“Omnitel” bankrutuoja #4

Ok, antraštė ne visai tiksli. Bet ko gero neklystu, kadangi turiu minty moralinį ir prestižo aspektą, o ne finansinį. Panašių aspektų vedini “Omnitel” rinkodarininkai siūlė mums “dovaną”, ir būtent tokios “dovanos” veda juos prie reputacinio bankroto.

Tai jau ketvirtas įrašas mūsų tinklaraštyje “Omnitel” tema ir atrodo, lyg būtume “užsisėdę”. Vienastoks net įtraukė mus į skundų skyrelį 😉 Taigi, ko gero, šiuo įrašu būtų laikas baigti šią “Omnitel” kvailysčių serialą. Artimiausią savaitę pažadu parašyti ir apie ką nors kita :)

Taigi  paprašiau savo teisininkų, tokios šaunios teisinių paslaugų įmonės “Airista“, kad parengtų nuodugnų išaiškinimą dėl “Omnitel” veiksmų. “Airistą” visuomet samdau, kai tenka dalyvauti teisminiuose ginčuose ar tiesiog susitvarkyti juridinę reikalų pusę, tad ir šį kartą kreipiausi į juos.

Teisinis vertinimas pateiktas žemiau, o sutarties nutraukimo šabloną rasite čia. Audrius rašė liksiąs “Omnitel” nepaisant visko, o aš tuokart sakau savo ex “Sudie!”. “Airistos” advokatai žadėjo atsakyti į mūsų klausimus čia, komentaruose, tad pirmyn.

Reziumuoju tai, ką man buvo svarbiausia išsiaiškinti:

1. Nutraukdamas sutartį neprivalau “Omnitel” grąžinti jokių pinigų už telefonus, nuolaidas, etc. Dar nežinau, kaip bus su iPhone, nes dabar neturiu prieš akis sutarties 😉 Gal kas turit?

2. Galiu nutraukti VISAS įmonės vardu sudarytas abonentines sutartis (taip pat ir “Omniconnect’ų”) nepaisant to, kad “dovanų” buvo pasiūlyta ne visiems.

3. Nereiks pačiam rašyti sutarties nutraukimo, pasinaudosiu šablonu 😉

“Airista”:

Visi elektroninių ryšių paslaugų teikėjai, įskaitant judriojo telefono ryšio paslaugų bei duomenų perdavimo paslaugų tiekėjus veikiančius Lietuvos Respublikos teritotorijoje, privalo laikytis galiojančių ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ, kurios yra parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 34 straipsnio 1 ir 6 dalimis bei įgyvendinant 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva), nuostatas. Toliau tekste vadinamos – Taisyklėmis.

Taisyklės – nustato elektroninių ryšių paslaugų, įskaitant prisijungimą prie viešojo telefono ryšio tinklo, teikiamų galutiniams paslaugų gavėjams (toliau – Paslaugos), teikimo sutarties turinio reikalavimus, Paslaugų teikimo tvarką ir sąlygas, mokėjimo už Paslaugas tvarką, papildomus reikalavimus viešųjų fiksuoto ir judriojo telefono ryšio paslaugų bei duomenų perdavimo ir interneto prieigos paslaugų teikimui galutiniams paslaugų gavėjams, paslaugų teikėjo pagalbos paslaugų galutiniams paslaugų gavėjams teikimo tvarką ir sąlygas.

Taisyklių 6 puktas nustato tokias būtinasias bei esmines elektroninių paslaugų teikimo sutarties nuostatas:

6. Sutartyje, sudaromoje su abonentu raštu, arba Teikėjo Paslaugų teikimo taisyklėse, jei Sutartis sudaroma konkliudentiniais veiksmais, Teikėjas privalo aiškiai nurodyti:
6.1. Teikėjo tikslų pavadinimą, adresą ir juridinių asmenų registro kodą;
6.2. maksimalų terminą dienomis ar valandomis, per kurį bus pradėtos teikti Paslaugos;
6.3. teikiamas Paslaugas, jų teikimo sąlygas, teikiamas Paslaugų priežiūros paslaugas, įskaitant Paslaugų teikimo sutrikimų pašalinimo terminą dienomis ar valandomis ir sąlygas;
6.4. siūlomų Paslaugų kokybės lygį;
6.5. Paslaugų kainas, galiojančias Sutarties sudarymo metu, įskaitant užmokesčius už pradinį prijungimą, Paslaugų aktyvavimo užmokesčius, periodinius užmokesčius ir kitus užmokesčius, atsiskaitymo tvarką bei kainų keitimo sąlygas ir tvarką;

Remiantis Taisyklių 6 punkto nuostatomis aiškiai matosi, kad Paslaugų kaina yra esminė su abonentu sudaromos sutarties sąlyga, o periodiniai arba abonentiniai mokesčiai yra sudedamoji paslaugų teikimo kainos dalis.

Taisyklių 12 punktas numato:

12. Sutartį abonentas turi teisę nutraukti anksčiau laiko, jei Teikėjas pakeičia Sutarties sąlygas, padidina Sutartyje nurodytų Paslaugų kainas arba iš esmės pažeidžia Sutartį. Apie Sutarties sąlygų pakeitimus ir Paslaugų kainų padidinimą abonentui pranešama iš anksto, ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį, ir kartu pranešama apie jo teisę be jokių netesybų dėl priešlaikinio Sutarties nutraukimo nutraukti Sutartį, jei naujosios Sutarties sąlygos ar Paslaugų kainos jam nepriimtinos. Jei abonentas šiame punkte nurodytu atveju nutraukia Sutartį, Teikėjas neturi teisės taikyti abonentui netesybų dėl priešlaikinio Sutarties nutraukimo.

UAB „Omnitel“ viešai skelbiemoje SUTARTYJE DĖL VIEŠOJO JUDRIOJO TELEFONO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO 3.1 punkte nurodyta Omnitel teisė: “Keisti abonentinį mokestį bei mokesčių už paslaugas tarifus, atsiskaitymų struktūrą, paslaugas, mokėjimo tvarką, apie tai prieš 30 dienų informuojant KLIENTĄ vienu ar keliais iš alternatyvių būdų (raštu, informavimo priemonėse, SMS žinute, elektroninio ryšio priemonėmis). Tuo atveju, jei paslaugų teikimo kaina yra didinama, abonentas turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai, nesilaikydamas nustatyto sutarties minimalaus termino ir nemokėdamas netesybų, nurodytų sutarties 5.4. punkte ar kituose, sutarties 4.8. punkte nurodytuose, dokumentuose.

Paslaugos kainos padidinimu nėra laikomas KLIENTUI išrašomos sąskaitos galutinės sumos padidėjimas, atsirandantis dėl įstatymais ar tarptautinės teisės aktais nustatytų mokesčių tarifų padidinimo, ar oficialaus lito ir euro santykio pasikeitimo.”
Tos pačios sutarties punktas 5.4. nurodo, kas yra įtraukta į netesybų sąvoką: „Atjungus abonentą nepraėjus minimaliam naudojimosi OMNITEL ryšio paslaugomis terminui, sumokėti netesybas už kiekvieną abonentą, kuriam nepasibaigęs minimalaus naudojimosi terminas. Netesybų dydis skaičiuojamas po 20 (dvidešimt) Lt už kiekvieną mėnesį nuo abonento atjungimo dienos iki minimalaus naudojimosi ryšio paslaugomis termino pabaigos. Kitoks netesybų dydis, jų skaičiavimo principai ar būdas gali būti nustatytas abonento, telefono aparato ar mobiliojo interneto įrangos įsigijimo dokumentuose ar kituose tarp OMNITEL ir KLIENTO sudarytuose susitarimuose.“

“Omnitel” sutartis aiškiai nurodo, kad visi su telefono aparato ar mobiliojo interneto įrangos įsigijimu susiję abonento įsipareigojimai sutarties priešlaikinio nutraukimo atvejus yra traktuojami kaip sutarties netesybos.
Todėl esant bet kokiam, vianašališkam, abonentui nepalankiam, paslaugos tiekėjo abonentinio mokesčio keitimui tai yra laikoma esminiu sutarties sąlygu keitimu ir esminiu sutarties pažeidimu. Remiantis Taisyklių 12 punktu abonentas turi teisę tokią sutartį nutraukti nemokėdamas jokių netesybų  bei baudų įskaitant abonento įsipareigojimus susijusius su aparato ar mobiliojo interneto įrangos įsigijimu. (Galima parašyti, kad geriausiu atveju “Omniteliui” galima grąžinti telefono aparatus).

Speciali pokalbių tarifų kainodara tarp visų aktyvių įmonės abonentų parodo visų įmonės sudarytų  SUTARČIŲ DĖL VIEŠOJO JUDRIOJO TELEFONO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO vienarūšinę sąsają ir taikant Taisyklių 12 punktą bent vienam abonentui leidžia nutraukti visas sutartis DĖL VIEŠOJO JUDRIOJO TELEFONO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO pasirašytas su tuo pačiu tiekėju (OMNITEL).

Abonento pranešimas apie sutarties nutraukimą gali atrodyti taip.

komentarų yra lygiai 541

 1. LL

  Mano 4 šeimos abonentai irgi pustosi padus:)

  Mano uošvei nereikia 30 sms,
  mano žmonai irgi nereika net 12 valandų kalbų
  mano vaikui irgi nereikia 150 minučių, jei jis kalbėdavo po 15 per mėnesį
  man irgi 11 metų išbuvus Omnyje nereikia 18 centų tarifo, jaučiuosi nusipelnęs geresnio.

  Omni salone šiadien pasimetę berniukai tepasakė, kad užteks sumokėti telefonų lizingą po 5 mėn. ir galiu juos pasiųsti.

  Tik va esminis klausimas: ar galiu siųsti jau kovą, jei naujas asmeninis siūlomas no balandžio 1 d.???

  ar reikia palaukti balandžio???

  • tomas

   sveiki,
   gal galetumete pasakyti nesant omniteliui jusu paruosta sablona ar uztenka tik jiems paduoti ir viskas, ar reikia prasyti, kad ant atskiros kopijos pasirasytu vadybininkas, kad gavo mano prasyma.

  • Jolanta

   Laba diena,

   Jai naujas asmeninis siulomas nuo balandzio 1d. tai reiketu kuo skubiau pereiti i kita operatoriu nes nuo balandzio 1d. jums isigalios jau Omnitelio asmeninis pasiulymas.
   I Omniteli nebutina eiti uztenka kreiptis i kita operatoriu. Pvz. i Vytenio g. 9 Tele2 likau labai patenkinta nes ten man padejo issprest problema su omniteliu nes gavau nesamoninga asmenini pasiulyma, tele2 tikrai siulo pigiausius tarifus ir garantuoja kad nekeis sutarties visa sutarties laikotarpi t.y man nereikia moketu sujungimo mokesti. Tele2 man pasiule Mini plana t.y 4lt prakalbamas men. mokestis ir 0.17lt/min ir 0.09ct sms, t.y neterminuota sutartis be jokiu isipareigojimu ir dar man tarifus nekeis visus du metus.
   As likau tikrai patenkinta nes nereikejo net i omni vaziuoti. Patariu kreiptis i Tele2 Centrine kuri randasi Vytenio g.9 tem jums tikrai pades.
   Jai kiltu kokiu abejoniu ar klausymu galit paskambint 860471001

 2. remyga

  turiu dvi sutartis su omniteliu, paprasta pokalbiams ir conecta. Sudarytos ne vienu metu, conectas metais anksciau, ,,dovanu,, gavau tik pagal viena sutari – kaip manot ar galiu nutraukt abi sutartis?

 3. tori

  pirma mintis pamačius 3 iš eilės tokias antraštes – autorius tikisi užnuodyti google’ą. šis įrašas stipriausias, todėl gal reikėjo apsiriboti tik juo? bet šiaip dėl teisybės ieškojimo tai 10 balų!

 4. @tori,
  nors parašiau tuos 3/4, bet prisipažinsiu, kad apie nuodyjimą nepagalvojau. Bet kuriuo atveju reikia tikėtis, kad “Omnitelis” paleis kokią gerą naujieną, kuri ilgainiui permuš šiuos netyčinius nuodus, jei jie pasisės 😉
  Rašydamas pirmą negalvojau, kad temą tęsiu, bet paaiškėjo nauja info, atsirado faktų, taip kad…
  Čia ieškom ne teisybės, bet sveiko proto.

  • paieska

   Suvedus i google.lt ‘omnitel’, ismeta visai nebloga rezultata. Omnitelis tures pateikti tikrai LABAI GERA naujiena ;))

   • Jolanta

    Tikrai zinau kad nepasiulis, omnitelis stengesi islaikyti savo klientus iki balandzio 1d. nes nuo tada isigalioja asmeniniai pasiulymai, taigi patariu nelaukti nes turit galimybe pereiti i kita operatoriu tai pasinaudikit tuom o jai nepatiks kitas bet kada galesit gryzt, siulau pabandyt pazaist su neterminuotom sutartim t.y galit kreiptis i tele2, siulau nes man nerealiai daug padejo ir ptare kaip turiu elgtis. Jau jums kiltu kokiu klausymu galit kreiptis i Vytenio g.9 Tele2. Ten gausit issamia informacija

 5. Artas

  Laba diena, aciu labai uz toki issamu straipsni su paaiskinimais, nes buten tokio ir ieskojau. Esu isigijes telefona uz 1 lt ir dar turiu naudotis paslaugom kazkur apie 1.5 metu. Priesingu atveju tureciau moket po 40 lt uz men netesybu.
  Skambinau i Omnitel salona, man aiskino, kad netesybu siuo atveju moket nereikes, bet turesiu grazint uz telefona dali jo nepanaudotos vertes kuri buvo nustatyta jo pardavimo diena.
  Ar siuo atveju irgi galiu rasyt toki reikalavima, kaip kad pas jus prideta ir reikalauti, kad nebutu isskaiciuota suma uz telefona.

 6. Tik va esminis klausimas: ar galiu siųsti jau kovą, jei naujas asmeninis siūlomas no balandžio 1 d.???

  ar reikia palaukti balandžio???

  SUTARIES NUTRAUKIMĄ GALITE SIŲSTI NIEKO NELAUKĘ – JAU ŠIANDIEN, TAČIAU SUTARTIES NUTRAUKIMO DATA BUS ŠIUO ATVEJU BALANDŽIO 1 D.

  • Jolanta

   nelaukit balandzio 1d. JOKIU BUDU bekit kuo greiciau nes balandzio 1d. nieko negalesit padaryt isigalios omni pasiulymas!!!! As tikrai nelaukiau ir esu patenkinta

 7. Laba diena, aciu labai uz toki issamu straipsni su paaiskinimais, nes buten tokio ir ieskojau. Esu isigijes telefona uz 1 lt ir dar turiu naudotis paslaugom kazkur apie 1.5 metu. Priesingu atveju tureciau moket po 40 lt uz men netesybu.
  Skambinau i Omnitel salona, man aiskino, kad netesybu siuo atveju moket nereikes, bet turesiu grazint uz telefona dali jo nepanaudotos vertes kuri buvo nustatyta jo pardavimo diena.
  Ar siuo atveju irgi galiu rasyt toki reikalavima, kaip kad pas jus prideta ir reikalauti, kad nebutu isskaiciuota suma uz telefona.

  TAIP, JUMS IRGI TINKA PATEIKTAS PRANEŠIMAS OMNITELIUI

 8. DANas

  Aišku, kad po “asmeninio plano” pasiūlymo galiu be problemų atsisakyti sutarties ir nemokėti netesybų. Tačiau kaip su telefono numeriu? Kaip reiktų suprasti – netenki numerio, nes jo persikelti negali. Ar vis dėlto gali, jei nepasibaigusi tavo sutartis?

  Ar ne čia Omnitel’io šuo pakastas bus? Iš mano turimų trijų numerių yra tik vienas, kurio negaila būtų netekti, bet… jam kaip tik ir nebuvo pasiūlytas asmeninis planas.

 9. Gintaras

  Ačiū už šabloną!!! Ieškojau tokio, nes išeinu į Bitę iš to pasipūtusio Omnio.

 10. Ruta

  Ei, berniukai, nesipiktinkit gi taip 😉 Niekšas Omnitel, atėmė iš jūsų vadeles iš rankų. Vyriškas ego – ne juokų reikalas! :/

 11. Ruta

  Beje, man skambino Bite – siūlė 0 ct tarp savų, į kitus tinklus – 39 ct. Pažiūrėjau, kad praktiškai neturiu su kuo kalbėti už tuos 0 ct…. Tai jei kam reikia, galiu atiduoti tą planą, BUT I am staying with Omnitel 😉

  • Jolanta

   Zinau kad Tele2 siulo 0.17Lt/min i visus tinklus ir dar papildomai gali issirinkti viena numeri tele2 abonimenta su privaciu planu sneket nemokai

   • Danielius

    Vadybininkė esi bele2? Get a life!

 12. Artas

  DANas, siaip telefono numerio niekas pagal dabar galiojancia tvarka neturi teises atimt. Nutrauki sutarti su Omni, eini kitur, rasai prasyma, kad tavo numeri perkeltu pas juos ir jie viska patys sutvarko. manyciau taip, jei klystu, kas nors pataisykit.

  P.S. nebutu tiek pykcio ant Omni ir butu galima pasilikt, jei jie per PRIEVARTA nekabintu tokio “gerumo” ir butu tokie pakeitimai derinami is anksto atsizvelgiant i vartotojo pageidavimus o ne persant kazkoki vidurki minuciu ir sms’u paskaiciuota velniai zino kieno sugalvota metodika.

  Pvz. man minutes padidino 50% o sms 200% ir manes tai netenkina, bet as neturiu galimybes to koreguot, o mano seimos nariui minutes 315% o sms nepasikeite nes jis ju paprasciausiai nerasydavo. Tai kas cia per metodika?

 13. Viešųjų judriojo telefono ryšio tinklų operatoriai ir viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjai privalo užtikrinti numerio perkeliamumą, keičiant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėją.
  Taigi, nebijokite dėl telefono numerių, juos galėsite persikelti pas kitą operatorių.

 14. Ruta

  to Artas:
  esminis žodis tavo komentare yra “prievarta” :) O ką aš sakiau apie įžeistą vyrišką ego? 😉 Man labai panašu į mano vyrą – jei tik ji galvoja, kad jį verčiu ką nors daryti, kels skandalą. O jei padaro galvodamas, kad pats to norėjo, viskas bus gerai. Nors rezultatas vis tiek tas pats.

  • Egis

   Rūta, tu esi puikus pavyzdys moteriško bukumo. Aš tavo parašytas mintis parodysiu savo žmonai kaip pavyzdį kokia ji neturėtų tapti. Prie ko čia vyriškas ego? Ką tu čia sapalioji? Kai žmonės pradijo piktintis pabrangusiu šyldimų, tai čia gal irgi pasireiškė vyriškas ego? O kai piktinosi moterys – moteriškas ego? Piktintis brangstančiais maisto produktais irgi kažkieno ego?

 15. Ruta, būtent 😉
  Kuo sudėtingesnė problema, tuo paprastesnis sprendimas. Tiesiog reikėjo žmones ne versti pasirinkti planą, bet jį pasiūlyti. Žmogus visada priims sau naudingą pasiūlymą.
  Aš nežinau, ar mano atveju irgi pramušė vyriškas ego (sorry, bet psichologų tam reikalui nesamdysiu;) ), bet kad labai nuliūdino atėmimas galimybės rinktis – tai pripažįstu.

 16. DANas

  Artas: pagal kokius teisės aktus man negali “atimti” telefono numerio? Jis man niekada ir nepriklausė. Nutraukiu sutartį ir numeriui atia.

  Aiste: turi užtikrinti numerio perkeliamumą keičiant paslaugų tiekėją, bet ne nutraukiant sutartį. O keičiant paslaugų tiekėją yra taikomos visos netesybos.

 17. Ruta

  Bet kaip suprantu, galimybė rinktis visada yra:
  1. Imti Asmeninį
  2. Imti kurį viešą planą
  3. Išeiti pas kitą operatorių.

  Taigi kame problemos?

 18. Ruta

  Žinot, man keista, kad užsirovė ne T2, o būtent Bitė. Mano prognozuojamas scenarijus:
  1. vėl prasidės operatorių kainų karas. Iš pradžių bus gerai vartotojams. Pliusas.
  2. Tada operatoriai turės susimažinti savo kaštus, kad neitų į minusą dėl sumažėjusių pajamų. Reklamos mažinti negalės (gi kainų karas), taigi mažins ant aptarnavimo. Taigi už mažą kainą vartotojas gaus prastą aptarnavimą. Tarkim, nei pliusas, nei minusas – kaip pažiūrėsi.
  3. Bitė užsilenks, nes net ir susimažinusi savo kaštus iki minimumo, nesugebės savo investicijų fondui nešti pelno (o tiek jai ir pakanka kad užsilenktų)
  4. Liks rinkoj T2 ir Omnitel, kurie draugiškai pasikels kainas.

 19. Ruta, Nr. 3 pasirinkimas nebėra win-win, ir tai mane liūdina.
  Neliūdintų, jei nebūtume taip smarkiai prisirišę prie “Omnitelio” brand’o.

 20. vilka

  Laba diena,

  tai dabar jei as pirkau telefona su nuolaida, kai jis kanavo 500, lt, o sumokejau realiai tik 100 lt – ar jie gali reikalauti is manes sumoketi tuos 400 lt, ar nuneses ta jusu sablona-nutraukimo prasyma galiu tvirtai sakyti, kad nieko nemokesiu???? Tas pats dar su vienu mano abonentu, nes moku uz telefona 5 lt kas menesi – tai jie turi teise issireikalauti likusi laika 7 menesius po 5 lt sumoketi?? Aciu uz atsakymus

 21. 2 Ruta

  Tavo apmastymuose yra isivelusiu klaideliu. Bite dar pries omnio asmenini pristate naujus planus, tik nesiruosia keisti esamiems vartotojams. Labai geras sprendimas, nepykdyti istikimu (kur failino omnis) ir su naujais lanksciais pasiulymais nusitaikyti i iseinancius is omnio. taip pat nera logikos Tavo punkte nr.2 – Bite jau metus laiko aptarnavima yra padariusi nemokama (omnis apmokestina gausiai, apie tele 2 is viso nera ka kalbeti) ir Bites aptarnavimas kelintus metus is eiles renkamas vienu geriausiu Lietuvoj. Kur iziuretum per metus uzsilenkimo pozymiu? As matau tik tolygia strategija.
  Kas galetu susidurti su problemomis, tai tele2 – tarifu nekeicia (uzdirbs maziau, nebent prisivilios is omnio ateinancius), rrt mazina tarptinklinius mokescius (sumazeja pajamos), o sriciu kur galetu taupyti nelabai kur yra (darbuotoju ir taip mazai, aptarnavimas low lygyje).
  Taigi, nematau kainu karo, tiesiog yra nauji pasiulymai, kurie atsirado dar pries Omnio “asmeninius” bajerius. Gaila, kad jus taip prisirise prie vieno brando, tuo omnis ir naudojas :)

  • Jolanta

   Laba diena,

   Jai naujas asmeninis siulomas nuo balandzio 1d. tai reiketu kuo skubiau pereiti i kita operatoriu nes nuo balandzio 1d. jums isigalios jau Omnitelio asmeninis pasiulymas.
   I Omniteli nebutina eiti uztenka kreiptis i kita operatoriu. Pvz. i Vytenio g. 9 Tele2 likau labai patenkinta nes ten man padejo issprest problema su omniteliu nes gavau nesamoninga asmenini pasiulyma, tele2 tikrai siulo pigiausius tarifus ir garantuoja kad nekeis sutarties visa sutarties laikotarpi t.y man nereikia moketu sujungimo mokesti. Tele2 man pasiule Mini plana t.y 4lt prakalbamas men. mokestis ir 0.17lt/min ir 0.09ct sms, t.y neterminuota sutartis be jokiu isipareigojimu ir dar man tarifus nekeis visus du metus.
   As likau tikrai patenkinta nes nereikejo net i omni vaziuoti. Patariu kreiptis i Tele2 Centrine kuri randasi Vytenio g.9 tem jums tikrai pades.
   Jai kiltu kokiu abejoniu ar klausymu galit paskambint 860471001

 22. lll

  kažkodėl nujaučiu, kad autorius gali sulaukti kontakto iš Omnitel’io už tokias skambias antraštes 😀

 23. admin

  Sorry, bet nemotyvuotus komentarus su pasiuntimo (tegu ir “Omnitel” nenaudai) elementais triname lauk.

 24. @lll
  Kontaktavimas dėl antraštės buvo, bet ne iš “Omnitel”. Argumentas tas pats: jie tai vadina “dovana”, aš tai vadinu “bankrotu”. Galime diskutuoti kas ką ir kodėl turėjo minty.

 25. Artas

  DANas, telefono numeris priklauso tau nes man atrodo tu kaip ir mes visi susimokejome uz to numerio aktyvavima ir tt. Beje kaip pvz tu isivaizduoji galimybe pakeisti tiekeja nenutraukus sutarties su dabartiniu?

  Ruta, dekui uz komentarus, taciau cia vyriskas ego niekuo detas, cia yra zmogiskas ego, taip kad prasyciau netaikyti savo vyro stereotipi likusiai daliai.
  Tavo pasiulyti variantai yra neveiksmingi, nes pasirinkus bet kuri is ju bus pablogintos mano kaip vartotojo salygos kurias as turejau teise tureti dar 1,5 metu ir tai buvo itvirtinta sutartyje.
  Tu manai zmones yra tokie kvaili, kad atsisakytu geresnio pasiulymo negu dabartinis turimas ir del to keltu pretenzijas, ar tu ant tiek naivi, kad manai kad yra bent vienas ukio subjektas, kuris niekieno neprasomas ir neverciamas savo iniciatyva siulytu savo klienturai “geresnes” salygas negu esamos, kai kalba eina apie pinigus ir pelna?

 26. gumas

  to “danas”
  telefono numeriai operatoriams nepriklauso, tam yra atskita ir nepriklausoma kontora “mano numeris” kuri juos administruoja, todel joks operatorius numerio is taves atimti negali.

 27. Mergaite

  aciu uz sablona. einam i Omnitel :)

 28. ben

  Perskaičiau, _visur_ teigiama, kad jei kainos keliamos, galima nutraukti. O parodykit nors vieną asmeninį pasiūlymą, kuriame kainos yra pakeltos. Omnitel, pritaikė algoritmą, jūsų visų minutės atpigo. Taigis nieko pepešite ir advokatai neįsigilino iki galo. :)
  Lieku prie “gerojo” Omnitel.

  • tom

   to BEN.Deja klysti.Man minute pabrango 4ct!!!!!!!!!!!

  • zekas

   mano abonentinis – 18 LTL. jo as paprastai neprakalbedavau. dabar atsiunte asmenini, kur abonentinis 29 LTL. minutes ir SMS kaina jas pilnai isnaudojus tuos 29 LTL yra mazesne, nei buvo. neprakalbant tu litu minutes tarifai gaunasi labai dideli. todel man Omnitel paslaugos pabrango.

 29. Artas

  ben, butent tokiu kaip Jus klientu ir laukia Omnitel istieses rankas. As galeciau parodyt savo pasiulyma. Anksciau galejau moket 39lt min dabar turesiu moket ne maziau kaip 58lt tai cia sumazejo?

  Beje butent koki algoritma pritaike Omnitelis galima placiau? as savo pasiulyme nemaciau nuorodos i jokia metodika. Man minuciu kiekis padidintas 50% zinuciu 200%, mano kitam seimos nariui minutes 315% zinuciu 0% nes jis ju ir taip nerase, tai cia algoritmas?

  As uzsisakes Omnitel paslauga “sms i visus tinklus” uz papildomus 15Lt. galeciau moket 54lt ir tai butu pigiau nei dabar siuloma nes mano tarifas buvo 12cnt, i visus tinklus ir galejau abonentini mokesti isleist neriklausomai kiek kalbedavau minuciu ir rasydavau zinuciu, dabar man yra suskirstyta kiek to kiek ano.

  Atmetes zinuciu nesuvokiama kieki kuri man bruka as gaunu ~25ct uz minute kai buvo 12, tai cia pigiau?

 30. Artas

  P.S sutarties kaina nera minutes kaina o kiek klientas isipareigoja sumoket, taip kad net jei ikainis atpigo bet visumoi turi moket daugiau kaip galima sakyt kad sutarties kaina sumazejo?

 31. Mindauqas

  Aš irgi iš savo pusės užsiėmiau “Omnitel”. Tačiau turiu problemą, ant kurios ir bandė sužaisti “Omnitel” – kadangi jau daugelį metų esu jų abonentas, negaliu (nenoriu) prarasti tel. numerio. Todėl vienintelė išeitis – pereiti į kitą opertaorių, ir vienintelis su panašaus lygio paslaugomis yra Bitė.

  Todėl kas man rūpi labiausiai – kaip padaryti, kad nutraukus sutartį su Omnitel, nedingtų numeris.

  Iš esmės perkeliant numerį į kitą operatorių, tai neturėtų būti traktuojama, kažkaip kitaip nei sutarties su dabartiniu operatoriumi nutraukimas.

  Kitas klausimas, jeigu aš nepasinaudoju jų “Asmeninio” plano pasiūlymu, o pasirenku viešąjį planą, man taip pat turėtų nutrukti visi įsipareigojimai (būtų jų klientų dar 1,5 m. ir pan.). Tai reikštų, kad po kelių dienų aš galiu ramiai persirašyti numerį pas kitą operatorių. Tik kaip suprantu tai reiktų daryti jau po kovo 15 d. (ar kitos datos – priklausomai, kam kada keičia).

 32. Brums

  Uzduota nemazai klausimu, laikiame zadetu Airistos teisininku atsakymu.

  Man irgi aktualu islaikyti numeri, pereinant pas kita tiekeja, bet kaip tai padaryti isvengiant visu tu netesybu, nuostoliu padengimo ir pan…

 33. Artas

  Suabejojes del numerio praradimo paskambinau “kitam” tiekejui ir paklausiau apie numerio perkelimo galimybes. Man pranese, kad jokiu budu nenutraukineciau pats sutarties nes tuomet prapuls numeris. Man pasiule perkelti numeri ir tokiu budu as ji issaugosiu, o sutartis nutruks automatiskai su visomis pasekmemis, kurias man pasiule issiaiskinti.

  Tai kaip man dabar pvz pasinaudoti ta galimybe ir pateikti Omniteliui sutarties nutraukimo rasta, kurio pavyzdi cia radau, bei issaugoti savo numeri.

  Butu malonu jei kas nors, arba pvz aiste, galetu placiau pakomentuot.

  • Jolanta

   Jai naujas asmeninis siulomas nuo balandzio 1d. tai reiketu kuo skubiau pereiti i kita operatoriu nes nuo balandzio 1d. jums isigalios jau Omnitelio asmeninis pasiulymas.
   I Omniteli nebutina eiti uztenka kreiptis i kita operatoriu. Pvz. i Vytenio g. 9 Tele2 likau labai patenkinta nes ten man padejo issprest problema su omniteliu nes gavau nesamoninga asmenini pasiulyma, tele2 tikrai siulo pigiausius tarifus ir garantuoja kad nekeis sutarties visa sutarties laikotarpi t.y man nereikia moketu sujungimo mokesti. Tele2 man pasiule Mini plana t.y 4lt prakalbamas men. mokestis ir 0.17lt/min ir 0.09ct sms, t.y neterminuota sutartis be jokiu isipareigojimu ir dar man tarifus nekeis visus du metus.
   As likau tikrai patenkinta nes nereikejo net i omni vaziuoti. Patariu kreiptis i Tele2 Centrine kuri randasi Vytenio g.9 tem jums tikrai pades.
   Jai kiltu kokiu abejoniu ar klausymu galit paskambint 860471001
   Ir liko tas pats numeris ir tai man kainavo tele tik 0.02ct uz korteles

 34. Rašte dėl sutarties nutraukimo su Omnitel turite nurodyti datą, nuo kada nutraukiate sutartį. Ta data turi sutapti su diena, nurodyta Omnitel pasiūlyme nuo kada Jums taikys “Asmeninį planą”. Taigi turite iki 30 dienų susitvarkyti visus formalumus su nauju tiekėju.

 35. ben

  Darau, korekciją dėl advokatų: jei jie tik atkeliaus peržiūrėt komentarų, tai teiginys “advokatai neįsigilino iki galo.” neteisingas.
  Kiek aš pvz žiūrėjau, nieku nėra padidintos kainos asmeniniuose planuose, visur taikliai paskaičiuota.

 36. To ben

  Airista gi rašė: “Todėl esant bet kokiam, vianašališkam, abonentui nepalankiam, paslaugos tiekėjo abonentinio mokesčio keitimui tai yra laikoma esminiu sutarties sąlygu keitimu ir esminiu sutarties pažeidimu.”. Jei abonentinis didėja – viso gero. O jis gi visur didinamas.

 37. Gerbiamas Mindaugai V.

  pas kokį operatorių matote realiai geresnį pasiūlymą?

  • Jolanta

   tele2 Super

   • Danielius

    išsitrink tu galvą

    • ovis

     Nekenciu OMNITEL nes jie aferistai.
     TELE-2 pigiause!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 38. Artas

  ben, tu kaip avinas isispyres tarp vartu, tu bent jau kitu zmoniu nuomone skaitai?
  ABONENTO MOKESTIS PADIDEJO kas tau dar neaisku?
  kuo cia deti minutes ikainiai?

 39. Artui

  noriu, kad patikslintumėt – ar padidėjo minimalus mėnesio mokestis, ar realiai išleidžiama per mėnesį suma? tai visiškai skirtingi dalykai, nes juk to plano mokestis apskaičiuotas pagal vidutines realias išlaidas.

 40. Patikslinimas

  Padidėjo minimalus mėnesio mokestis. (taškas)

 41. Artas

  p Gerbiamam ir visiems kitiems Omni atstovams.

  Iliustruoju grynai savo asmeniniu pasiulymu.

  Man siuloma 228 min ir 600+(!!!) zinuciu per men uz 58Lt.
  Toliau graziai ivilkta i “vidutine” kaina 0.06 cnt uz ta ir ana. Atrodo viskas grazu ane?

  Bet PASIRINKTI tai as negaliu, as turiu tik IKI 228 min ir KURIU GALU man 600 sms??? net po 0.06 ct kaip man siuloma tai jau 36LT is 58LT abonentinio mokescio. Kur logika jei uz 15Lt gali siust neribota kieki sms i visus tinklus is to paties Omnitelio.

  Pasiimu plana is ne paslaptis is ko po 17cnt i visus tinklus ir uz 228 min kurias man bruka uz 58lt as moku ~39lt.

  Man 39 pigiau nei 58.

  Aisku as nesakau, kad visiem yra blogai, tikiu, kad yra tokiu kuriem yra gerai ir jie sutinka moket daugiau uz papildomas paslaugas. Taciau is tu klientu kurie mano, kad ju salygos buvo pablogintos atimta galimybe rinktis. Vat ir visa matematika.

  • nojus

   mldc,artai,is penkto karto isaiskinai asilams

 42. Apie vidurkius yra rašęs audrius:
  Statistika visada meluoja. Ji operuoja vidutiniais skaičiais, ir pagal ją ligoninė yra sveikiausių žmonių sambūris, nes vidutinė temperatūra yra 36.6 laipsnio. Tiesa, kai kurių gal yra didesnė negu 39 laipsniai, o kai kurių yra jau pasiekusiu šaldytuvų temperatūrą.

 43. Artas

  Taip padidejo.
  Iki balandzio 1 yra 39lt su PMV minimalus menesio mokestis, nuo balandzio 1 bus 58lt su PMV jei as nepriestarausiu.

 44. Artui

  o.k. bet išleisdavote ne minimalų mėnesio mokestį, o daugiau (antraip nebūtų pakitęs). Vadinasi, jei mažiau kalbėt nepradėsite, tik išlošit, nes turėsit dar rezervą šnekėt daugiau fiksuojant išlaidas tam pačiam lygyje. (taškas)

 45. ben

  na tada važiuojam visi su asmeniniais į čia, vienas pas mane ant stalo, kitus surinksiu per sekančias dienas.
  42,63/40,00/1025/27/0,04/0,04
  vid uz 2008/naujas “Asmeninis”/A minut./A sms/Lt.min/Lt.sms

  dabartinis sutartinis min mokestis per men. = 50 Lt.

  Laukiu skaičių iš kitų.
  Pas visus bus taisyklė (vid uz 2008)>(naujas “Asmeninis”)
  IR (naujas “Asmeninis”) > (dabartinis sutartinis min mokestis per men. )*

  kitos musu sutartys panasios (derintos ivairiems poreikiams pries 1,5 – 2 metus) ir visur ta pati taisykle pritaikyta (algoritmas).

 46. DANas

  Ar jus skaityti nemokat ar iš medžio iškritę. Paskaitykit:

  12. Sutartį abonentas turi teisę nutraukti anksčiau laiko, jei Teikėjas pakeičia Sutarties sąlygas, padidina Sutartyje nurodytų Paslaugų kainas arba iš esmės pažeidžia Sutartį…

  Taigi jokio skirtumo padidejo ar sumažėjo kaina nėra ir net diskutuoti neverta, svarbu pakeičia sutarties sąlygas ir viskas, gali vienašališkai atsisakyti paslaugų be netesybų mokesčio.

  Kalba apie tai, kad JŪS PRARASITE SAVO TEL. NUMERĮ JEI PASINAUDOSITE ŠIUO 12 PUNKTU!!!! Čia Omnis ir žaidžia. Kaip sakiau turiu 3 numerius ir pasiūlymą gavau tik 2 tiems, kurių gaila netekti, o trečiam ant kurio man nusispjauti, asmeninio pasiūlymo nėra.

  Visiems svaigstantiems apie asmeninius numerius noriu pranešti, kad ribotų išteklių vartojimą reguliuoja valstybė, šiuo atvejų tel. numerių – RRT. Kai jūs asmeniškai iš jos gausite teisę valdyti kažkokią numerių aibę, tai tada galėsite ir svaigti. Dabar teisę gavo Omnitel ir daro ką nori su jais savo sutarčių su klientais rėmuose. Informacija iš UAB “Mano numeris”.

 47. o stai pasedejau pavarciau exceli…. paziurekit nuoroda arba spauskite ant mano vardo :)

  sakyciau akis drasko :)

  http://www.clicktag.biz/modeliavimas.jpg

  Jei autoriui idomu galime susisiekti meilu nes kai netingesiu daugiau pasiskaiciuosiu. turiu 2 numerius omnyje… abu pasiulymai prasti, nesenai atsisakiau omniconnecto tai baisios kokybes ir neadekvaciuos jai kainos. Isleidau pakankamai daug pinigu per visa laikotarpi… ~4 metai personaliai ~5 per imone. ir jauciu kaip man spjauna i veida.

  Jei man omnis pasiulys atgaline tvarka senas salygas vargu ar besutiksiu (sutiksiu jei per ta laika pasigadins ivaizdzius konkuruojancios salys)

 48. oposumai, duokite nuorodą į patį .xls

 49. Artas

  ben, labai gerai parasei, kad MUSU. Nustok gint savo sumautos bendroves interesus ok? Tie klientai kurie patenkinti cia neina ir neraso, ir nepatenkintu yra ne vienas ir ne du, tai liudija straipsniai internete, spaudoje ir tt. vadinasi cia nera vieno ar keliu zmogaus kaprizas cia TENDENCIJA.

  Auksciau rasiusiam atsakau – kuo cia deti praejusieji metai? vadinasi jei pvz mano verslas klestejo ir turejau daug dalykiniu pokalbiu galedmas prasneket kad ir kelis simtus litu tai ta pati turiu daryt ir siemet? Nesvarbu kad pasikeite padetis ir galbut man pakanka ~50 as vis tiek turiu spaust is savo plano maksimuma? Ir paties klausime yra atsakymas – jei maziau kalbet nepradesit – as jau maziau kalbu ir mano saskaitos siais metais ~40lt.

  Tai pasakykit nuo kada Omnitel pasamde ivaizdzio formuotojus, psichologus ir telepatus, kurie sprendzia kiek zmogus kalbes ateinancius 1.5 metu. Palikite teise klientams kurie turi galiojancias sutartis patiem spresti kas jiem geriau, ar naudotis nauju pasiulymu ar pasilikti su senomis salygomis iki sutarties pabaigos ir niekas pretenziju nereiks. Kodel gerb. ben nutyli apie sitos galimybes atemima is vartotojo.

  Juokingiausia sioje istorijoje tai, kad Omnitelis cituoju “vertindami jusu istikimybe, SAVO iniciatyva…” bei vadovaudamasis Jusu (ty mano) vartojimo iprociais pats tuos iprocius koreguoja – t.y. vercia kalbet daugiau ir uz tai moket daugiau. Ar neatrodo tai jau pakankamai ironiska ir net sakyciau ciniska.

  Ar jus galedamas pavalgyt nuo vienos porcijos pirksite 2 ir dar mokesite papildomai? Manau atsakymas turetu but aiskus nors truputi mastantiems zmonems.

  Prievarta mielas nebusi ir reputacijos nesusigrazinsi. TASKAS

 50. Paskaiciuokime vidurkius

  Turiu omnitel plana, kur isipareigojes per menesi moketi 25 litus.
  Pernai mano mokejimai buvo tokie:
  1. sausis: 25Lt.
  2. vasaris: 25Lt.
  3. 25 lt.
  4. 25 lt.
  5. 25 lt.
  6. birzelis ~200 lt.
  7. liepa ~150 lt.
  8. 25 lt.
  9. 25 lt.
  10. 25 lt.
  11. 25 lt.
  12. 25 lt.
  VISO: 600 litu!!!
  vidutiniskai per menesi: 50 litu!!!

  Birzeli liepa buvo pas mane problemu, tad telefonu daug prasnekejau… O kitus menesius man uzteko minimaliai suteiktu minuciu. O siemet visus menesius turesiu moketi pagal juos po 50 litus… Tipo vidutiniskai jus tiek snekejot…
  Zmones, nepasirasinekit su jais sutarciu!!! Cia yra gryna apgaule kaip is jusu daugiau pinigu ismusti!!!
  P.S.
  Jeigu keis mano plana, atsisakysiu ju paslaugu visiskai!

Jūsų komentaras