“Omnitel” bankrutuoja #4

Ok, antraštė ne visai tiksli. Bet ko gero neklystu, kadangi turiu minty moralinį ir prestižo aspektą, o ne finansinį. Panašių aspektų vedini “Omnitel” rinkodarininkai siūlė mums “dovaną”, ir būtent tokios “dovanos” veda juos prie reputacinio bankroto.

Tai jau ketvirtas įrašas mūsų tinklaraštyje “Omnitel” tema ir atrodo, lyg būtume “užsisėdę”. Vienastoks net įtraukė mus į skundų skyrelį 😉 Taigi, ko gero, šiuo įrašu būtų laikas baigti šią “Omnitel” kvailysčių serialą. Artimiausią savaitę pažadu parašyti ir apie ką nors kita :)

Taigi  paprašiau savo teisininkų, tokios šaunios teisinių paslaugų įmonės “Airista“, kad parengtų nuodugnų išaiškinimą dėl “Omnitel” veiksmų. “Airistą” visuomet samdau, kai tenka dalyvauti teisminiuose ginčuose ar tiesiog susitvarkyti juridinę reikalų pusę, tad ir šį kartą kreipiausi į juos.

Teisinis vertinimas pateiktas žemiau, o sutarties nutraukimo šabloną rasite čia. Audrius rašė liksiąs “Omnitel” nepaisant visko, o aš tuokart sakau savo ex “Sudie!”. “Airistos” advokatai žadėjo atsakyti į mūsų klausimus čia, komentaruose, tad pirmyn.

Reziumuoju tai, ką man buvo svarbiausia išsiaiškinti:

1. Nutraukdamas sutartį neprivalau “Omnitel” grąžinti jokių pinigų už telefonus, nuolaidas, etc. Dar nežinau, kaip bus su iPhone, nes dabar neturiu prieš akis sutarties 😉 Gal kas turit?

2. Galiu nutraukti VISAS įmonės vardu sudarytas abonentines sutartis (taip pat ir “Omniconnect’ų”) nepaisant to, kad “dovanų” buvo pasiūlyta ne visiems.

3. Nereiks pačiam rašyti sutarties nutraukimo, pasinaudosiu šablonu 😉

“Airista”:

Visi elektroninių ryšių paslaugų teikėjai, įskaitant judriojo telefono ryšio paslaugų bei duomenų perdavimo paslaugų tiekėjus veikiančius Lietuvos Respublikos teritotorijoje, privalo laikytis galiojančių ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ, kurios yra parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 34 straipsnio 1 ir 6 dalimis bei įgyvendinant 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva), nuostatas. Toliau tekste vadinamos – Taisyklėmis.

Taisyklės – nustato elektroninių ryšių paslaugų, įskaitant prisijungimą prie viešojo telefono ryšio tinklo, teikiamų galutiniams paslaugų gavėjams (toliau – Paslaugos), teikimo sutarties turinio reikalavimus, Paslaugų teikimo tvarką ir sąlygas, mokėjimo už Paslaugas tvarką, papildomus reikalavimus viešųjų fiksuoto ir judriojo telefono ryšio paslaugų bei duomenų perdavimo ir interneto prieigos paslaugų teikimui galutiniams paslaugų gavėjams, paslaugų teikėjo pagalbos paslaugų galutiniams paslaugų gavėjams teikimo tvarką ir sąlygas.

Taisyklių 6 puktas nustato tokias būtinasias bei esmines elektroninių paslaugų teikimo sutarties nuostatas:

6. Sutartyje, sudaromoje su abonentu raštu, arba Teikėjo Paslaugų teikimo taisyklėse, jei Sutartis sudaroma konkliudentiniais veiksmais, Teikėjas privalo aiškiai nurodyti:
6.1. Teikėjo tikslų pavadinimą, adresą ir juridinių asmenų registro kodą;
6.2. maksimalų terminą dienomis ar valandomis, per kurį bus pradėtos teikti Paslaugos;
6.3. teikiamas Paslaugas, jų teikimo sąlygas, teikiamas Paslaugų priežiūros paslaugas, įskaitant Paslaugų teikimo sutrikimų pašalinimo terminą dienomis ar valandomis ir sąlygas;
6.4. siūlomų Paslaugų kokybės lygį;
6.5. Paslaugų kainas, galiojančias Sutarties sudarymo metu, įskaitant užmokesčius už pradinį prijungimą, Paslaugų aktyvavimo užmokesčius, periodinius užmokesčius ir kitus užmokesčius, atsiskaitymo tvarką bei kainų keitimo sąlygas ir tvarką;

Remiantis Taisyklių 6 punkto nuostatomis aiškiai matosi, kad Paslaugų kaina yra esminė su abonentu sudaromos sutarties sąlyga, o periodiniai arba abonentiniai mokesčiai yra sudedamoji paslaugų teikimo kainos dalis.

Taisyklių 12 punktas numato:

12. Sutartį abonentas turi teisę nutraukti anksčiau laiko, jei Teikėjas pakeičia Sutarties sąlygas, padidina Sutartyje nurodytų Paslaugų kainas arba iš esmės pažeidžia Sutartį. Apie Sutarties sąlygų pakeitimus ir Paslaugų kainų padidinimą abonentui pranešama iš anksto, ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį, ir kartu pranešama apie jo teisę be jokių netesybų dėl priešlaikinio Sutarties nutraukimo nutraukti Sutartį, jei naujosios Sutarties sąlygos ar Paslaugų kainos jam nepriimtinos. Jei abonentas šiame punkte nurodytu atveju nutraukia Sutartį, Teikėjas neturi teisės taikyti abonentui netesybų dėl priešlaikinio Sutarties nutraukimo.

UAB „Omnitel“ viešai skelbiemoje SUTARTYJE DĖL VIEŠOJO JUDRIOJO TELEFONO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO 3.1 punkte nurodyta Omnitel teisė: “Keisti abonentinį mokestį bei mokesčių už paslaugas tarifus, atsiskaitymų struktūrą, paslaugas, mokėjimo tvarką, apie tai prieš 30 dienų informuojant KLIENTĄ vienu ar keliais iš alternatyvių būdų (raštu, informavimo priemonėse, SMS žinute, elektroninio ryšio priemonėmis). Tuo atveju, jei paslaugų teikimo kaina yra didinama, abonentas turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai, nesilaikydamas nustatyto sutarties minimalaus termino ir nemokėdamas netesybų, nurodytų sutarties 5.4. punkte ar kituose, sutarties 4.8. punkte nurodytuose, dokumentuose.

Paslaugos kainos padidinimu nėra laikomas KLIENTUI išrašomos sąskaitos galutinės sumos padidėjimas, atsirandantis dėl įstatymais ar tarptautinės teisės aktais nustatytų mokesčių tarifų padidinimo, ar oficialaus lito ir euro santykio pasikeitimo.”
Tos pačios sutarties punktas 5.4. nurodo, kas yra įtraukta į netesybų sąvoką: „Atjungus abonentą nepraėjus minimaliam naudojimosi OMNITEL ryšio paslaugomis terminui, sumokėti netesybas už kiekvieną abonentą, kuriam nepasibaigęs minimalaus naudojimosi terminas. Netesybų dydis skaičiuojamas po 20 (dvidešimt) Lt už kiekvieną mėnesį nuo abonento atjungimo dienos iki minimalaus naudojimosi ryšio paslaugomis termino pabaigos. Kitoks netesybų dydis, jų skaičiavimo principai ar būdas gali būti nustatytas abonento, telefono aparato ar mobiliojo interneto įrangos įsigijimo dokumentuose ar kituose tarp OMNITEL ir KLIENTO sudarytuose susitarimuose.“

“Omnitel” sutartis aiškiai nurodo, kad visi su telefono aparato ar mobiliojo interneto įrangos įsigijimu susiję abonento įsipareigojimai sutarties priešlaikinio nutraukimo atvejus yra traktuojami kaip sutarties netesybos.
Todėl esant bet kokiam, vianašališkam, abonentui nepalankiam, paslaugos tiekėjo abonentinio mokesčio keitimui tai yra laikoma esminiu sutarties sąlygu keitimu ir esminiu sutarties pažeidimu. Remiantis Taisyklių 12 punktu abonentas turi teisę tokią sutartį nutraukti nemokėdamas jokių netesybų  bei baudų įskaitant abonento įsipareigojimus susijusius su aparato ar mobiliojo interneto įrangos įsigijimu. (Galima parašyti, kad geriausiu atveju “Omniteliui” galima grąžinti telefono aparatus).

Speciali pokalbių tarifų kainodara tarp visų aktyvių įmonės abonentų parodo visų įmonės sudarytų  SUTARČIŲ DĖL VIEŠOJO JUDRIOJO TELEFONO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO vienarūšinę sąsają ir taikant Taisyklių 12 punktą bent vienam abonentui leidžia nutraukti visas sutartis DĖL VIEŠOJO JUDRIOJO TELEFONO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO pasirašytas su tuo pačiu tiekėju (OMNITEL).

Abonento pranešimas apie sutarties nutraukimą gali atrodyti taip.

komentarų yra lygiai 541

 1. rasas

  …nesuprantu, kodel as turiu jiems grazinti nuolaida uz telefono iranga?!

  Jie patys pasiule “2 val” plana, kuris mane tenkino, as ji priemiau…. Jie patys pasiule nauja telefona su nuolaida, (galejo siulyti ir be nuolaidos) as pasirinkau… (beje, ta nuolaida, as budama omnitel abonente ir sumoku t.y. grazinu, kas menesi, jei isbunu su jais 24 men., pagal sutarti, neziurint i tai, kad telefonu kainos realiai yra ispustos, kad butu galima padaryti nuolaida) o dabar pakeite salygas, i tokias, kurios manes netenkina, praso nuolaidos grazinimo, kurios as neprasiau …
  Kazkaip nesirisa viskas, itariu, kad teisma laimeciau be advokatu pagalbos… 😉

 2. Runkelis

  Taigi atsiuntė omnis sąskaitas už praeitą periodą 2009.02.15 – 2009.03.15. Ten kol kas viskas po senovei, jokių “naudų” iš manęs ieškot nebandė, nors “šablonas” pasirašytinai buvo įteiktas 2009.03.13. Dabar laukiu kas atsitiks, kai 2009.03.25 suveiks perėjimas pas kitą operatorių…

  • Gelbekit

   tik palkelbtas ir iskart pasleptas straipsnis.

 3. Kestas

  Sveiki,

  Jei imoneje yra 2 abonentai, 1 iphone ir 1 omni connectas su kompiuteriu. Ar galiu nutraukti sutarti su omniteliu visiems abonentams?

 4. rami

  hm, omnis paleido naujas akcijas, jei netenkina asmeninis, tarifai nuo 7ct iki 18ct, abonentai nuo 25lt. turetu siek tiek skaudet, jei kas paskubejo perbegt ir pajame didesni tarifa:/

  • Gelbekit

   jei ziuri tik savo kisenes – gal ir skauda, bet yra dar principai. asmeniskai – geriau mokesiu daugiau kitam Etiskai besielgianciam operatoriui.

   • zima to lego

    Gal ir taip, bet , kad tie operstoriai vieni uz kitus geriau zmones mulkina. Taip, kad geriausiai butu naudotis telefono rysiu be sutarciu ir isipareigojimu uz aparatus. Na kolkas tik 1 toki zinau planeli pas tele 2 ”MINI” toki. Reiks isbandyti, jei dar pavyks toki gauti. Nebekelia pasitikejimo nei vienas operatorius. Tuo isitikini paskaicius atsiliepimus ar siaip pasidomejus. Na, o onis, tai isviss prarado autoriteta daugumos akyse.

   • rami

    kur garantija, kad kitas tau nepasiulys didesniu tarifu? nera tokiu garantiju, sutartys analogiskos. bu***** sakyciau principai. siais laikais reikia ziuret kas naudinga ilgalaikei perspektyvai. principai gali daug kainuoti. net jei ir siuo metu daug nekainuoja.

    • rami

     po ~1 max 1,5 metu situacija bus “nuo vilko ant meskos”. kas nores, tas supras:)

    • Gelbekit

     garantija? mano duomenimis – esamiems klientams su sutartimis jokia mob. bendrove nekeite planu, pati pirma tai padare Omnitel. Kiti jei kainas kelia ar kels – tik naujiems klientams ir pasibaigus sutartims, o tai siokia tokia garantija. Del ateities,taip, ziurint i ilgalaike perspektyva tai ir norisi gauti tai del ko susitari. Del ramybes ir didesnio tikrumo renkuosi kita kompanija. Sitie isdure save.

    • Gelbekit

     o po 1 max 1,5 m. bus 4G, kuris teiks visas galimybes naudotis IP telefonija. ir kuo mob. operatoriai labiau brangins savo paslaigas, tuo labiau klientai rinksis 4G ir pastaroji paslauga atpigs. bus vienas mokestis uz naudojimasi internetu bet kokiems tikslams. su tokia veikla Omnitel vardas nugrimz uzmarstin.nebent perimtu Neltes isipareigojimus…

  • Vilmantas

   nauja akcija OMNITEL paskelbe del to, kad daug iseina, jei tokiu nebutu, tai jokiu nauju akciju nebutu. Neveltui OMNITEL pradzioje taip arogantiskai elgesi ir i jokias kalbas nesileido. Todel visai nesigailiu, kas isejau. Nors siek tiek OMNITEL buvo pastatytas i vieta.

 5. Hmm kažkodėl nematau tų akcijų, gal kas nuorodą pametės apie naujus planus, akcijas?

 6. rami

  to gelbekit

  pati pirma padare Omnitel. taip, nes individualus planas pirma kart jos ir yra sugalvotas. lygiai taip pat kaip ir su sujungimo mokesciu. kai omnitel ivede sujungimo mokesti visi reke kaip cia taip, nueis i bankrota, kiti to nesiulo ir etc. po menesio ir bite ivede 15 ct sujungimo mokesti…kaip tai ivertint? o t2 paskelbe, kad esami planai galioja iki kovo pradzios, o paskui “nepaneige, kad tarifai dides”. tiesiog dar neskelbia nauju planu, nes naudojasi esama situacija. tai reziume: omnis ivede sujungima, is paskos bite, greitai ir tele2 paskelbs, kai viskas aprims. analogijos nepastebit?:)

  • rumas

   vasari pratesiau sutarti su tele2 pusantru metu senais, gerais tarifais

   • rami

    kaip mes mokam skaityt idemiai:))))

  • rumas

   gal kiti operatoriai ir norejo ,kaip tu sakai pasekti omnio pedomis.bet po tokios neigiamos reakcijos(omnio klientu),jei turi proto,persigalvos

 7. rami

  to Algirdas

  nera internete akciju ir akcijos niekad internete neskelbiamos. susisiek su omniu del to.

 8. rami

  rami21 Kov 200919:13 papildymas

  esme, kad omnis diktuoja salygas. kainu karas pasibaige, kiti operatoriai eina is paskos. ta parodo ir kainu padidejimas naujiem klientam.

  • Vilmantas

   niekas OMNIO pedomis neina ir salygu OMNIS nediktuoja, kazka painioji. OMNIS pridare klaidu, kurias dabar srebia.

   • rami

    hmm, o kodel bite po menesio toki pati sujungimo mokesti ijunge, o t2 paskelbe, kad planu galiojimas pasibaige?:) sutapimas?

 9. Vilmantas

  jeigu apibendrinti, tai omnis pasielge taip, tarsi jis butu vienas operatorius Lietuvoje. Visi butu pasaukia, gal koks vienas langas butu isdauztas, tuo viskas ir pasibaigtu. Kaip komunistiniais laikais, liaudziai butu plaunamos smegenys, kad tai viskas ivesta del musu paciu sviesaus rytojaus 😉 Analogija labai panasi, per prievarta brukamas planas, nenoras isleisti tu, kurie nepatenkinti tais planais, gasdinimas baudomis ir netesybomis ir t.t.
  Dabar yra keli operatoriai. Tai tik dziugina. Yra alternatyva.
  O tai, kad omnis pirmas kelia kainas, iveda susjungimo mokesti, rodo tik tai, kad pas ji situacija rinkoje yra blogiausia.

  • rami

   be abejo, bite prisikvietus pelno nenesanciu klientu manot po 12 men netaikys kitu salygu?:)

   anyway, sekmes visiems. nes lygiai ta pacia situacija as skaiciau del sujungimo mokescio, kai buvo “o siaubas, kiba durni”. kai bite ta pati padare jau buvo ramu, nes visi priprato, o kai t2 ives jau isvis norma bus:). tai vat, man tik is smagu is salies ziuret, nes as viska vertinu giliau:)

   ate, buvo smagu paplepet!

 10. dbxm

  Daug kartų girėti argumentai. :) Sedėjau Omnitel salone ir užnugaros, konsultantė apdirbinėjo senyvą kliente “… mes kaip rinkos lyderiai ir kainų kėlime turim būt lyderiai, ką padarysi taip yra…”. Tokie argumentai, kad ir visi kiti yra tokie patys, yra juokingi. Įsivaizduoju situaciją, eini gatve ir už kampo gauni į snukį, apiplėšia ir tas “draugelis” tau sako “nepyk, vistiek už kito kampo būtum gavęs į dūdą, o gal dar suspardę būtų” 😉
  Čia niekas nesipiktina, kad yra keliamos kainos. Bet visi pyksta, kad su vartotojais nesiskaitoma: Kvailas smegenų pudrinimas dėl “produkto” naudos; Nepagrįsti grąsinimai dėl sankcijų taikymo (trukdymas pasinaudoti įstatymų numatytomis teisėmis); Nutylimi kiti pakeitimai pvz.: kad kliento nauji abonimentai negalės naudotis sutartyje numatytais tarifais … Manau, kad akcija valandos2/5 už 50% buvo specialiai paleista, kad sudaryti kuo daugiau sutarčių, planuojant juos padaryt “asmeniniais”. Manau pamatysim birželio 1 d. naują “Asmeninio” modifikacija :)
  Ir nepamirškim, kad kabam apie 2008 „Socialiai atsakinga įmonė“ + „Metų darbovietė“ :))))

 11. Rrrrr

  Pabendravau ir as su Omnitel klientu aptarnavimo sk
  Mano situacija tokia: sutarciai paslaugoms issipareigojimu nebeturiu, bet turiu sutartiniu isipareigojimu uz paimta telefona iki geguzes 7 d. Konsultante telefonu pasake, kad man jokiu esanciu akciju pritaikyti negali (nes pastaruju menesiu saskaitos gerokai virsijo siulomo asmeninio plano mokesti (!)). O jei dabar nutrukciau sutarti, man tektu sumoketi visa pries beveik 2 metus paimto telefono kaina (549 Lt). Nes telefono paemimo sutartyje pas mane numatytas ne irangos mokestis, o papildomas menesinis 20 Lt mokestis uz telefona, kuris yra prasnekamas. Tad siuo atveju paimtas telefonas traktuojamas kaip naudos, kurias Omnis man suteike neatlygintinai ir kurias reiketu grazinti pilna pries 2 metus rinkos buvusia telefono kaina
  Nezinau kaip cia sutraktuotu si klausima teisininkai, o ir aiskintis neturiu nei laiko nei noro, juolab, kad liko pusantro men – jei kiti operatoriai dar vis dar duos palankius pasiulymus, manau, jais pasinaudosiu.

  • zima

   Visiska nesamone. Kiekvienas kuris nusprende pasitraukti is omnio, del to asmeninio plano, neprivalo nieko jiems moketi. Net ir uz telefona. Gerai jie cia nori. Pasiskaityk info internete yra apie tai. Juk ne del savo kaltes nori nutraukti sutarti, o del ju kaltes.Jie tave mulkina ir tiek. As taip pat pagal juos tureciau moketi uz telefa, bet tikrai to nedarysiu. Jau parasiau, kad omnis nutrauktu visas sutartis, ir taippat pareiskiau, kad jeigu jie megins mane versti moketi uz telefona, kreipsiuosi i teismus arba i RRT, ar i vartotoju teises. Na cia visur pilna informacijos manu, kad pasiskaitysi. O omnis iesko durneliu, kurie issigastu ir tyletu ausis suglaude arba moketu.

   • Kazimieras P.

    Aš padariau tą patį. Dabar omnio sistemoje pas mane yra 800 litų “Netesybų” laukelyje… Salone sakė “nu čia tik toks pavadinimas laukelio…”

    Parašiau reikalavimą, kad netaikytų :) Bus matyt kaip bus 😉

    • zima

     Tuomet jie meluoja. As tai tokiu atveju kreipciausi i RRT arba i vartotoju teises. Kas per izulumas omnio.

  • Sveiki,

   Jei situacija iš tiesų tokia, kaip rašote, turbūt įvyko nesusipratimas. Jeigu parašytumėte man savo telefono numerį (d.selickaite@omnitel.net), tikrai susisiektume su Jumis ir dar kartą viską išsiaiškintume.

   Daiva Selickaitė
   “Omnitel” ryšių su visuomene vadovė

   • Padėkotojas

    Prieš pradedant diegti savo asmeninius planus ir reikėjo konsultuotis su kiekvienu klientu atskirai, tinka jam planas, ar ne. Būtumėte išsaugoję ir abonentus ir gerą vardą.

    • makolan

     Aš vakar ir siandien 2k. buvau salone vilniuj ir skambinau nr.1533 – irvisur tvirtino,kad reikalaus 500lt. telef. nuolaidos mokestį.

    • Algirdas

     Bent man raštu pranešė, kad “prašys”….Jei sugalvos reikalauti – greičiausiai tie akcijiniai telefonai yra pririšti prie tinklo, tai tada aš tikrai per teismus aiškinsiuosi kas kam ir kiek skolingas….Nemanau pasitenkinti tik atsiprašymu, tada ne tik materialinę, bet ir moralinę žalą turėtų atlyginti. MAX aš neprieštarauju grąžinti Omniteliui tą aparatą, jei grąžins VISUS už jį jau įmokėtus pinigus…..

 12. Rrrrr

  As skaiciau nemazai apie tai. Bet vienareiksmisko atsakymo – ar tikrai nereikia moketi uz paimta telefono aparata, nebuvo. Nes net sutartys pvz pas mane skirtingos 2 abonentams – uz viena paimta telefona yra tas prakalbamas mokestis, o uz kita – kasmenesinis irangos mokestis. Tai jei atvirai, as nelabai jau suprantu ar tikrai nereiktu nieko moketi, nesvarbu, kaip tas mokesti sutartyse yra ivardijamas? (kitam abonentui Asmeninio pasiulymo dar negavau, nes sutartis pasirasyta tik 2008 lapkriti)

 13. dbxm

  Mano nuomonė tokia:
  – Tarkim nebuvo “Ameninio” ir nutraukiam sutarty savo iniciatyva. Kiek žiūrėjau savo sutartį, niekur nemačiau subsidijų kompensavimo. Dėl pasinaudotos nuolaidos 800 lt. yra padidintas netesybų tarifas nuo 20 iki 50 lt/mėn už neišbūtus mėn. Taigi čia nėra jokios kalbos apie kompensacijas. Taip pat aš juk negaliu nusipirkt tel. su nuolaida ir mokėt įrangos mokestį neturėdamas abonimento. Taigi telefonas yra neatsiejama sutarties dalis.
  – Tarkim Omnitel sugeba kažkokiais būdais įrodyti pagal CК 6.721 / 1 d., kurioje rašoma, kad “Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nepaisydamas to, kad paslaugų teikėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju klientas privalo sumokėti paslaugų teikėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš kliento momento.” ATLYGINTI IŠLAIDAS !!! Negautos pajamos ir suteiktos nuolaidos nėra išlaidos. Todėl praktiškai turėtų pateikti pirkimo savikainą ir atimti sumokėtas įmokas. Galų gale galima atlyginti išlaidas grąžinant prekę ir jie turėtų grąžinti sumokėtus pinigus užprekę.
  – Jei visdėlto pavyktų priteisti klientams kad jie grąžintų suteiktas nuolaidas, tai būtų geras percidentas viasatui, sk. televizinai, kabelinems ir kitiems terorozuoti suteiktomis nuolaidomis. Taip pat atsirastų terpė įteisėtam sukčiavimui. Priparduodu po 1 lt. telikų ir pajungiu kabelinę, o tada uždrožiu nerealius mokesčius, kad visi sut. nutrauktų – prisiteisiu už kiekvieną teliką sumas. Galų galiu turiu pardavęs telikų su nerealiu pelnu.
  – Pvz.: pas mane tel. yra pririštas prie tinklo. Kodėl aš turėčiau pirkti daiktą kuris man nereikalingas ir negali būt panaudotas? Man jis buvo reikalingas tik kol naudojausi Omnitel paslaugomis.

  Įvertinęs tai aš drąsiai nutraukiau sutartį.

  • Algirdas

   O aš raštu iš Omnitel išsireikalavau atsakymo, kad tai jie nebeaptarnaus manęs pagal esamą sutartį, t.y. JIE NEBEVYKDYS sutartinių įsipareigojimų po balandžio pirmos. Taip kad JIE nutraukia sutartį (kad išsaugoti numerį, aš praktiškai tik anksčiau inicijavau numerio perkėlimą)

 14. Jolanta

  DEMESIO DEMESIO!!!!!!!!!!!
  Klientai, kuriems jau nuo kvo 15d. isigaliojo “Asmeninis” planas turi:
  1) rastu informuoti Omnitel, kad nesytinka su ivykdytais pakeitimais ir ketina nutraukti sutarti perkeliant savo numeri i kita operatoriu. Pranesima klientas turi issiust kuo skubiau, nes apmokejus saskaita su padidintais ikainiais klientas patvirtins, kad su jais sutiko.
  2) galite kreiptis i Tele2 salona Vytenio g.9/25 ten istikruju padeda nes as pati vakar perkeliau 4 numerius ir man padejo nes maniau kad nuo kovo 15 isigalios tarifai bet pasirode viskas netaip. Jai kam idomu ir nesutinkat su Omniteliu tai mano patarimas atvykt i Vytenio g.9/25 Tele2

  • spyglius

   ir kodėl man panašu ir telecvajaus piršimą?

   • Jolanta

    o ka jus tenkina omnitelio pasiulymas? as nieko pries tiesiog norisi padet zmonem kad sumazintu savo islaidas.
    niekas nesako kad turit pereiti i Tele2 tesiog as isitikinau kad tele2 turi tikrai geresniu pasiulymu

    • spyglius

     tada aš irgi galiu taip papezėti:
     teledema turi DAR GERESNIŲ pasiūlymų, nei telecvajus :p
     kai gausiu laišką, tenai aš ir išeisiu:
     0 lt abonentinis
     0 lt minimalus mėnesinis mokestis
     16 ct už minutę į visus tinklus. mokį tiek, kiek prakalbi :)

    • zima

     O kaip i ta teledema patekt, kad musu mieste ju salono nera?Ir neaisku kieno cia kontora?

  • Toma

   tele2 REKLAMA, boring…

 15. Jolanta

  o tele2 siulo 4lt prakalbama ir 0.17lt/min. arba visus metus gali sneket 100min po 0.08lt/min beto tele2 netaiko jokio prisijungimo mokescio ir netaiko uz telefona jokio mokescio kai pvz teledemas ima uz telefona po 7lt i menesi

  • spyglius

   kokius arabus tu dabar buri? koks dar prisijungimo mokestis?

   o dėl mokesčio už telefoną… omnitelis imi ir 20 litų :p
   bet ne apie tai kalba.
   tu naudojiesi mobiliu ryšiu dėl to, kad nusipirktum telefoną už litą?

   • Jolanta

    o ka as turiu naudotis rysiu ir dar moketi uz telefona? kam tos nesamones? Pvz tele2 paemiau gera aparata uz 1Lt ir dabar moku tik uz pokalbius jukiu papildomu mokesciu nera, o teledemas ima uz telefona aparata po 7lt kas menesi :p

    • Anicetas

     Gerbiamoji, nutylėjimas – subtilus melas. Taigi, pataisysiu Jus.

     TELEDEMA tiems, kam reikia pigių pokalbio minučių į visus tinklus:
     Planas „DRAUGIŠKAS“ – mėnesinis prakalbamas mokestis 29 Lt, už juos 360 min. kalbate po 8 cnt/min. Viršijus šį 6val. limitą, pokalbių kaina – 16 cnt/min. (Jei bijote kainų kilimo, sutartį galite sudaryti ne vieneriems, o dvejiems ar trejiems metams.)

     TELEDEMA tiems, kam reikia pigių minučių į visus tinklus, nemokamų pokalbių tarp savo abonentų ir nedidelio minimalaus mokesčio:
     Planas „LENGVAS +“ su paslauga „m11“ – 0,11 cnt/min į visus tinklus už 9,98 Lt (1,5 val limitas) prakalbamą mėnesinį mokestį. Viršijus šį 90 min. limitą, pokalbių kaina – 19 cnt/min.

     TELEDEMA tiems, kam reikia pigių minučių, nemokamų pokalbių tarp savo abonentų ir telefono už 1 Lt (be jokio papildomo mokesčio) :
     Planas „LENGVAS +“ su paslauga „m11“ – 0,11 cnt/min į visus tinklus už prakalbamą mėnesinį mokestį (variantai): 19,97 Lt (3 val. limitas), 33,28 Lt (5 val. limitas), 53,25 Lt (be laiko limito).

     TELEDEMA tiems, kas skambina retai, arba iš viso neskambina (o tik priima skambučius):
     Planas „LAISVAS“ – jokio minimalaus mėnesinio mokesčio, skambučiai į visus tinklus 16 cnt/min.

     TELEDEMA tiems, kas skambina daugiau nei 8 valandas (480 min.) per mėnesį:
     Planas “BE TARIFŲ” – už 89,75 Lt/mėn kalbate Lietuvoje be jokio laiko limito!

    • Anicetas

     Pardon, apsirikau paskutiniame variante:
     Teledemos planą “BE TARIFŲ” verta rinktis tiems individualiems abonentams, kurie prakalba daugiau nei 13,6 val. (816 min.) per mėnesį.

     Jei prakalbate mažiau nei 816 min., bet daugiau nei 387 min. – rinkitės planą „LENGVAS +“ su paslauga „m11“ (už 53,25 Lt).
     Jei prakalbate mažiau nei 387 min., bet daugiau nei 227 min. – rinkitės planą „DRAUGIŠKAS“.
     Jei prakalbate mažiau nei 227 min. – rinkitės „LENGVAS +“ su „m11“ (už 19,97 Lt arba 9,98 Lt).

    • Anicetas

     Atsiprašau dar kartą už žioplą klaidą: paslaugos “m11” tarifas – 11 cnt/min, o ne 0,11 cnt/min, kaip kad parašiau.

     Susigėdau žiauriai …

  • Toma

   tele2 ir teledamos REKLAMA, boring….

   • Anicetas

    Gerb. Toma, Teledema jau kelinti metai yra faktinis pokalbių minimalių kainų lyderis.
    Ji realiai taiko mažiausių kainų per mažiausias sąnaudas (mažiausią savikainą) politiką, nekiša „babkių“ į piarą, bei nesivelia į kvailus ginčus „kas pigiausias“, todėl kol kas lieka nepakankamai žinoma.

    Gailuosi, kad pastebėjau ir perėjau į ją tik prieš metus, o ne prieš trejus, ir be reikalo šėriau Omnitelio pasipūtėlius ir sukčius.
    —————————-
    Jeigu žinote pranašesnių planų, taikomų individualiems klientams pagal jų konkrečius poreikius, nesidrovėkite – pavardinkite juos, būsiu dėkingas.

    • Toma

     bla bla bla… ne, nu tikrai labai nuobodu – vartotojas renkasi tai, kad JAM geriausia (ir tai nebūtinai pagrįsta racionaliais išskaičiavimais), todėl tie zaidimas “pigiausias/nepigiausias” įdomūs nebent tik patiems operatoriams.

 16. Jolanta

  o sms teledemas siulo 0.16Lt/min o tele2 0.09Lt beto dar gali viena numeri tele2 issirinkti sneket nemokamai

  • spyglius

   aš sms’ų nerašau, tad dėl manęs tegul ir litą kainuoja :p
   o sms’int lietuvoj gi įprasta nusipirkus išankstinio mokėjimo kortelę, užsisakius kokią tai paslaugą už kelis litus į mėnesį ir brum brum 😛

  • zima

   O jeigu is omnio bega tarkim 4 asmenis tai jeigu tau nereikia issaugot numeri , tai nuejus i tele 2 mini, vienas zmogus paima savo vardu tiem 4 asmenim naujus numerius ir tarp saves kalba nemokamai. Nu nezn dar neradau geresnio pasiulymo. Ir ta mini sutarti gali nutraukti bet kada. Jeigu ka, tai cia ne tele 2 reklama. dar svarstau siaip kur bekti is omnio.

   • Jolanta

    siulau pabandyti ir pereiti i Mini Tele2

    • Jolanta

     Galit nuvaziuot i Vytenio g.9/25 ten jums duos issamesne info apie planus ir omnio netesybas.

    • Toma

     REKLAMA, boring….

 17. spyglius

  kątik parodė bitė pamodifikuotą savo reklamą: tavo operatorius verčia tave mokėti už tai, kad nori išeiti? nebijok jokių baudų, eik drąsiai į bitę. ir nepražiopsok sutarties nutraukimo termino… na kažkas tokio :) kažin, kaip omnitelis reaguos dabar? 😀

 18. spyglius

  bitės užsakyta apklausa apie omnitel naująjį planą „asmeninis“:
  http://kauno.diena.lt/dienrastis/lietuva/-bite-dar-karta-igele-omnitel-208062

 19. Toma

  Kažkoks Tele2 ir Bitės propagandos poligonu tapo šitas blogas… :/
  Man šiandien Bitė su tokia arogancija paskambino, tipo, “na…. tai gavote savo asmeninį planą?… Tai gal dabar jau pas mus bėgsite?”
  Nebėgsiu, nes nieko gero man negalite pasiūlyti, atvirkčiai – išmesiu lauk tą bitės kortelę, kurią dabar turiu (galėjo bent prieš paskambindami pasidometi, kad jau esu jų klientė) – su omnio planu man minučių dabar per akis.
  Ir dar. Jei kas jums sakė, kad bitės internetas geras, tai netikėkit – toks lėtas, kad negaliu net normaliai komentaro parašyti!

  • Vilmantas

   manau esi isimylejusi omni, todel visi kas kritikuojama omniteli yra blogi 😉 Niekas per daug cia negiria vieno ar kito operatoriaus. Nagrinejama problema, kuria sukele vienasaliskai omnitelio paskelbtas planas “asmeninis”. Kazkam jis netiko, todel nagrinekama kaip galima butu pereiti pas kita operatoriu.

   • Alius

    Deja, Vilmantai,
    Ir Toma yra dalinai teisi – nors dauguma nagrinėja vieną konkrečią problemą, atsiranda tokių (turbūt idėjinių), kurie nusprendžia aktyviai pareklamuoti savo darbdavį.
    Mano supratimu tai atrodo kvailokai, bet visokių yra – visokių reikia 😉

    • Toma

     Ačiū, Aliau :)
     Nesu aš įsimylėjusi Omnitel anei Bitės – nors turiu juos abu. Tačiau į šį blog’ą ateidavau paskaityti tikrų nuomonių, o kas tai dabar yra?
     Reklaminių skelbimų lenta?
     Galiu pavardinti – interesų čia daug: va mačiau viršuj didelį ir kvailą teledamos reklamos skelbimą, ypač daug tele2, vis išlenda ir bitė, ir tas pats omnitel – nors teisybės dėlei, jo čia mažiausiai. Kas dar? Ai va, kažkoks telecentras su savo wimax.
     Vienu žodžiu, apie tai siūlyčiau pagalvoti ir šio blog’o autoriams, jei nori turėti kokybišką auditoriją ir kalbėtis su protingais žmonėm, o ne vaikytis vienadienio sufabrikuoto populiarumo. Juk valdyti komentarus jie turi visus įrankius.
     O gal jie už tai pinigus gauna? 😉 Nesirausiu svetimose kišenėse – neįdomu. Tik žinia – kai įsileidi reklamą į turinį, tai gauni Respublikos variantą. Su visu Tomkum priešaky. To šitam blog’ui tikrai nelinkėčiau.

     Pagarbiai,
     Toma

    • Anicetas - Tomai

     Nesu aš joks Teledemos darbuotojas,ar agentas, ar savininkų giminaitis. Esu eilinis kalbėtojas, kuriam SMS kaina nėra aktuali. Prieš metus atidžiai išanalizavau visų operatorių siūlomus planus – Teledema, pagal mano poreikius, buvo be konkurencijos!
     Spaudoje (pvz. ComputerBild‘e) publikuojami tarifų palyginimai nėra pakankamai informatyvūs, nes neatsižvelgia į papildomas paslaugas (pvz. „m11“) ir skaičiuojami „teoriniam“ „palatos ligoniui“, nediferencijuojant abonentų į konkretizuotų poreikių grupes. Todėl čia leidau sau galimai lakoniškai, tačiau konkrečiai ir informatyviai pakomentuoti Teledemos siūlomus planus įvairių poreikių variantams.

     Tai kas Jūsų manymu yra kvailiau: ar pateikti konkrečią, „sukramtytą“ informaciją, padedančią pasirinkti geriausią paslaugą, pagal konkretų poreikį, ar apsiriboti subjektyviais, konkretika nepagrįstais vertinimais – „tas – geriausias, nes man patinka, o anas – š..as, nes aš jo net nebandžiau“ ?

     Jūsų arogancija, vengiant diskusijos ir konkrečių variantų palyginimo, jums garbės nedaro, o apeliavimas į blog‘o autorius griebtis cezūros – apgailėtinas ir juokingas.

 20. prijauciantis

  Cia siaip pastebejimas tiems kas turi tiesioginio debeto sutartis(apmokejimui uz Omnio paslaugas) .

  Jas matyt reiketu labai nedelsiant nutraukti, kadangi kitaip Omnitel gali automatiskai nusiskauciuoti netesybas ir tada jau jums teks sukti galva kaip is operatoriaus issireikalauti siuos pinigus.

 21. Vilmantas

  to Toma bites internetas geresnis buvo, dabar kai is omnio pabegs dalis klientu, tai pralaidumas pageres – turetu susilyginti kokybe.

  • spyglius

   apie kokį gerą ryšį galime šnekėti, kad bitės 3.5 G aprėpties tinklas kur kas skurdesnis? kam rūpi, kad kažkokiame vilniuje ar kitame didmestyje bitės 3.5G internetas veikia kokybiškiau (dėl kur kas mažesnio klientų skaičiaus), kai jis neveikia už miesto ribų? norit dar geresnio mobilaus interneto mieste, imkit telecentro wimax. http://www.telecentras.lt

   • Vilmantas

    “kam rūpi, kad kažkokiame vilniuje ar kitame didmestyje bitės 3.5G internetas veikia kokybiškiau”
    “norit dar geresnio mobilaus interneto mieste, imkit telecentro wimax”
    kazkaip nesirisa, wimax net mieste ne visur veikia.
    http://www.mezon.lt/kur_veikia/
    Nekalbu apie perspektyvas. Wimax su laiku turetu pradeti dominuoti. Tik klausimas – kada?

    • spyglius

     1. 3.5 G mūsiškių operatorių taip pat ne visur mieste veikia. ir nesvarbu ką skelbiasi internete.
     2. kada pradės dominuoti? išvis netikiu, kad taip kada nors bus. kiek žinau, omnitelio 3.5G „stotys“ suderinamos su 4G, kuris savo spratos galimybėmis ryškiai lenkia WIMAX. (bent teoriškai).

   • Toma

    REKLAMA, boring…..

    • spyglius

     tavo verkšlenimai kur kas labiau bado akis, nei pasak tavęs, neva peršama reklama.

    • Toma

     ką gi tau belieka sakyti….

 22. spyglius

  Toma, štai tau dar truputis reklamos:
  1. dar vienas mobiliojo interneto tiekėjas (wimax technologija): http://www.balticum.lt
  2. dar vienas mobiliojo ryšio operatorius: http://www.eurocom.lt

  p.s.
  nori tu to ar nenori, bet tema apie mobilaus ryšio operatorių ir jo tam tikrus veiksmus. nori ar nenori, bet kalbos apie alternatyvas yra neišvengiamos. tad reklamos atspindys taip pat neišvengiamas. o kai kalba pasuka apie ryšio kokybę, tai išsikalinėjimai taip pat neišvengiami.

  mažiau dejuok tu čia ir eik geriau pakvėpuot grynu, išmetamųjų dujų prisodrintu, oru, palikus mobilujį namie 😉

 23. Brums

  Jo, nukrypom nuo temos…

  Tai visgi, atsisakymas “Asmeninio” kaip turi vykti?

  Varai pas kita tiekeja, parasai prasyma kad perkeltu numeri, o paskui varai pas Omni ir parasai pretenzija su nesutikimu del asmeninio ir reikalavimu nutraukti sutarti, perkeliant numeri i pasirinkta teikeja? Taip? Ar yra kitu variantu?

  Gal jau kazkas yra praejes si kelia ir gali pasidalinti patirtimi?

  • Jolanta

   uztenka tik pas viena operatoru nueiti nereikia eiti i omniteli

 24. tvim

  jei neėmęs tel.tai tik pas naują operatorių nueini ir to užtenka.jei paėmęs manau reikia nueiti ir parašyt pretenziją

 25. Rasa

  Jau ketvirta kart buvau omnitel salone. Nors as jau parasiau nesutikima su ju naujuoju planu, man asmeninis planas jau ijungtas.
  Kada jis bus atjungtas, nepaaiskino. Bet as gausiu saskaita su gauto telefono suma t.y. 500 Lt, nes tai leidzia CK (nors iki sutartis pabaigos tik 8 men.). Jei nesumokesiu, po 6 men. mano skola jie parduos isieskojimu tarnyboms. O jie jau atliks savo darba. Man patare jau dabar omniteli paduot i teisma. Bet ka tai reiskia?

  • Baltic

   mano pereina 4 numeriai…tai
   paskaičiavo už 2 telefonus 750 lt naudos :) sakė atsiųs laišką paštu…

   nors iki šiol giedojo apie įrangos mokestį už likusiu mėnesius…

 26. Anicetas

  Teledema numerių perkėlimą iš kitų operatorių, konkrečiau – naujos SIM kortelės aktyvavimą, vykdo trečiadieniais. Perkėlimo derinimas trunka minimum savaitę. Taigi, įsipareigojimų Omniteliui „pakabintiems“ abonentams išsivadavimo algoritmas yra toks:

  1) Teledemos salone (w w w.teledema.lt/lt/atstovybes/) pasirašykite numerio perkėlimo prašymą ir abonentinę sutartį dėl Teledemos paslaugų teikimo nuo konkrečios datos (kažkurio balandžio trečiadienio). Sutartinių įsipareigojimų netesybas buvusiam operatoriui (iki 240 Lt sumos) Teledema jums kompensuos, minusuodama tą sumą pirmose paslaugų naudojimo sąskaitose.

  2) Iki kovo pabaigos Omnitelio salone pateikite ir užregistruokite savo pareiškimą-pretenziją (2 egz.: vienas jiems, kitas – jų pasirašytas ir užantspauduotas, su gavimo data – sau) dėl nesutikimo pagal galiojančią sutartį turimą planą keisti į „asmeninį“ ar kitokį, ir dėl sutarties nutraukimo nuo konkrečios datos (sutartos su Teledema) , pasinaudojant numerio perkėlimo paslauga, Omnitel vienašališko sutarties esminių sąlygų pakeitimo (pažeidimo) pasėkoje.

  3) Toliau kalbate Omnitel tinkle, sulaukiate sutartos perkėlimo dienos, einate į Teledemą pasiimti naujos SIM kortelės, arba laukiate, kol ją atvež kurjeris.

  4) Laukiate paskutinės Omnitelio sąskaitos, kurioje bus akivaizdus juridinis sutarties esminių sąlygų pažeidimo įrodymas – balandžio mėnesį naudotų paslaugų apmokestinimas pagal jums primestą naują planą. Tikėtina, kad sąskaitoje bus ir netesybų suma: kokią jų dalį apmokėti, o dėl kokios bylinėtis – spręsti jums ir jūsų advokatams. Manau, tai bus ganėtinai masinis reiškinys, turėtų savo poziciją išreikšti ir RRT, ir vartotojų teisių gynimo organizacijos, šis precedentas suformuos ir atatinkamą teismų praktiką.
  ————————–
  Pastaba:
  Omnitelio siųsti „asmeninio“ plano suteikimo SPRENDIMAI (būtent(!), ne pasiūlymai: „Gerbiamas kliente, … pateikiame Jums sprendimą, kuris …“; žodžių „pasiūlymas“ ar „siūlome“ ultimatume nėra!) neturi įprastų ir raštvedybos taisyklėmis reikalaujamų dokumento (rašto, laiško) identifikacinių atributų – nei datos, nei numerio, siųsti jie ne per „Lietuvos paštą“, todėl jokių išsiuntimo ir gavimo datos antspaudų taip pat nėra!
  Vienintėlis identifikacinis atributas – viršutiniame dešiniajame lapų kampe esantis vienuolikos skaitmenų BAR kodas – jį ir rekomenduoju nurodyti, savo raštuose minint Omnitelio ultimatumą.

 27. Anicetas

  Dėl būsimo bylinėjimosi, manau, būtų pravartu įsirašyti ir savo telefono pokalbį su Omnitel klientų aptarnavimo atstovais (juolab, kad jie iš savo pusės tuos pokalbius irgi įrašinėja), užduodant klausimą, ar yra galimybė po kovo 31 dienos toliau naudotis pagal galiojančią sutartį šiuo metu turimu planu. Lig šiol (aš klausiau vakar – 2009-03-25) atsakymas buvo kategoriškas – NE.
  Dar geriau būtų, kaip nors išgauti tokį raštišką jų atsakymą.
  Tai būtų tam tikras saugiklis tam atvejui, jei Omnis imtų gudrauti ir paskutinėje sąskaitoje už balandžio mėnesio paslaugas paskaičiuotų mokestį pagal jau negaliojantį, kaip kad skelbė, seną planą.

  • Algirdas

   Paprasta ir raštu gauti.Aš pateikiau Omnio tinklalapyje užklausimą apie tą asmeninį planą – ir gavau el.paštu atsakymą (tiesa, norint, kad neatsiųstų “reklaminės plokštelės”, reikia labai jau konkrečiai suformuluoti klausimą…..

 28. Darius

  Hmm, atsiprašau, o kodėl visai neminimas Eurocom? Gal aš ko nors nežinau?
  Teledema butu puiku, bet jie visiškai nelankstinami :) interneto telefone klausimu: arba 3 Lt./1 Mb arba 79 Lt./mėn.

 29. Lukas

  Sutinku su Toma – metam Anicentą iš komentarų už reklamos brukimą.

 30. lawro

  Prisimenat “Omnitel” reklama su pantera?

  http://img246.imageshack.us/img246/3423/bitesreklama.jpg

  • Darius

   Omnitel (Ne)patikimas partneris

   Omnitel – Žmonės (tiek) (Ne)kalba

   Omnitel (reputation) Flushed Away

   Kokie ten dar reklaminiai šūkiai buvo?

   • Darius

    O bite tai nagla iki negalejimo. Kiek gi galima didelę katę už ūsų tampyt? Kepštels letena – ir nėra bitutės :)

    • Toma

     😀 Prašosi labai pati :DD
     Omnitel bus protingi, jei nesureaguos. Kaip koks liūtas besišildantis ant saulės, aplink kurį musės zvimbia. Erzina šiek tiek, bet jos juk irgi turi teisę gyventi 😉

 31. Vilmantas

  toks jausmas, kad tema tapo operatoriu atstovu susirasinejimo vieta, kur aiskiai dominuoja propogavimas, kurio nors vieno.
  Idomu kaip sekesi tiems, kuriems asmeninis isigaliojo kovo 15 ir kurie isejo, turedami kokiu nors isipareigojimu.

  • Runkelis

   Aš išėjau… Nuo vakar… Su dviem numeriais. Kurie nuo kovo 15 tapo “asmeninias”. Vienas liko… Vis dar “mano”…
   Sąskaitos už praeitą periodą atėjo dar prieš išeinant. Normalios standartinės sąskaitos. Omnio savitarnoje vienas “išėjęs” numeris, tas kur be įsipareigojimų, dar yra. Šiaip gali būti “aktyvus”, bet “puslapis neprieinamas” tapo…
   O tas, kur sutartis pasirašyta sausio 31 (!!!!) ir paimtas aparatas, iš savitarnos dingo.
   Vienžiu, bardakas…
   Dabar laukiu naujų sąskaitų ar laiškų iš omnio. Žiūrėsim…

  • Ausra

   As isejau kovo 15 d. Saskaita gavau standartine. Nuolaidos uz telefona nepriskaiciavo.
   Laukiu :)

   • Baltic

    jie žada tą atsiųsti personaliniu popieriniu laišku…

 32. Darius

  O kur dar susirašinėti šia opia asmenine >) tema?

  Čia galima rasti patarimų ir tiesiog gerų komentarų. Gaila tik, kad daug vertingos informacijos yra išmėtyta komentaruose po gal 10+ delfio, vz, csense straipsniais.

 33. Mindė

  Na vat ir aš nutraukiau sutartį su Omniteliu 03.21, buvau pasiėmusi planą val.2 spalio mėn. su telefonu. O šiandien jau atėjo jų laiškas, kaip gražiai parašyta- “Dėkojame,kad kreipėtės. Informuojame.kad sutartyje numatytos netesybos nebus skaičiuojamos, tačiau prašysime padengti bendrovės nuostolius. Nuostoliai yra nuolaida suteikta mob.ryšio įrenginiui įsigyti.Tikimės supratimo.”Vienu žodžiu-prašymas dar nėra įsakymas. Matysime.kas toliau bus.

  • Kazimieras P.

   Mano nuomone tas prašymas – daugiau gąsdinimas, nei kažkoks konstruktyvus pareiškimas. Bandžiau išgaut 1533 info, kuriais mano pasirašytais punktais remiantis ta skola skaičiuojama buvo… Niek jie man nesugebėjo paaiškint :) Sako
   “pagal Įstatymus”,
   sakau “Kuriuos?”,
   “Civilinį kodeksą!”,
   sakau “kurį straipsnį?”,
   “Negaliu tiksliai pasakyti…”,
   “O kas gali?”,
   “Nežinau…”,
   “Tai jūs nežinot, kodėl aš turėčiau mokėti? O gal man kas nors kitas gali paaiškinti?”,
   “Na, pagal įstatymus turit mokėti…”,
   “Bet tai pagal kuriuos?”

   Nu and so on 😉

   Bjauriausiai tai atrodo tie gąsdinimai, kad perduos skolų išieškojimo tarnyboms…

 34. rasas

  Nuo 03,12 nutraukiau sutarti su OMNIU pernesiau 2 nr i tele2, kol tele-2 suveiks t.y. iki 03,25 d. pasiule nusipirkti extra korteles, as taip ir padariau.Korteliu taip ir nepajunge…

 35. makolan

  http://www.alfa.lt straipsnis”OMNITEL KAPITULIUOJA” ir tipo siulo kompromisus.
  Nesamone.Nieko jie nesiulo .Buvau zirmunu1 salone Vilniuj.nors sypsojaus ,vaidinau mandagu ,gal koks kompromisas imanomas….tt.Pasiule atmestinai planeli BENDRAVIMAS 1.bet be sujungimo mokescio ir 0.18/min,bei 25.-minimalus(kai dabar turiu 24.5,- -minimalus ir 300min. po 0.08cnt)O ,,Asmenini ,, tai siulo 38,-minimalu. O siaip sako viskas OK ,ko tu nepatenkints….nu vien zodz. -reklama pradejo metyt…As einu ant to kad negavau to ”asmeninio”pasiulymo ,ryt siusiu reg.laiska, kad nesutinku su siulymais,nes jei tylesi tai lyg sutinki….

 36. petras

  Atsiprasau uz savo lietuviu kalba:)

  Papasakosiu kaip manes isdure omnitel darbuotojai. Gavau pasiulyma asmeniniui planui, nuvaziavau i omnitel salona, sakau noriu atsisakyti jusu paslaugu ar reikes moket uz telefona, sako jo jo aisku 500 lt. Ok, siandiena nuvazivau i kita salona – ta pati istorija sako 5oo lt turesit sumoket uz telefona, vaziuoju i kita salona, sakau nu siulykit man kita plana, ne asmenine, pasiule 49, 36 litu planus sakau man daug, sako kitu planu nera, sakau ok pereeinu i kita operatori, konsultantas is karto pasiule plana uz 25 lt. nu paziurejau, min 0,18 lt, sujungimo mokesciu nera, pasira6iau sutarti. Ir klausiu, visgi tureciau moket ar ne tos 500 lt, sako aisku ne. Gerai kad a6 sedejau, ofiget, visur sake mokesit uz telefona o kai pasira6iau nauja sutarti tai is karto viskas ok, sako pas jus telefonas is vis sutartyje ne konfiguroja. Skambinu 1522 klausiu ar tureciau moket tos 500 lt uz telefona, sake ne, ir kaip galima dabar tiketis darbotojams, kurie be to paukstintu balsu su tavim pradejo sneketi kai pradejau varyt istatymais. Vienu zodziu gyvename Lietuvoje…

 37. Vika

  Sveiki,

  Ziuriu aptilot truputi. gal kazka jau pasieke laiskas apie naudu (nuolaidu uz telefona) grazinima?

 38. Savitarna

  Sveiki, Perejau neseniai is OMNITEL i TELE2. Pirma kas nustebino tai aiskus garsas, kaip staiga pasikeistum telefona. Nu kazkaip net pagalvojau,kad vaidenasi. Bet kaip bendradarbis ta pati pasake… Tai garso perdavimo kokybe esu patenkintas – tikrai geresne. Dabar kiek naudojausi jokiu nepatogumu kaip ir nebuvo, kaip ir ansciau su Omnitel. Tik keista, kad dar is omnitel reklamos sms ateina. Idomu ar auksine kortele dar galioja ;). Tai va rezume – jokio skyrtumo (tik garsas geresnis).
  Dabar ziurejau, kad mano savitarna Omnije nedirba jau. Nezinau, kaip saskaita paziureti paskutine. Reikes laukti pastu kai atsius.

 39. Opa

  O norit as jums baika papasakosiu.

  Mano draugai issigande tu Netesybu, kovo vydury eme varstyti Omnio duris. Vienakart nuejus jiems sake jie mobilius issimokeje (4turis), tada apsidziaugus ir bandzius pereiti i kita tinkla, suzinojo jog neisimokejo…na gerai pamane, tuomet keiciam plana, Omnis sake ura, duosim jums Veikla 2. Draugai sake tiek ziniu, tupejom lauke.
  Vakar skambina, as jau minejau, gavo zinute, jog Plano pakeitimas negalimas, ir galios iki rudens. Paskambina i Omni, omnis sako Pas mus cia viskas luzta griuva, kalida. Keisim plana.
  Siandien vel gauna ta pacia zinute, Plano pakeitimas negalimas… Skambina i omni, o ten jiems sako – reikejo pries du metus galvoti, jus negalite imti mazesnio mokescio planu, nei pirmoje sutartyje…del to plano ir nekeiciame.
  Va ir klausia manes, taip iseina jog mus apgavo, ir priverte iki Balandzio pas juos buti, o kai atejo banaldis, ir sutarties nutraukti negalime be netesybu, atsiunte zinute jog pageidaujamas planas negisigalios…
  Sakau – APGAVO.

 40. Mare

  Be zodziu….
  ….na laukiam ziniu is Omnio…paziuresim kaip snekes…netesybos, nauda ar nuostoliai :)

 41. Saila

  gavau laiska su ketinimais isskaiciuoti uz telefona. Parasiau rasta i RRT kad isnagrinetu ar Omnitel ketinimai yra teiseti ir i Omnitel, kad nemokesiu, kol nebus atsakymo del ju veiksmu teisetumo. RRT sprendimai Omnitel yra privalomi, todel Omnitel ir tures apskusti RRT jei jiems nepatiks ju sprendimas. Nematau reikalo bijoti Omnitel ir likti su jais ir ju grasinimais apie nuostoliu isieskojima.

  • makolan

   Saila, kaip pavyko gauti gauti rastą,Aš tai 3kartus gavau patikinimą žodžiu kad ,teks susimokėt 500lt. tel.nuolaidos mokestį…Net nesitiki ,kad jie išdrįso išdėstyti raštu…REIŠKIA JŲ KETINIMAI RIMTI.

 42. zima

  Tai ir mes laukiam atsakymo jau 3 savaites. Ir nieko. Bet jeigu gausim reikalavimus moketi uz telefona, tai tuoj pat uzgincysiu registruotu laisku ir dar i RRT perduosiu. Zodziu laukiam. Bet su ju afiorom nesitaikstysim tikrai. Jau sedim kitam tinkle nuo kovo25d., o jau nuo vakar ir omni atsijungem. Tai dabar laukiam velykiniu staigmenu is omnio.

 43. mantas

  Ar kas gali paaiskinti, kodel as nebegaliu nutrukti sutarties po balandzio 1 ir jei teisiskai negaliu tai kada galesiu.

  • he

   Seip turetu but galimybe nutraukt dar 30 dienu po pirmos naujos sask. teigiant, kad jokio pranesimo negavot apie sutarties salygu pakeitima.

 44. rollas

  Sveiki, ar dar uzmeta aki cia teisininkai?
  Ar galima omniteliui i rasta del sutarties nutraukimo irasyti priezasti del 30 dienu informavimo apie pakeitimus termino nesilaikymo, taip pazeidus elektroniniu rysiu paslaugu teikimo taisykliu 12 punkta?
  Nes as laiska gavau 2009-02-18(yra pasto spaudas su data), o omnis savavaliskai 2009-03-16 pakeite plana i asmenini. Ir dar laiske parase, kad planas man isigalios 2009-04-01, tai iseina, kad net du terminus sulauze omnis.

  • makolan

   O laiską gavau siandien….Man įsigaliojo jau kap 2 dienos…vot.

  • zima

   Jei taip yra kaip sakai tai drasiai skusk, jei tau nepriimtinas tas asmeninis. Ir isvis kaip galima be sutikimo kazkokia sutarti sudarineti ?Nu cia jau visai pievu laukai.

 45. Saila

  To Makolan : labai stengtis nereikejo gauti toki rasta :) manau jie eiles tvarka siuncia, o gal pirma klientams su didesnemis saskaitomis ? Mano visada nuo 120- 200 lt budavo… Ju ketinimai gali buti kokie tik nori rimti, kad ir teismai, svarbiausia, kad RRT su jais teisis, ne eiliniai pavieniai pilieciai. nors jei ir eiliniai, manau tarp tu nepatenkintuju bus ne vienas teisininkas ir cia bus j ugarbes reikalas apsiginti savo teises.
  RRT rasta pridaviau 31 d., sake atsakymo reiks laukti ne maziau kaip menesi, nes vien per 30 d jie gavo 170 tokiu pretenziju Omniteliui. Taigi, musu tikria ne vienetai.
  Tiems, kuriems neaisku kaip elgtis del Omnio savavalisko plano ijungimo, manau pasiskambinkite i RRT ir gausite patarimus, kokios jusu teises. As asmeniskai skambinausi jiems kokios mano teises ir internete galima pasedeti, yra keli geri teisininku komentarai del tu paciu laisku. Pvz. tai, kad irodinet kada jus gavote laiska turite ne jus, o Omnitel pagal istatymus. taip pat kadangi jie sako, kad planas yra induvidualus kiekvienam, vadinasi teisme negaliotu Omnio argumentas, kad tai buvo paskelbta viesai, todel jus apie tai zinojote.

 46. Omni Auksinis

  Sveiki, Gavau atsakyma is RRT. 2 lapai. Vanduo parasitas.

Jūsų komentaras