo birzelio 1-osios…

  • makolan

   Tiktrai ne.Turi pranežti prieš 30 dienu

   • lawro

    Na tada nuo birzelio pirmos tikrai neives. Beje ar pastebejote papildomas paslaugas omnitel saskaitose? Niekada nesigilinau, taciau siandien suzinojau kad pvz taxi iskvietimas trumpuoju numeriu kainuoja pvz 1LT. Kitose firmose net 4LT. Galetu pries skambinant robotas paklausti ar sutinkate moketi 1LT? Ar jie neprivalo kazkaip informuoti?

    • makolan

     trumpi ir kiti spec. numeriai visada brangiau kainuoja,ir dažniausia skelbia svetainese ir geriausia išanksto pasidomėti.O jei nera to numerio ,tai aišku turėtų inf. prieš sujungiant-čia tik mano nuomonė.

    • gto

     Deja, dauguma taxi trumpųjų numerių dabar tapo mokamais, pats visai neseniai išsiaiškinau, išklotinę pasiėmęs. Tarp kitko, net jei trumpasis numeris ir nemokamas (bankai arba Čili, pavyzdžiui), Omnitel vistiek apmokestina tinklo tarifais – jokie trumpieji numeriai neįeina į suteiktas minutes (asmeninio, valandos5 ar kitokio plano). Taip kad paskambinėjus trumpaisiais numeriais galima netikėtai pasididinti sąskaitą, ypač jeigu palaukti tenka.

 30. Tikrai verta detaliau pasigilinti i saskaitos eilutes: “kiti mokesciai” ir “papildomos paslaugos”, pvz. paskambinus i klientu aptarnavima. As ten uz kelis men. buvau rades ir pyptonu ir fakso mokesciu, kuriu neuzsakinejau. Kompensavo 😉

  (naudingi patarimai paGoogl’inus: “teisingiskundai”)

 31. As

  Mano situacija tokia.Laiska apie asmenini plana gavom 03 02d. obuvo zadama keisti nuo 04 01d. po poros dienu nuejom i omnitel salona pasiteirauti ka darytijei nenorim sito plano,tai mums buvo pasakyta,kad galim keisti i betkuri kita brangesny,arba laukti sutarties termino pabaigos ir toliau eiti kur nori,arba dar galima moketi netesybas ir traukti sutarty…. tai mes nuleidom rankas. Gavus saskaita uz balandy plaukai pasisiause.Patarkit ka daryti su tais sukciais.Kaip nutraukti sutarty su jais o sutartis dviem telefonam dar metam laiko…

  • zima

   Patarciau nemoketi atsiustos saskaitos ir kreiptis i omnitel su pretezijomis, kad nesutinkata su naujomis salygomis ir atsisakote moketi saskaita. Kiek zinau galima uzgincyti pirmaja saskaita. Bet reikia veikti labai greitai. Gaila, kad pabugote nutraukti sutartis, butumete tai pasiekia be problemu kaip ir mes. O dabar jau sudetingiau. Pretenzijas ir reikalavimus reikia siusti registruotu laisku ir su atsakymu, kad gavo.Bet geriausiai kreiptis i RRT ir pateikti visas problemas jiems jie ir imsis nagrineti ginca tarp jusu ir omnio. Sekmes. Bekite nuo situ sukciu, nes ne tik jus apmove, bet ir daugybe zmoniu.

  • makolan

   Mano nuomone-tik neapmokėti saskaitos irkreiptis patarimo į RRT( bent telefonu ar e-paštu) ir būtinai motyvuoti ,kad negavot pranešimo, kaip reikalaujama prieš 30 dienų-laišką vistiek jie siunčia neregistruotą.Parašyk ,kaip sekės.

 32. makolan

  Citata iš” Viln.diena” – Planą sujaukė ekonomika

  Žinoma, apie tai, kad naujasis planas gali virsti priemone klientams atbaidyti, iš pradžių nepagalvota. Kaip teigė “Omnitel” prezidentas Antanas Zabulis, šio plano idėja kilo dar praėjusiais metais, buvo atlikti nuomonės tyrimai, kurie ir parodė, kokie siūlymai klientams patrauklūs ir reikalingi. “Tuo metu augant mobiliojo ryšio paslaugų vartojimui, jų kainos buvo mažiausios per visą Lietuvos mobiliojo ryšio istoriją. Tačiau sparčiai pasikeitus ekonominei padėčiai, neliko užtikrintumo dėl ateities, darbo vietų ir buvusių poreikių”, – kalbėjo bendrovės atstovas.

 33. Sveiki, mes ir nutraukeme, jie iki galo aiskino, kad bus netesybos priskaiciuotos, mus kaip reikiant isgasdino dar gazdino kad reikes nuolaidas gautas pokalbiams grazinti….oi kaip pikta buvo. vakar gavom. Ju rasta oficialu, kad nereikes netesybu moketi (bet jie atsake i musu su datom ir straipsniais parasyta laika jiems).
  Zodziu jie gasdina daug
  Dar galvoju rasyti pretenzija del saskaitos, nes paskutine atejo jau su pakeltu abonentiniu, ir atsisakyti moketi, tegu perskaiciuoja

  • LL

   aš tai sumokėsiu jiems už tas paskutines 8 dienas ir negaišiu laiko… tegul pasiunta… bet galiu prisipažinti, kad apie 50-60 žmonių pažįstamų pakonsultavau kaip su Omniu kovoti ir visi kažką pasiekė… vieni išėjo į kitur be jokių pasekmių, kitiems dvigubai planus sumažino….svarbiausia netylėti ir neleisti lipti ant galvos…

 34. As

  aciu visiems. Siand einu i omnitely… laukite tesinio…

 35. makolan

  str.”Verslo ziniose”2009.05.08-OMNITEL,IKI TAIKOS VIENAS ZINGSNIS

  Mobiliojo ryšio UAB “Omnitel” baigia susitaikyti su abonentais, pasipiktinusiais jos vienašališkai pakeista kainodara – liko išnagrinėti paskutinį ginčą. Nuo birželio 1 d. abonentų laukia dar vienas “Asmeninių” planų įvedimo etapas – tačiau jų koncepcija jau pasikeitė.
  Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) vis dar nepriėmė nė vieno sprendimo „Omnitel“ ginčuose su klientais, nes
  „Omnitel“ sutiko patenkinti vartotojų reikalavimus ir šalys susitaikydavo.
  Rasa Karalienė, RRT atstovė, sako, jog vienas ginčas dar nagrinėjamas, tačiau ir jis gali baigtis ne
  sprendimu, o taika.
  Mat dabar laukiama ieškovo atsakymo dėl „Omnitel“ pasiūlyto taikaus ginčo sprendimo.
  VŽ rašė, jog iki tol neregėta vartotojų skundų lavina tarnybą užplūdo, kai „Omnitel“ šį pavasarį savo
  ištikimiems klientams įvedė „Asmeninius“ planus.
  Skundų pikas buvo kovą. Tačiau jie toliau plūdo ir balandį – tuomet RRT gavo 135 naujus tipinius raštus iš
  vartotojų.
  Iš viso dėl „Omnitel“ veiksmų RRT yra gavusi 630 tipinių abonentų raštų, kurių formos buvo išplatintos
  internete. Iš šių raštų septyni buvo nagrinėjami kaip ginčai. Visi ginčai buvo dėl mokėjimo planų keitimo bei
  netesybų už sutarties nutraukimą netaikymo.
  „4 ginčai baigėsi RRT taip ir nepriėmus sprendimo, nes nagrinėjimo proceso metu „Omnitel“ pasiūlė klientui
  taikų ginčo sprendimą, 2 prašymai išnagrinėti ginčą neatitiko nustatytų reikalavimų ir per nurodytus terminus
  ieškovai nepateikė prašytos papildomos medžiagos. Vienas ginčas, kaip minėta, dar nagrinėjamas“, – dėsto p.
  Karalienė.

  Vėl keis kainas
  Nuo kovo 15 d. „Omnitel“ naują kainodarą įvedė maždaug 90% savo verslo ir privačių klientų – tuomet planas
  „Asmeninis“ buvo automatiškai suteiktas tiems vartotojams, kurių sutartys su bendrove buvo pasirašytos iki
  2008 m. rugsėjo 1 d.
  Dar vienas „Asmeninių“ planų įvedimo etapas laukia nuo birželio 1 d.
  Tuomet „Asmeniniai“ planai bus įvesti likusiems „Omnitel“ klientams – tiems, kurie sutartis su bendrove
  pasirašė nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. iki 2009 m. vasario 1 d. Pasak bendrovės, tokių klientų yra tik saujelė,
  mažiau nei 10%.
  VŽ rašė, kad pavasarinis planų keitimas gerokai suaktyvino „Omnitel“ abonentų migraciją. Nepatenkinti
  kainodara per kovą–balandį iš „Omnitel“ pas konkurentus pabėgo per 26.000 abonentų.
  Kaip vartotojai sureaguos į antrąjį planų keitimo etapą, paaiškės artimiausiomis savaitėmis.
  Tačiau tokio didelio triukšmo gali nebebūti, mat „Omnitel“ skelbia, kad, po pirmojo etapo pakoregavus
  sąlygas, per keletą mėnesių „Asmeninis“ planas pakito, tapo lankstesnis.
  „Jeigu pasiūlytas „Asmeninis“ mokėjimo planas vartotojui šiuo metu nebetinka, mes pritaikysime planą
  pasikeitusiems vartotojo poreikiams. Kiekvienas toks atvejis yra individualus – tai gali būti ir gauto
  „Asmeninio“ plano tikrųjų pranašumų išaiškinimas, ir poreikis gauti daugiau ar mažiau paslaugų, pokalbių
  minučių ir t.t. Kaip dabar matome, jis neturi būti baigtinis visiems laikams – „Asmeninis“ planas keisis
  priklausomai nuo besikeičiančių vartotojų poreikių“,– dėsto Antanas Zabulis, „Omnitel“ prezidentas.

 36. Vika

  Jeigu jau nuo birzelio 1d bus naujas vedimas asmeniniu, tai kaip ir turejau jau buti gavusi pranesima, ar ne? Sutarti kai pasirasinejau tai ir sena pavarde padare sutarti ir senu adresu. Sakau o tai kaip cia bus. Sako nesvarbu. Tai kazkam nueis laiskas, bet ne man.

  • Vika

   truputi apgavau… :) Savitarnoje tik seni mano duomenys, o sutartyje pasirodo viskas gerai, bet laisko vistiek negavau… Butu idomu suzinoti siulomus planus

   • makolan

    tubūt jie ,kolkas permąsto strategiją ir kol kas susilaiko.Aš irgi kol kas negavau, su saskaita taip pat negavau ,jaučiu ,gal bandys įvesti nuo 06.15d, ar 07.01d.Bet kokiu atveju turi pranešti prieš 30 dienų.

 37. Egis

  As taip pat meginsiu eit i omniteli ir aiskintis kas kaip , nes kaip auksciau buvo mineta man nemokamu NEISNAUDOTU minuciu nei sms nereikia, noriu moket uz tai ka isnaudojau , o ne uz tai ko nereikia :) Man dar visi metai :( minimaliai isleizdavau iki 30 lt, nes mazai sneku daugiau sms.. o dabar ateina saskaitos virs beveik 50 lt tik nesuprantu is kur jie toki vidurki eme .. baisiai idomu..
  met kiek ziurejau sutartyse kokias turiu nera nieko parasyta koks planas parinktas kai sudarineta sutartis.. kokie tarifai , nieko , dave tik garantinio lapa ir ten kai telefona emiau tai dar damoket reikejo ir viskas ka gavau , net pacios sutarties nedave atrodo , kazkokia nesamone. Omnitelije jau 8 metai ir tokias nesamones pirma kart matau labai jau jie “myli” savo ilgamecius vartotojus.
  senas minimalus mokestis atrodo “MANO” planas buvo 8 lt o dabar 15 lt ir kur cia vidurkis :) jie tikriausiai temato.. zodziu ziuresim 😉

 38. As

  Taigi,kaip minejau ta diena buvau omnitelyje. ty aisku neleido prasizioti apie sutarties nutraukima… lojalumas klientams neispasakytas…bet kodel jis tik tada atsiranda kai visi issilaksto… tiesiog buvo sunku mandagiai atsikratyti konsultantes…ty isejom pasvarstyti ka toliau darysim.ta pacia diena apejom konkurentus ir manau radom is ko rinktis. tai vat, nunesiau i omnitely (Laisves al.)skunda kad tinkamai neinformavo musu ir nutraukiam sutarty su omniteliu.Tenai niekas jau musu neykalbinejo likti.Tai vat,laukiam ziniu kas toliau bus…

 39. tadas

  Buvusiems ir esantiems “Omnitel” klientams
  http://www.publika.lt/apklausa-15-4a140bf58a9f4.html
  Aciu:)

 40. ejimus baigiau, RRT atsake su is Omnitelio gautu laisku, kad netesybu ir jokiu mokesciu neprasys. Reiktu is Omnitelio prasyti atlyginti moralinius nuostolius, bet dar LT nesubrendusi tam. Ir gaila, kad neisaiskina kas is tikro teisus. Ar Omnitelis reikalaves baudas apmoketi uz sutarties nutraukima ar zmogus kuris pakeitus bendrovei sutarties salygas nutrauke sutarti…?…
  dar turiu abonenta su birzeli keiciamu planu, laukiu dar ‘asmeninio’ 😉

 41. Krienas

  Sveiki,
  Perejau pas kita operatoriu. Sulaukiau skambucio, kad bus ragas man, jei negrisiu atgal. Padekojau ir pasiunciau kulturingai. Laukiu saskaitos :) Beje, islaidos uz mobilu krito per puse. Dekui kitam operatoriui. Omnitel- zmones, bekit :)

  • LL

   jokios Omnio post-sąskaitos neatėjo… nei už nutraukimą, nei už telefonus (4 su galiojačioms sutartim)… garbė jiems nors tiek :)
   Tele2 ryšys prastesnis, tenka tai pripažinti… bet mokam tiek, kiek prakalbam, plius 5 abonentai nemokamai tarpusavyje… gyvenimas tęsiasi

 42. Rita

  Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1V-1160 (Žin., 2005, Nr. 152-5627; 2006, Nr. 2) (toliau – Taisyklės), 23 punktas nustato, kad teikėjas turi teisę keisti paslaugų teikimo kainas, jei tokia teisė nustatyta paslaugų teikimo sutartyje.
  Taisyklių 12 punktas nustato, kad sutartį abonentas turi teisę nutraukti anksčiau laiko, jei teikėjas pakeičia sutarties sąlygas, padidina sutartyje nurodytų paslaugų kainas arba iš esmės pažeidžia sutartį. Apie sutarties sąlygų pakeitimus ir paslaugų kainų padidinimą abonentui pranešama iš anksto, ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį, ir kartu pranešama apie jo teisę be jokių netesybų dėl priešlaikinio sutarties nutraukimo nutraukti sutartį, jei naujosios sutarties sąlygos ar paslaugų kainos jam nepriimtinos. Jei abonentas šiame punkte nurodytu atveju nutraukia sutartį, teikėjas neturi teisės taikyti abonentui jokių netesybų dėl priešlaikinio sutarties nutraukimo.
  Taigi tuo atveju, jeigu teikėjas pakeičia sutarties sąlygas, įskaitant paslaugų kainos padidinimą, abonentas įgyja teisę Taisyklių 12 punkto nustatyta tvarka be jokių netesybų nutraukti sutartį anksčiau nustatyto laiko.
  Nuo gautame pranešime nurodytos dienos, kada turi įsigalioti naujos sutarties sąlygos, pasinaudoti šia teise negalėsite.
  Jeigu Jūs negavote Taisyklių 12 punkte nurodyto pranešimo, rašote paslaugų teikėjui registruotą laišką, kuriame konstatuojate, kad pranešimo negavote, kainos pakeistos vienašališkai ir Jūs turite teisę sutartį nutraukti be jokių netesybų. Po to sprendžiate, ar nutraukti sutartį ar pereiti pas kitą paslaugų teikėją.
  Jei paslaugų teikėjas išrašo sąskaitą baudoms, naudoms ar kt. nuostoliams padengti ar perskaičiuoja sąskaitas pagal naujus tarifus nutraukus sutartį Taisyklių 12 punkto nurodytu atveju, reikia raštu kreiptis į paslaugų teikėją ir šią sąskaitą ginčyti t.y., atsisakyti apmokėti. Tas būtina, nes Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 15-597) 16 straipsnio 3 dalis nustato, kad „Duomenų valdytojas gali teikti skolininkų duomenis tik tuo atveju, jeigu jis duomenų subjektui raštu pateikė priminimą apie įsipareigojimų neįvykdymą ir per 18 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai duomenų valdytojas išsiuntė (pateikė) duomenų subjektui priminimą:
  1) įsiskolinimas liko nepadengtas ir (ar) mokėjimo terminas nebuvo atidėtas arba;
  2) duomenų subjektas pagrįstai neginčijo įsiskolinimo.“

  LR ryšių reguliavimo tarnyba

 43. Rita

  as tik galvoju, ka man pirmiausia reikia daryti, jei as noriu pereiti pas kita operatoriu?

  ar ispradziu pereiti ir po to parasyti OMNITEL kad salygos netenkina

  arba …parasyti OMNITEL apie nutraukima ir po to pereiti i BITE?

  nenoriu kad OMNITEL man issiungtu numeri anksciau laiko…

  • As

   nueikite i bite ir jums mergaites pades viska sutvarkyti.

 44. Vika

  Omnitel pradejo siulyti asmeninukus ir tiems klientams kurie veliau sutartis sudare. Bet siulo telefonu. Matyt apsidraudzia nuo isejimu, nes telefonu vistiek pokalbiai irasomi ir jei sutiksi tai sutiksi, o jei ne tai manau paliks ta pati plana kur turejai.

 45. Runkelis

  Pasiūlė ir man… Labai mandagi panelė :) Vos ne po kiekvieno mano žodžio vis dėkojo. Bet kai paprašiau pasiūlymą atsųsti el. paštu, tai sakė, kad bus po trijų dienų. Bet praėjo ir trys dienos, ir savaitė, ir dvi savaitės… Gavau galų gale pasiūlymą el. paštu. Dabar, matyt, reiks laukt dvi savaites kol paskambins. Nes praėjo jau dvi dienos, o “artimiausias metas”, per kurį su manim “telefonu susisieks Omnitel konsultantas”, kaip rašo laiške, dar neatėjo…

 46. […] yra kurie mokosi iš svetimų klaidų, bet pasitaiko ir tokių kurie mano, kad yra išskirtiniai ir lipdami ant grėblių tikisi kitokio rezultato. Kadangi rytoj bus rugsėjo pirmoji tai visus pasveikiname su pasibaigusiom atostogomis, […]

 47. Dita

  gavau šiandien laišką iš SKOLŲ VALDYMO CENTRO. Ten rašo, kad per 7 dienas turiu apmokėti 255,16Lt omniteliui ir 40 Lt skolos administravimo mokestį.
  raštisškai nieko nepateikiau ir neužginčyjau omnitelyje, paprasčiausia nuėjau į kitą tinklą pasilikdama tą patį numerį. Tai ar dabar nieko kito nebelieka kaip apmokėti? Patarkit…

 48. Darius

  Labadiena,

  neseniai grįžau Lietuvą ir tik tada sužinojau apie visas šitas omnitel’io akcijas. Norėjau paklaust ar vis dar galiu nutraukti su jais sutartį, ar buvo kažkoks terminas per kurį galėjau tai padaryti?

 49. Rolandas

  Na netyčia radau cia apie asmenini planą, na gal kitiems taip buvo ir yra.Tad noretusi kad pasakytu ne tik is tinkalapio kūrejo, bet ir kas susidūre lauksiu.Dabar kokia problema:
  Taip turejau tarkim 2008m. pasirasyta sutarti 2 metam su tam tikru planu.Kaip mes zinome 2009metais balandzio menesi jie ivede asmenini plana. As iki sio naudojausi ir naudojuosi ju suteiktu asmeniniu planu. bet dabar noretusi iseiti.praejo tarkim puse jau metu ir liko man 2008m sutartis galioti iki rugsejo men siu metu.
  Buvau nuejas i salona ir ir rases jiems laiska.kaip kas kur. Ir jie man pareiske…jai iseisi is omnitelo jums bus taikoma nuobauda ar kazkas panasaus. kadangi buvai pasirases 2008m. sutarti.Tad noriu paklausti ar ivedus asmenini plana begalioja 2008m. sutartis. plius sako jie dar man oi cia jau tiek laiko praejo kur buvai anksciau niekas nebenores ten keista….aciu noretusi greita atsakymo i tai. nes jau principai ir nervai nelaiko….Gal jie teisus? nebezinau

 50. Rimas

  Nesu Omitel abonentas. Skambino kelis kart, būdavo, matomai, tokios akcijos. Dabar nesenai iš Tele2 irgi bandė paskambinti. Numečiau. Nes pradeda užknisti. Esu Bitėje n metų ir neturiu jokių problemų. Tinklo kokybe tikrai negaliu skūstis, jau senau nežinau tokios vietos kur nebūtų ryšio, gal mikrobangėj :)

  O Omnitelis, Telokomas, gal būt ir daugiau yra TeliaSonera, kažkurios skandinavų, lyg tai, šaliies bendrovė. Tur būt visi gerai pamena kai prie Tapia Parmos buvo staiga užkelti fiksuotų abonentų mokesčiai. Ir garai visi žino kuom tai baigėsi.

  Tai šiuo atveju, matyt, galioja “Parmos”, taip vadinčiau, sindromas: – neteisėtais būdais savintis klientų pinigus. Gaila, tačiau visiškai apseiti be šių kompanijų veiklos neišeina. Naudojuosi Teo internetu. Tai čia išvengti “Parmos” sindromo irgi neišeina. Gavau dvi žinutes iš banko kad nuskaityta už paslaugas. Pažiūrėjau internete, taip, du kart atskaičiavo. Kadangi gyvenu greta klientų aptarnavimo skyriaus tai iškarto nuėjau. Greitai grąžino.

Jūsų komentaras